Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 16.04.2014 21:33. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 16.04.2014 20:24
Data WIPO: 15.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 15.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 14.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj OHIM
(210) Číslo spisu 7030422
(540) Reprodukce/Znění OZ XYZ
(511) Třídy výrobků a služeb 16
(220) Datum podání přihlášky 02.07.2008
(320)Datum práva přednosti:
07.03.2008
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
(310)Číslo prioritní přihlášky:
77416276
(330)Země priority:
US
(442) Datum zveřejnění prihlášky 13.10.2008
(151) Datum zápisu 04.08.2009
(180) Datum konce platnosti 02.07.2018
(730) Přihlašovatel/vlastník Colorbök, LLC
110 Parkland Plaza
Ann Arbor, US
48103
(740) Zástupce NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.
Hoogoorddreef 5
Amsterdam NL
110 1 BA
Stav Zapsaná
Druh Slovní
(510) Seznam výrobků a služeb
16
Kartotéční lístky, monogramové lístky, lepenkové lístky, lepenková písmena, aksamitová písmena, vlnitá písmena, třecí obtisky, natisknuté fóliové obtisky, třpytivé třecí obtisky;perleťový papír, lepenka s povrchovou úpravou, fóliový potiskovaný papír ve tvaru písmen abecedy a čísel;nálepky, nálepky z vrstvené dřevotřísky, nálepky z třpytivé dřevotřísky, průhledné plastové nálepky, pěnové nálepky, plstěné nálepky, látkové nálepky ve tvaru písmen abecedy a čísel, trojrozměrné nálepky, pegamenové nálepky;balicí papír, potištěný papír se vzory, alba na výstřižky, fotoalba, žurnály, papírové vysekávané tvary v různých formách, velikostech a barvách určený pro umění a řemesla, papír s texturou, papírové výseky různých tvarů, velikostí a barev určené pro umění a řemesla, výseky z dřevotřísky různých tvarů, velikostí a barev určené pro umění a řemesla, lepenkové výseky různých tvarů, velikostí a barev určené pro umění a řemesla.

Fiches, cartes de monogramme, cartes de papier bristol, lettres de papier bristol, lettres floquées, lettres en carton ondulé cannelé, décalcomanies à frotter, décalcomanies estampées sur feuille métallique, décalcomanies de paillettes à frotter;papier nacré, papier bristol texturé, papier estampé sur feuille métallique sous forme de lettres et de chiffres;autocollants, autocollants de carton gris à couches, autocollants de carton gris à paillettes, autocollants en plastique transparent, autocollants en mousse, autocollants en feutre, autocollants en tissu sous forme de lettres et de chiffres, autocollants en trois dimensions, autocollants en papier vélin;papier kraft, papier imprimé à motifs, albums, albums de photos, revues, formes découpées en papier de différentes formes, tailles et couleurs pour l'art et le bricolage, papier texturé, perforations de papier de différentes formes, tailles et couleurs pour l'art et le bricolage, perforations de carton gris de différentes formes, tailles et couleurs pour l'art et le bricolage, perforations de papier bristol de différentes formes, tailles et couleurs pour l'art et le bricolage.

Index cards, monogram cards, cardstock cards, cardstock letters, flocked letters, fluted corrugated letters, rub on decals, foil stamped decals, glitter rub on decals; pearlescent paper, textured cardstock, foil stamped paper in the shape of alphabet letters and numbers; stickers, layered chipboard stickers, glitter chipboard stickers, clear plastic stickers, foam stickers, felt stickers, fabric stickers in the shape of alphabet letters and numbers, three dimensional stickers, vellum stickers; craft paper, printed paper with designs, scrapbook albums, photo albums, journals, paper die cuts in various shapes, sizes and colors for use in the arts and crafts industry, textured paper, paper punch outs in various shapes, sizes and colors for use in the arts and crafts industry, chipboard punch outs in various shapes, sizes and colors for use in the arts and crafts industry, cardstock punch outs in various shapes, sizes and colors for use in the arts and crafts industry.

Karteikarten, Monogrammkarten, Kartenkartonkarten, Kartenkartonbriefe, Flockbriefe, Riffelwellbriefe, Rubbelabziehbilder, Folienabziehbilder, Glitzerrubbelabziehbilder;Perlglanzpapier, texturierter Kartenkarton, Folienabziehpapier in Form von Alphabetsbuchstaben und Zahlen;Aufkleber, Schichtspanplattenaufkleber, Glitzerspanplattenaufkleber, durchsichtige Kunststoffaufkleber, Schaumstoffaufkleber, Filzaufkleber, Stoffaufkleber in Form von Alphabetsbuchstaben und Zahlen, dreidimensionale Aufkleber, Pergamentaufkleber;Kraftpapier, mit Vorlagen bedrucktes Papier, Sammelalben, Fotoalben, Journale, vorgestanzte Papierbögen in verschiedenen Formen, Größen und Farben zur Verwendung in der Kunst und Kunsthandwerksbranche, texturiertes Papier, Papierausstanzungen in verschiedenen Formen, Größen und Farben zur Verwendung in der Kunst und Kunsthandwerksbranche, Spanplattenausstanzungen in verschiedenen Formen, Größen und Farben zur Verwendung in der Kunst und Kunsthandwerksbranche, Kartenkartonausstanzungen in verschiedenen Formen, Größen und Farben zur Verwendung in der Kunst und Kunsthandwerksbranche.

Карти с индекси, карти с монограми, карти за професионални играчи, букви за професионални играчи, струпани букви, набраздени вълнисти букви, ваденки за нанасяне чрез втриване, ваденки със залепващо се фолио, блестящи ваденки за втриване в кожата;перлена хартия, текстилни карти, хартия с фолио за залепване под формата на букви от азбуката и числа;стикери, стикери за залепване върху талашит, блестящи стикери за залепване върху талашит, чисти пластмасови стикери, стикери с пяна, филцовани стикери, платнени стикери под формата на буквите от азбуката и числа, триизмерни стикери;занаятчийска хартия, хартия за печатане с различен дизайн, албуми с изрезки, фотоалбум, журнали, хартиени изрезки в различни форми, размери и цветове за употреба в художетсвената и занаятчийска индустрия, платнена хартия, хартиена перфокарта в различни форми, големини и цветове за употреба в художествената и занаятчийска промишленост, талашитени перфокарти в различни форми, размери и цветове за употреба в художествената и занаятчийска промишленост, картонени перфокарти в различни форми, размери и цветове за употреба в художествената и занаятчийска промишленост.

Kartotekskort, monogramkort, papkort, papbreve, flokbreve, breve af riflet bølgepap, påføringsmærker, stemplede foliemærker, påføringsmærker med glitter;papir med perlemorseffekt, pap med mønstre, stemplet foliepapir i form af alfabetiske bogstaver og tal;mærkater, lagdelte mærkater af spånplade, mærkater af spånplade med glimmer, klare plasticmærkater, skummærkater, filtmærkater, stofmærkater i form af alfabetiske bogstaver og tal, tredimensionelle mærkater, velinmærkater;hobbypapir, trykt papir med mønstre, scrapbøger, fotoalbummer, tidsskrifter, papirskabeloner i forskellige former, størrelser og farver til brug inden for kunst og hobby, mønstret papir, papirudskæringer i forskellige former, størrelser og farver til brug inden for kunst og hobby, spånpladeudskæringer i forskellige former, størrelser og farver til brug inden for kunst og hobby, papudskæringer i forskellige former, størrelser og farver til brug inden for kunst og hobby.

Κάρτες αποδελτίωσης, κάρτες μονογράμματος, κάρτες από χαρτόνι, γράμματα από χαρτόνι, φλοκωτά γράμματα, αυλακωτά κυματοειδή γράμματα, χαλκομανίες που εμφανίζονται με τρίψιμο, χαλκομανίες από σταμπωτό χαρτί, χαλκομανίες που εμφανίζονται με τρίψιμο με γκλίτερ·μαργαριτώδε χαρτί, ανάγλυφο χαρτόνι, χαρτί σε μορφή σταμπωτού φύλλου με τη μορφή γραμμάτων του αλφαβήτου και αριθμών·αυτοκόλλητα, αυτοκόλλητα από νοβοπάν σε στρώματα, αυτοκόλλητα από νοβοπάν με γκλίτερ, πλαστικά αυτοκόλλητα, αυτοκόλλητα από αφρώδη υλικά, αυτοκόλλητα από πίλημα, αυτοκόλλητα από ύφασμα με τη μορφή γραμμάτων του αλφαβήτου και αριθμών, τρισδιάστατα αυτοκόλλητα, αυτοκόλλητα από χαρτί εξαιρετικής ποιότητας·χαρτί κραφτ, χαρτί έντυπο με σχέδια, λευκώματα με αποκόμματα από τον τύπο, λευκώματα φωτογραφιών, εφημερίδες, χάρτινα διάτρητα σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και χρώματα για χρήση στον τομέα των τεχνών και των χειροτεχνιών, ανάγλυφο χαρτί, διάτρητα από νοβοπάν σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και χρώματα για χρήση στον τομέα των τεχνών και των χειροτεχνιών, χαρτονιένα διάτρητα σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και χρώματα για χρήση στον τομέα των τεχνών και των χειροτεχνιών.

Fichas de índice, tarjetas monográmicas, tarjetas de cartulina, papel de cartas de cartulina, papel de cartas de papel texturado, papel de cartas corrugado acanalado, calcomanías de frotar, calcomanías impresas de papel, calcomanías de frotar con purpurina;papel nacarado, cartulina con textura, papel impreso con la forma de las letras del alfabeto y de números;pegatinas, pegatinas de capas prensadas, pegatinas prensadas de purpurina, pegatinas de plástico transparente, pegatinas de espuma, pegatinas de fieltro, pegatinas de tejido con la forma de las letras del alfabeto y de números, pegatinas en tres dimensiones, pegatinas de pergamino;papel para artistas, papel impreso con diseños, álbumes de recortes, álbumes de fotos, diarios, papel cortado en diversas formas, tamaños y colores para su uso en la industria de las artes y la artesanía, papel con textura, papel troquelado en diversas formas, tamaños y colores para su uso en la industria de las artes y la artesanía, papel prensado troquelado en diversas formas, tamaños y colores para su uso en la industria de las artes y la artesanía, cartón troquelado en diversas formas, tamaños y colores para su uso en la industria de las artes y la artesanía.

Kartoteegikaardid, monogrammikaardid, kartongist kaardid, kartongist kirjaplangid, flokeeritud kirjaplangid, rihveldatud lainestatud kirjaplangid, pealehõõrutavad siirdepildid, lamineeritud siirdepildid, sätendavad pealehõõrutavad siirdepildid;pärlmutterpaber, tekstuurkartong, laminaatpaber tähestikutähtede ja numbrite kujul;kleeppildid, järgulised makulatuurpapist kleeppildid, sätendavad makulatuurpapist kleeppildid, läbipaistvad plastkleeppildid, vahtkleeppildid, vildist kleeppildid, kangast kleeppildid tähestikutähtede ja numbrite kujul, kolmemõõtmelised kleeppildid, pärgamentpaberist kleeppildid;käsitööpaber, kujutistega trükipaber, väljalõigete albumid, fotoalbumid, päevikud, mitme kuju, suuruse ja värviga paberilõikevormid, mida kasutatakse kunsti- ja käsitöövaldkonnas, tekstuurpaber, mitmesuguse kuju, suuruse ja värviga paberilehest väljalükatavad kujundid, mida kasutatakse kunsti- ja käsitöövaldkonnas, mitmesuguse kuju, suuruse ja värviga makulatuurpapist väljalükatavad kujundid, mida kasutatakse kunsti- ja käsitöövaldkonnas, mitmesuguse kuju, suuruse ja värviga kartongist väljalükatavad kujundid, mida kasutatakse kunsti- ja käsitöövaldkonnas.

Kortistokortit, monogrammikortit, korttipaperikortit, korttipaperikirjasimet, nukkapintaiset kirjasimet, aallotetut kirjasimet, siirtokuvat, kalvotarrat, kiillepintaiset siirtokuvat;helmiäispaperi, pintakuvioitu korttipaperi, kalvopaperi aakkoskirjainten ja numeroiden muodossa;tarrat, kerrokselliset harmaapahvitarrat, kiillepintaiset harmaapahvitarrat, tyhjät muovitarrat, vaahtomuovitarrat, huopatarrat, kangastarrat aakkoskirjainten ja numeroiden muodossa, kolmiulotteiset tarrat, veliinitarrat;voimapaperi, kuvioita sisältävä painettu paperi, leikekirjat, valokuva-albumit, lehdet, paperimeistit eri muotoisina, kokoisina ja värisinä taideteollisuuteen, pintakuvioitu paperi, paperistanssit eri muotoisina, kokoisina ja värisinä taideteollisuuteen, harmaapahvistanssit eri muotoisina, kokoisina ja värisinä taideteollisuuteen, korttipaperistanssit eri muotoisina, kokoisina ja värisinä taideteollisuuteen.

Kartotéklapok, monogramos kártyák, kártyák kartonból, kartotékozó betűk, betűkészletek, barázdált hullámkarton betűk, dörzsöléssel felvihető matricák, fóliából kivágott matricák, dörzsöléssel felvihető csillámló matricák;gyöngyházszerű papír, texturált karton, az ábécé betűit és a számokat formázó, fóliából kivágott papír;címkék, többrétegű kartonpapír címkék, csillámló kartonpapír címkék, átlátszó műanyag címkék, címkék habanyagból, címkék filcből, az ábécé betűit és a számokat formázó textil címkék, háromdimenziós címkék, pergamen címkék;erős csomagolópapír, mintás nyomtatott papír, albumok kivágásoknak, fényképalbumok, naplók, különféle formájú, méretű és színű dombornyomott papír kivágások az iparművészeti ágazat számára, texturált papír, különféle formájú, méretű és színű papír kivágások az iparművészeti ágazat számára, különféle formájú, méretű és színű kartonpapír kivágások az iparművészeti ágazat számára, különféle formájú, méretű és színű papírlemez kivágások az iparművészeti ágazat számára.

Schede, schede a monogramma, schede di cartoncino, lettere di cartoncino, lettere riunite, lettere ondulate scanalate, decalcomanie applicabili mediante strofinamento, decalcomanie stampate su lamina, decalcomanie luccicanti applicabili mediante strofinamento;carta perlacea, cartoncino testurizzato, carta stampata su lamina sotto forma di lettere dell'alfabeto e numeri;adesivi, adesivi di truciolato a strati, adesivi di truciolato luccicanti, adesivi di plastica trasparente, adesivi in espanso, adesivi di feltro, adesivi di tessuto sotto forma di lettere dell'alfabeto e numeri, adesivi tridimensionali, adesivi di pergamena;carta per le arti manuali, carta stampata con disegni, album per schizzi, album per fotografie, riviste specializzate, tagli di carta di diverse forme, dimensioni e colori da utilizzare nel settore delle arti e dei lavori manuali, carta testurizzata, stampi a rondelle di carta di diverse forme, dimensioni e colori per il settore delle arti e dei lavori manuali, stampi a rondelle di truciolato in diverse forme, dimensioni e colori per il settore delle arti e dei lavori manuali, stampi a rondelle di cartone in diverse forme, dimensioni e colori per il settore delle arti e dei lavori manuali.

Kartotekų kortelės, monogramų kortelės, plono kartono kortelės, plono kartono rašmenys, rašmenų rinkiniai, raukšlėti rašmenys rantuotais kraštais, trinamieji atspaudžiamieji paveikslėliai, folija dengti atspaudžiamieji paveikslėliai, blizgūs trinamieji atspaudžiamieji paveikslėliai;perlamutrinio žvilgesio popierius, tekstūrinis plonas kartonas, folija dengtas popierius abėcėlės raidžių ir skaitmenų pavidalu;lipdukai, sluoksniuoti medienos drožlių lipdukai, blizgūs medienos drožlių lipdukai, skaidraus plastiko lipdukai, putplasčio lipdukai, kartono lipdukai, medžiaginiai lipdukai abėcėlės raidžių ir skaitmenų pavidalu, trimačiai lipdukai, veleno lipdukai;tvirtasis popierius, popierius su spausdintais eskizais, iškarpų albumai, nuotraukų albumai, žurnalai, įvairių formų, dydžių ir spalvų popieriaus spaudai, pritaikyti naudoti namų amatų pramonėje, tekstūrinis popierius, įvairių formų, dydžių ir spalvų popieriaus iškarpos, skirtos naudoti namų amatų pramonėje, įvairių formų, dydžių ir spalvų medienos drožlių iškarpos, skirtos naudoti namų amatų pramonėje, įvairių formų, dydžių ir spalvų plono kartono iškarpos, skirtos naudoti namų amatų pramonėje.

Kartotēku kartītes, monogrammu kartes, blociņu kartes, blociņu vēstules, vēstuļu kopas, satītas gofrētas vēstules, uzspiežamās dekalkomanijas, folijas spiedogu dekalkomanijas, spīdumu uzspiešanas dekalkomanijas;pērļains papīrs, tekstūras blociņi, folijas presēts papīrs alfabēta burtu un ciparu veidā;uzlīmes, līmeņu skaidu plākšņu uzlīmes, spīdumu skaidu plākšņu uzlīmes, caurspīdīgas plastmasas uzlīmes, putu uzlīmes, filca uzlīmes, auduma uzlīmes alfabēta burtu un ciparu veidā, trīsdimensiju uzlīmes, pergamenta uzlīmes;kreppapīrs, apdrukāts papīrs ar dizainiem, albumi, fotoalbumi, žurnāli, papīra aplikācijas dažādās formās, lielumos un krāsās izmantošanai lietišķās mākslas un amatniecības nozarē, papīrs ar tekstūru, papīra presējumi dažādās formās, lielumos un krāsās izmantošanai lietišķās mākslas un amatniecības nozarē, skaidu plates presējumi dažādās formās, lielumos un krāsās izmantošanai lietišķās mākslas un amatniecības nozarē, kartona presējumi dažādās formās, lielumos un krāsās izmantošanai lietišķās mākslas un amatniecības nozarē.

Kards ta' l-indiċi, kards tal-monogramm, kards ta' cardstock, ittri ta' cardstock, gruppi ta' ittri, ittri immewġin skanalati, dekals li togħrok fuqhom, dekals imwaħħla bil-fojl, dekals bil-glitter li togħrok fuqhom;karti li jixbħu l-madreperla, cardstock bid-disinn, karti mwaħħla bil-fojl fil-forma ta' ittri ta' l-alfabett u numri;stikers, stikers bis-saffi taċ-ċippbord, stikers bil-glitter taċ-ċippbord, stikers tal-plastik ċari, stikers tal-fowm, stikers tal-feltru, stikers tad-drapp fil-forma ta' ittri ta' l-alfabett u numri, stikers bi tlett dimensjonijiet, stikers tal-vellum;karti tal-kraft, karti stampati bid-disinji, albums ta' l-iskrepbuks, albums tar-ritratti, ġurnali, biċċiet tal-karti maqtugħa f'diversi forom, daqsijiet u kuluri għall-użu fl-industrija ta' l-arti u tal-krafts, karti bid-disinn, tqattigħ ta' karti f'diversi forom, daqsijiet u kuluri għall-użu fl-industrija ta' l-arti u tal-krafts, tqattigħ ta' ċippbord f'diversi forom, daqsijiet u kuluri għall-użu fl-industrija ta' l-arti u tal-krafts, tqattigħ ta' cardstock f'diversi forom, daqsijiet u kuluri għall-użu fl-industrija ta' l-arti u tal-krafts.

Index kaarten, monogram kaarten, “cardstock” kaarten, “cardstock” vellen, geflokt papier, gegolfde brieven, opwrijf decals, folie-stempel decals, glitter opwrijf decals; parelmoer papier, getextureerde kaarten, met folie bedrukt papier in de vorm van letters en cijfers; stickers, gelaagd karton stickers, glitter karton stickers, plastic stickers, schuim stickers, vilt stickers, stof stickers in de vorm van letters en cijfers, drie-dimensionele stickers, velijn stickers; ambachtelijke papier, met tekeningen bedrukt papier, “scrapbook” albums, foto albums, tijdschriften, papierstempels in verschillende vormen, maten en kleuren voor gebruik in de kunst en kunstnijverheid industrie, textielpapier “punch outs” in verschillende vormen, maten en kleuren voor gebruik in de kunst en kunstnijverheid industrie, karton “punch outs” in verschillende vormen, maten en kleuren voor gebruik in de kunst en kunstnijverheid industrie, “cardstock punch outs” in verschillende vormen, maten en kleuren voor gebruik in de kunst en kunstnijverheid industrie.

Karty indeksowe, kartki z monogramami, kartki z papieru tekturowego, litery z papieru tekturowego, litery pokryte materiałem, żłobkowane litery z tektury falistej, kalkomanie nakładane przez potarcie, kalkomanie nakładane przez folie, błyszczące kalkomanie nakładane przez potarcie;papier opalizujący, papier tekturowy z fakturą, papier pokryty folią w kształcie liter alfabetu i cyfr;naklejki, powlekane naklejki do tablic, połyskujące naklejki do tablic, naklejki z tworzyw sztucznych, naklejki piankowe, naklejki do zaznaczania, naklejki z materiału w formie liter alfabetu i cyfr, naklejki trójwymiarowe, naklejki welinowe;papier do celów rzemieślniczych, papier zadrukowany z wzorami, albumy z wycinankami, albumy fotograficzne, czasopisma, wycinanki z papieru o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach, używane do farbowania w rękodzielnictwie artystycznym, wykrawanki o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach, do użytku w rękodzielnictwie artystycznym, wykrawanki tekturowe o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach, do użytku w rękodzielnictwie artystycznym.

Fichas, cartões com monograma, cartões em papel couché gofrado, papel de carta em papel couché gofrado, papel de carta aveludado, papel canelado, lixa para decalcomanias, decalcomanias para folhas marcadas a ferro, lixa brilhante para decalcomanias;papel nacarado, papel couché gofrado texturado, papel de folhas marcadas a ferro com a forma de letras do alfabeto e de números;autocolantes, autocolantes em papel reciclado em camadas, autocolantes em papel reciclado brilhante, autocolantes em plástico liso, autocolantes de espuma, autocolantes de feltro, autocolantes em tecido com a forma de letras do alfabeto e de números, autocolantes a três dimensões, autocolantes em papel pergaminho;papel para trabalhos manuais, papel com desenhos impressos, álbuns para recortes de imprensa, álbuns de fotografias, periódicos, papel cortado em várias formas, tamanhos e cores para uso na indústria do artesanato, papel texturado, papel perfurado com vários formatos, tamanhos e cores para uso na indústria do artesanato, papel reciclado perfurado com vários formatos, tamanhos e cores para uso na indústria do artesanato, papel couché gofrado perfurado com vários formatos, tamanhos e cores para uso na indústria do artesanato.

Carduri de index, carduri cu monograma, carduri din carton, caractere din carton, caractere ingramadite, caractere canelate ondulate, decalcomanii aplicate prin frecare, decalcomanii cu folii stantabile, decalcomanii cu sclipici aplicate prin frecare;hartie sidefata, carton texturat, folii de hartie stantate in forma de literele alfabetului si numere;etichete, etichete stratificate pentru placile aglomerate, etichete cu sclipici pentru placile aglomerate, etichete transparente din plastic, etichete din spuma, etichete din fetru, etichete din materiale textile in forma de literele alfabetului si numere, etichete tridimensionale, etichete din pergament;produse artizanale din hartie, hartie imprimata cu desene, albume pentru taieturi din ziare, albume pentru fotografii, jurnale, decupaje stantate din hartie in diferite forme, marimi si culori pentru a fi folosite in industria artei si a mestesugurilor, hartie texturata, stante din hartie de diferite forme, marimi si culori pentru a fi folosite in industria artei si a mestesugurilor, stante pentru placile aglomerate de diferite forme, marimi si culori pentru a fi folosite in industria artei si a mestesugurilor, stante din carton de diferite forme, marimi si culori pentru a fi folosite in industria artei si a mestesugurilor.

Kartotékové lístky, monogramové lístky, kartónové listy, tapetové písmená, kanelované vlnité písmená, nálepky, fóliové nálepky, trblietavé nálepky;perleťový papier, textúrovaný kartón, fóliový papier v podobe písmen a číslic;nálepky, vrstvené drevotrieskové nálepky, trblietavé drevotrieskové nálepky, priehľadné plastové nálepky, penové nálepky, plstené nálepky, látkové nálepky v podobe písmen a číslic, trojrozmerné nálepky, pergamenové nálepky;umelecký papier, potlačený vzorovaný papier, albumy, fotografické albumy, žurnály, papierové výstrižky v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbách, určené na umelecké a remeselné účely, textúrovaný papier, papierové vyrezané prvky v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbách, určené na umelecké a remeselné účely, drevotrieskové vyrezané prvky v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbách, určené na umelecké a remeselné účely, kartónové vyrezané prvky v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbách, určené na umelecké a remeselné účely.

Kartotečne kartice, kartice z monogramom, kartice iz lepenke, pisma iz lepenke, pisma iz floka (kosmatene umetne snovi), pisma iz valovite lepenke, prenosne prelepnice, ki se prenašajo z drgnjenjem, prenosne prelepnice, natisnjene na folijo, prenosne prelepnice z bleščicami;papir z biserovinastim leskom, teksturiran karton, papir s folijo v obliki črk in števk;nalepke, večplastne nalepke za iverne plošče, nalepke za iverne plošče z bleščicami, nalepke iz prozorne umetne snovi, penaste nalepke, nalepke iz polsti, nalepke iz blaga v obliki črk in števk, tridimenzionalne nalepke, nalepke iz pergamentu podobnega papirja;papir za domačo in umetno obrt. papir, potiskan z vzorci, albumi za izrezke, fotografski albumi, dnevniki, izrezki iz papirja različnih oblik, velikosti in barv za domačo in umetno obrt, teksturiran papir, šablone iz papirja različnih oblik, velikosti in barv za domačo in umetno obrt, izrezki iz iverne plošče različnih oblik, velikosti in barv za domačo in umetno obrt, izrezki iz lepenke različnih oblik, velikosti in barv za domačo in umetno obrt.

Kartotekskort, monogramkort, kortmaterial, brevmaterial, veluterade brev, räfflade wellpappersbrev, gnuggbilder, tryckta foliedekaler, glittergnuggbilder;pärlskimrande papper, strukturerat pappersmaterial, tryckt foliepapper i form av alfabetsbokstäver och siffror;klistermärken, lagrade fiberklistermärken, glittrande fiberklistermärken, genomskinliga klistermärken av plast, skumklistermärken, filtklistermärken, tygklistermärken i form av alfabetsbokstäver och siffror, tredimensionella klistermärken, velängklistermärken;kraftpapper, tryckt papper med mönster, urklippsalbum, fotoalbum, tidskrifter, stansat papper i olika former, storlekar och färger för användning i konsthantverk, strukturerat papper, pappersutstansningar i olika former, storlekar och färger för användning i konsthantverk, fiberutstansningar i olika former, storlekar och färger för användning i konsthantverk, papputstansningar i olika former, storlekar och färger för användning i konsthantverk.UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 16.4.2014 21:33

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.