Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 21.04.2014 12:01. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 20.04.2014 19:01
Data WIPO: 17.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 16.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 17.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 483984
(540) Reprodukce/Znění OZ PLACLA
(111) Číslo zápisu 320225
(511) Třídy výrobků a služeb 35
(220) Datum podání přihlášky 22.03.2011
(320)Datum práva přednosti:
22.03.2011
(330)Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 18.05.2011
(151) Datum zápisu 24.08.2011
(730) Přihlašovatel/vlastník Severide s.r.o.
Kaprova 42/14
Praha 1 CZ
11000
Přihlašovatel/vlastník (historický) Jersák Martin
Kostelní 48
Chrastava CZ
46331
od: 24.08.2011 - do:10.02.2014

Stav Platný dokument
Druh Slovní
(510) Seznam výrobků a služeb (35) aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, marketingové studie, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní reklama pro třetí osoby, systematizace informací do počítačových databází, pomoc při řízení obchodní činnosti, odborné obchodní poradenství, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních ploch, obstarávání předplatného pro třetí osoby, příprava inzertních sloupků, reklama, reklama on-line v počítačové síti, reklamní agentury, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení a publikování reklamních textů.

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 21.4.2014 12:01

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.