Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 25.04.2014 09:33. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 24.04.2014 19:46
Data WIPO: 23.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 23.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 23.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 428552
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(111) Číslo zápisu 283022
(511) Třídy výrobků a služeb 6, 7, 8, 9, 11, 35
(531) Vídeňské obrazové třídy 29.1.4 ; 26.4.4 ; 26.4.22 ; 27.5.24 ; 27.5.11 ; 26.11.8
(220) Datum podání přihlášky 28.07.2005
(320)Datum práva přednosti:
28.07.2005
(330)Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 17.05.2006
(151) Datum zápisu 24.08.2006
(730) Přihlašovatel/vlastník BAŤA CZ s. r. o.
Palackého tř. 74
Chrudim CZ
53701
(740) Zástupce BOHEMIA PATENT
Ing. Jana Vandělíková
Havanská 17
Praha 7 CZ
170 00
(591) Barevná
Stav Platný dokument
Druh Kombinovaná
(510) Seznam výrobků a služeb (6) kovy a jejich slitiny a výrobky z nich, kovové stavební materiály, přepravitelné kovové materiály, kovové bedny na nářadí, kovová dlažba a dlaždice, kovová střešní krytina, neelektrické kabely a dráty, zámky všeho druhu a ostatní zámečnické výrobky, železářské výrobky, žebříky, hřebíky, šrouby a jiné kovové výrobky a drobné kovové zboží, číslice a písmena z obecných kovů, zvony, zvonečky a domovní zvonky, dopravní značky, dveřní a okenní rámy a kování, drátěné pletivo, řetězy a řetízky, kovové chrániče pro stromy, mřížky pro popínavé rostliny, mříže, držáky na hadice, kovové trubky a roury, nedobytné pokladny a bezpečnostní schránky, kovové telefonní budky, kovové nádrže, bazény kovové a jejich součásti, prefabrikovaná pařeniště a skleníky s kovovou kostrou, kovové konstrukce voliér, parkovací konstrukce pro kola, různé kovové výrobky, které nejsou obsaženy v jiných třídách, výrobky protisluneční ochrany z kovu, zejména žaluzie vnější, vnitřní, svislé, vodorovné, otáčivé, sklopné, svinovací a termoizolační, venkovní lamelové rolety, navíjecí svinovací systémy pro žaluzie, markýzy a bezpečnostní mříže, veškeré stínicí výrobky a zařízení pro terasy, pro obchodní prostory, pro administrativní prostory, hliníkové fólie - alobal, balicí kovové fólie, hospodářské a stavební potřeby zejména pro drobné stavby, potřeby pro zahrádkáře především pro hobby činnosti a pro včelařství, to vše z kovových materiálů a spadajících do této třídy; (7) průmyslové vysavače všech velikostí, stroje na opracování dřeva (okruží a pásové pily, hoblovky, protahovačky, frézy, kotoučové pily, řetězové pily, horní frézky, pásové brusky a ostatní dřevařské stroje), stroje na opracování kovu (brusky, vrtačky, kombinovaná kladiva, aku vrtací šroubováky, soustruhy pro kutily, svářečky, ohýbačky plechu, zakružovačky plechu, lemovačky plechu, nůžky tabulové, nůžky křivkové, listové pily, elektrické hoblíky, ostatní elektronářadí, sekačky na trávu, drtiče větví, stavební míchačky, stříkací pistole; (8) drobné ruční nářadí (nářadí pro hodináře, nářadí pro elektroniku a ostatní nářadí tohoto typu), ruční nářadí a nástroje (vrtáky a vytahovače šroubů, výstružníky a frézy, ventilové frézy, pilky a pily ruční na dřevo a kovy, zahradní pilky, závitové nástroje, bity, pily pásové obloukové a truhlářské, náhradní listy do pil a pilek, rámy na kov a lupenkářské, pilníky, rašple, pořízy a škrabky, dláta, struhy, obtahovačky, vratidla, sklíčidla, trny, montážní klíče, hoblíky, rejsky, kosořezy, sekery, klíny do nářadí, kolovrátky, ztužidla, sady GOLA klíčů, kleště a ostatní typy kleští, hasáky, svěrky, průbojníky, důlčíky, hlavičkáře, sekáče, škrabky, kladiva a palice, naklepávače kos, babky klepací, šroubováky, zednické nářadí, stěrky, malířské škrabky, výsečníky, řezače skla, řezače svorníků, nůžky zahradní a na plech, hodinářské nářadí, řezné a brusné kotouče, orovnávače brusných kotoučů, čističe brusných pláten a papírů, brusné prostředky, otevírače beden, razidla do kovů, úhelníky, klíny na pařezy, přípravky na ostření pil a vrtáků, svěráky, drátěné kartáče, hoblice, opalovací nářadí a ostatní nářadí), nožířské výrobky (mačety, nože), vidličky a lžíce, lopatky na uhlí; (9) ruční elektrické svářečky, elektrody svářecí, měřidla kovová a dřevěná (metry, mikrometry, posuvná měřítka, úhelnice, pásma a ostatní měřidla pro profesionály i hobby), ochranné pomůcky pro bezpečnost práce, zejména ochranné bezpečnostní oděvy, přilby, helmy, masky, brýle, rukavice, sítě, čepice, vesty, elektrosoučástky, baterie, elektrické vodiče - kabely, optické kabely, elektrické vodiče, jakož i ohebné a světelné a elektrický isolovaný drát, elektrické výbojky s výjimkou výbojek pro osvětlení, elektrody pro elektrické sváření, elektronky, diody, tranzistory, integrované elektronické obvody, jakož i s programovatelným prvkem, včetně mikročipů, elektrodynamické přístroje, elektrogalvanizační přístroje, elektrolyzery, monočlánky, alkalické články, akumulátory, speciální pouzdra pro zařízení, přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy; (11) krby zahradní i domovní, zařízení osvětlovací (vozové lampy, propanbutanové lampy, náhradní díly pro tuto skupinu), zařízení topná (kamna, kotle, sporáky, plynová topidla, náhradní díly pro kamna, kotle, sporáky a plynová topidla, kouřová kolena a trubky, růžice, víčka, zděře, nástavce GAJO, komínová dvířka, topenářský materiál, spadající do této třídy), větrání (ventilátory, větrací mřížky), instalační prvky pro rozvody vody, sanitární výrobky pro zdravotní techniku, armatury vodovodní i pro ústřední vytápění, plynovodní armatury, vany a příslušenství, náhradní díly armatur, fitinky, sprchové kabiny, dřezy a umyvadla, klozety, bidety, ostatní zdravotní keramika, náhradní díly pro vodoinstalaci a plyn, vodoinstalační potrubí; (35) marketing, inzertní a reklamní činnost, návrhy a realizace reklamy plošné a mediální, poradenství v reklamě a propagaci, zprostředkování reklamy a propagace, využití Internetu v reklamě, propagaci a obchodě, poradenská činnost organizační a ekonomická, obchodní reklama, zprostředkovatelské služby a marketing v oblasti obchodu, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc a poradenství při řízení obchodní činnosti, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu, vydávání reklamních, propagačních a inzertních textů, správa obchodních zájmů třetích osob, organizování propagačních a komerčních akcí, předvádění zboží, pořádání výstav k obchodním a reklamním účelům, merchandising, franchising.

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 25.4.2014 09:33

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.