Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 25.04.2014 05:22. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 24.04.2014 19:46
Data WIPO: 23.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 23.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 23.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 477130
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(111) Číslo zápisu 314902
(511) Třídy výrobků a služeb 9, 35, 42
(531) Vídeňské obrazové třídy 29.1.4 ; 29.1.3 ; 27.5.1 ; 26.3.23 ; 26.11.12 ; 26.7.25
(220) Datum podání přihlášky 03.06.2010
(320)Datum práva přednosti:
03.06.2010
(330)Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 14.07.2010
(151) Datum zápisu 20.10.2010
(730) Přihlašovatel/vlastník Credit Check, s.r.o.
Dukelských hrdinů 359/21
Praha 7 CZ
17000
(591) Barevná
Stav Platný dokument
Druh Kombinovaná
(510) Seznam výrobků a služeb (9) veškeré počítačové programy a software bez ohledu na záznamová média nebo prostředky šíření, tj. software nahraný na magnetických médiích nebo stažený ze vzdálené počítačové sítě; (35) propagační činnost, reklama, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i kompilaci matematických a statistických údajů; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 25.4.2014 05:22

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.