Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 18.04.2014 00:02. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 17.04.2014 20:13
Data WIPO: 16.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 16.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 15.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 420712
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(111) Číslo zápisu 276598
(511) Třídy výrobků a služeb 9, 11, 19, 37
(531) Vídeňské obrazové třídy 27.5.9
(220) Datum podání přihlášky 23.11.2004
(320)Datum práva přednosti:
23.11.2004
(330)Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 17.08.2005
(151) Datum zápisu 28.11.2005
(730) Přihlašovatel/vlastník Martin Polívka
Mařanova 523
Liberec 23 CZ
46312
(730) Přihlašovatel/vlastník SAUNAPROJEKT s.r.o.
Mařanova 523
Liberec 23 CZ
46312
Přihlašovatel/vlastník (historický) Martin Polívka
Mařanova 523
Liberec 23 CZ
46312
od: 08.06.2012 - do:09.07.2012

Přihlašovatel/vlastník (historický) Polívka Martin
Bezová 279/9
Liberec 13 CZ
46014
od: 28.11.2005 - do:08.06.2012

Stav Platný dokument
Druh Slovní grafická
OZ obnovena do 23.11.2024
Získání rozlišovací způsobilosti
(510) Seznam výrobků a služeb (9) teploměry, vlhkoměry, tepelné kontrolní přístroje, elektrická zařízení a vybavení saun, solária, přístroje a elektrická zařízení pro sauny; (11) sauna, topná zařízení, větrací, chladicí, sušicí a klimatizační, kamna, saunová kamna, saunové kabiny, topná zařízení, zejména saunová topidla všeho druhu, solária, topná zařízení pro sauny, sauny všeho druhu a jejich příslušenství, saunovací zařízení, lázeňské vybavení, teplovzdušné lázně, saunová zařízení, vytápěcí zařízení (elektrická); (19) přenosné domky, saunové kabiny, sauny všeho druhu, zejména finské sauny a infrasauny a jejich příslušenství, stavby přenosné - sauny všeho druhu; (37) stavby a opravy a instalační služby, zejména výstavba, opravy a instalace saun.

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 18.4.2014 00:02

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.