Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 25.04.2014 09:33. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 24.04.2014 19:46
Data WIPO: 23.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 23.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 23.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj OHIM
(210) Číslo spisu 12100236
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(511) Třídy výrobků a služeb 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
(531) Vídeňské obrazové třídy 26.4.4 ; 26.4.9 ; 26.4.24
(220) Datum podání přihlášky 29.08.2013
(442) Datum zveřejnění prihlášky 15.10.2013
(151) Datum zápisu 22.01.2014
(180) Datum konce platnosti 29.08.2023
(730) Přihlašovatel/vlastník Tesco Stores Limited
Tesco House Delamare Road
Cheshunt, GB
EN8 9SL
(740) Zástupce STOBBS
Endurance House, Vision Park, Chivers Way
Cambridge GB
CB2 4 9ZR
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
(510) Seznam výrobků a služeb
5
Farmaceutické a veterinářské výrobky; Hygienické výrobky pro léčebné účely; Dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely; Potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata; Náplasti, obvazový materiál; Materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; Dezinfekční přípravky; Výrobky pro hubení škodlivých zvířat; Fungicidy, herbicidy; Potravinové doplňky a dietní přípravky; Nápoje pro kojence; Dietetické potraviny uzpůsobené pro kojence; Dietetické potraviny uzpůsobené pro nemocné; Mléko v prášku pro batolata; Potrava pro kojence; Potravinové doplňky pro zvířata; Dietetické nápoje upravené pro lékařské účely; Doplňky výživové; Zubní přípravky a předměty; Antiseptické ústní vody; Ústní vody pro léčebné účely; Hygienické přípravky a předměty; Přípravky a předměty pro hubení škůdců; Lékařské přípravky a předměty; Veterinářské přípravky a předměty; Diagnostické přípravky; Přírodní léčivé přípravky; Obvazový materiál [lékařský]; Lékařské povlaky; Lékařské aplikátory; Absorpční předměty pro osobní hygienu; Absorpční vata; Náplasti pro lékařské účely; Náplasti; Lepidla pro umělé chrupy; Vzduch deodorizující přípravky; Vzduch (přípravky pro čištění); Alkohol pro farmaceutické potřeby; Anestetika; Analgetika; Mytí zvířat (Přípravky pro -); Náramky protirevmatické; Protirevmatické prsteny; Antibiotika; Antioxidační tablety; Antiseptická vata; Antiseptika; Bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely; Obinadla pro ošetření ran; Koupel (Léčivé přípravky do -); Koupelové soli (Léčivé -); Náramky pro lékařské účely; Polštářek pro kojení; Antikoncepční přípravky (chemické); Chemické přípravky pro lékařské účely; Chemické přípravky pro farmaceutické účely; Těhotenství (Chemické přípravky pro určení -); Chemické přípravky pro zvěrolékařské účely; Obvazy tlakové; Chladivé spreje pro lékařské účely; Deodoranty pro oděvy a textil; Detergenty pro lékařské účely; Dietní potraviny upravené pro lékařské účely; Vymývací přípravky, lotiony pro psy; Psi (Přípravky na mytí -); Mycí přípravky pro lékařské účely; Drogy pro léčebné účely; Roztok na výplachy očí; Klapky na oči pro lékařské účely; Antipyretika (léky proti horečce); Lékárničky včetně obsahu; Peroxid vodíku pro lékařské účely; Hmyz odpuzující kadidla; Laxativa; Pastilky pro farmaceutické účely; Hubnutí (lékařské přípravky pro); Lékařské přípravky pro podporu růstu vlasů; Dutina ústní (Přípravky pro péči o -) pro lékařské účely; Osobní sexuální lubrikanty; Pesticidy; Vazelína pro lékařské účely; Farmaceutické přípravky; Pokožka (Farmaceutické přípravky pro péči o -); Farmaceutické přípravky proti lupům; Jedy; Suchá hniloba (Přípravky na ničení -); Myši (Přípravky na hubení -); Popáleniny (Přípravky pro ošetření -); Prořezávání zubů (Přípravky pro usnadnění -); Pocení (Přípravky proti -); Sedativa; Tablety pro snížení váhy; Chirurgické obvazy; Opalovací tablety; Ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami; Cigarety bez obsahu tabáku pro lékařské účely; Přípravky pro intimní hygienu žen; Ochranné vložky; Hygienické pohodlné tampony; Těhotenské osušky; Kalhotky pro dámskou hygienu; Hygienické kalhotky; Inkontinenční vložky; Inkontinenční kalhotky; Pleny; Plenky na jedno použití; Jednorázové pleny vyrobené z buničiny; Jednorázové pleny vyrobené z papíru; Plenky na inkontinenci; Vata pro farmaceutické účely; Vata ve formě chomáčků pro léčebné účely; Ručníky napuštěné léčivými nebo dezinfekčními vodami; Napuštěné antiseptické utěrky; Napuštěné léčivé ubrousky; Vazelína (pro léčebné účely); Krémy pro péči o pleť pro léčebné účely; Léčivé krémy; Dětské krémy (léčivé); Léčivé pleťové krémy; Krémy do plen [léčivé]; Dezinfekční ubrousky; Tampony napuštěné farmaceutickými tekutými prostředky; Antiseptické ubrousky; Léčivé balzámy; Gely při růstu zubů; Léčivé krémy na prsní bradavky; Jednorázové pleny vyrobené z papíru a/nebo Dřevná kaše, drť; Části a vybavení výše uvedeného zboží.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Boissons pour nourrissons; Aliments diététiques conçus pour les nourrissons; Aliments diététiques conçus pour les personnes invalides; Lait en poudre pour nouveau-nés; Préprarations pour nourrissons; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Compléments nutritionnels; Produits et articles dentaires; Bains de bouche antiseptiques; Produits de rinçage pour la bouche, à usage médical; Produits et articles hygiéniques; Produits et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Produits et articles médicaux; Produits et articles vétérinaires; Produits diagnostiques; Produits pour remèdes naturels; Pansements (matériel pour) [médical]; Revêtements médicaux; Applicateurs médicaux; Articles absorbants pour l'hygiène intime; Coton hydrophile; Rubans adhésifs pour la médecine; Sparadrap; Adhésifs pour prothèses dentaires; Désodorisants d'atmosphère; Produits pour la purification de l'air; Alcools à usage pharmaceutique; Anesthésiques; Analgésiques; Produits pour laver les animaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Antibiotiques; Pilules antioxydantes; Coton antiseptique; Antiseptiques; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Bandes pour pansements; Bains médicinaux; Sels pour le bain à usage médical; Bracelets à usage médical; Coussinets d'allaitement; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Compresses; Sprays réfrigérants à usage médical; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Détergents [détersifs] à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Lotions pour chiens; Produits pour laver les chiens; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Drogues à usage médical; Préparations pour lavages oculaires; À usage médical; Fébrifuges; Pharmacies portatives; Peroxyde d'hydrogène à usage médical; Encens répulsif pour insectes; Laxatifs; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations médicales pour l'amincissement; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Produits pour les soins de la bouche à usage médical; Lubrifiants sexuels; Pesticides; Gelée de pétrole à usage médical; Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Produits pharmaceutiques contre les pellicules; Poisons; Antimérule; Produits pour détruire les souris; Produits contre les brûlures; Préparations pour faciliter la dentition; Remèdes contre la transpiration; Calmants; Pilules amincissantes; Étoffes pour pansements; Pilules autobronzantes; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Cigarettes sans tabac à usage médical; Produits d'hygiène féminins; Protège-slips; tampons hygiéniques de confort; Serviettes de maternité; Slips pour hygiène féminine; Slips hygiéniques; Couches pour incontinents; Couches-culottes pour incontinents; Langes; Langes jetables; Langes jetables en cellulose; Langes jetables en papier; Langes pour l'incontinence; Ouate à usage pharmaceutique; Ouate sous forme de cotons-tiges à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions médicinales ou désinfectantes; Lingettes imprégnées antiseptiques; Lingettes médicinales imprégnées; Gelée de pétrole (à usage médical); Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Crèmes médicinales; Crèmes (médicinales) pour bébés; Crèmes à usages médicaux pour la peau; Crèmes (médicinales) pour langes; Lingettes assainissantes; Lingettes imprégnées d'une lotion pharmaceutique; Lingettes antiseptiques; Baumes médicinaux; Gel pour la dentition; Crèmes médicinales pour mamelons; Langes jetables en papier et/ou Pâtes; Pièces et accessoires de tous les articles précités.

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary supplements and dietetic preparations; beverages for infants; dietetic foods adapted for infants; dietetic foods adapted for invalids; milk powder for babies; infant formula; dietary supplements for animals; dietetic beverages adapted for medical purposes; nutritional supplements; dental preparations and articles; antiseptic mouthwashes; mouth rinses for medical use; hygiene preparations and articles; pest control preparations and articles; medical preparations and articles; veterinary preparations and articles; diagnostic preparations; natural remedies preparations; medical dressings; medical coverings; medical applicators; absorbent articles for personal hygiene; absorbent cotton; adhesive bands for medical purposes; adhesive plasters; adhesives for dentures; air deodorising preparations; air purifying preparations; alcohol for pharmaceutical purposes; anaesthetics; analgesics; animal washes; anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; antibiotics; antioxidant pills; antiseptic cotton; antiseptics; bacterial preparations for medical and veterinary use; bandages for dressings; bath preparations, medicated; bath salts for medical purposes; bracelets for medical purposes; breast-nursing pads; chemical contraceptives; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical preparations for veterinary purposes; compresses; cooling sprays for medical purposes; deodorants for clothing and textiles; detergents for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dog lotions; dog washes; douching preparations for medical purposes; drugs for medical purposes; eye-washes; eye-patches for medical purposes; febrifuges; first-aid boxes, filled; hydrogen peroxide for medical purposes; insect repellent incense; laxatives; lozenges for pharmaceutical purposes; medical preparations for slimming purposes; medicinal hair growth preparations; mouthwashes for medical purposes; personal sexual lubricants; pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for skin care; pharmaceutical preparations for treating dandruff; poisons; preparations for destroying dry rot fungus; preparations for destroying mice; preparations for the treatment of burns; preparations to facilitate teething; remedies for perspiration; sedatives; slimming pills; surgical dressings; tanning pills; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tobacco-free cigarettes for medical purposes; feminine hygiene products; panty liners; tampons; maternity towels; pants for feminine hygiene; sanitary briefs; incontinence pads; incontinence pants; nappies; disposable nappies; disposable nappies made of cellulose; disposable nappies made of paper; nappies for incontinence; cotton wool for pharmaceutical purposes; cotton wool in the form of buds for medical use; towels impregnated with medicated or disinfectant lotions; impregnated antiseptic wipes; impregnated medicated wipes; petroleum jelly (for medical purposes); skin care creams for medical use; medicated creams; babies' creams (medicated); medicated skin creams; nappy cream (medicated); sanitising wipes; moist wipes impregnated with a pharmaceutical lotion; antiseptic wipes; medicated balms; teething gel; medicated nipple creams; disposable nappies made of paper and/or cellulose; parts and fittings for all the aforesaid goods.

29
Maso, ryby, drůbež a zvěřina; Masové výtažky; Konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; Želé, džemy, kompoty; Vejce; Mléko a mléčné výrobky; Jedlé oleje a tuky; Mandle mleté; Aloe vera určená pro lidskou spotřebu; Ančovičky (sardele); Jablečné pyré; Slanina; Fazole (Konzervované -); Jelito; Bujón, vývar; Koncentrované vývary; Máslo; Smetana; Kaviár; Uzeniny; Sýry; Mušle [neživé]; Kakaové máslo; Kokosové máslo; Kokos sušený (kokosová moučka); Kokosový tuk; Kokosový olej; Kompoty; Kondenzované mléko; Kukuřičný olej; Brusinkový kompot [kompot]; Raci (s výjimkou živých); Smetana; Krokety; Korýši (s výjimkou živých); Tvaroh; Datle; Hnízda ptačí jedlá; Jedlé tuky; Jedlé oleje; Plátky (Rybí -); Moučka rybí pro lidskou spotřebu; Pěna (Rybí -); Ryby, s výjimkou živých; Ryby (Konzervované -); Mražené ovoce; Občerstvení na bázi ovoce; Kůry ovocné; Ovoce (Konzervované -); Ovocné saláty; Zvěřina; Želatina; Nakládané okurky; Zázvorový džem; Šunka; Slanečci, sledi; Hummus [pasta z cizrny]; Rosoly; Ovocné rosoly; Kefír; Vepřové sádlo; Čočka konzervovaná; Játra; Játrová paštika; Humři (neživí); Margarín; Marmeláda; Huspeniny; Maso (Konzervované -); Mléčné výrobky; Žampióny, konzervované; Mušle [neživé]; Oříšky zpracované; Olivový olej (Jedlý -); Olivy konzervované; Cibule (Konzervovaná -); Ústřice, s výjimkou živých; Palmové ořechy (jedlý olej z); Palmový olej (jedlý); Arašídové máslo; Arašídy (Zpracované -); Hrách (Konzervovaný -); Nakládaná zelenina; Vepřové maso; Bramborové lupínky; Bramborové vločky; Drůbež (neživá); Sušená vejce; Krevety (neživé); Bujóny, vývary (přípravky na); Polévky (přípravky na výrobu); Česnek (Konzervovaný -); Rybí jikry [zpracované]; Semínka (Zpracovaná -); Hrozinky; Olej řepkový jedlý; Sýřidlo; Ryazhenka [fermentované pečené mléko]; Ryby ve slaném nálevu; Nasolené potraviny; Kyselé zelí; Klobásy, salámy, párky; Výtažky z chaluhy, jako potrava; Sezamový olej; Měkkýši (neživí); Garnát (mořský rak) neživý; Vývary; Sójové boby, konzervované jako potrava; Sójové mléko [náhražka mléka]; Lůj (Jedlý -); Tahini [pasta ze sezamových semínek]; Tofu; Rajčatový protlak; Droby, vnitřnosti, dršťky; Lanýže (Konzervované -); Zeleninové šťávy na vaření; Zeleninové polévky; Zelenina (Vařená -); Zelenina (Sušená -); Zelenina (Konzervovaná -); Zeleninové konzervy; Syrovátka; Šlehačka; Bílek (Vaječný -); Jogurt; Žloutek; Přípravky ze sójy; Polévky a polévkové výrobky v práškové formě a tekuté formě; Přípravky k zhotovování polévky ve formě prášku nebo kapaliny; Mléčné koktejly; Mléko v prášku pro jídlo; Sušené potraviny; Jogurtové dezerty; Jogurty na pití; Mléčné výrobky; Hotová jídla, svačinky a dezerty.

Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Amandes moulues; Aloe vera préparé pour l'alimentation humaine; Anchois; Compote de pommes; Lard; Fèves conservées; Boudin [charcuterie]; Bouillons; Concentrés [bouillons]; Beurre; Crème de beurre; Caviar; Charcuterie; Fromages; Palourdes non vivantes; Beurre de cacao; Beurre de coco; Noix de coco séchées; Graisse de coco; Huile de coco; Compotes; Lait concentré sucré; Huile de maïs; Compote de canneberges; Écrevisses non vivantes; Crème [produit laitier]; Croquettes alimentaires; Crustacés non vivants; Lait caillé; Dattes; Nids d'oiseaux comestibles; Graisses comestibles; Huiles comestibles; Filets de poissons; Farine de poisson pour l'alimentation humaine; Mousses de poisson; Poisson; Poisson conservé; Fruits congelés; En-cas à base de fruits; Zestes de fruits; Fruits conservés; Salades de fruits; Gibier; Gélatine; Cornichons; Gingembre [confiture]; Jambon; Harengs; Hoummos [pâte de pois chiches]; Gelées; Gelées de fruits; Képhir; Saindoux; Lentilles [légumes] conservées; Foie; Pâtés de foie; Homards non vivants; Margarine; Marmelades; Gelées de viande; Viande conservée; Produits laitiers; Champignons conservés; Mollusques comestibles non vivants; Fruits à coque préparés; Huile d'olive comestible; Olives conservées; Oignons [légumes] conservés; Huîtres non vivantes; Huile de noix de palmiers [alimentation]; Huile de palme [alimentation]; Beurre d'arachides; Arachides préparées; Pois conservés; Pickles; Viande de porc; Pommes chips; Flocons de pommes de terre; Volaille [viande]; Oeufs en poudre; Bouquets [crevettes roses] non vivants; Préparations pour faire des bouillons; Préparations pour faire du potage; Ail conservé; Oeufs de poisson préparés; Graines préparées; Raisins secs; Huile de colza comestible; Présure; Ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; Poisson saumuré; Salaisons; Choucroute; Saucisses; Extraits d'algues à usage alimentaire; Huile de sésame; Coquillages non vivants; Crevettes grises non vivantes; Potages; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Lait de soja [succédané du lait]; Suif comestible; Tahini [pâte de graines de sésame]; Tofu; Purée de tomates; Tripes; Truffes conservées; Jus végétaux pour la cuisine; Juliennes [potages]; Légumes cuits; Légumes séchés; Légumes conservés; Légumes conservés en boîte; Petit-lait; Crème fouettée; Blanc d'oeuf; Yaourt; Jaune d'oeuf; Préparations à base de soja; Soupes et produits à base de soupe en poudre et liquides; Préparations en poudre et sous forme liquide pour faire des potages; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; Lait en poudre pour aliments; Aliments séchés; Desserts à base de yaourt; Yaourt à boire; Laitages; Plats préparés, en-cas et desserts.

Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes; Eggs; Milk and milk products; Edible oils and fats; Almonds, ground; Aloe vera prepared for human consumption; Anchovy; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; Black pudding; Broth; Broth concentrates; Butter; Buttercream; Caviar; Charcuterie; Cheese; Clams [not live]; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; Coconut fat; Coconut oil; Compotes; Condensed milk; Corn oil; Cranberry sauce [compote]; Crayfish, not live; Cream [dairy products]; Croquettes; Crustaceans, not live; Curd; Dates; Edible birds' nests; Edible fats; Edible oils; Fish fillets; Fish meal for human consumption; Fish mousses; Fish, not live; Fish, preserved; Frozen fruits; Fruit-based snack food; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit salads; Game, not live; Gelatine; Gherkins; Ginger jam; Ham; Herrings; Hummus [chickpea paste]; jellies; fruit jellies; Kefir [milk beverage]; Lard for food; Lentils, preserved; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; Margarine; Marmalade; Meat jellies; Meat, preserved; Milk products; Mushrooms, preserved; Mussels, not live; Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; Onions, preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for food; Palm oil for food; Peanut butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pickles; Pork; Potato chips; Potato flakes; Poultry, not live; Powdered eggs; Prawns, not live; Preparations for making bouillon; Preparations for making soup; Preserved garlic; Processed fish spawn; Processed seeds; Raisins; Rape oil for food; Rennet; Ryazhenka [fermented baked milk]; Salted fish; Salted meats; Sauerkraut; Sausages; Seaweed extracts for food; Sesame oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Soups; Soya beans, preserved, for food; Soya milk [milk substitute]; Suet for food; Tahini [sesame seed paste]; Tofu; Tomato purée; Tripe; Truffles, preserved; Vegetable juices for cooking; Vegetable soup preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; Vegetables, preserved; Vegetables, tinned; Whey; Whipped cream; White of eggs; Yogurt; Yolk of eggs; preparations made of soya; soup and soup products in powder or liquid form; preparations for making soup in powder or liquid form; milk shakes; milk powder for foodstuffs; dried foodstuffs; desserts of yogurt; drinking yogurts; dairy products; prepared meals, snacks and desserts.

30
Káva, čaj, kakao a kávové náhražky; Rýže; Tapioka a ságo; Mouka a obilninové přípravky; Chléb, pečivo a cukrovinky; Zmrzlina; Cukr, med, melasa; Droždí, prášek do pečiva; Sůl; Hořčice; Ocet, omáčky (chuťové přísady); Koření; Led pro osvěžení; Nové koření; Mandlové cukrovinky; Mandlové těsto; Anýz (semena); Aromatické přípravky do potravin; Kávové náhražky; Prášek do pečiva; Bikarbonát sodný pro vaření; Ječmen (Mouka z -); Fazole (Moučka z -); Propolis; Pivní ocet; Přísady do zmrzlin (pojiva); Chléb; Housky; Strouhanka; Žemle (Sladké -); Poleva [ledová] (dorty -); Kypřicí prášek; Cukroví; Kandys; Kapary; Cereální tyčinky; Občerstvení na bázi cereálií; Výrobky z obilnin; Cheesburgry [sendviče]; Žvýkačky; Lupínky, vločky [obilné]; Čokoládové nápoje; Pěna (Čokoládová -); Kakao; Kakaové nápoje; Káva; Kávové nápoje; Chuťové přísady; Koláčky; Kuchyňská sůl; Kukuřičné vločky; Kukuřičná mouka; Semolina [pšeničná hrubá mouka]; Krekry; Sedlina vaječná; Pěna (dezerty -) [cukrářství]; Těsto; Zálivky na saláty; Příchutě, s výjimkou éterických olejů; Jogurtová zmrzlina; Bylinky zahradní (Konzervované -) koření; Zázvor; Medovníky, perníky; Glukóza pro kulinářské účely; Lepek (přídavky pro kulinářské účely); Lepek jako potravina; Melasový sirup; Glazura na šunku; Cereální tyčinky s vysokým obsahem proteinů; Med; Zmrzlina; Led na osvěžení; Led (přírodní nebo umělý); Ledový čaj; Tresti (do potravin), nikoliv pro lékařské účely; Kečup; Pastilky [cukrovinky]; Marcipán; Majonéza; Masové šťávy [omáčka]; Masové pirožky; Muesli; Sladidla (Přírodní -); Pokrmy z nudlí (hotové); Nudle; Muškátové ořechy; Potraviny na bázi ovsa; Ovesné vločky; Ovesná mouka; Palmový cukr; Palačinky; Těsta; Omáčka na těstoviny; Pečivo s masovou náplní; Listové těsto; Arašídové cukrovinky; Pepř; Mentolové cukroví; Paprika [koření]; Pesto [omáčka]; Koláče s náplní; Pizzy; Vločky kukuřičné; Pralinky; Pudinky; Quiche [slaný koláč]; Ravioli; Příchutě [aroma]; Rýžové koláčky; Včelí mateří kašička; Suchary; Ságo; Sendviče; Zálivky [na ochucení]; Koření; Krupice; Zmrzlinové poháry; Omáčka sójová ostrá; Špagety; Jarní závitky; Cukr; Suši; Tacos; Tapioka; Dorty; Čaj; Nápoje na bázi čaje; Zahušťovací přípravky na kuchyňské použití; Rajčatová omáčka; Tortily; Kurkuma jako potrava; Nepražená káva; Ocet; Oplatky; Pšeničná mouka (výražková); Pšeničné klíčky pro lidskou spotřebu; Droždí; Cukroví; Cukrářské výrobky neobsahující léčivé látky; Mražené cukrovinky; Cukroví; Čokoláda; Čokoládové cukrovinky; Cukrovinky v mražené formě; Cukrovinky ve formě tyčinek; Pastilky; Pastilky; Bonbony; Zmrzlina; Čokolády; Koláčky; Zákusky, koláče; Jemné pečivo; Oplatky; Svačinové výrobky; Zmrzlina a zmrzlinové výrobky, chlazené a zamrazené cukrovinky a dezerty; Žvýkačky; Studený čaj.

Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Quatre-épices; Confiserie à base d'amandes; Pâte d'amandes; Anis [grains]; Préparations aromatiques à usage alimentaire; Succédanés du café; Poudre à lever; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Farine d'orge; Farine de fèves; Propolis; Vinaigre de bière; Liants pour glaces alimentaires; Pain; Petits pains; Chapelure; Brioches; Glaçages pour gâteaux; Poudre pour gâteaux; Sucreries; Sucre candi; Câpres; Barres de céréales; En-cas à base de céréales; Préparations faites de céréales; Cheeseburgers [sandwichs]; Gommes à mâcher; Flocons de céréales séchées; Boissons à base de chocolat; Mousses au chocolat; Cacao; Boissons à base de cacao; Café; Boissons à base de café; Condiments; Biscuits; Sel de cuisine; Corn flakes; Farine de maïs; Couscous [semoule]; Crackers; Crème anglaise; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Pâte à cuire; Sauces à salade; Aromates autres que les huiles essentielles; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Gingembre [condiment]; Pain d'épice; Glucose à usage culinaire; Additifs de gluten à usage culinaire; Gluten préparé pour l'alimentation; Sirop de mélasse; Préparations de glaçage pour jambons; Barres de céréales hyperprotéinées; Miel; Crèmes glacées; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Thé glacé; Infusions non médicinales; Ketchup [sauce]; Pastilles [confiserie]; Massepain; Mayonnaises; Jus de viande [sauces]; Pâtés à la viande; Muesli; Édulcorants naturels; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Noix muscade; Aliments à base d'avoine; Flocons d'avoine; Gruau d'avoine; Sucre de palme; Crêpes [alimentation]; Pâtes alimentaires; Sauces pour pâtes alimentaires; Pâtés [pâtisserie]; Pâte pour gâteaux; Confiserie à base d'arachides; Poivre; Bonbons à la menthe; Piments [assaisonnements]; Pesto [sauce]; Tourtes; Pizzas; Maïs grillé et éclaté [pop corn]; Pralines; Poudings; Quiches; Ravioli; Relish [condiment]; Gâteaux de riz; Gelée royale; Biscottes; Sagou; Sandwiches; Sauces [condiments]; Assaisonnements; Semoule; Sorbets [glaces alimentaires]; Sauce piquante de soja; Spaghetti; Rouleaux de printemps; Sucre; Sushi; Tacos; Tapioca; Tartes; Thé; Boissons à base de thé; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Sauce tomate; Tortillas; Curcuma à usage alimentaire; Café vert; Vinaigres; Gaufres; Farine de blé; Germes de blé pour l'alimentation humaine; Levure; Sucreries; Confiserie non médicinale; Produits de confiserie surgelés; Sucreries; Chocolat; Confiserie au chocolat; Confiserie sous forme glacée; Friandises; Pastilles; Pastilles; Bonbons; Sucettes glacées; Chocolats; Biscuits; Gâteaux; Produits de pâtisserie; Gaufrettes; En-cas; Crèmes glacées et produits à base de crème glacée, sucreries et desserts glacés et congelés; Gommes à mâcher; Thé froid.

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca and sago; Flour and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; Ices; Sugar, honey, treacle; Yeast, baking-powder; Salt; Mustard; Vinegar, sauces (condiments); Spices; Ice; Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed; Aromatic preparations for food; Artificial coffee; Baking powder; Baking soda; Barley meal; Bean meal; Bee glue; Beer vinegar; Binding agents for ice cream; Bread; Bread rolls; Breadcrumbs; Buns; Cake frosting [icing]; Cake powder; Confectionery; Candy; Capers; Cereal bars; Cereal-based snack food; Cereal preparations; Cheeseburgers [sandwiches]; Chewing gum; Chips [cereal products]; Chocolate-based beverages; Chocolate mousses; Cocoa; Cocoa-based beverages; Coffee; Coffee-based beverages; Condiments; Cookies; Cooking salt; Corn flakes; Corn meal; Couscous [semolina]; Crackers; Custard; Dessert mousses [confectionery]; Dough; Dressings for salad; Flavorings, other than essential oils; Frozen yogurt [confectionery ices]; Garden herbs, preserved [seasonings]; Ginger [spice]; Gingerbread; Glucose for culinary purposes; Gluten additives for culinary purposes; Gluten prepared as foodstuff; Golden syrup; Ham glaze; High-protein cereal bars; Honey; Ice cream; Ice for refreshment; Ice, natural or artificial; Iced tea; Infusions, not medicinal; Ketchup [sauce]; Lozenges [confectionery]; Marzipan; Mayonnaise; Meat gravies; Meat pies; Muesli; Natural sweeteners; Noodle-based prepared meals; Noodles; Nutmegs; Oat-based food; Oat flakes; Oatmeal; Palm sugar; Pancakes; Pasta; Pasta sauce; Pasties; Pastry; Peanut confectionery; Pepper; Peppermint sweets; Peppers [seasonings]; Pesto [sauce]; Pies; Pizzas; Popcorn; Pralines; Puddings; Quiches; Ravioli; Relish [condiment]; Rice cakes; Royal jelly; Rusks; Sago; Sandwiches; Sauces [condiments]; Seasonings; Semolina; Sorbets [ices]; Soya sauce; Spaghetti; Spring rolls; Sugar; Sushi; Tacos; Tapioca; Tarts; Tea; Tea-based beverages; Thickening agents for cooking foodstuffs; Tomato sauce; Tortillas; Turmeric for food; Unroasted coffee; Vinegar; Waffles; Wheat flour; Wheat germ for human consumption; Yeast; confectionery; non-medicated confectionery; frozen confectionery; sugar confectionery; chocolate; chocolate confections; confectionery in frozen form; confectionery bars; lozenges; pastilles; sweets; ice lollies; chocolates; biscuits; cakes; pastries; wafers; snack foods; ice cream and ice cream products, chilled and frozen confections and desserts; chewing gum; cold tea.

31
Zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách; Živá zvířata; Čerstvé ovoce a zelenina; Semena; Rostliny a květiny; Krmiva pro zvířata; Slad; Ječmen; Fazole čerstvé; Řepa jedlá; Bobule, čerstvé ovoce; Nápoje pro domácí zvířata; Potrava pro ptactvo; Otruby; Otruby jako krmná směs pro živočišnou spotřebu; Chovatelské, pěstitelské produkty; Cibule květinové; Keře, křoví; Obilná zrna v nezpracovaném stavu; Čerstvé kaštany; Kořeny čekankové; Čekanka salátová; Stromečky vánoční; Citrusové ovoce; Boby kakaové syrové; Kokosové skořápky; Ořechy kokosové; Raci živí; Korýši živí; Okurky čerstvé; Psí suchary; Ryby (Živé návnady na -); Květiny živé; Čerstvé ovoce; Bylinky čerstvé polévkové jako koření; Zrní [obilniny]; Hrozny čerstvé; Pór čerstvý; Citróny čerstvé; Čočka (čerstvá); Hlávkový salát čerstvý; Kukuřice; Slad na výrobu piva a lihovin; Houby čerstvé; Měkkýši (živí); Oves setý; Bochnice; Olivy čerstvé; Cibule čerstvá (zelenina); Pomeranče; Semena rostlin; Rostliny; Rostliny, sušené pro dekoraci; Brambory čerstvé; Drůbež (živá zvířata); Rebarbora, reveň; Rýže neopracovaná (natural); Sadba; Sezam; Měkkýši (živí); Špenát čerstvý; Třtina cukrová; Pšenice; Pšeničné klíčky pro zvířecí spotřebu; Dřevěné třísky na výrobu papírenské buničiny (celulózy); Věnce z přírodních květů; Krmiva pro zvířata; Odpadky pro zvířata; Trávníky přírodní; Čerstvé ořechy.

Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux; Malt; Orge; Fèves fraîches; Betteraves; Baies [fruits]; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour oiseaux; Son de blé; Confits [aliments pour animaux]; Produits de l'élevage; Bulbes; Arbustes; Céréales en grains non travaillés; Marrons frais; Racines de chicorée; Chicorée [salade]; Arbres de Noël; Agrumes; Fèves brutes de cacao; Coques de noix de coco; Noix de coco; Écrevisses vivantes; Crustacés vivants; Concombres frais; Biscuits pour chiens; Appâts vivants pour la pêche; Fleurs naturelles; Fruits frais; Herbes potagères fraîches; Grains [céréales]; Raisins frais; Poireaux [porreaux] frais; Citrons frais; Lentilles [légumes] fraîches; Laitues fraîches; Maïs; Malt pour brasserie et distillerie; Champignons frais; Mollusques vivants; Avoine; Tourteaux; Olives fraîches; Oignons [légumes] frais; Oranges; Graines [semences]; Plantes; Plantes séchées pour la décoration; Pommes de terre; Volaille [animaux vivants]; Rhubarbe; Riz non travaillé; Plants; Sésame; Coquillages vivants; Épinards frais; Cannes à sucre; Blé; Germes de blé pour l'alimentation animale; Copeaux pour la fabrication de pâte de bois; Couronnes en fleurs naturelles; Aliments pour animaux; Litières pour animaux; Gazon naturel; Noix fraîches.

Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; barley; beans, fresh; beet; berries, fresh fruits; beverages for pets; bird food; bran; bran mash for animal consumption; bred stock; bulbs; bushes; cereal seeds, unprocessed; chestnuts, fresh; chicory roots; chicory [salad]; Christmas trees; citrus fruit; cocoa beans, raw; coconut shell; coconuts; crayfish, live; crustaceans, live; cucumbers, fresh; dog biscuits; fishing bait, live; flowers, natural; fruit, fresh; garden herbs, fresh; grains [cereals]; grapes, fresh; leeks, fresh; lemons, fresh; lentils, fresh; lettuce, fresh; maize; malt for brewing and distilling; mushrooms, fresh; mussels, live; oats; oil cake; olives, fresh; onions, fresh vegetables; oranges; plant seeds; plants; plants, dried, for decoration; potatoes, fresh; poultry, live; rhubarb; rice, unprocessed; seedlings; sesame; shellfish, live; spinach, fresh; sugarcane; wheat; wheat germ for animal consumption; wood chips for the manufacture of wood pulp; wreaths of natural flowers; fodder for animals; bedding and litter for animals; natural turf; fresh nuts.

32
Piva; Minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; Nápoje a šťávy ovocné; Sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; Šumivá voda; Ale (silné světle pivo); Ležák; Černé pivo porter; Nápoj "Radler"; Černé pivo; Piva obohacená o minerály; Kvas; Pivo se sníženým obsahem alkoholu; Nealkoholické jablečné mošty; Nealkoholická vína; Aperitivy nealkoholické; Nápoje obsahující vitaminy; Nápoje s obsahem přidaných minerálů; Nápoje obsahující přidané stopové prvky; Nápoje obohacené přidanými minerály; Nápoje obohacené přidanými stopovými prvky; Nápoje obohacené přidanými vitaminy; Zázvorové pivo; Nealkoholické koktejly; Energetické nápoje; Energetické nápoje obsahující kofein; Sycené nápoje s příchutěmi; Ovocné šťávy; Nápoje z guarany; Nápoje na bázi medu; Nápoje iontové; Izotonické nápoje; Hypertonické a hypotonické nápoje (pro použití atlety a/nebo požadované atlety); Nápoje pro sport; Nealkoholické nápoje neobsahující slad; Nesýrové mléko; Stolové vody; Rajčatová šťáva [nápoj]; Zeleninové džusy; Vody; Šumivé tablety (šerbet) a šumivé prášky pro přípravu nápojů; Koktejly (nealkoholické ovocné nápoje); Sladové nápoje; Sladové pivo.

Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Eaux gazeuses; Ale (bière blonde forte); Bière de fermentation basse; Porter; Panachés; Stouts; Bières enrichies en minéraux; Kvas; Bière à faible teneur en alcool; Cidres non alcoolisés; Vins non alcoolisés; Apéritifs (non alcooliques); Boissons contenant des vitamines; Boissons enrichies aux minéraux; Boissons enrichies aux oligo-éléments; Boissons enrichies aux minéraux; Boissons enrichies aux oligo-éléments; Boissons enrichies de vitamines; Boissons à base de petit-lait; Cocktails sans alcool; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons carbonées avec arômes; Jus de fruits; Boissons à base de guarana; Boissons à base de miel; Boissons isotoniques; Boisson isotoniques; Boissons hypertoniques et hypotoniques (pour athlètes); Boissons pour sportifs; Boissons non alcooliques sans malt; Succédané du lait; Eaux de table; Jus de tomates [boissons]; Jus de légumes; Eaux; Comprimés effervescents (sorbets) et poudres effervescentes pour boissons; Yaourts fouettés (boissons non alcooliques à base de fruits); Moût de malt; Bière de malt.

Beers; Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; Fruit beverages and fruit juices; Syrups and other preparations for making beverages; aerated water; ale; lager; porter; shandy; stout; beers enriched with minerals; kvass; low-alcohol beer; non-alcoholic ciders; non-alcohol wines; non-alcoholic aperitifs; beverages containing vitamins; beverages containing added minerals; beverages containing added trace elements; beverages enriched with added minerals; beverages enriched with added trace elements; beverages enriched with added vitamins; Whey beverages; non-alcoholic cocktails; energy drinks; energy drinks containing caffeine; flavoured carbonated beverages; fruit juice; guarana drinks; honey-based beverages; isotonic beverages; isotonic drinks; hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); sports drinks; non-alcoholic malt free beverages; non-dairy milk; Table waters; Tomato juice [beverage]; Vegetable juices; Waters; effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks; smoothies (non-alcoholic fruit beverages); malt wort; malt beer.

33
Alkoholické nápoje (s výjimkou piv); Alkoholické nápoje obsahující ovoce; Esence do lihovin; Alkoholové extrakty; Anýzový likér; Likér anýzový; Aperitivy; Arak; Digestiva (likéry hořké); Destiláty; Cachaca; Calvados; Krémové likéry; Jablečné mošty (s alkoholem); Koktejly; Curaçao (pomerančový likér); Digestiva [likéry a pálenky]; Destilované nápoje; Alkoholické výtažky z ovoce; Gin; Grappa; Medovina; Griotka; Likéry; Neera [alkoholický nápoj na bázi cukrové třtiny]; Mentolový likér; Hruškový mošt (s alkoholem); Matolinové víno; Předmíchané alkoholické nápoje jiné než z piva; Víno rýžové; Rum; Saké; Lihoviny; Tequila; Vodka; Whisky; Víno; Energetické nápoje s obsahem alkoholu; Alkoholové punče; Míchané whisky; Whisky s bourbonem; Calvados; Alkoholické nápoje sycené oxidem uhličitým; Destilované nápoje a Pálenky; Ochucené lihoviny; Grappa; Likéry se smetanou; Nízkoalkoholické nápoje; Nízkoalkoholická vína; Sladová whisky; Svařená vína; Portské víno; Portská vína; Rumové grogy; Sangria; Destiláty; Sherry; Šumivá vína; Tequila; Vermut.

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); Boissons alcoolisées contenant des fruits; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Anis [liqueur]; Anisette; Apéritifs; Arak; Amers [liqueurs]; Eaux de vie; Cachaca; Calvados; Crèmes de liqueurs; Cidres; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Boissons distillées; Extraits de fruits avec alcool; Genièvre [eau-de-vie]; Grappa; Hydromel; Kirsch; Liqueurs; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Alcool de menthe; Poiré; Piquette; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; Alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux; Téquila; Vodka; Whisky; Vins; Boissons énergisantes alcooliques; Punch alcoolisé; Blended whisky; Bourbon; Calvados; Boissons alcooliques gazeuses; Boissons distillées et Spiritueux; Spiritueux aromatisés; Grappa; Liqueurs contenant de la crème; Boissons à faible teneur en alcool; Vin à faible teneur en alcool; Whisky pur malt; Vin chaud; Porto; Portos; Punch au rhum; Sangria; Eaux de vie; Sherry; Vins perlés; Téquila; Vermouth.

Alcoholic beverages (except beers); alcoholic beverages containing fruit; alcoholic essences; alcoholic extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arak [arrack]; bitters; brandy; cachaca; calvados; cream liqueurs; cider; cocktails; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; grappa; hydromel [mead]; kirsch; liqueurs; nira [sugarcane-based alcoholic beverage]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; tequila; vodka; whisky; wine; alcoholic energy drinks; alcoholic punches; blended whisky; bourbon whiskey; calvados; carbonated alcoholic beverage; distilled beverages and spirits; flavoured spirits; grappa; liqueurs containing cream; low alcoholic drinks; low alcoholic wine; malt whisky; mulled wines; port; port wines; rum punch; sangria; schnapps; sherry; sparkling wines; tequila; vermouth.

35
Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské); Předplatné pro třetí osoby (Obstarávání -); Telekomunikační služby (zajišťování předplatného) pro ostatní; Obchodní nebo podnikatelské informace; Pronájem kancelářských strojů a zařízení; Reklama on line v počítačové síti; Fotokopírování; Styky s veřejností; Pronájem prodejních automatů; Obchodní reklama (Pro třetí osoby -); Aranžování výkladů; Maloobchodní a on-line služby v souvislosti s prodejem přípravků pro bělení a jiných pracích prostředků, přípravků pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdel, parfumerie, vonných olejů, kosmetiky, vlasových vod, zubních past, brusných hadříků, přípravků na vlasy a pro péči o pleť (neléčivých), toaletních potřeb pro miminka a kojence (neléčivých), neléčivých krémů pro prevenci a léčbu plenkových opruzenin, vazelíny (pro kosmetické účely), ubrousků a utěrek napuštěných osobními čisticími a/nebo kosmetickými vodami, napuštěnými ubrousky a utěrkami pro léčbu a prevenci plenkových opruzenin, napuštěných ubrousků a utěrek pro hygienické účely (osobní použití), hygienických ubrousků a utěrek pro čisticí účely (použití v domácnosti), pleťových krémů, pleťových balzámů, tělových vod, tělových olejů, tělových másel, dětských vod, dětských olejů, krémů a balzámů na prsní bradavky, vod, krémů a gelů pro léčbu strií, hydratačních gelů, mýdel, tuhých mýdel, tekutých mýdel, šamponů, vlasových kondicionérů, čisticích prostředků do koupele a na vlasy, vše v jednom, koupelových a sprchových gelů a pěn, mastkového prášku, tekutého mastku, dětských masážních olejů, přípravků proti opalování, olejů, vod, krémů a gelů na ochranu před sluncem, olejů, vod, krémů a gelů po opalování, zubních past, ústních vod, rtěnek, řasenek, očních stínů, kosmetických výrobků, líčidel, balzámů na rty, vatových tyčinek, vaty, léčivých mýdel, léčivých šamponů, léčivých vlasových kondicionérů, farmaceutických a veterinářských výrobků, hygienických výrobků pro léčebné účely, dietních potravin a dietetických přípravků pro léčebné nebo veterinární účely, potravin pro batolata, potravních doplňků pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplastí, obvazového materiálu, materiálů pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekčních přípravků, výrobků pro hubení škodlivých zvířat, fungicidů, herbicidů, výrobků pro dámskou hygienu, intimek, vložek, tamponů, těhotenských ubrousků, kalhotek pro dámskou hygienu, hygienických kalhotek, inkontinenčních podložek, inkontinenčních kalhotek, plen, jednorázových plen, jednorázových plen z buničiny, jednorázových plen z papíru, plen pro inkontinentní pacienty, vaty pro farmaceutické účely, vaty ve formě chomáčků pro léčebné použití, ubrousků napuštěných léčivými nebo dezinfekčními vodami, napuštěných antiseptických ubrousků, napuštěných léčivých ubrousků, vazelíny (pro léčebné účely), krémů pro péči o pleť pro léčebné použití, léčivých krémů, krémů pro miminka (léčivých), léčivých pleťových krémů, krémů pod pleny (léčivých), hygienických ubrousků, vlhčených ubrousků napuštěných farmaceutickou vodou, antiseptických ubrousků, dětských ubrousků, léčivých balzámů, gelů na usnadnění prořezávání zubů, léčivých krémů na prsní bradavky, nářadí a nástrojů s ručním pohonem, nožů, vidliček a lžic, sečných zbraní, břitev, kleštičkám na nehty, příborům pro použití u miminek, dětí a kojenců, vidliček, nožů, lžic, pouzder na příbory, jednorázového nádobí (příborů) vyrobeného z plastů, lžic s měkkou špičkou pro použití u miminek, kojenců a dětí, přístrojů a nástrojů vědeckých, námořních, geodetických, fotografických, filmových, optických, přístrojů pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístrojů pro vyučování, přístrojů a nástrojů pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístrojů pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetických nosičů dat, záznamových disků, kompaktních disků, DVD a ostatních digitálních záznamových nosičů, ústrojí pro přístroje na mince, registračních pokladen, kalkulaček, zařízení na zpracování dat, počítačů, počítačového softwaru, hasicích přístrojů, nahraných médií, včetně počítačového softwaru, vzdělávacího softwaru, vzdělávacích programů, filmů, filmů s nahraným vzdělávacím materiálům, DVD, CD-ROMů, dětského vzdělávacího softwaru, publikací ke stažení, elektronických publikací ke stažení, dětských monitorů, teploměrů, bezpečnostních uzávěrů, bezpečnostních krytů na elektrické vybavení a přístroje, bezpečnostních poplašných zařízení, dětských bezpečnostních branek, oční optiky, ochranných brýlí, kšiltů a klobouků, slunečních brýlí, plovacích pomůcek, nafukovacích pásek na paže, přístrojů a nástrojů chirurgických, lékařských, zubních a veterinářských, umělých údů, očí a zubů, ortopedických potřeb, materiálu na sešívání ran, lahví na krmení, dudlíků na lahve na krmení, dudlíků pro miminka, kojence a děti, opakovaně použitelných a jednorázových dudlíků na lahve a šálky na pití pro miminka, kojence a děti, lžic na podávání léků, inkubátorů pro miminka, rukavic pro léčebné účely, těhotenských pásů, lékařských přístrojů na tělesné cvičení, inkontinenčních prostěradel pro miminka, kojence a děti a dospělé, porodních podložek, plastových a/nebo papírových pytlů a obalů pro likvidaci nemocničního odpadu, jednorázových pytlů a prekurzorů k nim na nemocniční odpad, chirurgických a lékařských houbiček, lékařských teploměrů (elektrických a/nebo neelektrických a/nebo digitálních), kroužků na usnadňování prořezávání zubů, pomůcek na usnadňování prořezávání zubů a chrastítek na usnadnění prořezávání zubů, dudlíků, pomůcek na zklidnění dětí, ošetřovacích pomůcek pro použití při kojení, chráničů prsou, prsních kloboučků, chráničů bradavek, chráničů bradavek, lékařských stříkaček, dávkovačů léků a nosních respirátorů, přístrojů pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístrojů chladicích, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitárních zařízení, zařízení, přístrojů a vybavení pro výrobu páry, vařičů a přístrojů na vaření, sporáků, chráničů sporáků, ionizačních, čisticích a deodorizačních přístrojů a strojů, odpařovačů, distributorů a dávkovačů dezinfekčních prostředků pro sanitární účely, ohřívačů na lahve na krmení a ohřívačů talířů, ohřívačů dětských potravin, solárních kolektorů a termoelektrických topných a chladicích zařízení, lahví na horkou vodu, ohřívačů nohou, chladicích přístrojů a zařízení a instalací, přístrojů a zařízení na chlazení nápojů a kapalin, van, sprchovacích vaniček, vanových armatur, toaletních sedátek a přenosných sanitárních instalací, sanitárních přístrojů a instalací, adaptérů toaletních sedátek a adaptérů toaletních sedátek pro děti, sterilizátorů a sterilizačních přístrojů a vybavení, sterilizátorů dětských lahví na krmení, jednorázových sterilizačních sáčků, elektrických konvic, parních sterilizačních zařízení, UV sterilizačních zařízení, cestovních sterilizačních zařízení na dětské lahve a vybavení na krmení, sterilizátorů vody, instalací na čištění vody, dezinfekčních přístrojů, osvětlení pro miminka, kojence a děti, autosedaček, kočárků, kočárků, kočárků, vozíků na kolečkách, vozíků a kočárků, dětských chodítek, kočárků obsahujících přenosnou postýlku, krytů proti dešti na kočárky, vozíky a kočárky, postrojů na kočárky, postrojů pro použití s kočárky, tříkolek, jízdních kol, přídavných sedaček, bezpečnostních přístrojů pro děti do vozidel, papíru, lepenky a výrobků z těchto materiálů, tiskárenských výrobků, potřeb pro knižní vazby, fotografií, papírenského zboží, lepidel pro papírenství nebo domácnost, materiálu pro umělce, štětců, psacích strojů a kancelářských potřeb (vyjímaje nábytek), učebních a vyučovacích pomůcek (s výjimkou přístrojů), plastických obalů, tiskařských typů, štočků, papíru, lepenky a výrobků z těchto materiálů, tiskárenských výrobků, potřeb pro knižní vazby, fotografií, papírenského zboží, lepidel pro papírenství nebo domácnost, papírových výrobků pro domácnost a hygienické použití, například kuchyňských utěrek a osušek, kuchyňských rolí, ubrousků, kapesníků, toaletního papíru, papírových ubrousků, papírových ručníků, tiskárenských výrobků, včetně tištěných publikací, časopisů, brožur, letáků, pohlednic, papírenského zboží, jednorázových plen vyrobených z papíru a/nebo buničiny, knih pro miminka, kojence a děti, tištěných návodů, tištěných návodů vztahujících se k rodičovství a novorozencům, balíčků obsahujících tiskárenské výrobky vztahující se k novorozencům a poradenství k rodičovství, letáků, letáků vztahujících se k novorozencům a poradenství k rodičovství, sešitů s aktivitami, omalovánek, knih pro miminka, kojence a děti, alb na nálepky, nálepek, alb na fotografie, kalendářů, diářů, diářů vztahujících se k rozvoji miminek, plánovačů (tištěných) vztahujících se k miminkům a kojencům, porodních diářů (tiskárenských výrobků), porodních plánovačů (tiskárenských výrobků), tašek vyrobených z kůže, tašek vyrobených z imitace kůže, tašek na pleny a přebalovacích tašek, postrojů pro miminka, nosiček pro miminka, dětských nosiček nošených na těle, nosiček kojenců nošených na těle, židlí, stolů, podložek do dětských ohrádek na hraní, truhel na hračky, dekorativních kolotočů nad postýlky, polštářů, stolů, nábytku do ložnic, nekovových kroužků na klíče, ručních zrcátek, větrných zvonkoher, vysokých židlí, vysokých židlí pro miminka, dětských kolébek, dětských kolébek, skákacích houpadel, postýlek, postýlek pro děti a kojence, dětských postýlek s ohrádkou, dětských postýlek s ohrádkou, bezpečnostních postýlek, cestovních postýlek, lůžkovin do dětských postýlek (nikoli ložního prádla), spacích pytlů, spacích pytlů pro miminka, teleskopických bezpečnostních branek na otvírání dveří, teleskopických bezpečnostních branek na schodiště, podpůrných polštářů pro použití v dětských bezpečnostních sedačkách, přebalovacích podložek pro miminka, kartáčů a hřebenů, šálků, misek, talířů, čajových souprav, krabic na obědy, plastových šálků, plastových misek, plastových talířů, pohárků, šálků s otvorem na pití, podložek na svačinky, nádob na svačinky, nádob na potraviny, kalíšků na vejce, tepelně izolovaných nádob na potraviny, termosek, tepelně izolovaných nádob na nápoje, mís (míchacích), nádobí do mikrovlnných trub, dětských vaniček, přenosných dětských vaniček pro miminka a kojence, mixérů pro přípravu potravin (neelektrických), sedátek do vany pro miminka, nočníků a nočníků, trénovacích toaletních sedátek, štětek na čištění lahví, textilních rukavic na úklid, kartáčků na zuby, držáků na kartáčky na zuby, kartáčů na vlasy, kartáčků na nehty, tašek na praní, látek k zhotovování oděvů, prachových přikrývek, stolních ubrusů, přehozů přes postele, povlaků na prachové přikrývky, povlaků na polštáře, koupelnového prádla, baldachýnů nad postele, záclon, přikrývek, ložních přikrývek z bavlny, ložních přikrývek z vlny, ložních přikrývek z uměle vyráběných vláken, přikrývek pro miminka, přikrývek do dětských postýlek, lehkých přehozů, dětských dek, cestovních dek, osušek, osušek s kapucí, ručníků s kapucí, žínek na obličej, dětských ručníků, spacích pytlů, spacích pytlů pro miminka, oděvů, obuvi, kloboučnického zboží, kufříků, pásků, kabelek, klíčenek, kožených tkaniček, pouzder na noty, náprsních tašek, peněženek, brašen, kufrů, držáků na klíče, bičů, postrojů, sedlářských výrobků, nákupních tašek na kolečkách, ruksaků, tašek na hry, batohů na miminka, nosiček na miminka, batohů, kufrů, brašen, klenotů, bižuterie, drahých kamenů, hodinářských potřeb a chronometrických přístrojů, manžetových knoflíků, kufrů, odznaků ze vzácných kovů, hodin, budíků, zástěrek, látkových bryndáčků, županů, kombinéz, spacích úborů, tělových kombinéz, dupaček, oděvů do kočárku, palcových rukavic pro miminka, palcových rukavic pro kojence, klobouků pro miminka, klobouků pro kojence, botiček, klapek na uši, ponožek, herních matrací, cvičebních matrací, matrací na jógu, her a věcí na hraní, potřeb pro gymnastiku a sport, dětských hraček, vycpaných zvířat na hraní, měkkých hraček, míčů, nádobí na pečení a na vaření na hraní, hraček do vany, sedacích vaků, sněžítek, hudebních hraček, panenek, porcelánových panenek, sedacích pytlů pro panenky, papírových panenek, loutek, sběratelských figurek na hraní, domečků pro panenky, doplňků pro panenky, oděvů pro panenky, panenek na hraní, vzdělávacích hraček, částí a součástí pro všechno výše uvedené zboží, sjednocení různých oděvů, obuvi, kloboučnického zboží, módních doplňků, klenotů, hodinářských potřeb, chronometrických přístrojů, papírového zboží, tiskárenských výrobků, zavazadel, tašek, cestovního zboží, výrobků na nošení a přepravu miminek, kojenců a dětí, nábytku, bytového vybavení, textilu, koberců, předložek, podložek, her, hraček, her, věcí na hraní, potřeb pro sport, potravin, potravinářských výrobků, svačinek, čerstvého ovoce a zeleniny, nealkoholických nápojů, vody, nealkoholických a alkoholických nápojů, potravin a nápojů, výrobků pro zdraví a krásu, toaletních potřeb, kosmetiky, dětského zboží, přístrojů a nástrojů na krmení dětí, těhotenských přístrojů a nástrojů, výrobků pro dámskou hygienu, čisticích potřeb, výrobků na praní, farmaceutického zboží, hardwaru a kovového zboží, strojů pro domácnost, čisticích přístrojů, přístrojů a nástrojů pro osvětlení, přístrojů a nástrojů pro topení, přístrojů a nástrojů na vaření, přístrojů a nástrojů na chlazení, kuchyňského nádobí, ručního nářadí, příborů, fotografického vybavení, domácího elektrického a elektronického vybavení, včetně bílého zboží, nádob a náčiní pro domácnost, kuchyňského nádobí, kutilského vybavení, zahradnického vybavení v zájmu druhých, aby si mohli zákazníci toto zboží pohodlně prohlédnout a koupit v supermarketu nebo hypermarketu nebo z minimarketu nebo z katalogu se smíšeným zbožím poštovní objednávkou nebo prostřednictvím telekomunikací nebo z internetové webové stránky se smíšeným zbožím; Poskytování informací zákazníkům a poradenství nebo pomoc při výběru výše uvedeného sjednoceného zboží; Reklamní a propagační služby; Šíření reklamních a propagačních materiálů; Direct mailové služby; Průzkum trhu a marketingové služby; Rozšiřování vzorků (zboží); Aranžování výkladů; Účetnictví; Komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních; Obchodní informace a poradenství pro spotřebitele; Zprostředkovatelny práce; Příprava mezd a výplatních listin; Služby v oblasti srovnávání cen; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Pronájem reklamních ploch; Pronájem kopírovacích a prodejních strojů; Řízení maloobchodní prodejny a nebo supermarketu; Analýzy nákladů; Organizování, provádení a sledování vernostních schémat; Prodejní pobídkové programy; On-line správa a dohled nad slevovými programy, speciálními nabídkovými programy a programy dárkových poukazů; Provozování věrnostních a pobídkových programů; Organizování, provozování a dohled nad věrnostními a pobídkovými programy prostřednictvím internetu a mobilních zařízení; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se k výše uvedeným službám.

Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de conseils pour la direction des affaires; Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Informations d'affaires; Location de machines et d'appareils de bureau; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de photocopie; Relations publiques; Location de distributeurs automatiques; Promotion des ventes pour des tiers; Décoration de vitrines; Services de vente au détail et en ligne liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, toile abrasive, produits (non médicinaux) pour les cheveux et pour le soin de la peau, produits de toilette (non médicinaux) pour bébés et nourrissons, crèmes non médicinales pour la prévention et le traitement de l'érythème fessier, gelée de pétrole (à usage cosmétique), lingettes et serviettes préimprégnées de lotions purifiantes et/ou cosmétiques à usage personnel, lingettes et serviettes préimprégnées pour le traitement et la prévention de l'érythème fessier, lingettes et serviettes préimprégnées à usage hygiénique (à usage personnel), lingettes et serviettes hygiéniques à des fins de nettoyage (à usage domestique), crèmes pour la peau, baumes pour la peau, lotions pour le corps, huiles pour le corps, beurres pour le corps, lotion pour bébés, huile pour bébés, crèmes et baumes pour mamelons, lotions, crèmes et gels pour le traitement des vergetures, gels hydratants, savons, pains de savon, savons liquides, shampooing, après-shampooing, produits lavants tout-en-un pour le bain et les cheveux, gels et mousses pour le bain et la douche, poudre de talc, talc liquide, huile de massage pour bébés, protection solaire, huiles, lotions, crèmes et gels de protection solaire, huiles, lotions, crèmes et gels après-soleil, dentifrice, bain de bouche, bâton de rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières, produits cosmétiques, maquillage, baumes pour les lèvres, cotons-tiges, ouate, savons médicinaux, shampooing médicinal, après-shampooing médicinal, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques conçus à des fins médicales ou vétérinaires, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits d'hygiène féminine, protège-slips, serviettes hygiéniques, tampons, serviettes de maternité, culottes pour l'hygiène féminine, culottes hygiéniques, compresses pour l'incontinence, culottes pour l'incontinence, langes, langes jetables, langes jetables en cellulose, langes jetables en papier, langes pour personnes incontinentes, ouate à usage pharmaceutique, ouate sous la forme de tampons à usage médical, serviettes imprégnées de lotions médicinales ou désinfectantes, lingettes antiseptiques imprégnées, lingettes médicinales imprégnées, gelée de pétrole (à usage médical), crèmes pour le soin de la peau à usage médical, crèmes médicinales, crèmes (médicinales) pour bébés, crèmes médicinales pour la peau, crème (médicinale) de change, lingettes assainissantes, lingettes humides imprégnées d'une lotion pharmaceutique, lingettes antiseptiques, lingettes pour bébés, baumes médicinaux, gel de dentition, crèmes médicinales pour les mamelons, outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, armes blanches, rasoirs, coupe-ongles, coutellerie pour bébés, enfants et nourrissons, fourchettes, couteaux, cuillers, étuis à couverts, vaisselle (couverts) jetable en matières plastiques, cuillers à bout souple pour bébés, nourrissons et enfants, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, supports enregistrés y compris logiciels, logiciels éducatifs, programmes éducatifs, films, films proposant du contenu éducatif enregistré, DVD, cédéroms, logiciels éducatifs pour enfants, publications téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, moniteurs pour bébés, thermomètres, casquettes de sécurité, housses de sécurité pour équipements et appareils électriques, alarmes de sécurité, barrières de sécurité pour enfants, lunettes, lunettes de protection, visières et chapeaux, lunettes solaires, accessoires de flottaison, brassards gonflables, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, biberons, tétines pour biberons, tétines pour bébés, nourrissons et enfants, tétines réutilisables et jetables pour biberons et tasses pour bébés, ceintures de maternité, appareils médicaux d'exercice physique, draps d'incontinence pour bébés, nourrissons, enfants et adultes, tapis d'accouchement, sacs et enveloppes en matières plastiques et/ou en papier pour l'évacuation des déchets hospitaliers, sacs jetables et leurs précurseurs pour déchets hospitaliers, éponges chirurgicales et médicales, thermomètres médicaux (électriques, et/ou non électriques, et/ou numériques), anneaux de dentition, aides à la dentition et hochets de dentition, tétines, sucettes pour bébés (tétines), appareils d'allaitement, capuchons pour seins, protections pour seins, protège-mamelons, protections pour mamelons, seringues médicales, distributeurs de médicaments, et aspirateurs nasaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, dispositifs, appareils et équipements pour la production de vapeur, cuisinières et appareils de cuisson, poêles, protections pour cuisinières, appareils et machines d'ionisation, d'épuration et de désodorisation, vaporisateurs, distributeurs et diffuseurs de désinfectant à usage hygiénique, chauffe-biberons et plaques chauffantes, réchauffeurs d'aliments pour bébés, capteurs solaires et dispositifs thermoélectriques de chauffage et de refroidissement, bouillottes, chancelières, appareils et dispositifs et installations de refroidissement, appareils et dispositifs pour le refroidissement de boissons et de liquides, baignoires, douchières, accessoires de bain, lunettes de toilettes et installations sanitaires portables, appareils et installations sanitaires, adaptateurs pour lunettes de toilettes et adaptateurs pour lunettes de toilettes pour enfants, stérilisateur et appareils et équipements de stérilisation, stérilisateurs de biberons, pochettes jetables de stérilisation, bouilloires électriques, dispositifs de stérilisation à vapeur, dispositifs de stérilisation par rayons ultraviolets, dispositifs de stérilisation de voyage pour biberons et ustensiles d'alimentation, stérilisateurs d'eau, installations pour l'épuration de l'eau, appareils de désinfection, lumières pour bébés, nourrissons et enfants, sièges pour voitures, poussettes, landaus, voitures d'enfants, chariots à roulettes, dispositifs de transport et buggies, trotteurs pour bébés, landaus à nacelle, capotes pour poussettes, landaus, voitures d'enfants, dispositifs de transport et buggies, harnais pour landaus, harnais pour poussettes, tricycles, bicyclettes, rehausseurs de sièges, appareils pour la sécurité des enfants dans les véhicules, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils), matières plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, produits en papier à usage domestique et sanitaire, tels que serviettes pour la cuisine et le bain, rouleaux d'essuie-tout, serviettes, mouchoirs, papier hygiénique, lingettes en papier, serviettes en papier, produits de l'imprimerie, y compris publications imprimées, magazines, brochures, feuilles, cartes postales, papeterie, langes jetables en papier et/ou cellulose, livres pour bébés, nourrissons et enfants, guides imprimés, guides imprimés liés aux compétences parentales et aux nouveau-nés, colis contenant des produits de l'imprimerie proposant des conseils liés aux compétences parentales et aux nouveau-nés, feuilles, feuillets proposant des conseils liés aux compétences parentales et aux nouveau-nés, livres d'activités, livres de coloriage, livres pour bébés, nourrissons et enfants, albums pour vignettes autocollantes, autocollants, albums pour photographies, calendriers, agendas, agendas liés aux progrès des bébés, planificateurs (imprimés) liés aux bébés et aux nourrissons, agendas de naissance (produits de l'imprimerie), planificateurs de naissance (produits de l'imprimerie), sacs en cuir, sacs en imitations du cuir, sacs pour langes et sacs de change, harnais pour bébés, dispositifs de transport pour bébés, dispositifs pour porter les bébés sur soi, dispositifs pour porter les nourrissons sur soi, chaises, tables, tapis pour parcs, coffres à jouets, mobiles décoratifs, oreillers, bureaux, meubles pour la chambre à coucher, anneaux porte-clés non métalliques, miroirs portatifs, carillons à vent, chaises hautes, chaises hautes pour bébés, berceaux pour bébés, berceaux pour enfants, berceaux à bascule, petits lits, petits lits pour enfants et nourrissons, lits d'enfants, petits lits pour pouponnières, petits lits de sécurité, petits lits de voyage, literie pour petits lits (autre que linge de lit), sacs de couchage, sacs de couchage pour bébés, barrières de sécurité extensibles pour ouvertures de portes, barrières de sécurité extensibles pour escaliers, oreillers de soutien destinés aux sièges de sécurité pour enfants dans les voitures, coussins à langer, brosses et peignes, tasses, bols, assiettes, services à thé, boîtes à casse-croûte, tasses en matières plastiques, bols en matières plastiques, assiettes en matières plastiques, gobelets, appareils d'aspiration, barquettes contenant des en-cas, pots contenant des en-cas, pots contenant des aliments, coquetiers, récipients isothermes pour aliments, bouteilles isothermes, récipients isothermes pour boissons, bassines (cuvettes), plats pour la cuisson au four à micro-ondes, baignoires pour bébés, baignoires portables pour bébés et nourrissons, mélangeurs (non électriques) pour la préparation des aliments, sièges de bain pour bébés, pots de chambre (toilettes), sièges de toilette pour l'apprentissage de la propreté, goupillons pour nettoyer les biberons, gants de nettoyage en matières textiles, brosses à dents, supports pour brosses à dents, brosses à cheveux, brosses à ongles, sacs à linge, matières textiles pour la confection de vêtements, couettes, nappes, couvertures de lit, housses de couette, housses d'oreiller, linge de bain, baldaquins, rideaux, couvertures, couvertures de lit en coton, couvertures de lit en laine, couvertures de lit en fibres synthétiques, couvertures pour bébés, couvertures pour petits lits, plaids, couvertures pour enfants, couvertures de voyage, couvertures en tissu éponge, serviettes à capuche, serviettes à capuche pour bébés, gants de toilette, serviettes pour enfants, sacs de couchage, sacs de couchage pour bébés, vêtements, chaussures, chapellerie, porte-documents, ceintures, sacs à main, trousseaux de clés, lacets en cuir, porte-musique, portefeuilles, porte-monnaie, cartables, malles, porte-clés, fouets, harnais, sellerie, sacs à provisions à roulettes, sacs à dos, carnassières, sacs à dos pour bébés, dispositifs pour porter les bébés, sacs à dos, mallettes, cartables, joaillerie, imitations de bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de manchettes, étuis, insignes en métaux précieux, horloges, réveils, grenouillères, bavoirs en tissu, robes de chambre, cache-couches, vêtements de nuit, combinaisons, barboteuses, combinaisons molletonnées, mitaines pour bébés, mitaines pour nourrissons, chapeaux pour bébés, chapeaux pour nourrissons, bottillons, couvre-oreilles, chaussettes, tapis de jeu, tapis d'exercice, tapis de yoga, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets pour enfants, animaux (jouets) rembourrés, jouets souples, ballons, plats pour la cuisson au four et faïence de cuisson (jouets), jouets de bain, poufs poires, boules à neige, boîtes à musique (jouets), poupées, poupées en porcelaine, poupées sous la forme de poufs poires, marionnettes, figurines (jouets) à collectionner, maisons de poupées, meubles de poupées, accessoires de poupées, vêtements de poupées, poupées de jeu, jouets éducatifs, pièces et accessoires de tous les produits précités, rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, joaillerie, articles d'horlogerie, articles chronométriques, produits en papier, produits de l'imprimerie, bagages, sacs, articles de voyage, produits pour porter et transporter les bébés, les nourrissons et les enfants, meubles, ameublement, produits textiles, tapis, carpettes, nattes, jeux, jouets, articles de sport, substances alimentaires, produits alimentaires, en-cas, fruits et légumes frais, boissons sans alcool, eau, boissons non alcooliques et alcooliques, aliments et boissons, articles de santé et de beauté, produits de toilette, cosmétiques, articles pour bébés, appareils et instruments pour nourrir les bébés, appareils et instruments de maternité, produits d'hygiène féminine, articles de nettoyage, articles de lessive, produits pharmaceutiques, quincaillerie et produits métalliques, machines à usage domestique, appareils de nettoyage, appareils et instruments d'éclairage, appareils et instruments de chauffage, appareils et instruments de cuisson, appareils et instruments de réfrigération, articles de cuisine, outils à main, coutellerie, équipements photographiques, équipements électriques et électroniques à usage domestique y compris produits blancs, récipients et ustensiles pour le ménage, articles de cuisine, équipements de bricolage, équipements de jardinage, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un supermarché ou un hypermarché ou un mini-marché ou à partir d'un catalogue de vente par correspondance de commerce non spécialisé, ou par le biais des télécommunications ou sur un site internet en ligne de commerce non spécialisé; Fourniture d'informations à des clients et de conseils ou d'assistance concernant le choix des produits regroupés précités; Services de publicité et de promotion; Distribution de matériel promotionnel et publicitaire; Publicité par mailing direct; Services d'études de marché et de marketing; Diffusion [distribution] d'échantillons; Décoration de vitrines; Comptabilité; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs; Bureaux de placement; Préparation de feuilles de paye; Services de comparaison de prix; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Location d'espaces publicitaires; Location de photocopieuses et distributeurs automatiques; Gestion d'un magasin de vente au détail ou d'un supermarché; Analyse du prix de revient; Organisation, exploitation et supervision de systèmes de fidélité et plans de primes; Programmes de stimulation des ventes; Administration et supervision en ligne d'un programme de ristournes, offres spéciales et chèques-cadeaux; Exploitation de programmes de primes et de fidélisation; Organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes par le biais de l'internet et de dispositifs mobiles; Services d'information et de conseil concernant tous les services précités.

Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Advisory services for business management; Arranging newspaper subscriptions for others; Arranging subscriptions to telecommunication services for others; Business information; Office machines and equipment rental; On-line advertising on a computer network; Photocopying services; Public relations; Rental of vending machines; Sales promotion for others; Shop window dressing; retail and online services in connection with the sale of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, abrasive cloth, preparations for the hair and for the care of the skin (non-medicated), toiletries for babies and infants (non-medicated), non-medicated creams for the prevention and treatment of nappy rash, petroleum jelly (for cosmetic purposes), pre-impregnated wipes and towels with personal cleansing and/or cosmetic lotions, pre-impregnated wipes and towels for the treatment and prevention of nappy rash, pre-impregnated wipes and towels for hygienic purposes (personal use), hygienic wipes and towels for cleaning purposes (household use), skin creams, skin balms, body lotions, body oils, body butters, baby lotion, baby oil, nipple creams and balms, lotions, creams and gels for treatment of stretch marks, moisturising gels, soaps, bar soaps, liquid soaps, shampoo, hair conditioner, all in one bath and hair cleansers, bath and shower gels and foams, talcum powder, liquid talc, baby massage oil, sunscreen, sun protection oils, lotions, creams and gels, after-sun oils, lotions, creams and gels, toothpaste, mouthwash, lip stick, mascara, eye-shadow, cosmetic products, make up, lip balms, cotton sticks, cotton wool, medicated soaps, medicated shampoo, medicated hair conditioner, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies, dietary supplements for humans and animals, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, feminine hygiene products, panty liners, sanitary towels, tampons, maternity towels, pants for feminine hygiene, sanitary briefs, incontinence pads, incontinence pants, nappies, disposable nappies, disposable nappies made of cellulose, disposable nappies made of paper, nappies for incontinents, cotton wool for pharmaceutical purposes, cotton wool in the form of buds for medical use, towels impregnated with medicated or disinfectant lotions, impregnated antiseptic wipes, impregnated medicated wipes, petroleum jelly (for medical purposes), skin care creams for medical use, medicated creams, babies' creams (medicated), medicated skin creams, nappy cream (medicated), sanitising wipes, moist wipes impregnated with a pharmaceutical lotion, antiseptic wipes, baby wipes, medicated balms, teething gel, medicated nipple creams, hand tools and implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, nail clippers, cutlery for use with babies, children and infants, forks, knives, spoons, cases for cutlery, disposable tableware (cutlery) made of plastics, soft-tip spoons for use with babies, infants and children, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, recorded media including computer software, educational software, educational programmes, films, films bearing recorded educational material, DVDs, CD-ROMS, children's educational software, downloadable publications, downloadable electronic publications, baby monitors, thermometers, safety caps, safety covers for electrical equipment and apparatus, safety alarms, children's safety gates, eyewear, protective eyewear, visors and hats, sunglasses, buoyancy aids, inflatable arm-bands, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, Orthopaedic articles, suture materials, feeding bottles, feeding bottle teats, teats for babies, infants and children, re-usable and disposable teats for bottles and drinking cups for babies, infants and children, spoons for administering medicine, incubators for babies, gloves for medical purposes, maternity belts, medical physical exercise apparatus, incontinence sheets for babies, infants and children and adults, birthing mats, plastic and/or paper bags and wraps for disposal of hospital waste, disposable bags and precursors therefor for hospital waste, surgical and medical sponges, medical thermometers (electrical, and/or non-electrical, and/or digital), teething rings, teethers and teething rattles, pacifiers, baby soothers, nursing appliances for use in breast feeding, breast shields, breast shells, nipple shields, nipple protectors, medicine syringes, medicine dispensers, and nasal aspirators, apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, steam generation devices, apparatus and equipment, cookers and cooking appliances, stoves, cooker guards, ionisation, purifying and deodorising apparatus and machines, vaporisers, disinfectant distributors and dispensers for sanitary purposes, heaters for feeding bottles and heating plates, baby food heaters, solar collectors and thermoelectric heating and cooling devices, hot water bottles, foot warmers, cooling appliances and devices and installations, beverage and liquid cooling apparatus and devices, baths, shower baths, bath fittings, toilet seats and portable sanitary installations, sanitary apparatus and installations, toilet seat adaptors and toilet seat adaptors for children, steriliser and sterilisation apparatus and equipment, sterilisers for babies' feeding bottles, disposable sterilisation pouches, electric kettles, steam sterilisation devices, UV sterilisation devices, travel sterilising devices for babies' bottles and feeding equipment, water sterilizers, water purification installations, disinfecting apparatus, lights for babies, infants and children, car seats, pushchairs, prams, strollers, wheeled trolleys, transporters and buggies, baby walkers, perambulators incorporating carry cots, rain covers for pushchairs, prams, strollers, transporters and buggies, harnesses for prams, harnesses for use with pushchairs, tricycles, bicycles, booster seats, vehicle safety apparatus for children, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, paper products for household and sanitary use, such as kitchen and bath towels, kitchen rolls, napkins, handkerchiefs, toilet paper, paper wipes, paper towels, printed matter, including printed publications, magazines, brochures, leaflets, postcards, stationery, disposable nappies made of paper and/or cellulose, books for babies, infants and children, printed guides, printed guides relating to parenting and new born babies, packs containing printed matter relating to new born babies and parenting advice, leaflets, leaflets relating to new born babies and parenting advice, activity books, colouring books, books for babies, infants and children, sticker books, stickers, photograph albums, calendars, diaries, diaries relating to babies' progress, planners (printed) relating to babies and infants, birthing diaries (printed matter), birthing planners (printed matter), bags made of leather, bags made of imitation leather, nappy and changing bags, harnesses for babies, baby carriers, baby carriers worn on the body, infant carriers worn on the body, chairs, tables, mats for infant playpens, toy chests, decorative mobiles, pillows, desks, bedroom furniture, non-metal key rings, hand-held mirrors, wind chimes, high chairs, high chairs for babies, babies' cradles, children's cradles, bouncing cradles, cots, cots for use by children and infants, cribs, nursery cots, safety cots, travel cots, bedding for cots (other than bed linen), sleeping bags, sleeping bags for babies, expandable safety gates for door openings, expandable safety gates for stairs, support pillows for use in baby car safety seats, baby changing mats, brushes and combs, cups, bowls, plates, tea sets, lunchboxes, plastic cups, plastic bowls, plastic plates, beakers, sippers, snack-pods, snack-pots, food-pots, egg-cups, thermally insulated containers for food, thermally insulated flasks, thermally insulated containers for drink, basins (bowels), dishes for microwave ovens, baby baths, portable baby baths for babies and infants, blenders for food preparation (non electric), bath seats for babies, potties and toilet potties, toilet seat trainers, brushes for cleaning bottles, textile gloves for cleaning, toothbrushes, toothbrush holders, hair brushes, nail brushes, wash bags, textiles for making clothing, duvets, table cloths, bed covers, duvet covers, pillow covers, bath linen, bed canopies, curtains, blankets, bed blankets made of cotton, bed blankets made of wool, bed blankets made of man-made fibres, blankets for babies, cot blankets, lap blankets, children's blankets, travel blankets, towel blankets, hooded towels, hooded towels for babies, face towels, children's towels, sleeping bags, sleeping bags for babies, clothing, footwear, headgear, briefcases, belts, handbags, key cases, leather laces, music cases, wallets, purses, satchels, trunks, key holders, whips, harnesses, saddlery, wheeled shopping bags, rucksacks, game bags, baby backpacks, baby carriers, back packs, cases, satchels, jewellery, imitation jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, cufflinks, cases, badges of precious metal, clocks, alarm clocks, baby grows, cloth bibs, dressing gowns, onesies, sleepsuits, bodysuits, rompers, pramsuits, mittens for babies, mittens for infants, hats for babies, hats for infants, booties, earmuffs, socks, play mats, exercise mats, yoga mats, games and playthings, gymnastic and sporting articles, children's toys, stuffed toy animals, soft toys, balloons, toy bakeware and cookware, bath toys, bean bags, snow globes, music box toys, dolls, porcelain dolls, bean bag dolls, paper dolls, puppets, collectible toy figures, doll houses, doll furniture, accessories for dolls, clothing for dolls, dolls for playing, educational playthings, parts and fittings for all the aforesaid goods, the bringing together, for the benefit of others, of a variety of clothing, footwear, headgear, fashion accessories, jewellery, horological goods, chronometric goods, paper goods, printed matter, luggage, bags, travel goods, goods for carrying and transporting babies, infants and children, furniture, furnishings, textiles, carpets, rugs, mats, games, toys, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, food products, snacks, fresh fruit and vegetables, soft drinks, water, non-alcoholic and alcoholic beverages, foods and drink, health and beauty articles, toiletries, cosmetics, baby articles, baby feeding apparatus and instruments, maternity apparatus and instruments, feminine hygiene products, cleaning articles, laundry articles, pharmacy goods, hardware and metal goods, machines for household use, cleaning apparatus, lighting apparatus and instruments, heating apparatus and instruments, cooking apparatus and instruments, refrigerating apparatus and instruments, kitchenware, hand tools, cutlery, photographic equipment, domestic electrical and electronic equipment including white goods, household containers and utensils, kitchenware, do-it-yourself equipment, gardening equipment, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a supermarket or hypermarket or mini-market or from a general merchandise catalogue by mail order, or by means of telecommunications or from a general merchandise Internet website; provision of information to customers and advice or assistance in the selection of goods brought together as above; advertising and promotional services; dissemination of advertising and promotional materials; direct mail advertising services; market research and marketing services; distribution of samples; shop window dressing; accounting; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; commercial information and advice for consumers; employment agencies; payroll preparation; price comparison services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; rental of advertising space; rental of photocopy and vending machines; management of a retail store and or supermarket; cost price analysis; organisation, operation and supervision of loyalty schemes and incentive schemes; sales incentive schemes; on-line administration and supervision of a discount, special offer and gift voucher scheme; operation of incentive and loyalty schemes; organisation, operation and supervision of loyalty and incentive schemes via the internet and mobile devices; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services.

39
Doprava; Balení a skladování zboží; Organizování cest; Plnění lahví; Parkování automobilů (Služby -); Řidiči (Služby -); Kurýrní služby [dokumenty nebo zboží]; Doprava a doručování zboží; Dodavatelské služby; Dodávka zboží poštou; Doprovázení turistů; Dodávky květin; Přepravní služby; Kurýrské služby; Doručování novin a časopisů; Balení zboží; Doručování balíků; Pronájem mrazících boxů; Pronájem mrazniček; Pronájem skladovacích kontejnerů; Skladování; Informace (Skladování -); Skladování zboží; Přeprava turistů; Doprava (Rezervace -); Informace (Doprava -); Cestování (Rezervace -); Ukládání zboží do přepravek; Balení zboží; Distribuční služby; Doprava; Doprava a dodávání potravin, čerstvých potravin, potravinářských výrobků a zboží; Balení a ukládání potravin, čerstvých potravin, potravinářských výrobků a zboží do beden; Chlazené skladovací prostory; Donáška košů obsahujících jídlo a nápoje; Dodávání nápojů připravených ke konzumaci; Dodávání stolního nádobí, skleněného nádobí a stolních doplňků; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se ke všem zmíněným službám.

Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Mise en bouteilles; Services de parcs de stationnement; Services de chauffeurs; Messagerie [courrier ou marchandises]; Transport et livraison de marchandises; Service livraisons; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Accompagnement de voyageurs; Livraison de fleurs; Services d'affrètement; Distribution du courrier; Distribution de journaux; Emballage de produits; Livraison de colis; Location de réfrigérateurs; Location de congélateurs; Location de conteneurs d'entreposage; Stockage; Informations en matière d'entreposage; Dépôt de marchandises; Transport de voyageurs; Réservations pour le transport; Informations en matière de transport; Réservations pour les voyages; Mise en caisse de marchandises; Empaquetage de marchandises; Services de distribution; Transport; Transport et livraison d'aliments, aliments frais, produits et articles alimentaires; Emballage et mise en cageots d'aliments, aliments frais, produits et articles alimentaires; Installations de stockage réfrigérées; Livraison de paniers contenant des aliments et des boissons; Livraison de boissons prêtes à la consommation; Livraison de vaisselle, verrerie et accessoires de table; Services d'informations, de conseils et de consultation relatifs à tous les services précités.

Transport; Packaging and storage of goods; Travel arrangement; bottling services; car parking; chauffeur services; courier services [messages or merchandise]; transport and delivery of goods; delivery services; delivery of goods by mail order; escorting of travellers; flower delivery; freight services; message delivery; newspaper delivery; packaging of goods; parcel delivery; refrigerator rental; rental of freezers; rental of storage containers; storage; storage information; storage of goods; transport of travellers; transport reservation; transportation information; travel reservation; crating of goods; wrapping of goods; distribution services; transportation; transportation and delivery of food, fresh food, food products and goods; packing and crating of food, fresh food, food products and goods; refrigerated storage facilities; delivery of hampers containing food and drink; delivery of drinks prepared for consumption; delivery of tableware, glassware and table accessories; information, advisory and consultancy services relating to aforesaid services.

41
Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Školství; Zábavné parky; Zábava, pobavení; Drezúra zvířat; Organizování a vedení kolokvií; Organizace a pořádání koncertů; Organizování a vedení konferencí; Organizování a vedení kongresů; Organizování a vedení seminářů; Organizování a vedení sympozií; Školení [pořádání a řízení]; Pořádání soutěží krásy; Předprodej vstupenek; Klubové služby (Výchovně-zábavné -); Koučink [školení]; Vedení kurzu fitness; Vzdělávací informace; Zkoušení, přezkoušení; Elektronické publikování (DTP); Estrády (Služby v oblasti -); Informace o možnostech zábavy; Filmová produkce, jiná než reklamní; Hraní o peníze; Provozování her on-line [z počítačové sítě]; Pronájem herních zařízení; Kluby zdraví (služby) [zdravotní a kondiční cvičení]; Prázdninové tábory (Služby -) zábava; Knihovny (půjčovny knih); Koncertní síně, sály; Noční kluby; Dětské jesle a školky; Pořádání loterií; Organizování plesů; Soutěže (Organizování vzdělávacích a zábavných -); Organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; Módní přehlídky pro zábavní účely (Organizace -); Organizování představení [manažerské služby]; Organizování sportovních soutěží; Plánování a organizování večírků; Služby osobního trenéra [fitness trénink]; Fotografování; Tělesná výchova; Živé představení; Výroba rozhlasových a televizních programů; Výroba divadelních anebo jiných představení; Provozování heren; Kasina (Provozování -); Golfová hřiště (Provozování -); Karaoke (poskytování služeb -) [hudební doprovod písní dle výběru zpěváka]; Muzea (Provozování -); Poskytování on-line elektronických publikací [bez možnosti stažení]; Rekreace (Služby pro oddech a -); Provozování sportovních zařízení; Vydávání knih; Vydávání elektronických knih a časopisů on line; Vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových; Rozhlasová zábava; Nahrávací studia (Služby -); Informace o možnostech rekreace; Půjčování audio zařízení; Pronájem rozhlasových a televizních přijímačů; Půjčování sportovního nářadí, s výjimkou dopravních prostředků; Pronájem sportovních hřišť; Pronájem stadiónů; Sportovní služby pro kempování; Televizní zábava; Divadelní představení; Služby v oblasti prodeje vstupenek [zábava]; Pronájem hraček; Školení; Vyhledávání informací z novin; Televizní produkce, služby ohledně televizních programů; Televizní produkce a televizní programování poskytované prostřednictvím technologie internetového protokolu; Poskytování zábavy prostřednictvím televize a IP televize; Poskytování hudebních akcí; Služby zábavních klubů; Diskotéky (služby); Živé představení; Noční kluby; Pronájem hudebních prostor a stadionů; Služby kasina; Rezervace vstupenek na zábavní, sportovní a kulturní akce; Informace o vstupenkách na zábavní, sportovní a kulturní akce; Služby agentur pro prodej jízdenek; Vzdělávací služby vztahující se ke zdraví; Poskytování školení v oboru zdravotnické péče a výživy; Poskytování školení v oboru těhotenství a péče o miminko; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se k výše uvedenému.

Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies [éducation]; Parcs d'attractions; Divertissement; Dressage d'animaux; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite d'ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Réservation de places de spectacles; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Coaching [formation]; Cours de fitness; Informations en matière d'éducation; Épreuves pédagogiques; Micro-édition; Services d'artistes de spectacles; Informations en matière de divertissement; Production de films autres que films publicitaires; Jeux d'argent; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Services de camps de vacances [divertissement]; Prêt de livres; Music-hall; Boîtes de nuit; Écoles maternelles [éducation]; Organisation de loteries; Organisation de bals; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation de spectacles [services d'imprésarios]; Organisation de compétitions sportives; Planification de réceptions [divertissement]; Services de préparateurs physiques [fitness]; Photographie; Culture physique; Représentation de spectacles; Montage de programmes de télévision et radiophoniques; Production de spectacles; Exploitation de salles de jeux; Services de casino [jeux]; Mise à disposition de parcours de golf; Mise à disposition d'équipements de karaoké; Services de musées [présentation, expositions]; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d'installations de loisirs; Mise à disposition d'installations sportives; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Divertissement radiophonique; Services de studios d'enregistrement; Informations en matière de récréation; Location d'appareils audio; Location de postes de radio et de télévision; Location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; Location de terrains de sport; Location de stades; Camps [stages] de perfectionnement sportif; Divertissement télévisé; Représentations théâtrales; Services de billetterie [divertissement]; Location de jouets; Éducation; Services d'actualités; Services de production de programmes pour la télévision, services de programmation télévisée; Services de production de programmes pour la télévision et services de programmation télévisée fournis par la technologie IP (Internet Protocol); Fourniture de divertissements via la télévision et la télévision par IP (protocole internet); Fourniture de manifestations musicales; Services de clubs de divertissement; Services de discothèques; Représentation de spectacles; Boîtes de nuit; Location de stades et salles pour concert de musique; Services d'un casino; Services de réservation de billets pour des évènements divertissants, sportifs et culturels; Services d'information de billeterie pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement; Services d'agences en matière de billeterie; Services d'éducation en matière de santé; Fourniture de formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition; Fourniture de formation dans le domaine de la grossesse et des soins des bébés; Services d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services précités.

Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities; Academies [education]; Amusement parks; Amusements; Animal training; Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and conducting of concerts; Arranging and conducting of conferences; Arranging and conducting of congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging and conducting of symposiums; Arranging and conducting of workshops [training]; Arranging of beauty contests; Booking of seats for shows; Club services [entertainment or education]; Coaching [training]; Conducting fitness classes; Education information; Educational examination; Electronic desktop publishing; Entertainer services; Entertainment information; Film production, other than advertising films; Gambling; Game services provided on-line from a computer network; Games equipment rental; Health club services [health and fitness training]; Holiday camp services [entertainment]; Lending libraries; Music-halls; Night clubs; Nursery schools; Operating lotteries; Organization of balls; Organization of competitions [education or entertainment]; Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; Organization of fashion shows for entertainment purposes; Organization of shows [impresario services]; Organization of sports competitions; Party planning [entertainment]; Personal trainer services [fitness training]; Photography; Physical education; Presentation of live performances; Production of radio and television programmes; Production of shows; Providing amusement arcade services; Providing casino facilities [gambling]; Providing golf facilities; Providing karaoke services; Providing museum facilities [presentation, exhibitions]; Providing on-line electronic publications, not downloadable; Providing recreation facilities; Providing sports facilities; Publication of books; Publication of electronic books and journals on-line; Publication of texts, other than publicity texts; Radio entertainment; Recording studio services; Recreation information; Rental of audio equipment; Rental of radio and television sets; Rental of sports equipment, except vehicles; Rental of sports grounds; Rental of stadium facilities; Sport camp services; Television entertainment; Theatre productions; Ticket agency services [entertainment]; Toy rental; Tuition; provision of news information; television production services, television programming services; television production and television programming services provided by means of Internet protocol technology; provision of entertainment by means of television and Internet protocol television; provision of musical events; entertainment club services; discotheque services; presentation of live performances; night clubs; rental of music venues and stadiums; casino services; ticket reservations for entertainment, sporting and cultural events; ticket information services for entertainment, sporting and cultural events; ticket agency services; education services relating to health; provision of training in the field of health care and nutrition; provision of training in the field of pregnancy and baby care; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid.

43
Služby zajišťující stravování a nápoje; Dočasné ubytování; Zajišťování stravování a nápojů pro konzumaci v prostorách a mimo ně; Plánování jídel a menu; Príprava jídel (služby); Návrhy vystavování potravin; Bary (Služby -); Jídelny (Závodní -); Zásobování; Půjčování židlí, stolů, stolního prostírání, skla, nádobí; Pronájem přístrojů na vaření; Pronájem zásobníků pitné vody; Pronájem osvětlovacích přístrojů, jiných než pro divadelní nebo televizní účely; Pronajímání jednacích místností; Poskytování přechodného ubytování; Půjčování stanů; Pronájem markýz; Pronájem přenosných staveb; Samoobslužné restaurace; Bufety; Rezervace přechodného ubytování; Vinárny; Pivnice (služby); Kavárny (služby); Lahůdky [restaurace]; Rychlé občerstvení; Príprava jídel (služby); Bufety; Barové služby; Služby čajoven; Služby samoobslužných restaurací; Restaurace (služby); Porádání banketu (služby); Poskytování prostor pro večírky, plesy, svatby a akce; Rezervace hotelů; Jesle (služby); Informace a poradní služby spojené s výše uvedenými služby.

Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Fourniture d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; Planification d'aliments et de menus; Services de préparation d'aliments; Services de présentation d'aliments; Services de bars; Cantines; Services de traiteurs; Location de chaises, tables, linge de table, verrerie, vaisselle; Location d'appareils de cuisson; Location de fontaines [distributeurs] à eau potable; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de salles de réunions; Location de logements temporaires; Location de tentes; Location de chapiteaux; Location de constructions transportables; Restaurants libre-service; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Réservation de logements temporaires; Bars à vins; Services de brasseries; Services de café; Épiceries fines [restaurants]; Services de restauration rapide; Services de préparation d'aliments; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de bar; Services de salons de thé; Services de cafétérias; Services de restaurants; Services de banquets; Fourniture de locaux pour fêtes, bals, mariages et événements; Réservation d'hôtels; Services de crèches; Services d'information et de conseil concernant tous les services précités.

Services for providing food and drink; temporary accommodation; provision of food and drink for consumption both on and off premises; food and menu planning; food preparation services; food display services; bar services; canteens; Food and drink catering; rental of chairs, tables, table linen, tableware and glassware; rental of cooking apparatus; rental of drinking water dispensers; rental of lighting apparatus other than for theatrical sets or television studios; rental of meeting rooms; rental of temporary accommodation; rental of tents; rental of marquees; rental of transportable buildings; self-service restaurants; snack-bars; temporary accommodation reservations; wine bars; brasserie services; café services; delicatessens [restaurants]; fast food services; food preparation services; snack-bars; cocktail lounge services; tea room services; cafeteria services; restaurant services; banqueting services; provision of venues for parties, balls, weddings and events; hotel reservations; crèche services; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services.UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 25.4.2014 09:33

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.