Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 16.04.2014 15:30. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 15.04.2014 20:02
Data WIPO: 14.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 14.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 14.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj OHIM
(210) Číslo spisu 11247269
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(511) Třídy výrobků a služeb 9, 36, 38
(531) Vídeňské obrazové třídy 24.17.1 ; 24.17.7
(220) Datum podání přihlášky 08.10.2012
(442) Datum zveřejnění prihlášky 05.02.2013
(151) Datum zápisu 15.05.2013
(180) Datum konce platnosti 08.10.2022
(730) Přihlašovatel/vlastník Air Bank a.s.
Hráského 2231/25
Praha 11 CZ
148 00
(740) Zástupce Dana Lukajová
Voršilská 10
Praha 1 CZ
110 00
(558) OZ tvořena pouze barvou CSčerná, bílá, zelená
(558) OZ tvořena pouze barvou ENBlack, white, green
(558) OZ tvořena pouze barvou FRNoir, blanc, vert
(558) OZ tvořena pouze barvou BGЗелен, бял и черен
(558) OZ tvořena pouze barvou DASort, hvid, grøn
(558) OZ tvořena pouze barvou DESchwarz, Weiß, Grün
(558) OZ tvořena pouze barvou ELΜαύρο, λευκό, πράσινο
(558) OZ tvořena pouze barvou ESNegro, blanco, verde
(558) OZ tvořena pouze barvou ETMust, valge, roheline
(558) OZ tvořena pouze barvou FIMusta, valkoinen, vihreä
(558) OZ tvořena pouze barvou HUFekete, fehér, zöld
(558) OZ tvořena pouze barvou ITNero, bianco, verde
(558) OZ tvořena pouze barvou LTJuoda, balta, žalia
(558) OZ tvořena pouze barvou LVMelns, balts, zaļš
(558) OZ tvořena pouze barvou MTIswed, abjad, aħdar
(558) OZ tvořena pouze barvou NLZwart, wit, groen
(558) OZ tvořena pouze barvou PLCzarny, biały, zielony
(558) OZ tvořena pouze barvou PTPreto, branco e verde
(558) OZ tvořena pouze barvou RONegru, alb, verde
(558) OZ tvořena pouze barvou SKČierna, biela, zelená
(558) OZ tvořena pouze barvou SLČrna, bela, zelena
(558) OZ tvořena pouze barvou SVSvart, vitt, grönt
(591) Barevná
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
(510) Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje; Aktinometry; Akumulátorové měřiče kyseliny; Akumulátorové nádoby; Akumulátorové skříně; Akumulátory, elektrické; Akumulátory elektrické pro vozidla; Akustické konektory, vazební členy, propojovací jednotky; Akustické membrány; Akustické trubice, zvukovody; Ampérmetry; Anemometry, větroměry; Anodové baterie; Anody; Antény; Antikatody; Apertometry [optika]; Astrofotografické objektivy (čočky); Astronomie (Přístroje a zařízení pro -); Audiovizuální zařízení pro výuku; Automatická řízení pro vozidla; Automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách; Automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince; Automaty na lístky; Automobilové požární stříkačky; Autorádia; Azbestové oděvy na ochranu proti ohni; Azbestové rukavice ochranné; Azimut (nástroje na určování); Bankomaty [atm]; Barometry; Baterie, články (Elektrické -); Baterie na zapalování; Betatrony (urychlovače částic); Bezpečnostní pásy, s výjimkou pásů na sedadla aut a sportovní vybavení; Blesky (Fotografické -); Blikače, světelná signalizace; Bóje, majáky světelné; Bóje signalizační; Bóje signální, značkovací; Bóje záchranné; Brýle; Brýle sluneční; Brýlová skla; Brýlové obroučky; Brýlové řetízky; Buzoly, kompasy (Směrové -); Bzučáky; Čas (Přístroje na zaznamenávání -); Časové spínače (automatické), s výjimkou pro hodinářství; Centrální procesorové jednotky [procesory]; Chemické přístroje a zařízení; Chrániče zubů; Chromatografické přístroje pro laboratorní účely; Chronografy, přístroje zaznamenávající čas; Čipy [integrované obvody]; Čipy s dna; Čističe nosičů zvukových záznamů; Cívky (Elektrické -); Cívky elektromagnetické; Cívky [fotografie]; Cívky indukční, tlumivky [impedance]; Článkový přepínač [elektrotechnika]; Články (Galvanické -); Články pro elektrické akumulátory; Články solární; Clony (Fotografické -); Clony objektivu; Clony proti radiaci pro průmyslové účely; Clony (stínítka) proti oslnění; Čluny a lodi požárnické; Čočky kontaktní; Čočky optické; Čtecí zařízení (v televizi); Čtecí zařízení [zpracování dat]; Čtečky čárového kódu; Cvikry (lorňony, skřipce); Cyklotrony; Dalekohledy; Dálkoměry; Dálkoměry, telemetry; Dálkové ovladače; Dálkové ovládání železničních uzlů (Elektrodynamické zařízení pro -); Dálkové zapalování (Elektrické zařízení pro -); Dálnopisy; Dávkovače; Dekompresní komory; Demagnetizační zařízení na magnetické pásky; Densitometry; Desky do akumulátorů; Desky tištěných obvodů; Destilační přístroje laboratorní; Destilační přístroje pro vědecké účely; Detektory; Detektory kouře, požární hlásiče; Detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; Detektory pravosti mincí; Diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům; Diapozitivy; Diaprojektory, promítací žárovky; Difrakční zařízení [mikroskopie]; Diktovací stroje, diktafony; Disky kompaktní [audio video]; Disky optické; Disky počítací; Dopravní značky světelné nebo mechanické; Dráty magnetické; Dráty telegrafní; Dvd přehrávače; Dýchací přístroje pro plavání pod vodou; Dýchací přístroje, respirátory, s výjimkou pro umělé dýchání; Dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání; Dynamometry; Elektrické dráty; Elektrické dveřní zvonky; Elektrické kabely; Elektrické měniče; Elektrické spojky, svorky, konektory; Elektrické vedení; Elektrické vedení (Materiály na -); Elektrické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů; Elektrifikované ohrady; Elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace; Elektroluminiscenční diody [LED]; Elektrolyzéry; Elektronická pera [vizuální zobrazovací jednotky]; Elektronické oznamovací tabule; Elektronické publikace [s možností stažení]; Elektronky [radio]; Elektronky se žhavenou katodou; Elektronky zesilovací; Epidiaskopy; Ergometry; Etikety elektronické pro zboží; Exponované kinofilmy; Expozimetry; Fakturovací (účtovací) stroje; Faxy, faxovací přístroje; Figuríny pro testování nárazů; Filmové kamery; Filmy (Exponované -); Filtry (Fotografické -); Filtry pro dýchací masky; Fluorescenční štíty; Fotoaparáty; Fotoelektrické buňky, fotobuňky; Fotokomory; Fotometry; Fyzika (přístroje a nástroje pro); Galvanické články; Galvanometry; Geodetické (zeměměřičské) nástroje; GPS [navigační přístroje]; Gramofonové desky; Gramofonové jehly (Zařízení na výměnu -); Gramofonové rameno přenosky; Gramofony; Hands-free sady pro telefony; Hasicí přístroje; Heliografické přístroje; Hlasovací zařízení (stroje); Hledáčky (Fotografické -); Hloubkoměry, přístroje a stroje hloubkoměrné; Hloubkoměry, sonometry; Hloubkovací lana (námořnictví); Hodiny parkovací; Hodiny píchací; Hole požárnické; Hologramy; Hovorové trubky, zvukovody (lodní); Hrací skříně (pro počítače); Hranoly [optika]; Hromosvody; Hubice rozprašovací protipožární; Hubice, trysky požárních hadic; Hustoměry; Hvězdářské dalekohledy, refraktory; Identifikační karty (Magnetické -); Identifikační obaly pro elektrické dráty; Identifikační vlákna pro elektrické dráty; Indikátory ztrát elektrické energie; Inkubátory pro kultivaci bakterií; Integrované obvody; Interkomy, zařízení pro vnitřní spojení; Invertory [elektrotechnika]; Ionizační přístroje jiné než pro úpravu vzduchu nebo vody; Jednotka disková pro počítače; Jehly, snímací hroty gramofonové; Jezdecké přilby; Jiskrojemy, lapače jisker; Jističe, pojistky; Kabely startovací pro motory; Kabely z optických vláken; Kalibrační kroužky; Kalibry, rejsky, rýsovací nástroje [truhlářství]; Kalkulačky; Kalkulačky kapesní; Kapiláry, kapilární trubičky; Karty (kódované) magnetické; Karty s pamětí nebo mikroprocesorem; Katodové protikorozní přístroje; Katody; Kazety [fotografie]; Kazety na sklíčka pro mikroskopy; Kazety pro videohry; Klávesnice počítačové; Kmitoměry, měřiče frekvence; Koaxiální kabely; Kodéry a dekodéry magnetické; Kódované identifikační magnetické náramky; Kolejnice elektrické jako podpěra projektorů nebo reflektorů; Kolektory elektrické; Komparátory; Kompasy; Kompasy námořnické; Komutátory; Komutátory (elektrické přístroje); Koncovky [elektrotechnika]; Kondenzátory (Elektrické -); Konektory, spojky elektrického vedení; Konektory, spojky, svorky [elektřina]; Kontakty elektrické; Kopírovací zařízení a stroje [fotografické, elektrostatické, termické]; Korekční čočky [optika]; Kosmografické nástroje; Kotvy magnetů [elektrotechnika]; Krabice odbočné, odbočnice [elektrotechnika]; Krabice, skříňky na reproduktory; Krejčovské metry; Kreslené filmy; Křivule, retorty; Krokoměry; Krystalové detektory [leštěncové]; Kryty ochranné proti ohni; Kryty pro elektrické zásuvky; Kukátka, průzory dveřní; Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Kvantoměry, měřiče množství; Kvašení, fermentace (Přístroje na -); Kyselinoměry; Kyslík (Zařízení pro přenos -); Laboratorní kelímky; Laboratorní nábytek speciální; Laboratorní odstředivky; Laboratorní pece; Laboratorní podnosy; Laktodenzimetry, mlékoměry; Laktometry, mlékoměry; Lampy do fotokomor; Laptopy (počítače); Lasery, ne pro lékařské účely; Laterna magica; Leštičky na pozitivy pro fotografii; Letecké ochranné oděvy; Libely (Lihové -), vodováhy; Lihoměry, alkoholometry; Logaritmické pravítko; Lžíce dávkovací (odměřovací); Magnetická média; Magnetické disky; Magnetické páskové jednotky pro počítače, páskové mechaniky; Magnetické pásky; Magnetofony; Magnetoskopy, videorekordéry; Magnety; Magnety (Dekorační -); Manometry, tlakoměry; Manometry vakuové; Masky ochranné; Masky potápěčské; Matematické přístroje; Mechanické značky; Mechanismy pro turnikety; Měděný drát, izolovaný; Megafony; Membrány pro vědecké účely; Měřiče rychlosti, rychloměry, tachometry; Měřiče sklonu, svahu; Měřicí přístroje; Měřicí přístroje, měřítka; Měřicí přístroje přesné; Měřicí zařízení (elektřina); Měřičský stůl [pomůcka pro zeměměřiče]; Měřidla; Měřidla, měřítka; Měřidla na benzín; Měřítka posuvná; Meteorologické balóny; Meteorologické přístroje; Metronomy; Mikrofony; Mikrometrické šrouby pro optické přístroje; Mikrometry; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotomy; Mincíře, přezmeny, váhy; Mincová zařízení (Mechanismy pro -); Mincové mechanismy pro televizory; Misky (Fotografické -); Mlhové signály, s výjimkou výbušných; Modemy; Monitorovací přístroje elektrické; Monitory; Monitory [počítače hardware]; Monitory [počítače programy]; Mostové váhy; Mřížky pro výrobu štočků; Myši [lokátory]; Nabíječky akumulátorů; Nabíječky pro elektrické baterie; Nákolenice ochranné pro dělníky; Námořní hloubkoměry; Námořní signalizační zařízení; Nástroje preparační [mikroskopie]; Návěstí, světelná nebo mechanická; Návěstí světelná, signální lucerny; Navigační přístroje; Navigační přístroje a nástroje; Navigační přístroje pro vozidla [palubní počítače]; Neónové značení; Neprůstřelné vesty ochranné; Nivelační přístroje a nástroje; Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Nivelační tyče, trasírky; Nosiče dat optické; Nosiče zvukových nahrávek; Nosní klipsy pro potápěče a plavce; Notebooky (počítače); Nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; Objektivy, čočky [optika]; Objímky elektrických kabelů; Objímky, svorky na cívky (Elektrické -); Obleky ochranné proti úrazům, radiaci a ohni; Obroučky cvikrů; Obuv ochranná proti nehodám, ozáření a ohni; Obvody polygrafické; Ochranná zařízení pro rentgenovému záření, ne pro lékařské účely; Ochranné brýle pro sportovní účely; Ochranné helmy pro sportovce; Ochranné oděvy proti ohni; Ochranné plachty; Ochranné přilby; Ochranné prostředky osobní proti nehodám; Ochranné rukavice; Ochranné rukavice proti rtg záření pro průmyslové účely; Ochranné sítě proti nehodám; Ochranné štíty na obličej; Oděvy potápěčské; Oděvy protipožární; Odkapávače k fotografickým účelům; Odměrné sklo; Odpory (Elektrické -); Odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod); Odrušovače [elektrotechnika]; Ohmmetry; Oktanty; Okuláry (k optickým přístrojům); Okuláry (Nástroje vybavené -); Olovnice; Olůvka; Omezovače [elektrotechnika]; Operační systémy (Nahrané programy -); Opěrky zápěstní pro práci s počítačem; Optická vlákna, vodiče ve tvaru vláken; Optické disky kompaktní CD ROM; Optické kondenzory; Optické přístroje a nástroje; Optické sklo; Optické snímače znaků; Optické výrobky; Oscilografy; Osobní stereo soupravy; Otáčkoměry; Ozonizátory; Ozvučnice reproduktorů, ampliónů; Panely rozvodné; Panely signalizační (Světelné nebo mechanické -); Pásky na čištění nahrávacích hlav; Pásky pro zvukové záznamy; Pásy záchranné; Periferie počítačové, periferní zařízení počítačů; Periskopy; Pipety; Píšťalky na psy; Píšťalky signalizační; Píšťalky výstražné; Planimetry; Pláště elektrických kabelů; Plátna promítací; Plátna promítací; Plomby sondážní; Plotry, vynášecí přístroje; Plyn (Přístroje na rozbor -, analyzátory -); Plynoměry [měřící přístroje]; Počítače; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačové programy [s možností stažení]; Počítačové tiskárny; Počítačový software (nahraný); Počítadla, čítače, počítací strojky; Počitadlo kuličkové; Podložky pod myš; Pojistkový drát; Pokladny registrační; Polarimetry; Polovodiče; Ponožky elektricky vyhřívané; Poplašná zařízení; Poplašná zařízení zvuková; Poštovní razítkovače, zařízení na kontrolu frankování; Posuvné měřítko; Posuvné měřítko; Potápěčské rukavice; Potraviny (zařízení pro rozbor); Pouzdra na brýle; Pouzdra na cvikry, skřipce; Pouzdra na kontaktní čočky; Požární hadice; Požární hlásiče; Požární stříkačky; Pravítka [měřicí nástroje]; Pravítka [měřicí přístroje]; Pravítka tesařská; Přehrávače kazet; Přehrávače kompaktních disků; Překládací přístroje elektronické kapesní; Přenosné přehrávače médií; Přenosné telefony; Přepěťové chrániče; Přerušovače, dálkové spínače, jističe; Přerušovače, vypínače; Přesné váhy, analytické váhy; Přesýpací hodiny; Přijímače (Audio- a video- -); Přístroje pro nahrávání zvuku; Přístroje pro reprodukci zvuku; Přístroje pro rozbor vzduchu; Přístroje telefonní; Programy počítačových her; Promítací přístroje; Promítačky na diapozitivy, diaprojektory; Propojovací mezičlánky (počítače); Prosvěcovače vajec; Pružné disky, diskety; Pyrometry; Radary; Rádia; Radiologické přístroje pro průmyslové účely; Radiotelefonní zařízení; Radiotelegrafická zařízení; Rádiové pagery [zařízení pro rádiové přenášení zpráv]; Rámečky na diapozitivy; Rámovací přístroje na diapozitivy; Refraktometry; Regulátory elektrické; Regulátory napětí pro vozidla; Regulátory ohřívačů horké vody; Regulátory osvětlení jeviště; Regulátory otáček pro přehrávače zvuku; Regulátory světla, reostaty, stmívače [elektrické]; Regulátory tepelné; Relé (Elektrická -); Rentgenové filmy, exponované; Rentgenové přístroje a zařízení, ne pro lékařské účely; Rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; Rentgenové zářiče, ne pro lékařské účely; Reostaty; Reproduktory, amplióny; Respirátory na filtraci vzduchu; Resuscitační panna [učební pomůcka]; Řetězy zeměměřičské; Řezací přístroje na filmy; Řídicí, kontrolní panely; Roentgenové snímky ne pro lékařské účely; Rozvodné panely [elektřina]; Rozvodné pulty [elektřina]; Rozvodné skříně, spínací skříně; Rtuťové libely, rtuťové vodováhy; Rychloměry [fotografie]; Rychloměry [lodní měřicí přístroje rychlosti]; Sacharimetry; Salinometry; Satelitní navigační přístroje; Satelity pro vědecké účely; Sčítací stroje, kalkulačky; Sextanty; Sférometry; Signalizační zvonky (Elektrické -); Signalizační zvony, návěstí; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Sirény; Sklo pokryté elektrickými vodiči; Skříňové rozvaděče [elektřina]; Sledovací přístroje; Sluchátka; Sluneční brýle; Snímače obrazu, skenery [zpracování dat]; Snímací zařízení pro vlákna; Šňůrky na cvikry; Solenoidové ventily [elektromagnetické spínače]; Sonary, ultrazvukové lokátory; Sondy pro vědecké účely; Speciální oděvy pro laboratoře; Speciální pouzdra na fotografické aparáty; Spektrografy; Spektroskopy; Spínače; Spojovací skříňky, svorkovnice [elektrotechnika]; Spouště uzávěrek [fotografie jako obor]; Stabilizátory pro osvětlovací přístroje; Stahovatelná zvonění pro mobilní telefony; Stahovatelné hudební soubory; Stahovatelné obrazové soubory; Stativy na fotoaparáty; Stereoskopické přístroje; Stereoskopy; Štíty ochranné azbestové pro požárníky; Stojanový kruh; Stožáry pro bezdrátové telegrafy; Střihací zařízení na stříhání filmů; Stroje kancelářské děrovací na děrné štítky; Stroje na počítání a třídění peněz; Stroje účtovací; Stuhy závěsné pro mobilní telefony; Sulfitometry; Sušičky na fotografie; Sušičky na pozitivy pro fotografie; Svářečské přilby; Světelná ukazovátka [elektronická]; Světelné značení; Světla [dopravní] signalizační zařízení; Světlotiskové (planografické) přístroje; Svorky [elektrotechnika]; Tachometry; Tachometry pro vozidla; Tachometry pro vozidla; Taxametry; Telefonní dráty; Telefonní mikrofony; Telefonní sluchátka; Telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; Telegrafy [přístroje]; Teleskopy; Teleskopy pro střelné zbraně; Televizní přístroje; Teodolity; Teploměry, s výjimkou lékařských; Teploměry, teplota (snímače); Termostaty; Termostaty pro dopravní prostředky; Těsnicí kotoučky, membrány, plátky [silikonové]; Textové procesory, zařízení na zpracování textu; Tlačítka ke zvonkům; Tlakoměry, zařízení na měření tlaku; Tlumivky [elektřina], induktory; Totalizátory; Transformátory [elektrotechnika]; Transformátory (napěťové); Transpondéry; Tranzistory [elektronika]; Triody; Trojnožky nebo stativy pro fotografické přístroje a kamery; Trojúhelníky výstražné pro vozidla; Tvárnicové vedení [na kabely]; Úhloměry, protraktory [měřicí přístroje]; Ukazatele tlaku, tlakoměry; Ukazatele výšky hladiny vody, vodoznaky; Urinometry; Urychlovače částic; USB disky; Usměrňovače proudu; Ušní tampóny pro potápěče; UV filtry pro fotografické účely; Uzávěrky [fotografie jako obor]; Váhy; Váhy (Listové -); Váhy, přístroje a nástroje na vážení; Variometry; Vazební členy [zařízení pro zpracování dat]; Vážicí přístroje, váhy; Vážicí stroje; Ventily (Tlakoměry pro -); Větrné pytle [pro indikaci směru větru]; Videokamery; Videokazety; Videopásky; Videotelefony; Virgule, proutky pro proutkaře; Viskozimetry; Vlhkoměry, hygrometry; Vlnoměry; Vodiče (Elektrické -); Vodicí šablony, přípravky [nástroje na měření]; Vodoměry, hydroměry; Vodováhy, libely [přístroje pro určování horizontu]; Voltmetry; Vory záchranné; Výbojky, elektrické, s výjimkou výbojek na osvětlení; Vypínače; Vysílače elektronických signálů; Vysílače [telekomunikace]; Vysílací zařízení, vysílačky [telekomunikace]; Vysílačky [osobní vysílačky]; Výškoměry; Vysokofrekvenční přístroje; Vyučovací stroje; Vzduchoměry; Zabezpečovací zařízení proti krádeži; Zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; Záchranné přístroje a vybavení; Záchranné sítě; Záchranné vesty; Záměrná pravítka (zeměměřičství), alidády; Zámky (Elektrické -); Zápisník elektronický; Zařízení ke zpracování dat; Zařízení na přenášení zvuku; Zařízení na záznam vzdálenosti, tachometry; Zařízení pro počítačovou paměť; Žárovky pro fotoblesk; Zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; Závaží; Závitníkové kalibry; Záznamníky telefonní; Železniční doprava (Bezpečnostní zařízení pro -); Zeměměřičské přístroje a nástroje; Zesilovače; Zkoušení materiálu (Stroje a zařízení na -); Zkumavky; Zkušební přístroje, ne pro lékařské účely; Značkovače (krejčovské pomůcky); Zrcadla [optika]; Zrcadla pro kontrolu práce; Zvětšovací přístroje [fotografie jako obor]; Zvětšovací skla, lupy; Zvonky [poplašné zařízení].

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Actinomètres; Accumulateurs (Pèse-acide pour -); Bacs d'accumulateurs; Caisses d'accumulateurs; Accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; Coupleurs acoustiques; Diaphragmes [acoustique]; Conduits acoustiques; Ampèremètres; Anémomètres; Batteries d'anodes; Anodes; Antennes; Anticathodes; Apertomètres [optique]; Astrophotographie (Objectifs pour l' -); Astronomie (Appareils et instruments pour l' -); Audiovisuel (Appareils d'enseignement -); Pilotage automatique (Dispositifs de -) pour véhicules; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; Automates à musique à prépaiement; Distributeurs de billets [tickets]; Autopompes à incendie; Radio (Appareils de -) pour véhicules; Amiante (Vêtements en -) pour la protection contre le feu; Amiante (Gants en -) pour la protection contre les accidents; Azimutaux (Instruments -); Guichets automatiques [DAB]; Baromètres; Piles électriques; Batteries d'allumage; Bêtatrons; Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Flashes [photographie]; Clignotants [signaux lumineux]; Balises lumineuses; Bouées de signalisation; Bouées de repérage; Bouées de sauvetage; Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Verres de lunettes; Châsses de lunettes; Chaînettes de pince-nez; Boussoles; Ronfleurs; Temps (Appareils pour l'enregistrement de -); Minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; Processeurs [unités centrales de traitement]; Chimie (Appareils et instruments de -); Protège-dents; Chromatographie (Appareils de -) de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Puces [circuits intégrés]; Puces à ADN; Acoustiques (Dispositifs de nettoyage pour disques -); Bobines électriques; Aimants (Bobines d'électro- -); Enrouleurs [photographie]; Self (Bobines de -); Réducteurs [électricité]; Piles galvaniques; Grilles pour accumulateurs électriques; Piles solaires; Diaphragmes [photographie]; Bonnettes [optique]; Écrans radiologiques à usage industriel; Visières antiéblouissantes; Bateaux-pompes à incendie; Verres de contact; Lentilles optiques; Téléprompteurs; Lecteurs [informatique]; Lecteurs de codes à barres; Pince-nez; Cyclotrons; Jumelles [optique]; Diastimètres; Télémètres; Téléguidage (Appareils de -); Aiguilles de chemins de fer (Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des -); Allumage à distance [mise à feu] (dispositifs électriques d' -); Téléscripteurs; Doseurs; Caissons de décompression; Bandes magnétiques (Appareils démagnétiseurs de -); Densitomètres; Accumulateurs électriques (Plaques pour -); Cartes de circuits imprimés; Alambics pour expériences en laboratoire; Distillation (Appareils pour la -) à usage scientifique; Détecteurs; Détecteurs de fumée; Détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; Détecteurs de fausse monnaie; Diagnostic (Appareils pour le -) non à usage médical; Diapositives; Lampes optiques; Diffraction (appareils de -) [microscopie]; Dicter (Machines à -); Disques compacts [audio-vidéo]; Disques optiques; Disques à calcul; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Fils magnétiques; Fils télégraphiques; Lecteurs DVD; Nage subaquatique (Appareils respiratoires pour la -); Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Respiration (Appareils pour la -), à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; Dynamomètres; Fils électriques; Sonnettes de portes, électriques; Câbles électriques; Commutatrices; Accouplements électriques; Conduites d'électricité; Conduites d'électricité (matériel pour -) [fils, câbles]; Commande à distance d'opérations industrielles (Installations électriques pour la -); Clôtures électrifiées; Signaux (Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des -); Diodes électroluminescentes [DEL]; Électrolyseurs; Crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; Tableaux d'affichage électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Tubes vacuum [T.S.F.]; Tubes thermoïoniques; Tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; Épidiascopes; Ergomètres; Étiquettes électroniques pour marchandises; Films cinématographiques exposés; Posemètres; Facturer (Machines à -); Télécopieurs; Mannequins pour essais de collision; Cinématographiques (Appareils -); Films exposés; Filtres pour la photographie; Filtres pour masques respiratoires; Écrans fluorescents; Photographiques (Appareils -); Cellules photovoltaïques; Chambres noires [photographie]; Photomètres; Physique (Appareils et instruments de -); Éléments galvaniques; Galvanomètres; Arpentage (Instruments d' -); GPS [systèmes de repérage universel] (appareils pour -); Disques acoustiques; Aiguilles de tourne-disques (Dispositifs pour changer les -); Bras acoustiques pour tourne-disques; Tourne-disques; Nécessaires mains libres pour téléphones; Extincteurs; Héliographiques (Appareils -); Voter (Machines à -); Viseurs photographiques; Sondage (Appareils et machines de -); Sonomètres; Lignes de sondes; Parcomètres [parcmètres]; Pointeurs [horloges pointeuses]; Battes pour incendie; Hologrammes; Porte-voix; Changeurs de disques [informatique]; Prismes [optique]; Parafoudres; Gicleurs d'incendie; Lances à incendie; Densimètres; Réfracteurs; Cartes magnétiques d'identification; Gaines d'identification pour fils électriques; Fils d'identification pour fils électriques; Indicateurs de perte électrique; Couveuses pour la culture bactérienne; Circuits intégrés; Intercommunication (Appareils d' -); Inverseurs [électricité]; Ionisation (Appareils d' -) non pour le traitement d'air ou d'eau; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Saphirs de tourne-disques; Bombes [équitation]; Pare-étincelles; Fusibles; Câbles de démarrage pour moteurs; Câbles à fibres optiques; Anneaux à calibrer; Trusquins; Calculer (Machines à -); Calculatrices de poche; Tubes capillaires; Cartes magnétiques codées; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Protection contre la rouille (Dispositifs cathodiques pour la -); Cathodes; Intermédiaires [photographie]; Coffrets pour lames de microscopes; Cartouches de jeux vidéo; Claviers d'ordinateur; Fréquencemètres; Câbles coaxiaux; Encodeurs magnétiques; Bracelets magnétiques d'identification; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Collecteurs électriques; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Compas de marine; Commutateurs; Commutation (Appareils électriques de -); Bornes [électricité]; Condensateurs électriques; Raccords de lignes électriques; Connexions; Contacts électriques; Photocopieurs; Verres correcteurs [optique]; Cosmographie (Instruments de -); Induits [électricité]; Boîtes de dérivation [électricité]; Boîtiers de haut-parleurs; Couturières (Mètres de -); Dessins animés; Cornues; Compte-pas [podomètres]; Galènes [détecteurs]; Couvertures coupe-feu; Cache-prise; Judas optiques pour portes; Cuirs (Appareils à mesurer l'épaisseur des -); Peaux (Appareils à mesurer l'épaisseur des -); Indicateurs de quantité; Fermentation (appareils de -) [appareils de laboratoire]; Pèse-acide; Oxygène (Appareils pour transvaser l' -); Creusets; Mobilier spécial de laboratoire; Centrifugeuses de laboratoire; Fours de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lacto-densimètres; Pèse-lait; Lampes pour chambres noires [photographie]; Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical; Lanternes magiques; Épreuves photographiques (Appareils à glacer les -); Combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; Bulle (Niveaux à -); Alcoomètres; Règles à calcul; Cuillers doseuses; Supports de données magnétiques; Disques magnétiques; Unités à bande magnétique [informatique]; Rubans magnétiques; Enregistreurs à bande magnétique; Magnétoscopes; Aimants; Aimants décoratifs [magnets]; Manomètres; Vacuomètres; Masques de protection; Masques de plongée; Mathématiques (Instruments -); Enseignes mécaniques; Jeton (Mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un -); Cuivre (Fils de -) isolés; Mégaphones; Scientifiques (Membranes pour appareils -); Indicateurs de vitesse; Clinomètres; Mesureurs; Mesure (Instruments de -); Mesure de précision (Appareils de -); Mesure (Appareils électriques de -); Planchettes [instruments d'arpentage]; Jauges; Mesures; Niveaux d'essence; Pieds à coulisse; Ballons météorologiques; Météorologiques (Instruments -); Métronomes; Microphones; Vis micrométriques pour instruments d'optique; Palmers; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Romaines [balances]; Prépaiement (Mécanismes pour appareils à -); Télévision (Mécanismes à prépaiement pour appareils de -); Bacs de rinçage [photographie]; Signaux de brume non explosifs; Modems; Surveillance (Appareils électriques de -); Écrans vidéo; Moniteurs [matériel]; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Bascules [appareils de pesage]; Trames pour la photogravure; Souris [informatique]; Chargeurs de piles et batteries; Accumulateurs électriques (Appareils pour la recharge des -); Genouillères pour ouvriers; Sondeurs de fonds marins; Navale (Appareils de signalisation -); Trousses de dissection [microscopie]; Signalisation lumineuse ou mécanique; Lanternes à signaux; Navigation (Instruments pour la -); Nautiques (Appareils et instruments -); Navigation (appareils de -) pour véhicules [ordinateurs de bord]; Tubes lumineux pour la publicité; Gilets pare-balles; Nivellement (Instruments de -); Lunettes (Niveaux à -); Jalons [instruments d'arpentage]; Supports de données optiques; Enregistrements sonores (Supports d' -); Pinces nasales pour plongeurs et nageurs; Ordinateurs blocs-notes; Échelles de sauvetage; Objectifs [optique]; Manchons de jonction pour câbles électriques; Bobines électriques (Supports de -); Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; Montures de pince-nez; Chaussures de protection contre les accidents, irradiations et le feu; Circuits imprimés; Protection (Dispositifs de -) contre les rayons X non à usage médical; Lunettes de sport; Casques de protection pour le sport; Habillement pour la protection contre le feu; Bâches de sauvetage; Casques de protection; Accidents (Dispositifs de protection personnelle contre les -); Gants pour la protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Filets de protection contre les accidents; Écrans pour la protection du visage des ouvriers; Scaphandres; Vêtements pour la protection contre le feu; Égouttoirs pour travaux photographiques; Verrerie graduée; Résistances électriques; Disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; Antiparasites (dispositifs -) [électricité]; Ohmmètres; Octants; Oculaires; Lunettes (Instruments à -); Fils à plomb; Plombs de fils à plomb; Limiteurs [électricité]; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Repose-poignets pour matériel informatique; Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; Disques optiques compacts; Condensateurs optiques; Optiques (Appareils et instruments -); Verre optique; Lecteurs optiques; Lunetterie (Articles de -); Oscillographes; Baladeurs; Compte-tours; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Pavillons de haut-parleurs; Tableaux de connexion; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Films pour l'enregistrement des sons; Ceintures de sauvetage; Périphériques d'ordinateurs; Périscopes; Pipettes; Sifflets pour appeler les chiens; Sifflets de signalisation; Avertisseurs à sifflet d'alarme; Planimètres; Gaines pour câbles électriques; Écrans de projection; Écrans [photographie]; Plombs de sondes; Tables traçantes [traceurs]; Gaz (Appareils pour l'analyse des -); Gazomètres [instruments de mesure]; Ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Imprimantes d'ordinateurs; Logiciels [programmes enregistrés]; Compteurs; Bouliers compteurs; Tapis de souris; Alliages métalliques (fils en -) [fusibles]; Caisses enregistreuses; Polarimètres; Semi-conducteurs; Chaussettes chauffées électriquement; Alarme (Instruments d' -); Avertisseurs acoustiques; Contrôle de l'affranchissement (Appareils de -); Calibres; Verniers; Gants de plongée; Aliments (Appareils pour l'analyse des -); Étuis à lunettes; Étuis pour pince-nez; Étuis pour verres de contact; Tuyaux à incendie; Avertisseurs d'incendie; Pompes à incendie; Règles [instruments de mesure]; Mètres [instruments de mesure]; Réglets [règles à coulisse]; Lecteurs de cassettes; Lecteurs de disques compacts; Traducteurs électroniques de poche; Baladeurs multimédias; Téléphones portables; Régulateurs contre les surtensions; Télérupteurs; Disjoncteurs; Trébuchets [balances]; Sabliers; Récepteurs [audio, vidéo]; Enregistrement du son (Appareils pour l' -); Reproduction du son (Appareils pour la -); Air (Appareils pour l'analyse de l' -); Téléphoniques (Appareils -); Logiciels de jeux; Projection (Appareils de -); Diapositives (Appareils de projection de -); Interfaces [informatique]; Mire-oeufs; Disquettes souples; Pyromètres; Radars; Postes de T.S.F.; Radiologie (Appareils de -) à usage industriel; Postes radiotéléphoniques; Postes radiotélégraphiques; Radio (Appareils de téléappel -); Cadres pour diapositives; Diapositives (Appareils de cadrage pour -); Réfractomètres; Contrôle (Appareils électriques de -); Régulateurs de voltage pour véhicules; Chaudières (Instruments de contrôle de -); Régulateurs d'éclairage de scène; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Régulateurs [variateurs] de lumière; Chaleur (Appareils de contrôle de -); Relais électriques; Films radiographiques exposés; Rayons X (Appareils et installations pour la production de -) non à usage médical; Rayons X (Appareils à -) non à usage médical; Rayons X (Tubes à -) non à usage médical; Rhéostats; Haut-parleurs; Respirateurs pour le filtrage de l'air; Mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]; Chaînes d'arpenteur; Films (Appareils à couper les -); Tableaux de commande [électricité]; Radiographies autres qu'à usage médical; Tableaux de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; Boîtes à clapets [électricité]; Mercure (Niveaux à -); Mesurage de la vitesse (appareils pour le -) [photographie]; Lochs; Saccharimètres; Pèse-sels; Navigation (Appareils de -) par satellite; Satellites à usage scientifique; Additionner (Machines à -); Sextants; Sphéromètres; Timbres avertisseurs électriques; Cloches de signalisation; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Verre revêtu d'un dépôt conducteur; Armoires de distribution [électricité]; Observation (Instruments d' -); Casques à écouteurs; Antiéblouissantes (Lunettes -); Explorateurs [scanneurs] informatique; Compte-fils; Cordons de pince-nez; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Sondes à usage scientifique; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Spectrographes; Spectroscopes; Conjoncteurs; Connexion (Boîtes de -); Déclencheurs [photographie]; Ballasts pour appareils d'éclairage; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Fichiers de musique téléchargeables; Fichiers d'images téléchargeables; Pieds d'appareils photographiques; Stéréoscopiques (Appareils -); Stéréoscopes; Paravents d'asbeste pour pompiers; Dessous de cornues; Pylônes de T.S.F.; Cinématographiques (Dispositifs pour le montage des films -); Bureau (Machines de -) à cartes perforées; Argent (Machines à compter et trier l' -); Caisses comptables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Sulfitomètres; Sécheuses pour la photographie; Épreuves photographiques (Appareils à sécher les -); Soudeurs (Masques de -); Pointeurs électroniques à émission de lumière; Enseignes lumineuses; Feux de signalisation pour la circulation; Photocalques (Appareils pour -); Serre-fils [électricité]; Tachomètres; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Taximètres; Fils téléphoniques; Téléphoniques (Transmetteurs -); Écouteurs téléphoniques; Phototélégraphie (Appareils pour la -); Télégraphes [appareils]; Télescopes; Lunettes de visée pour armes à feu; Télévision (Appareils de -); Théodolites; Thermomètres, non à usage médical; Indicateurs de température; Thermostats; Thermostats pour véhicules; Plaquettes de silicium pour circuits intégrés; Machines de traitement de texte; Boutons de sonnerie; Pression (Mesureurs de -); Inducteurs [électricité]; Totalisateurs; Transformateurs; Survolteurs; Transpondeurs; Transistors [électronique]; Triodes; Trépieds pour appareils photographiques; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Canalisations électriques; Rapporteurs [instruments de mesure]; Enregistreurs de pression; Indicateurs de niveau d'eau; Uromètres; Accélérateurs de particules; Clés USB; Redresseurs de courant; Tampons d'oreilles pour la plongée; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Obturateurs [photographie]; Balances; Pèse-lettres; Pesage (Appareils et instruments de -); Variomètres; Coupleurs [informatique]; Équilibrage (Dispositifs d' -); Pesage (Machines de -); Bouchons indicateurs de pression pour valves; Manches à air [indicateurs de vent]; Caméras vidéo; Cassettes vidéo; Bandes vidéo; Visiophones; Baguettes de sourciers; Viscosimètres; Hygromètres; Ondemètres; Conducteurs électriques; Gabarits [instruments de mesure]; Hydromètres; Niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; Voltmètres; Radeaux de sauvetage; Tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; Interrupteurs; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Talkies-walkies; Altimètres; Fréquence (Appareils à haute -); Scolaires (Appareils -); Aéromètres; Avertisseurs contre le vol; Vol (Installations électriques pour préserver du -); Secours (Dispositifs de -); Filets de sauvetage; Gilets de sauvetage; Alidades à lunettes; Serrures électriques; Agendas électroniques; Traitement de l'information (Appareils pour le -); Son (Appareils pour la transmission du -); Enregistrement des distances (Appareils pour l' -); Mémoires pour ordinateurs; Ampoules de flash; Prises de courant; Poids; Taraudage (Jauges de -); Répondeurs téléphoniques; Sûreté du trafic ferroviaire (Appareils pour la -); Géodésiques (Appareils et instruments -); Amplificateurs; Essais de matériaux (Instruments et machines pour -); Éprouvettes; Analyse (Appareils pour l' -) non à usage médical; Arrondisseurs pour la couture; Miroirs [optique]; Miroirs d'inspection pour travaux; Agrandissements (appareils pour -) [photographie]; Loupes [optique]; Sonneries [appareils avertisseurs].

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Computer software; Fire-extinguishing apparatus; Actinometers; Acidimeters for batteries; Battery jars; Battery boxes; Accumulators, electric; Batteries, electric, for vehicles; Acoustic couplers; Diaphragms [acoustics]; Acoustic conduits; Ammeters; Anemometers; Anode batteries; Anodes; Aerials; Anticathodes; Apertometers [optics]; Lenses for astrophotography; Astronomy (Apparatus and instruments for -); Audiovisual teaching apparatus; Steering apparatus, automatic, for vehicles; Tires (Automatic indicators of low pressure in vehicle -); Juke boxes, musical; Ticket dispensers; Motor fire engines; Vehicle radios; Asbestos clothing for protection against fire; Asbestos gloves for protection against accidents; Azimuth instruments; Automated teller machines [ATM]; Barometers; Batteries, electric; Batteries for lighting; Betatrons; Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; Flash-bulbs [photography]; Blinkers [signalling lights]; Beacons, luminous; Signalling buoys; Marking buoys; Life buoys; Spectacles [optics]; Sunglasses; Spectacle glasses; Spectacle frames; Eyeglass chains; Compasses (Directional -); Buzzers; Time recording apparatus; Time switches, automatic; Central processing units [processors]; Chemistry apparatus and instruments; Teeth protectors; Chromatography apparatus for laboratory use; Chronographs [time recording apparatus]; Chips [integrated circuits]; DNA chips; Cleaning apparatus for phonograph records; Coils, electric; Electromagnetic coils; Spools [photography]; Choking coils [impedance]; Reducers [electricity]; Galvanic batteries; Grids for batteries; Solar batteries; Diaphragms [photography]; Lens hoods; Radiology screens for industrial purposes; Anti-glare visors; Fire boats; Contact lenses; Optical lenses; Teleprompters; Readers [data processing equipment]; Bar code readers; Pince-nez; Cyclotrons; Binoculars; Distance measuring apparatus; Telemeters; Remote control apparatus; Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; Igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; Teleprinters; Dosimeters; Decompression chambers; Demagnetizing apparatus for magnetic tapes; Densitometers; Plates for batteries; Printed circuit boards; Stills for laboratory experiments; Distillation apparatus for scientific purposes; Detectors; Smoke detectors; Metal detectors for industrial or military purposes; False coin detectors; Diagnostic apparatus, not for medical purposes; Slides [photography]; Optical lamps; Diffraction apparatus [microscopy]; Dictating machines; Compact discs [audio-video]; Optical discs; Calculating disks; Road signs, luminous or mechanical; Magnetic wires; Telegraph wires; DVD players; Breathing apparatus for underwater swimming; Respirators, other than for artificial respiration; Breathing apparatus, except for artificial respiration; Dynamometers; Wires, electric; Electric door bells; Cables, electric; Converters, electric; Couplings, electric; Electricity conduits; Electricity mains (Materials for -) [wires, cables]; Electric installations for the remote control of industrial operations; Electrified fences; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; Light-emitting diodes [LED]; Electrolysers; Electronic pens [visual display units]; Electronic notice boards; Electronic publications, downloadable; Vacuum tubes [radio]; Thermionic tubes; Amplifying tubes; Epidiascopes; Ergometers; Electronic tags for goods; Cinematographic film, exposed; Exposure meters [light meters]; Invoicing machines; Facsimile machines; Crash test dummies; Cinematographic cameras; Films, exposed; Filters [photography]; Filters for respiratory masks; Fluorescent screens; Cameras [photography]; Photovoltaic cells; Darkrooms [photography]; Photometers; Physics (Apparatus and instruments for -); Galvanic cells; Galvanometers; Surveying instruments; Global Positioning System [GPS] apparatus; Phonograph records; Record player needles (Apparatus for changing -); Tone arms for record players; Record players; Hands free kits for phones; Extinguishers; Heliographic apparatus; Voting machines; Viewfinders, photographic; Sounding apparatus and machines; Sound locating instruments; Sounding lines; Parking meters; Time clocks [time recording devices]; Fire beaters; Holograms; Speaking tubes; Juke boxes for computers; Prisms [optics]; Lightning arresters; Sprinkler systems for fire protection; Fire hose nozzles; Densimeters; Refractors; Identity cards, magnetic; Identification sheaths for electric wires; Identification threads for electric wires; Electric loss indicators; Incubators for bacteria culture; Integrated circuits; Intercommunication apparatus; Inverters [electricity]; Ionization apparatus not for the treatment of air or water; Disk drives for computers; Styli for record players; Riding helmets; Spark-guards; Fuses; Starter cables for motors; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Calibrating rings; Marking gauges [joinery]; Calculating machines; Pocket calculators; Capillary tubes; Encoded magnetic cards; Integrated circuit cards [smart cards]; Cathodic anti-corrosion apparatus; Cathodes; Carriers for dark plates [photography]; Containers for microscope slides; Video game cartridges; Computer keyboards; Frequency meters; Coaxial cables; Magnetic encoders; Encoded identification bracelets, magnetic; Electrified rails for mounting spot lights; Collectors, electric; Comparators; Compasses [measuring instruments]; Marine compasses; Commutators; Commutation (Electric apparatus for -); Terminals [electricity]; Capacitors; Connections for electric lines; Connectors [electricity]; Contacts, electric; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; Correcting lenses [optics]; Cosmographic instruments; Armatures [electricity]; Branch boxes [electricity]; Cabinets for loudspeakers; Dressmakers' measures; Animated cartoons; Retorts; Pedometers; Galena crystals [detectors]; Fire blankets; Covers for electric outlets; Peepholes [magnifying lenses] for doors; Leather (Appliances for measuring the thickness of -); Skins (Apparatus for measuring the thickness of -); Quantity indicators; Fermentation (Apparatus for -) [laboratory apparatus]; Acid hydrometers; Oxygen transvasing apparatus; Cupels [laboratory]; Furniture especially made for laboratories; Laboratory centrifuges; Ovens for laboratory use; Laboratory trays; Lactodensimeters; Lactometers; Darkroom lamps [photography]; Laptop computers; Lasers, not for medical purposes; Magic lanterns; Glazing apparatus for photographic prints; Protective suits for aviators; Spirit levels; Alcoholmeters; Slide-rules; Measuring spoons; Magnetic data media; Disks, magnetic; Magnetic tape units for computers; Magnetic tapes; Tape recorders; Video recorders; Magnets; Magnets (Decorative -); Manometers; Vacuum gauges; Protective masks; Divers' masks; Mathematical instruments; Mechanical signs; Counter-operated apparatus (Mechanisms for -); Copper wire, insulated; Megaphones; Diaphragms for scientific apparatus; Speed indicators; Clinometers; Measuring apparatus; Measuring instruments; Precision measuring apparatus; Measuring devices, electric; Plane tables [surveying instruments]; Gauges; Measures; Petrol gauges; Slide calipers; Meteorological balloons; Meteorological instruments; Metronomes; Microphones; Micrometer screws for optical instruments; Micrometers; Microprocessors; Microscopes; Microtomes; Balances [steelyards]; Coin-operated apparatus (Mechanisms for -); Coin-operated mechanisms for television sets; Washing trays [photography]; Fog signals, non-explosive; Modems; Monitoring apparatus, electric; Video screens; Monitors [computer hardware]; Monitors [computer programs]; Weighbridges; Screens for photoengraving; Mouse [data processing equipment]; Battery chargers; Chargers for electric batteries; Knee-pads for workers; Marine depth finders; Naval signalling apparatus; Cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; Signals, luminous or mechanical; Signal lanterns; Navigational instruments; Nautical apparatus and instruments; Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Neon signs; Vests (Am.) Bullet-proof -; Levelling instruments; Surveyors' levels; Rods [surveying instruments]; Optical data media; Sound recording carriers; Nose clips for divers and swimmers; Notebook computers; Fire escapes; Objectives [lenses] optics; Junction sleeves for electric cables; Holders for electric coils; Clothing for protection against accidents, irradiation and fire; Eyeglass frames; Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Printed circuits; Protection devices against X-rays, not for medical purposes; Goggles for sports; Protective helmets for sports; Clothing for protection against fire; Safety tarpaulins; Protective helmets; Protection devices for personal use against accidents; Gloves for protection against accidents; Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; Nets for protection against accidents; Workmen's protective face-shields; Diving suits; Garments for protection against fire; Drainers for use in photography; Measuring glassware; Resistances, electric; Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; Anti-interference devices [electricity]; Ohmmeters; Octants; Eyepieces; Eyepieces (Instruments containing -); Plumb lines; Plumb bobs; Limiters [electricity]; Computer operating programs, recorded; Wrist rests for use with computers; Light conducting filaments [optical fibers fibres]; Compact discs [read-only memory]; Optical condensers; Optical apparatus and instruments; Optical glass; Optical character readers; Optical goods; Oscillographs; Personal stereos; Revolution counters; Ozonisers [ozonators]; Horns for loudspeakers; Switchboards; Signalling panels, luminous or mechanical; Head cleaning tapes [recording]; Sound recording strips; Life belts; Computer peripheral devices; Periscopes; Pipettes; Dog whistles; Signalling whistles; Whistle alarms; Planimeters; Sheaths for electric cables; Projection screens; Screens [photography]; Sounding leads; Plotters; Gas testing instruments; Gasometers [measuring instruments]; Computers; Computer programmes [programs], recorded; Computer programs [downloadable software]; Printers for use with computers; Computer software, recorded; Meters; Abacuses; Mouse pads; Fuse wire; Cash registers; Polarimeters; Semi-conductors; Socks, electrically heated; Alarms; Sound alarms; Franking (Apparatus to check -); Calipers; Verniers; Gloves for divers; Food analysis apparatus; Spectacle cases; Eyeglass cases; Containers for contact lenses; Fire hose; Fire alarms; Fire engines; Rulers [measuring instruments]; Rules [measuring instruments]; Carpenters' rules; Cassette players; Compact disc players; Electronic pocket translators; Portable media players; Portable telephones; Voltage surge protectors; Telerupters; Circuit breakers; Precision balances; Hourglasses; Receivers (Audio-- and video- -); Sound recording apparatus; Sound reproduction apparatus; Air analysis apparatus; Telephone apparatus; Computer game programs; Projection apparatus; Slide projectors; Interfaces for computers; Egg-candlers; Floppy disks; Pyrometers; Radar apparatus; Radios; Radiological apparatus for industrial purposes; Radiotelephony sets; Radiotelegraphy sets; Radio pagers; Frames for photographic transparencies; Centering apparatus for photographic transparencies; Refractometers; Regulating apparatus, electric; Voltage regulators for vehicles; Boiler control instruments; Stage lighting regulators; Speed regulators for record players; Light dimmers [regulators], electric; Heat regulating apparatus; Relays, electric; X-ray films, exposed; X-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray tubes not for medical purposes; Rheostats; Loudspeakers; Respirators for filtering air; Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Surveying chains; Film cutting apparatus; Control panels [electricity]; X-ray photographs, other than for medical purposes; Distribution boards [electricity]; Distribution consoles [electricity]; Switchboxes [electricity]; Mercury levels; Speed measuring apparatus [photography]; Logs [measuring instruments]; Saccharometers; Salinometers; Satellite navigational apparatus; Satellites for scientific purposes; Adding machines; Sextants; Spherometers; Alarm bells, electric; Signal bells; Simulators for the steering and control of vehicles; Sirens; Glass covered with an electrical conductor; Distribution boxes [electricity]; Observation instruments; Headphones; Anti-glare glasses; Scanners [data processing equipment]; Waling glasses; Eyeglass cords; Solenoid valves [electromagnetic switches]; Sonars; Probes for scientific purposes; Clothing especially made for laboratories; Cases especially made for photographic apparatus and instruments; Spectrograph apparatus; Spectroscopes; Circuit closers; Junction boxes [electricity]; Shutter releases [photography]; Lighting ballasts; Downloadable ring tones for mobile phones; Downloadable music files; Downloadable image files; Stands for photographic apparatus; Stereoscopic apparatus; Stereoscopes; Asbestos screens for firemen; Retorts' stands; Masts for wireless aerials; Editing appliances for cinematographic films; Punched card machines for offices; Money counting and sorting machines; Accounting machines; Cell phone straps; Sulphitometers; Drying racks [photography]; Drying apparatus for photographic prints; Solderers' helmets; Light-emitting electronic pointers; Signs, luminous; Traffic-light apparatus [signalling devices]; Blueprint apparatus; Wire connectors [electricity]; Tachometers; Milage recorders for vehicles; Speed checking apparatus for vehicles; Taximeters; Telephone wires; Telephone transmitters; Telephone receivers; Phototelegraphy apparatus; Telegraphs [apparatus]; Telescopes; Sighting telescopes for firearms; Television apparatus; Theodolites; Thermometers, not for medical purposes; Temperature indicators; Thermostats; Thermostats for vehicles; Wafers [silicon slices]; Word processors; Push buttons for bells; Pressure measuring apparatus; Inductors [electricity]; Totalizators; Transformers [electricity]; Step-up transformers; Transponders; Transistors [electronic]; Triodes; Tripods for cameras; Vehicle breakdown warning triangles; Ducts [electricity]; Protractors [measuring instruments]; Pressure indicators; Water level indicators; Urinometers; Particle accelerators; USB flash drives; Current rectifiers; Ear plugs for divers; Filters for ultraviolet rays, for photography; Shutters [photography]; Scales; Letter scales; Weighing apparatus and instruments; Variometers; Couplers [data processing equipment]; Balancing apparatus; Weighing machines; Pressure indicator plugs for valves; Wind socks for indicating wind direction; Camcorders; Video cassettes; Videotapes; Video telephones; Rods for water diviners; Viscosimeters; Hygrometers; Wavemeters; Conductors, electric; Jigs [measuring instruments]; Hydrometers; Levels [instruments for determining the horizontal]; Voltmeters; Life-saving rafts; Discharge tubes, electric, other than for lighting; Switches, electric; Transmitters of electronic signals; Transmitters [telecommunication]; Transmitting sets [telecommunication]; Walkie-talkies; Altimeters; High-frequency apparatus; Teaching apparatus; Aerometers; Anti-theft warning apparatus; Theft prevention installations, electric; Life saving apparatus and equipment; Life nets; Life jackets; Alidades; Locks, electric; Agendas (Electronic -); Data processing apparatus; Sound transmitting apparatus; Distance recording apparatus; Computer memory devices; Flashlights [photography]; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Weights; Screw-tapping gauges; Answering machines; Railway traffic safety appliances; Surveying apparatus and instruments; Amplifiers; Material testing instruments and machines; Test tubes; Testing apparatus not for medical purposes; Hemline markers; Mirrors [optics]; Mirrors for inspecting work; Enlarging apparatus [photography]; Magnifying glasses [optics]; Bells [warning devices].

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess- Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte; Strahlenmesser; Säuremesser für Akkumulatoren; Akkumulatorengefäße; Akkumulatorenkästen; Akkumulatoren [elektrisch]; Akkumulatoren [elektrisch] für Fahrzeuge; Akustische Koppler; Schallmembranen; Schallleitungen; Amperemeter [Stromstärkemesser]; Windmesser; Anodenbatterien; Anoden; Antennen; Antikathoden; Apertometer [Optik]; Objektive für die Astrofotografie; Apparate und Instrumente für die Astronomie; Unterrichtsapparate [audiovisuell]; Automatische Steuerungseinrichtungen für Fahrzeuge; Druckverlustanzeiger [automatisch] für Fahrzeugreifen; Geldbetätigte Musikboxen; Fahrkartenautomaten; Feuerlöschfahrzeuge; Radios für Fahrzeuge; Asbestbekleidungsstücke zum Schutz gegen Feuer; Asbesthandschuhe zum Schutz gegen Unfälle; Azimutalinstrumente; Geldautomaten; Barometer; Batterien [elektrisch]; Zündbatterien; Betatrons; Sicherheits-Kombigurte [ausgenommen für Fahrzeugsitze oder Sportsausrüstungen]; Blitzlichtlampen [Fotografie]; Blinker [Lichtsignale]; Leuchtbojen; Signalbojen; Markierungsbojen; Rettungsbojen; Brillen [Optik]; Sonnenbrillen; Brillengläser; Brillenfassungen, -gestelle; Kneiferkettchen; Kompasse; Summer; Zeitaufzeichnungsgeräte; Zeitschaltuhren, nicht für Uhrwerke; Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung]; Chemische Apparate und Instrumente; Mundschutz; Chromatografiegeräte für Laborzwecke; Chronografen [Zeiterfassungsgeräte]; Chips [integrierte Schaltkreise]; DNS-Chips; Reinigungsvorrichtungen für Schallplatten; Elektrische Spulen; Elektromagnetspulen; Spulen [Fotografie]; Drosselspulen; Zellenschalter [Elektrizität]; Galvanische Zellen; Gitter für elektrische Akkumulatoren; Sonnenbatterien; Blenden [Fotografie]; Vorsatzlinsen [Optik]; Röntgenschirme für gewerbliche Zwecke; Blendschutzschirme; Feuerlöschboote; Kontaktlinsen; Optische Linsen; Teleprompter; Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Strichcodeleser; Kneifer [Augengläser]; Zyklotrons; Feldstecher; Entfernungsmessgeräte; Entfernungsmesser [Telemeter]; Fernsteuerungsgeräte; Fernsteuergeräte [elektrodynamisch] für Eisenbahnweichen; Elektrische Fernzündungsgeräte; Fernschreiber; Dosiergeräte; Dekompressionskammern; Entmagnetisiergeräte für Magnetbänder; Densitometer; Platten für elektrische Akkumulatoren; Gedruckte Leiterplatten; Destillierkolben [Laborgeräte]; Destilliergeräte für wissenschaftliche Zwecke; Detektoren; Rauchdetektoren; Metalldetektoren für gewerbliche oder militärische Zwecke; Falschgelddetektoren; Diagnoseapparate, nicht für medizinische Zwecke; Diapositive; Optische Lampen; Diffraktionsgeräte [Mikroskopie]; Diktiermaschinen; Compact-Disks [Ton, Bild]; Optische Platten [Datenverarbeitung]; Rechenscheiben; Straßenbegrenzungspfosten [leuchtend oder mechanisch]; Magnetdrähte; Telegrafendrähte; DVD-Spieler, DVD-Player; Atemgeräte zum Tauchen; Atemmasken [ausgenommen für künstliche Beatmung]; Atemgeräte, außer für künstliche Beatmung; Dynamometer; Elektrodrähte; Türklingeln [elektrisch]; Elektrokabel; Stromwandler; Kupplungen, elektrische; Kabelkanal [elektrisch]; Material für elektrische Leitungen [Drahte, Kabel]; Elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Elektrozäune; Signalfernsteuergeräte [elektrodynamisch]; Leuchtdioden [LEDs]; Elektrolyseure; Elektronische Stifte [für Bildschirmgeräte]; Elektronische Anzeigetafeln; Elektronische Publikationen [herunterladbar]; Vakuumröhren [drahtlose Telegrafie und Telefonie]; Elektronenröhren; Verstärkerröhren oder Verstärkerlampen; Epidiaskope; Ergometer; Sicherungsetiketten, elektronische für Waren; Kinematografische Filme [belichtet]; Belichtungsmesser; Fakturiermaschinen; Faxgeräte; Crashtest-Dummys; Filmkameras; Filme [belichtet]; Filter für fotografische Zwecke; Filter für Atemmasken; Fluoreszenzschirme; Fotoapparate; Fotoelemente; Dunkelkammern [Fotografie]; Fotometer; Physikalische Apparate und Instrumente; Galvanische Elemente; Galvanometer; Landvermessungsinstrumente; GPS-Geräte; Schallplatten; Vorrichtungen zum Auswechseln von Plattenspielernadeln; Tonarme für Plattenspieler; Plattenspieler; Freisprecheinrichtung für Telefone; Feuerlöscher; Lichtpausapparate [Heliografie]; Wahlmaschinen; Sucher [fotografisch]; Lotungsgeräte, -maschinen; Tonmessgeräte; Senkschnüre; Parkuhren; Stechuhren [Zeiterfassungsgeräte]; Feuerpatschen; Hologramme; Sprachrohre; Plattenwechsler [Datenverarbeitung]; Prismen [Optik]; Blitzableiter; Sprinkleranlagen (Brandschutz); Strahlrohre für Feuerlöschzwecke; Densimeter; Refraktoren; Identifikationskarten, magnetische; Kabelkennmäntel für elektrische Leitungen; Kabelkennfäden für elektrische Leitungen; Stromverlustanzeiger; Brutapparate für Bakterienkulturen; Schaltkreise, integrierte; Wechselsprechapparate; Stromwender; Ionisationsgeräte, nicht zur Behandlung von Luft oder Wasser; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Saphirnadeln für Plattenspieler; Reithelme; Funkenfänger; Schmelzsicherungen; Anlasserkabel für Motoren; Optische Faserkabel; Kalibrierringe; Streichmaße; Rechenmaschinen; Taschenrechner; Kapillarröhren; Kodierte Magnetkarten; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; Rostschutzvorrichtungen [kathodisch]; Kathoden; Kassettenrahmen [Fotografie]; Objektträgerkassetten für die Mikroskopie; Videospielkassetten; Computertastaturen; Frequenzmesser; Koaxialkabel; Codierer [Datenverarbeitung]; Codierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; Stromschienen für Scheinwerfer; Kollektoren [elektrisch]; Komparatoren; Zirkel [Messinstrumente]; Schiffskompasse; Schalter; Schaltgeräte [elektrisch]; Klemmen [Elektrizität]; Elektrokondensatoren; Anschlussteile für elektrische Leitungen; Verbindungsteile [Elektrizität]; Kontakte [elektrisch]; Fotokopiergeräte [fotografische, elektrostatische, thermische]; Korrektionslinsen [Optik]; Kosmografische Instrumente; Anker [Elektrizität]; Abzweigdosen, -kästen [Elektrizität]; Lautsprecherboxen; Metermaße für Näherinnen; Zeichentrickfilme; Glaskolben [Retorten]; Pedometer; Bleiglanzdetektoren; Feuerlöschdecken; Steckdosenabdeckungen; Türgucker; Apparate zur Messung der Lederstärke; Apparate zum Messen der Fellstärke; Mengenmesser; Gärungsapparate [Laborgeräte]; Säuremesser; Apparate zum Umfüllen von Sauerstoff; Schmelztiegel; Spezialmöbel für Laboratorien; Laborzentrifugen; Brennöfen für Laborzwecke; Laborplatten; Laktodensimeter; Laktometer; Dunkelkammerlampen [Fotografie]; Laptops; Laser, nicht für medizinische Zwecke; Laternae Magicae; Satiniergeräte für Fotografien; Schutzanzüge für Flieger; Wasserwaagen; Alkoholmesser; Rechenschieber; Messlöffel; Magnetdatenträger; Magnetplatten; Magnetbandgeräte [Datenverarbeitung]; Magnetbänder; Tonbandgeräte; Videorecorder; Magnete; Dekorative Magnete; Manometer; Vakuummesser; Schutzmasken; Tauchermasken; Mathematische Instrumente; Schilder [mechanisch]; Mechaniken für münzbetätigte Automaten; Kupferdraht [isoliert]; Megafone; Membranen für wissenschaftliche Apparate; Geschwindigkeitsanzeiger; Klinometer; Messgeräte; Messinstrumente; Präzisionsmessgeräte; Messgeräte [elektrisch]; Messtische [Messinstrumente]; Lehren; Maße; Benzinuhren; Schieblehren; Meteorologische Ballons; Meteorologische Instrumente; Taktmesser; Mikrofone; Mikrometerschrauben für optische Instrumente; Mikrometer; Mikroprozessoren; Mikroskope; Mikrotome; Schnellwaagen; Mechaniken für geldbetätigte Automaten; Mechaniken, geldbetätigt, für Fernsehapparate; Waschschalen [Fotografie]; Nebelsignale [ohne Zündstoffe]; Modems; Überwachungsapparate [elektrisch]; Videobildschirme; Monitore [Computerhardware]; Monitore [Computerprogramme]; Brückenwaagen; Raster für die Fotogravur; Mäuse [Datenverarbeitung]; Ladegeräte für Akkumulatoren; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Knieschützer für Arbeiter; Wassertiefenmesser; Schiffssignalanlagen; Präparierbestecke für die Mikroskopie; Signalanlagen, leuchtend oder mechanisch; Signallaternen; Navigationsinstrumente; Nautische Apparate und Instrumente; Navigationsgeräte für Fahrzeuge [Bordcomputer]; Neonröhren für die Werbung; Kugelsichere Westen; Nivellierinstrumente; Nivellierfernrohre; Messstangen; Optische Datenträger; Tonträger; Nasenklemmen für Schwimmer; Notebooks (Computer); Rettungsleitern; Objektive [Optik]; Verbindungsmuffen für Elektrokabel; Halter für elektrische Spulen; Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzbekleidungsstücke; Kneiferfassungen; Unfall-, Strahlen-, Feuerschutzschuhe; Gedruckte Schaltungen; Schutzvorrichtungen gegen Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Sportbrillen; Schutzhelme für den Sport; Feuerschutzbekleidung; Rettungsplanen; Schutzhelme; Unfallschutzvorrichtungen für den persönlichen Gebrauch; Unfallschutzhandschuhe; Schutzhandschuhe gegen Röntgenstrahlen für gewerbliche Zwecke; Unfallschutznetze; Gesichtsschutzschirme für Arbeiter; Taucheranzüge; Feuerschutzbekleidungsstücke; Abtropfständer für fotografische Zwecke; Messgläser; Elektrische Widerstände; Reflexscheiben für Kleidung, zum Schutz vor Verkehrsunfällen; Entstörgeräte [Elektrizität]; Ohmmeter; Oktanten; Okulare; Okularbestückte Instrumente; Senklote [Bleilote]; Lotbleie; Begrenzer [Elektrizität]; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Handgelenkauflagen zur Verwendung mit Computern; Optische Fasern [Lichtleitfäden]; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Optische Kondensatoren; Optische Apparate und Instrumente; Optisches Glas; Klarschriftleser [Datenverarbeitung]; Optikerwaren; Oszillografen; Tragbare Stereogeräte; Drehzahlmesser; Ozonisierungsapparate; Schalltrichter für Lautsprecher; Schaltanschlusstafeln; Signaltafeln, leuchtend oder mechanisch; Reinigungsbänder für Tonköpfe; Tonaufzeichnungsfilme; Rettungsringe; Computerperipheriegeräte; Periskope; Pipetten; Hundepfeifen; Signalpfeifen; Alarmpfeifen; Planimeter; Kabelmäntel für elektrische Leitungen; Projektionsschirme; Schirme [Fotografie]; Senkbleie; Plotter; Gasanalysegeräte; Gaszähler [Messinstrumente]; Laptops (Computer); Computer-Programme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Drucker für Computer; Computer-Software [gespeichert]; Zählwerke; Rechenbretter (Abakusse); Mauspads [Mausmatten]; Drähte aus Metallegierungen für elektrische Sicherungen; Registrierkassen; Polarimeter; Halbleiter; Elektrisch heizbare Socken; Alarmgeräte; Alarmgeräte [akustisch]; Frankierungskontrollgeräte; Kaliber [Messgeräte]; Nonien; Taucherhandschuhe; Nahrungsmittelanalysegeräte; Brillenetuis; Kneiferetuis; Kontaktlinsenetuis; Feuerwehrschläuche; Feuermelder; Feuerspritzen; Lineale [Messinstrumente]; Meterstäbe; Winkelmaße [für Schreiner]; Kassettenabspielgeräte; CD-Player; Taschenübersetzer, elektronische; Tragbare Abspielgeräte; Mobiltelefone; Überspannungsschutzgeräte; Fernschalter; Stromunterbrecher; Präzisionswaagen; Sanduhren; Empfangsgeräte (Ton-, Bild -); Tonaufzeichnungsgeräte; Tonwiedergabegeräte; Luftanalysegeräte; Fernsprechapparate; Spielprogramme für Computer; Projektionsgeräte; Diaprojektoren; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Eierdurchleuchter; Disketten; Pyrometer; Radargeräte; Radios; Radiologische Apparate für gewerbliche Zwecke; Funksprechgeräte; Funktelegrafiegeräte; Personenrufgeräte [Pager]; Rahmen für Diapositive; Rahmungsgeräte für Diapositive; Refraktometer; Kontrollapparate [elektrisch]; Spannungsregler für Fahrzeuge; Kesselkontrollgeräte; Regulatoren für Bühnenbeleuchtung; Geschwindigkeitsregler für Plattenspieler; Dimmer [Lichtregler]; Wärmekontrollgeräte; Relais [elektrisch]; Röntgenfilme [belichtet]; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Röntgenapparate, nicht für medizinische Zwecke; Röntgenröhren, nicht für medizinische Zwecke; Rheostate; Lautsprecher; Atemschutzgeräte mit Luftfilter; Übungspuppen für die Wiederbelebung [Instruktionsapparate]; Vermessungsketten; Filmschneidegeräte; Schalttafeln [Elektrizität]; Röntgenbilder [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Verteilertafeln [Elektrizität]; Schaltpulte [Elektrizität]; Klappenschränke [Elektrizität]; Quecksilberrichtwaagen; Geschwindigkeitsmesser [Fotografie]; Logs; Saccharimeter; Salzwaagen; Satellitennavigationsgeräte; Satelliten für wissenschaftliche Zwecke; Additionsmaschinen; Sextanten; Sphärometer; Alarmglocken [elektrisch]; Signalglocken; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Sirenen; Glas mit elektrisch leitendem Überzug; Verteilerschränke [Elektrizität]; Beobachtungsinstrumente; Kopfhörer; Blendschutzbrillen; Scanner [Datenverarbeitung]; Fadenzähler; Kneiferschnüre; Magnetventile [elektromagnetische Schalter]; Sonare; Sonden für wissenschaftliche Zwecke; Spezialbekleidung für Labore; Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Spektrografen; Spektroskope; Stromschließer; Anschlussdosen, -kästen [Elektrizität]; Auslöser [Fotografie]; Strombegrenzer für Beleuchtungsapparate; Klingeltöne zum Herunterladen für Mobiltelefone; Musikdateien zum Herunterladen; Bilddateien zum Herunterladen; Stative für Fotoapparate; Stereoskopische Geräte; Stereoskope; Asbestschutzschirme für Feuerwehrleute; Retortenuntersetzer; Funkmasten; Montiervorrichtungen für kinematografische Filme; Lochkartenbüromaschinen; Geldzähl- und Geldsortiermaschinen; Buchungsmaschinen; Riemen für Mobiltelefone; Sulfitometer; Trockenständer [Fotografie]; Trockenapparate für Fotografien; Masken für Schweißer; Licht-Zeiger [Laser-pointer]; Leuchtschilder; Verkehrsampeln [Lichtsignalanlagen]; Lichtpausapparate; Kabelklemmen [Elektrizität]; Tachometer; Fahrtenschreiber für Fahrzeuge; Geschwindigkeitskontrollgeräte für Fahrzeuge; Taxameter; Telefondrähte; Telefonische Übertragungsapparate; Telefonhörer; Bildfunkgeräte; Telegrafiegeräte; Teleskope; Zielfernrohre für Schusswaffen; Fernsehapparate; Theodolite; Thermometer [nicht für medizinische Zwecke]; Temperaturanzeiger; Thermostate; Thermostate für Fahrzeuge; Siliziumscheiben [für integrierte Schaltkreise]; Textverarbeitungsgeräte; Klingelknöpfe; Druckmessgeräte; Induktoren [Elektrizität]; Totalisatoren [Addierwerke]; Elektrische Transformatoren; Transformatoren zur Spannungserhöhung; Transponder; Transistoren [elektronische]; Trioden; Stative für Kameras; Warndreiecke für Fahrzeuge; Leitungsrohre [elektrisch]; Winkelmesser; Druckschreiber; Wasserstandsanzeiger; Urometer; Teilchenbeschleuniger; USB-Sticks; Stromgleichrichter; Ohrtampons für Taucher; Ultraviolettfilter für fotografische Zwecke; Verschlüsse [Fotografie]; Waagen; Briefwaagen; Wägeapparate und -instrumente; Variometer; Koppler [Datenverarbeitung]; Auswuchtgeräte; Wägemaschinen; Ventilköpfe mit Druckmesser; Windsäcke [Windanzeiger]; Videokameras; Videokassetten; Videobänder; Bildtelefone; Wünschelruten; Viskosimeter; Hygrometer [Feuchtigkeitsmesser]; Wellenmesser; Leiter [elektrisch]; Lehren [Messinstrumente]; Hydrometer; Richtwaagen [Instrumente für die Feststellung der Horizontalen]; Voltmeter; Rettungsflöße; Entladungsröhren [elektrisch], nicht für Beleuchtungszwecke; Schalter [Stromunterbrecher]; Sender für elektronische Signale; Sender [Telekommunikation]; Sender [Fernmeldewesen]; Tragbares Sprechfunkgerät; Höhenmesser; Hochfrequenzgeräte; Unterrichtsapparate; Aerometer; Diebstahlalarmgeräte; Diebstahlalarmanlagen [elektrisch]; Rettungsvorrichtungen; Rettungsnetze; Rettungswesten; Diopterlineale; Elektrische Schlösser; Elektronische Terminkalender; Datenverarbeitungsgeräte; Tonübertragungsgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Blitzlichte [Fotografie]; Steckdosen; Gewichte; Gewindelehren; Anrufbeantworter; Apparate zur Sicherung des Schienenverkehrs; Vermessungsapparate und -instrumente; Tonverstärker; Materialprüfinstrumente und -maschinen; Reagenzgläser; Analysegeräte, nicht für medizinische Zwecke; Rockabrunder; Spiegel [optisch]; Arbeitskontrollspiegel; Vergrößerungsapparate [Foto]; Lupen [Optik]; Klingeln [Alarmanlagen].

Научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; Апарати и уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; Магнитни носители на данни, записващи дискове; Компакт дискове, DVD и други носители на цифрова информация; Механизми за монетни апарати; Касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация, компютри; Компютърен софтуер; Пожарогасители; Актинометри; Ацедометри за акумулатори; Съдове за батерии; Кутии за батерии; Акумулатори, електрически; Батерии, електрически, за превозни средства; Акустични съединители; Мембрани [акустика]; Акустични тръби; Амперметри; Анемометри; Анодни батерии; Аноди; Антени; Антикатоди; Апертометри [оптика]; Лещи за астрофотография; Астрономията (Уреди и инструменти за -); Аудиовизуални апарати за обучение; Управляващи апарати, автоматични, за превозни средства; Гуми (Автоматични индикатори за ниско налягане в автомобилни -); Джубокс автомати [музикални]; Билетни автомати; Моторни противопожарни помпи; Радиоприемници за превозни средства; Азбестови облекла за предпазване от огън; Азбестови ръкавици за предпазване от злополуки; Азимутомери; Автомати за теглене на пари [банкомати]; Барометри; Батерии, електрически; Батерии за осветление; Бетатрони; Обезопасителни средства [с изключение на такива за местата в превозни средства и спортно оборудване]; Лампи светкавици [фотография]; Мигачи [сигнализиращи светлини]; Маяци, фарове, светещи; Сигнализиращи шамандури; Обозначителни шамандури; Спасителни шамандури; Очила [оптични]; Очила за слънце; Стъкла за очила; Рамки за очила; Верижки за очила; Компаси; Зумери; Времезаписващи апарати; Релета за време, автоматични; Процесори [централни обработващи устройства]; Химически апарати и инструменти; Предпазители за зъби; Хроматографски апарати за лабораторни цели; Хронографи [времезаписващи апарати]; Чипове [интегрирани схеми]; ДНА-чипове; Почистващи апарати за грамофони плочи; Бобини, електрически; Електромагнитни бобини; Ролки [фотография]; Дроселни бобини [импеданс]; Редуктори [електричество]; Галванични батерии; Плочи за акумулаторни батерии; Слънчеви батерии; Диафрагми [фотография]; Калъфчета за лещи; Радиологични екрани за промишлени цели; Противозаслепяващи козирки; Пожарникарски лодки, кораби; Контактни лещи; Оптични лещи; Апарати за суфлиране [аутокю]; Четящи устройства [устройства за обработване на данни]; Четящи устройства за баркод; Очила; Циклотрони; Бинокли; Апарати за измерване от разстояние; Телеметри; Устройства за дистанционно управление; Електродинамични устройства за дистанционно управление на железопътни стрелки; Запалителни устройства, електрически, за дистанционно запалване; Телетипи; Дозатори; Декомпресионни камери; Размагнитващи апарати за магнитни ленти; Уреди за определяне на плътност; Пластини за батерии; Печатни платки; Дестилатори за лабораторни опити; Дестилационни апарати за научни цели; Детектори; Детектори на дим; Метални детектори за промишлени или военни цели; Детектори за фалшиви пари; Диагностични апарати, с изключение на такива за медицински цели; Диапозитиви [фотография]; Оптични лампи; Дифракционни апарати [микроскопи]; Диктофони; Компактдискове [аудио-видео]; Оптични дискове; Сметачни дискове; Пътни знаци, светещи или механични; Магнитопроводи; Телеграфни проводници; DVD плейъри; Апарати за дишане при подводно плуване; Респиратори [с изключение на такива за изкуствено дишане]; Апарати за дишане, с изключение на такива за изкуствено дишане; Динамометри; Проводници, електрически; Електрически звънци за врати; Кабели, електрически; Конвертори, електрически; Съединители, електрически; Електроизолационни тръби; Електропроводи (Материали за -) [проводници, кабели]; Електрически инсталации за дистанционно управление на производствени операции; Електрифицирани огради; Електродинамични апарати за дистанционно управление на сигнали; Светодиоди [LED]; Електролизатори; Електронни писалки [визуални индикаторни устройства]; Електронни табла за обяви; Електронни публикации [които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител]; Електронни лампи [радио]; Термоелектронни лампи [радио]; Електронни лампи; Епидиаскопи; Ергометри; Електронни етикети за стоки; Кинематографски филми [експонирани]; Светломери, фотометри; Машини за издаване на фактури; Факсмашини; Манекени за изпитване на удар при катастрофи; Кинематографски камери; Филми, експонирани; Филтри [фотография]; Филтри за респираторни маски; Флуоресциращи екрани; Фотоапарати [фотография]; Фотогалванични елементи; Тъмни стаи [фотография]; Фотометри; Физични апарати и уреди; Галванични елементи; Галванометри; Геодезични измервателни инструменти; Апарати за глобално позициониращи системи [GPS]; Грамофонни плочи; Игли за електрически грамофони (Устройства за смяна на -); Мембрани на електрически грамофони; Грамофони; Хендсфри комплекти за телефони; Гасители; Хелиографни апарати; Устройства за гласуване; Визьори, фотографски; Звукоиздаващи апарати и машини; Ехолоти [Уреди за определяне на местоположение по звук]; Дълбочинни линии; Монетни апарати в паркинги; Часовници [устройства за регистриране на време]; Пожарникарски лопатки; Холограми; Домофони; Джубокс автомати [за компютри]; Призми [оптика]; Гръмоотводи; Пръскащи системи за защита от пожар; Струйници за пожарникарски маркучи; Денсиметри; Рефрактори; Лични карти, магнитни; Идентифициращи обвивки за електрически проводници; Идентифициращи нишки за електрически проводници; Индикатори на електрически загуби; Инкубатори за бактериални култури; Интегрални схеми; Апарати за връзка; Инвертори [електричество]; Апарати за йонизация, с изключение на такива за йонизация на въздуха; Дискови устройства [за компютри]; Игли за електрически грамофони; Каски за езда; Предпазители от искри; Електрически предпазители; Кабели за стартери на двигатели; Оптични кабели; Калибриращи пръстени; Маркиращи измервателни уреди [дърводелски]; Сметачни машини; Джобни калкулатори; Капилярни тръби; Кодирани карти, магнитни; Карти с интегрални схеми [смарткарти]; Катодни антикорозионни апарати; Катоди; Държачи за плаки [фотография]; Съдове за предметни стъкла за микроскопи; Касети за видеоигри; Компютърни клавиатури; Честотомери; Коаксиални кабели; Магнитни кодиращи устройства; Кодирани идентификационни гривни, магнитни; Електрифицирани стълбове за монтиране на прожектори; Колектори, електрически; Компаратори; Компаси [измервателни инструменти]; Морски компаси; Комутатори; Комутация (Електрически апарати за -); Терминали [електричество]; Кондензатори; Съединители за електрически линии; Съединители [електричество]; Контакти, електрически; Фотокопирни апарати [фотографски, електростатични, термични]; Коригиращи лещи [оптика]; Космографски уреди; Ротори за колекторни намотки [електричество]; Разклонителни кутии [електричество]; Кутии за високоговорители; Шивашки уреди за мерене; Анимационни филми; Реторти, колби; Крачкомери; Кристали от галенит [детектори]; Покривала за гасене на огън; Капачки за електрически контакти; Шпионки [увеличаващи лещи] за врати; Кожи (Апарати за измерване дебелината на -); Кожи (Апарати за измерване дебелината на -); Индикатори за количество; Ферментация (Апарати за -) [лабораторни уреди]; Уреди за измерване киселинността на водата; Кислородни транссъдови апарати; Тигели [лабораторни]; Обзавеждане, специално за лаборатории; Лабораторни центрофуги; Пещи за лабораторни опити; Лабораторни вани; Уреди за определяне гъстотата на млякото; Лактометри; Лампи за тъмни стаи [фотография]; Лаптопи; Лазери, с изключение на такива за медицински цели; Магически, фокуснически фенери; Апарати за гланциране на фотографски снимки; Защитни костюми за летци; Нивелири, либели; Спиртометри; Логаритмични линийки; Мерителни лъжици; Магнитни носители на данни; Дискове [магнитни]; Магнитни лентови устройства [за компютри]; Магнитни ленти; Магнитофони; Видеомагнетофони; Магнити; Декоративни магнити; Манометри; Вакуумметри; Защитни маски; Водолазни маски; Математически прибори; Машинни знаци; Апарати за броене (Механизми за -); Меден проводник, изолиран; Мегафони; Диафрагми, мембрани за научни апарати; Скоростомери; Уреди за измерване ъгъла на наклон; Измервателни апарати; Измервателни инструменти; Прецизни измервателни апарати; Измервателни устройства, електрически; Мензули [геодезични инструменти]; Измервателни уреди; Измерватели; Разходомери за бензин; Шублери; Метеорологични балони; Метеорологични инструменти; Метрономи; Микрофони; Микрометрични винтове за оптични инструменти; Микрометри; Микропроцесори; Микроскопи; Микротоми; Теглилки [ръчни кантари]; Задействащи се с монети апарати (Механизми за -); Задействащи се с монети механизми за телевизионни приемници; Вани за промиване [фотография]; Сигнали при мъгла, неексплозивни; Модеми; Регистриращи апарати, електрически; Видеоекрани; Монитори [компютърен хардуер]; Монитори [компютърни програми]; Мостови, платформени кантари; Растери за фотогравиране; Мишки [оборудване за изчислителни машини]; Зарядни устройства; Зарядни устройства за електрически батерии; Наколенки за работници; Уреди за измерване на морската дълбочина; Военноморски сигнални уреди; Кутии за поставяне на инструменти за анализ [микроскопи]; Сигнали, светлинни или механични; Сигнални фенери; Навигационни инструменти; Корабни апарати и инструменти; Навигационни апарати за превозни средства [бордови компютри]; Неонови надписи; Бронирани жилетки; Инструменти за нивелиране; Маркшайдерски либели; Нивелирни лати [геодезични инструменти]; Оптични носители на данни; Звукозаписни носители; Щипки за нос за водолази и плувци; Компютърни бележници; Аварийни стълба за използване при пожар; Обективи [лещи] оптика; Съединителни муфи за електрически кабели; Държачи за електрически бобини; Облекла за защита от злополуки, радиация и огън; Рамки за очила; Обувки за защита от злополуки, радиация и огън; Печатни схеми; Защитни устройства срещу рентгенови лъчи, с изключение на такива за медицински цели; Очила за спорт; Предпазни каски за спорт; Облекла за защита от огън; Предпазни платнища; Защитни каски; Защитни устройства за лично ползване за защита при злополуки; Ръкавици за защита от злополуки; Ръкавици за защита от рентгенови лъчи за промишлени цели; Мрежи за предпазване от злополуки; Защитни работни маски за лице; Костюми за гмуркане; Облекла за защита от огън; Сушилни за използване във фотографията; Измервателна стъклария; Резистори, електрически; Пътно-транспортни произшествия (Отражателни дискове за носене за предотвратяване на -); Устройства за предпазване от смущения [електричество]; Омметри; Октанти, ъгломери; Окуляри; Окуляри (Инструменти, съдържащи -); Отвеси; Отвеси; Ограничители [електричество]; Операционни компютърни програми, записани; Подложки за ръце при работа с компютър; Нишки, провеждащи светлина [оптични влакна]; Компактдискове [памет само за четене]; Оптични кондензатори; Оптични апарати и инструменти; Оптични стъкла; Оптични четящи устройства; Оптични стоки; Осцилографи; Портативни стерео касетофони или СD-плеъри; Оборотомери; Озонатори; Акустични тръби за високоговорители; Превключвателни табла; Сигнализиращи табла, светлинни или механични; Ленти за чистене на глави [записващи]; Звукозаписни ленти; Спасителни пояси; Компютърни периферни устройства; Перископи; Пипетки, капкомери; Свирки за кучета; Сигнализиращи свирки; Свирещи аларми; Планиметри; Обвивки за електрически кабели; Прожекционни екрани; Светлофилтри [фотография]; Звукоиздаващи тръби и рупори; Плотери; Инструменти за анализ на газове; Газомери; Лаптопи; Компютърни програми, записани; Компютърни програми [софтуер, които може да бъде прехвърлян върху друг носител]; Принтери за компютри; Компютърен софтуер [записан]; Броячи; Сметала; Подложки за мишки [компютърни]; Стопяеми предпазители с жична вложка; Касови апарати; Поляриметри; Полупроводници; Стелки за обувки с електрическо загряване; Аларми; Звукови аларми; Франкиране (Апарати за проверка на -); Шублери; Нониуси; Ръкавици за водолази; Апарати за анализ на хранителни продукти; Очила (Калъфи за -); Калъфи за очила; Съдове за контактни лещи; Пожарникарски маркучи; Пожарни аларми; Противопожарни помпи; Линеали [измервателни инструменти]; Линеали [измервателни инструменти]; Дърводелски линии; Касетофони; Компактдиск плейъри; Електронни джобни предаватели; Портативни медиа плейъри; Мобилни телефони; Регулатори на импулсно напрежение; Телепрекъсвачи; Прекъсвачи; Прецизни везни; Устройства за отмерване на времето за варене на яйца [пясъчни часовници]; Приемници (Аудио- и видео -); Звукозаписни апарати; Звуковъзпроизвеждащи апарати; Апарати за анализ на въздуха; Телефонни апарати; Програми за компютърни игри; Прожекционни апарати; Прожекционни апарати за диапозитиви; Интерфейс [за компютри]; Апарати за ламбиране на яйца; Флопидискове; Пирометри; Радарни апарати; Радиоприемници; Радиологични апарати за промишлени цели; Радиотелефонни апарати; Радиотелеграфни апарати; Пейджъри; Рамки за фотографски диапозитиви; Центриращи уреди за фотографски диапозитиви; Рефрактометри; Регулиращи апарати, електрически; Регулатори на напрежение за превозни средства; Апарати за контрол и управление на бойлери, парни котли; Регулатори за сценично осветление; Регулатори на скоростта за електрически грамофони; Регулатори на светлина [електрически]; Топлинни регулатори; Релета, електрически; Рентгенови филми, експонирани; Апарати и инсталации за произвеждане на рентгенови лъчи, с изключение на такива за медицински цели; Рентгенови апарати, с изключение на такива за медицински цели; Рентгенови тръби, с изключение на такива за медицински цели; Реостати; Високоговорители; Респиратори за филтриране на въздух; Манекени за спасителни упражнения [учебни апарати]; Измервателни вериги за земемерни работи; Режещи апарати за филми; Табла, пултове за управление [електричество]; Апарати за рентгенови снимки, с изключение на такива за медицински цели; Разпределителни табла [електричество]; Разпределителни конзоли [електричество]; Превключвателни кутии [електричество]; Живачни нивелири; Апарати за измерване на скорост [фотография]; Лаг [измервателни инструменти за скорост и изминат път на кораби]; Захаромери; Соломери; Апарати за управление чрез сателит; Спътници за научни цели; Сметачни машини; Секстанти; Сферометри; Алармени звънци, електрически; Сигнални звънци; Тренажори за управление и контролиране на превозни средства; Сирени; Стъкла, покрити с електрически проводници; Разпределителни кутии [електричество]; Инструменти за наблюдение; Слушалки; Противозаслепяващи очила; Скенери [уреди за обработка на данни]; Белязани стъкла; Шнурове за очила; Соленоидни клапани [електромагнитни превключватели]; Сонари; Сонди за научни цели; Облекло, специално за лаборатории; Кутии, специално направени за фотографски уреди и инструменти; Спектрографски апарати; Спектроскопи; Прекъсвачи; Съединителни кутии [електричество]; Устройства за освобождаване на затвори за обективи [фотография]; Стабилизатори на електричество за осветителни уреди; Ринг тон файлове за мобилни телефони, които могат да бъдат изтегляни; Файлове с изображения, които могат да бъдат изтегляни; Файлове с изображения, които могат да бъдат изтегляни; Стойки за фотографска апаратура; Стереоскопични апарати; Стереоскопи; Азбестови екрани (щитове) за пожарникари; Поставки за реторти, колби; Мачти за радиоантени; Монтажни приспособления за кинематографски филми; Перфокартни машини за офиси; Броячни и сортиращи машини за пари; Касови апарати; Връзки (аксесоари) за мобилни телефони; Сулфитометри; Сушилни окачалки [фотография]; Сушилни апарати за фотографски снимки; Войнишки каски; Електронни светлинни указатели; Знаци, светлинни; Осветителни (трафик) апарати [сигнални устройства]; Хелиографни апарати; Съединители за проводници [електричество]; Тахометри; Километражи за превозни средства; Апарати за контрол на скоростта на превозни средства; Таксиметрови апарати; Телефонни проводници; Телефонни микрофони; Телефони; Фототелеграфни апарати; Телеграфи [апарати]; Телескопи; Оптични мерници за огнестрелни оръжия; Телевизионни апарати; Теодолити; Термометри, с изключение на такива за медицински цели; Температурни индикатори; Термостати; Термостати за превозни средства; Силициеви пластини; Текстообработващи процесори; Бутони за звънци; Апарати за измерване на налягане; Индуктори [електричество]; Тотализатори [вид броячи]; Трансформатори [електричество]; Повишаващи трансформатори; Транспондери; Транзистори [електроника]; Триоди; Триножници за фотоапарати; Предупредителни триъгълници, използвани при повреда на превозни средства; Кабелопроводи [електричество]; Транспортири [измервателни инструменти]; Индикатори на налягане; Индикатори за водно ниво; Уринометри; Ускорители на частици; USB памет; Токоизправители; Тапи за уши за водолази; Филтри за ултравиолетови лъчи, за фотографията; Затвори за обективи, обтуратори [фотография]; Везни; Шрифтови таблици; Апарати и инструменти за претегляне; Вариометри; Съединители [устройства за обработване на данни]; Теглилки; Кантари; Пробки за отчитане налягането на клапани; Ветропоказателни ръкави; Разпределителни барабани; Видеокасети; Ленти за видеозапис; Видеотелефони; Багети за откриване на подпочвена вода; Вискозиметри; Хигрометри; Вълнометри; Проводници, електрически; Измервателни инструменти; Хидрометри; Нивелири [инструменти за определяне на хоризонтала]; Волтметри; Спасителни салове; Газоразрядни тръби, електрически, с изключение на такива за осветление; Превключватели, електрически; Предаватели на електронни сигнали; Радиопредаватели [телекомуникация]; Предавателни уредби [телекомуникации]; Портативни радиотелефони [уоки-токи]; Алтиметри; Високочестотни апарати; Обучаващи апарати; Аерометри; Предупредителни устройства против кражби; Инсталации, предпазващи от кражба, електрически; Животоспасяващи апарати и уреди; Предпазни мрежи; Спасителни жилетки; Алидади; Брави, електрически; Бележници (Електронни -); Изчислителни машини за обработка на данни; Звукопредавателни апарати; Апарати за записване от разстояние; Компютърни памети; Светкавици [фотография]; Фасунги, щепсели и други контакти [електрически връзки]; Тежести за притискане; Винторезни шаблони; Телефонни секретари; Устройства за безопасност на железопътния транспорт; Геодезични апарати и инструменти; Усилватели; Инструменти и машини за изпитване на материали; Епруветки; Апарати за изследване, не за медицински цели; Приспособления за маркиране дължината на дрехи; Огледала [оптика]; Огледала за контрол на работата; Увеличителни апарати [фотография]; Лупи [оптика]; Звънци [предупредителни устройства].

Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, discs til optagelse; CD'ere, DVD'ere og andre digitale optagelsesmedier; Mekanismer til møntopererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; Computer software; Ildslukningsapparater; Actinometre; Syremålere til batterier; Kasser til batterier; Akkumulatorkasser; Elementer, elektriske; Batterier, elektriske, til køretøjer; Akustiske sammenkoblere; Membraner [akustiske]; Lydledere; Amperemetre; Vindmålere; Anodebatterier; Anoder; Antenner; Antikatoder; Apertometre [optik]; Linser til astronomisk fotografering; Astronomiske apparater og instrumenter; Audiovisuelle undervisningsapparater; Styreapparater, automatiske, til befordringsmidler; Automatiske indikatorer til angivelse af lavt tryk i dæk til køretøjer; Jukebokse [musik]; Billetautomater; Brandsprøjter (Automatiske -); Radioer til befordringsmidler; Asbestbeklædning til beskyttelse mod ild; Asbesthandsker til beskyttelse mod ulykker; Azimutinstrumenter; Pengeautomater; Barometre; Batterier, elektriske; Batterier til belysning; Betatroner; Sikkerhedsseler, undtagen til sæder i befordringsmidler og til sportsbrug; Blitzpærer [til fotografisk brug]; Blinksignaler; Sømærker, lysende; Signalbøjer; Afmærkningsbøjer; Redningsbøjer; Briller; Solbriller; Brilleglas; Brillestel; Kæder til briller; Skibskompasser; Brummere, elektriske; Tidsregistreringsapparater; Kontakture, automatiske; Processorer [centrale databehandlingsenheder]; Kemiske apparater og instrumenter; Tandbeskyttere; Kromatografiske apparater til laboratoriebrug; Kronografer [tidsmålingsapparater]; Chips [integrerede kredsløb]; DNA chips; Renseapparater til grammofonplader; Spoler, elektriske; Elektromagnetiske spoler; Filmspoler; Drosselspoler; Celleskiftere [elektriske]; Galvaniske batterier; Gitre til akkumulatorer; Solbatterier; Blændere [fotografiske]; Forsatslinser til fotografiapparater; Radiologiske skærme til industrielle formål; Skærme til forhindring af blænding; Ildslukningsfartøjer; Kontaktlinser; Optiske linser; Teleprompter [skærm, der viser oplæserens tekst ved fjernsynsudsendelser]; Læseapparater [databehandlingsudstyr]; Stregkodelæsere; Lorgnetter; Cyklotroner; Kikkerter; Distancemålere; Afstandsmålere; Fjernkontrolapparater; Apparater (Elektrodynamiske -) til fjernstyring af jernbanesporskifter; Elektriske apparater til fjerntænding; Fjernskrivere; Dosimetre; Dekompressionstanke; Afmagnetiseringsapparater til magnetbånd; Densitometre; Plader til batterier; Trykte kredsløbskort; Destillationsapparater til laboratorieforsøg; Destillationsapparater til videnskabelig brug; Detektorer; Røgdetektorer; Metaldetektorer til industrielle eller militære formål; Falskmøntdetektorer; Diagnoseapparater, ikke til medicinske formål; Diapositiver; Optiske lamper; Diffraktionsapparater [mikroskopi]; Diktermaskiner; Compactdisks [lyd/billede]; Optiske disks; Regneskiver; Vejskilte, lysende eller mekaniske; Magnettråd; Telegraftråd; DVD afspillere; Indåndingsapparater til undervandssvømning; Støvmasker; Vejrtrækningsapparater, dog ikke til kunstigt åndedræt; Dynamometre; Elektrisk tråd; Dørklokker (Elektriske -); Kabler, elektriske; Omformere, elektriske; Forbindelsesled, elektriske; Elektriske ledninger; Elektriske hovedledninger (Materiel til -) [tråd, kabler]; Fjernkontrol af industrielle processer (Elektriske installationer til -); Stødgivende indhegninger; Apparater (Elektrodynamiske -) til fjernkontrol af signaler; Lydemitterende dioder [LED]; Elektrolysatorer; Penne, elektroniske [dataskærme]; Opslagstavler (Elektroniske -); Elektroniske publikationer, downloadable; Vakuumrør til radioer; Termionrør; Radiorør; Epidiaskoper; Ergometre [vibrometre]; Elektroniske mærkesedler til varer; Eksponerede kinematografiske film; Belysningsmålere; Faktureringsmaskiner; Telefaxmaskiner; Testdukker; Kinematografiske kameraer; Eksponerede film; Filtre [fotografiske]; Filtre til respirationsmasker; Skærme (Fluorescerende -); Fotografiapparater; Fotoceller; Mørkekamre til fotografisk brug; Belysningsmålere (Fotografiske -); Fysik (Apparater og instrumenter til -); Galvaniske celler; Galvanometre; Landmålingsinstrumenter; Global Positioning System [GPS] apparater; Lydplader; Apparater til udskiftning af pick-upper; Pick-ups til pladespillere; Pladespillere; Håndfri sæt til telefoner; Ildslukkere; Heliografiske apparater [fotomekanisk reproduktion]; Stemmeafgivningsmaskiner; Søgere, fotografiske; Lodhivning (Apparater og maskiner til -); Lydmålere; Pejleliner; Parkometre; Kontrolure [tidsmåleindretninger]; Branddaskere; Hologrammer; Talerør; Computerjukebokse; Prismer [optik]; Lynafledere; Sprinkleranlæg til beskyttelse mod brand; Strålerør til brandslukning; Flydevægte; Linsekikkerter; Identitetskort (Magnetiske -); Identifikationshylstre til elektriske kabler; Identifikationstråde til elektriske kabler; Elektriske tabsindikatorer; Inkubatorer til bakteriekulturer; Integrerede kredsløb [chips]; Apparater til kommunikation mellem flere; Omskiftere [elektriske]; Ioniseringsapparater, ikke til behandling af luft eller vand; Diskdrev til computere; Grammofonnåle; Ridehjelme; Gnistskærme; Smeltesikringer; Startkabler til motorer; Lyslederkabler; Kaliberringe; Ridsemål; Regnemaskiner; Lommeregnere; Hårrør; Kodede magnetiske kort; Chipkort [kodede]; Katodiske korrosionsbeskyttende apparater; Katoder; Fotografiske kassetteindlæg; Beholdere til mikroskopers objektglas; Videospilkassetter; Datamaskiner (Tastaturer til -); Frekvensmålere; Koaksialkabler; Magnetiske indkodere; Magnetiske indkodede identifikationsarmbånd; Elektriske skinner til påmontering af lamper; Kollektorer, elektriske; Komparatorer [kontrolmåleapparater]; Kompasser [måleinstrumenter]; Kompasser; Kommutatorer; Kommutation (Elektriske apparater til -); Polklemmer [elektriske]; Kondensatorer, elektriske; Forbindelsesstykker til elektriske ledninger; Forgreningsled, elektriske; Strømtilslutninger; Fotokopimaskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; Skeleglas; Kosmografiske instrumenter [verdensbeskrivende]; Elektriske armaturer; Forgreningsdåser til elektriske formål; Højttalerkabinetter; Skræddermålebånd; Tegnefilm; Retorter; Skridttællere; Krystaller til detektorer; Brandtæpper; Afdækningskapper til elektriske stikkontakter; Dørspioner [forstørrelseslinser til anbringelse i døre]; Lædertykkelse (Apparater til måling af -); Hudtykkelse (Apparater til måling af -); Mængdeindikatorer; Gæringsapparater [laboratorieapparater]; Syrevægte; Ilt (Apparater til omhældning af -); Smeltedigler [til laboratoriebrug]; Møbler, specielt udformede til laboratorier; Laboratoriecentrifuger; Ovne til laboratoriebrug; Laboratorieplader eller bakker; Laktodensimetre; Laktometre; Mørkekammerlamper; Bærbare computere; Lasere, ikke til medicinske formål; Laterna magica; Glansningsapparater til fotografiske aftryk; Beskyttende beklædning til piloter; Vaterpas; Alkoholmålere; Regnestokke; Måleskeer; Magnetiske databærere; Disketter, magnetiske; Magnetbånd til computere; Magnetbånd; Båndoptagere; Videobåndoptagere; Magneter; Magneter (Dekorative -); Manometre; Vakuummetre; Beskyttelsesmasker; Dykkermasker; Matematiske instrumenter; Skilte (Mekaniske -); Møntstyrede apparater (Mekanismer til -); Kobbertråd, isoleret; Megafoner; Membraner til videnskabelige apparater; Tachometre; Klinometre; Måleapparater; Måleinstrumenter; Præcisionsmåleapparater; Måleapparater, elektriske; Målebord [til landmåling]; Målelærer; Instrumenter (Måle -); Benzinmålere; Skydelære; Meteorologiske balloner; Meteorologiske instrumenter; Metronomer; Mikrofoner; Mikrometerskruer til optiske instrumenter; Mikrometre; Mikroprocessorer; Mikroskoper; Mikrotomer; Bismervægte; Mekanismer til møntstyrede apparater; Møntstyrede mekanismer til fjernsynsapparater; Skyllebakker til fotografisk brug; Tågesignaler, ikke-eksplosive; Modemer; Overvågningsapparater, elektriske; Videoskærme; Computerskærme [hardware]; Monitorer [dataapparater]; Brevvægte [vejeapparater]; Rastere til fotogravure; Mus [databehandlingsudstyr]; Batteriopladere; Laddere til elektriske batterier; Knæbeskyttere til arbejdsbrug; Maritime dybdemålere; Flådesignalapparater; Etuier til dissektionsinstrumenter [mikroskopi]; Signaler, lysende eller mekaniske; Signallanterner; Navigationsinstrumenter; Nautiske apparater og instrumenter; Navigationsapparater til befordringsmidler [indbyggede computere]; Neonskilte; Skudsikre veste; Nivelleringsinstrumenter; Nivelleringsinstrumenter med kikkert; Landmålerstokke; Optiske databærere; Lydbærere; Næseklemmer til dykkere og svømmere; Notebook computere; Brandstiger; Objektiver [linser]; Muffer til elektriske kabler; Holdere til elektriske spoler; Beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; Stel til lorgnetter; Sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; Trykte kredsløb; Beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler, ikke til medicinske formål; Sportsbriller; Beskyttelseshjelme til sportsbrug; Beklædning til beskyttelse mod ild; Presenninger (Sikkerheds -); Beskyttelseshjelme; Beskyttelsesindretninger til personlig brug mod ulykker; Handsker til beskyttelse mod ulykker; Handsker til industriel brug til beskyttelse mod røntgenstråler; Net til beskyttelse mod ulykker; Beskyttende ansigtsskærme til arbejdere; Dykkerdragter; Beskyttelsesbeklædning mod ild; Tørrestativer til fotografisk brug; Måleglas; Modstande, elektriske; Refleksmærker, til beklædning, til forhindring af trafikulykker; Interferens (Indretninger til forhindring af -) [elektriske]; Ohmmetre; Oktanter; Okularer; Okularer (Instrumenter indeholdende -); Loddelinier; Sikringer af blytråd; Spændingsbegrænsere [elektriske]; Computeroperativprogrammer, optagne; Håndledsstøtter til brug med computere; Lysledere; Compactdisks [hukommelseskredsløb]; Optiske kondensatorer; Optiske apparater og instrumenter; Optisk glas; Optiske læsere; Optiske artikler; Oscillografer; Stereoanlæg (Små, bærbare -); Omdrejningstællere; Ozonapparater; Højttalertragte; Omstillingsborde; Signaltavler, lysende eller mekaniske; Rensebånd [til båndoptagere]; Lydbånd; Redningsbælter; Ydre enheder til computere; Periskoper; Pipetter; Hundefløjter; Signalfløjter; Alarmer (Lyd -); Planimetre; Kapper til elektriske ledninger; Projektionsskærme; Skærme [fotografiske artikler]; Synkelod; Kurvetegnere [plottere]; Gasprøveinstrumenter; Gasmålere [måleapparater]; Computere; Computerprogrammer, optagne; Downloadable computerprogrammer; Printere til computere; Computer software, optaget; Tællere; Kuglerammer; Musemåtter; Smeltetråd (Elektrisk -); Kasseapparater; Polarimetre; Halvledere; Sokker, elektrisk opvarmede; Alarmapparater; Lydalarmer; Frankeringskontrol (Apparater til -); Kalibermål; Nonier; Handsker (Dykker -); Næringsmiddelanalyse (Apparater til -); Etuier til briller; Brilleetuier; Beholdere til kontaktlinser; Brandslanger; Brandalarmer; Brandsprøjter [ikke køretøjer]; Målestokke; Tommestokke; Tømrerlinealer; Kassetteafspillere; CD-afspillere; Translatører (Elektroniske -) [bærbare]; Bærbare medieafspillere; Bærbare telefoner; Overspændingsregulatorer; Fjernbryderkontakter; Strømafbrydere; Møntvægte; Timeglas; Radio- og fjernsynsmodtagere; Lydoptageapparater; Lydgengiveapparater; Luftanalyseapparater; Telefonapparater; Computerspil [edb-programmer]; Projektionsapparater; Fremvisere til lysbilleder; Interfaces til computere; Klarelamper til gennemlysning af æg; Floppy disks; Pyrometre; Radarapparater; Radioapparater; Radiologiske apparater til industrielle formål; Radiotelefonapparater; Radiotelegrafiapparater; Radiokaldeanlæg; Rammer til diapositiver; Centreringsapparater til indramning af diapositiver; Refraktometre; Kontrolapparater, elektriske; Voltstabilisatorer til befordringsmidler; Kedelkontrolapparater; Regulatorer til scenebelysning; Hastighedsregulatorer til pladespillere; Lysdæmpere [regulatorer], elektriske; Varmeregulerende apparater; Relæer, elektriske; Røntgenfilm, eksponerede; Røntgenstråler (Apparater til fremstilling af -), ikke til medicinske formål; Røntgenapparater, ikke til medicinske formål; Røntgenrør, ikke til medicinske formål; Reostater; Højttalere; Respiratorer til filtrering af luft; Genoplivningsdukker [undervisningsapparater]; Landmålerkæder; Skæreapparater til film; Kontrolpaneler, elektriske; Røntgenfilm, undtagen til medicinske formål; Kommandopulte, elektriske; Distributionskonsoller, elektriske; Afbryderdåser; Kviksølvlibeller; Hastighedsmålere til brug ved fotografering; Logge [måleinstrumenter]; Sakkarometre; Saltholdighedsmålere; Satellitnavigationsapparater; Satelitter til videnskabelige formål; Sammentællere; Sekstanter; Sfærometre [kuglemålere]; Alarmklokker, elektriske; Signalklokker; Simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler; Sirener; Glas, beklædt med elektrisk leder; Fordelingsskabe, elektriske; Observationsinstrumenter; Hovedtelefoner; Blændingsforhindrende briller; Scannere [databehandlingsudstyr]; Trådtællere [lupper til at undersøge stoffer]; Snore til lorgnetter; Solenoide ventiler [elektromagnetiske kontakter]; Sonarer [akustisk undervandslokaliseringssystem]; Sonder til videnskabelige formål; Beklædningsgenstande specielt fremstillet til brug i laboratorier; Etuier, særligt fremstillet til fotografiske apparater og instrumenter; Spektrografer; Spektroskoper; Strømsluttere; Samledåser [tilslutningsdåser], elektriske; Udløsere [fotografiske]; Belysningsballaster; Downloadable ringetoner til mobiltelefoner; Downloadable musikfiler; Downloadable billedfiler; Stativer til fotografiapparater; Stereoskopiske apparater; Stereoskoper; Asbestskærme til brandmænd; Retorter (Stativer til -); Radiomaster; Kinematografiske indretninger til montage af film; Hulkortmaskiner til kontorbrug; Pengetælle- og sorteringsmaskiner; Bogholderimaskiner; Mobiltelefonremme; Sprøjter til sulfitbehandling af vin; Tørrestativer [fotografiske]; Tørreapparater til fotografiske aftryk; Hjelme til beskyttelse ved lodning; Markører (Lysemitterende, elektroniske -); Skilte, lysende; Trafiklys [signaleringsapparater]; Lyskopiapparater; Forbindelsesklemmer [elektriske]; Omdrejningsvisere [takometre]; Kilometertællere til befordringsmidler; Fartkontrolapparater til køretøjer; Taxametre; Telefonledninger; Transmittere (Telefon -); Telefonrør; Billedtelegrafering (Apparater til -); Telegrafapparater; Teleskoper; Kikkertsigter til skydevåben; Fjernsynsapparater; Teodoliter; Termometre [ikke til medicinsk brug]; Temperaturindikatorer; Termostater; Termostater til befordringsmidler; Wafers [siliciumskiver]; Tekstbehandlingsanlæg; Trykknapper til ringeklokker; Trykmåleapparater; Induktorer, elektriske; Totalisatorer; Transformere; Spændingsforstærkere; Transpondere; Transistorer [elektroniske]; Trioder; Stativer (Trebenede -) til kameraer; Advarselstrekanter til befordringsmidler; Ledningsnet [elektriske]; Vinkelmålere; Trykindikatorer; Vandstandsmålere; Urometre; Partikelacceleratorer; USB flash drivere; Strømensrettere; Ørepropper til dykkere; Ultraviolette stråler (Filtre til -), til fotografisk brug; Lukkere [fotografiske]; Vægte; Brevvægte; Vejning (Apparater og instrumenter til -); Variometre; Sammenkoblere [databehandlingsudstyr]; Afbalanceringsapparater; Brovægte [vægte til store byrder]; Trykindikatorpropper til ventiler; Vindposer til indikation af vindretning; Camcordere; Videokassettebånd; Videobånd; Videotelefoner; Ønskekviste [til vandsøgning]; Viscosimetre; Hygrometre; Bølgemålere; Ledere, elektriske; Borelærer [måleredskab]; Vandmålere; Libeller; Voltmetre; Redningsflåder; Elektriske udladningsrør, ikke til belysning; Afbrydere, elektriske; Sendere af elektroniske signaler; Sendere [telekommunikation]; Sendeapparater [telekommunikation]; Walkie-talkies; Højdemålere; Højfrekvensapparater; Undervisningsapparater; Aerometre; Tyverialarmindretninger; Tyverihindrende installationer, elektriske; Livredningsapparater og -udstyr; Sikkerhedsnet; Redningsveste; Alhidader [til teleskoper]; Låse, elektriske; Elektroniske kalendere; Databehandlingsapparater; Lydtransmitterende apparater; Afstandsmålere (Registrerende -); Computerhukommelsesenheder; Flashes [fotografiske]; Elektriske stikkontakter; Vægtlodder; Gevindskæremål; Telefonsvarere; Sikkerhedsindretninger til jernbaner; Geodætiske apparater og instrumenter; Forstærkere; Materialeprøvning (Instrumenter og maskiner til -); Reagensglas; Analyseapparater, ikke til medicinsk brug; Nederdelssømme (Redskaber til markering af -); Spejle (Optiske -); Spejle til brug ved inspektion af arbejde; Forstørrelsesapparater [fotografiske]; Forstørrelsesglas [optiske]; Ringeapparater.

Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης· Συσκευές και όργανα για την μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· Σύμπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα εγγραφής· Μηχανισμοί με κερματοδέκτη· Ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Συσκευές πυρόσβεσης; Ακτινόμετρα· Συσσωρευτές (Οξύμετρο για -)· Περιβλήματα συσσωρευτών· Συσσωρευτών (Κιβώτια -)· Συσσωρευτές ηλεκτρικοί· Συσσωρευτές ηλεκτρικοί οχημάτων· Ακουστικοί συζεύκτες· Διαφράγματα [ακουστικά]· Αγωγοί ακουστικοί· Αμπερόμετρα· Ανεμόμετρα· Ανόδου μπαταρίες· Άνοδοι (θετικά ηλεκτρόδια)· Κεραίες· Αντικάθοδοι· Διαφραγματόμετρα [οπτικά είδη]· Αστροφωτογραφίας φακοί· Αστρονομίας (Συσκευές και όργανα -)· Οπτικοακουστικές (Συσκευές διδασκαλίας -)· Οδήγηση αυτόματη (Μηχανισμοί για -) οχημάτων· Μηχανισμοί αυτόματης ένδειξης απώλειας στην πίεση των ελαστικών· Αυτόματα μηχανήματα μουσικής με προπληρωμή· Δελτίων [εισιτηρίων] (διανεμητές -)· Αντλίες βενζινοκίνητες πυροσβεστικές· Οχημάτων ραδιόφωνα· Αμιάντου (Ενδύματα -) πυροπροστασίας· Αμιάντου (Γάντια -) για την προστασία κατά των ατυχημάτων· Αζιμουθιακά όργανα· Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές [ΑΤΜ]· Βαρόμετρα· Ηλεκτρικές μπαταρίες· Μπαταρίες φωτισμού· Βήτατρα· Διατάξεις στερέωσης ασφαλείας, εκτός από αυτές που προορίζονται για καθίσματα οχημάτων και αθλητικό εξοπλισμό· Λυχνίες φλας [φωτογραφία]· Λαμπτήρες αποστολής φωτεινών σημάτων· Σηματοδότες φωτεινοί· Σημαντήρες διάσωσης· Εντοπισμού σημαντήρες· Διάσωσης σημαντήρες (σωσίβια)· Διόπτρες [οπτικά είδη]· Γυαλιά ηλίου· Διόπτρες (φακοί -ών)· Σκελετοί γυαλιών· Αλυσιδίτσες γυαλιών· Πυξίδες· Βομβητές· Καταγραφή χρόνου (Όργανα για τη -)· Αυτόματοι χρονοδιακόπτες· Επεξεργαστές [κεντρικές μονάδες επεξεργασίας]· Χημείας (Συκευές και όργανα -)· Δοντιών (Προστατευτικά -)· Χρωματογραφίας (Συσκευές -) εργαστηριακές· Χρονογράφοι [συσκευές καταγραφής χρόνου]· Μικροτσιπς [κυκλώματα ενσωματωμένα]· Πλινθία DNA· Ακουστικών (Συσκευές καθαρισμού δίσκων -)· Πηνία ηλεκτρικών καλωδίων· Ηλεκτρομαγνητικά πηνία· Πηνία περιτύλιξης [φωτογραφία]· Μπομπίνες πηνίων· Κυτταρομεταγωγείς [ηλεκτρισμός]· Γαλβανικοί (- συσσωρευτές)· Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Σχάρες -)· Συσσωρευτές ηλιακοί· Διαφράγματα [φωτογραφικά]· Φακοί προστασίας από τον ήλιο [μετακινούμενοι]· Οθόνες ακτινολογικές για βιομηχανική χρήση· Αντιθαμβωτικά γείσα· Λέμβοι πυρόσβεσης· Φακοί επαφής· Οπτικοί φακοί· Τηλεϋποβολείου (Συσκευές -)· Αναγνώστες [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων]· Αναγνώστες γραμμικού κώδικα· Γυαλιά οράσεως· Κύκλοτρα· Κιάλια· Συσκευές μέτρησης αποστάσεων· Τηλέμετρα· Τηλεχειρισμού (Συσκευές -)· Ηλεκτροδυναμικής συσκευές για την εξ' αποστάσεως ρύθμιση των βελονών σιδηροτροχιάς· Ανάφλεξης από απόσταση (Ηλεκτρικοί μηχανισμοί -)· Τηλέτυπα· Δοσομετρητές· Θάλαμοι αποσυμπίεσης· Απομαγνητισμού συσκευές μαγνητικών ταινιών· Φωτόμετρα· Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Πλάκες -)· Πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος· Αποστακτήρια για εργαστηριακά πειράματα· Απόσταξης (Συσκευές -) για χρήση επιστημονική· Ανιχνευτές· Ανιχνευτές καπνού· Ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων για χρήση βιομηχανική ή στρατιωτική· Ανιχνευτές πλαστού νομίσματος· Διαγνωστικές (Συσκευές -) όχι για χρήση ιατρική· Διαφάνειες [φωτογραφία]· Οπτικές λυχνίες· Διάθλασης (Συσκευές -) μικροσκοπικές· Υπαγόρευσης (Συσκευές -)· Δίσκοι σύμπυκνοι [ήχου-βίντεο]· Δίσκοι οπτικοί· Υπολογιστικοί δίσκοι· Σήματα οδικά φωτεινά ή μηχανικά· Καλώδια μαγνητικά· Σύρματα τηλεγραφικά· Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων· Κολύμβηση υποβρύχια (αναπνευστικές συσκευές -ας -ης)· Αναπνευστικές μάσκες, εκτός αυτών που προορίζονται για τεχνητή αναπνοή· Αναπνευστικές συσκευές με εξαίρεση τεχνητούς αναπνευστήρες· Δυναμόμετρα· Καλώδια (σύρματα) ηλεκτρικά· Κουδουνάκια για πόρτες ηλεκτρικά· Καλώδια ηλεκτρικά· Μετατροπείς περιστροφικοί· Συζεύξεις ηλεκτρικές· Αγωγοί ηλεκτρικοί· Υλικά για δίκτυα ηλεκτρισμού [σύρματα, καλώδια]· Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχο από απόσταση βιομηχανικών εργασιών· Ηλεκτροφόρες περιφράξεις· Ηλεκτροδυναμικές συσκευές για χειρισμό από απόσταση σημάτων· Φωτοδίοδοι· Ηλεκτρόλυσης συσκευές· Γραφίδες ηλεκτρονικές [για μονάδες οπτικής παρουσίασης]· Πίνακες αγγελτήριοι ηλεκτρονικοί· Ηλεκτρονικές εκδόσεις, με δυνατότητα μεταφόρτωσης· Λυχνίες ηλεκτρικές [ραδιοφωνο]· Θερμιονικοί σωλήνες· Ενισχυτών (Βαλβίδες -)· Επιδιασκόπια· Εργόμετρα· Ετικέτες ηλεκτρονικές για εμπορεύματα· Κινηματογραφικές ταινίες [εμφάνιση]· Έκθεση φωτογραφικού ειδώλου[φωτόμετρα]· Τιμολόγια έκδοση (μηχανές -ης -ων)· Μηχανές τηλεομοιοτυπίας· Ανδρείκελα για δοκιμές σύγκρουσης· Κινηματογραφικές κάμερες· Φωτοεκτεθειμένα φιλμ· Φίλτρα για τη φωτογραφία· Φίλτρα για μάσκες αναπνευστικές· Οθόνες φθορισμού· Φωτογραφικές μηχανές· Κύτταρα φωτοβολταϊκά· Θάλαμοι σκοτεινοί [φωτογραφία]· Φωτόμετρα· Φυσικής (Συσκευές και όργανα -)· Στήλες γαλβανικές· Γαλβανόμετρα· Τοπογραφικά όργανα· Συσκευές παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης [GPS]· Ηχογραφήσεων δίσκοι· Βελονών γραμμοφώνου (Μηχανισμοί για την αλλαγή των -)· Βραχίονες πικάπ· Πικάπ· Σετ ανοικτής ακρόασης για τηλέφωνα· Πυροσβεστήρες· Ηλιογραφικά (- όργανα)· Μηχανές για χρήση σε διαδικασίες ψηφοφορίας· Φωτογραφικά στόχαστρα· Βυθομέτρησης (Συσκευές και μηχανήματα -)· Ήχου (Όργανα μέτρησης -)· Νήματα βυθομέτρησης· Παρκόμετρα· Χρονομετρητές [χρονομετρικά ρολόγια]· Κλάρες κατασβέσεως πυρκαγιάς· Ολογράμματα· Ακουστικοί σωλήνες· Συσκευές εναλλαγής δίσκων [πληροφορική]· Πρίσματα [οπτικά είδη]· Αλεξικέραυνα· Συστήματα εκτοξευτών πυρασφάλειας· Ακροφύσια πυροσβεστικών σωλήνων· Πυκνόμετρα· Διαθλαστήρες· Κάρτες μαγνητικές αναγνώρισης· Καλώδια ηλεκτρικά (κουτιά εντοπισμού -ών -ων)· Εντοπισμού νήματα για ηλεκτρικά καλώδια· Δείκτες ηλεκτρικής διαρροής· Επωαστικοί κλίβανοι για την καλλιέργεια βακτηρίων· Ολοκληρωμένα κυκλώματα· Ενδοεπικοινωνία (συσκευές -ας)· Εναλλάκτες [ηλεκτρικού ρεύματος]· Συσκευές ιονισμού όχι για την επεξεργασία του αέρα ή του νερού· Οδηγοί δίσκου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Βελόνες γραμμοφώνων· Κράνη ιππασίας· Προφυλακτήρες σπινθήρα· Ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος· Καλώδια εκκίνησης για κινητήρες· Καλώδια οπτικών ινών· Δακτύλιοι διαβάθμισης· Μετρητές σήμανσης [ξυλουργική]· Αριθμομηχανές· Αριθμομηχανές τσέπης· Τριχοειδείς ηλεκτρικοί σωλήνες· Κωδικοποιημένες μαγνητικές κάρτες· Έξυπνες κάρτες [κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων]· Αντισκωρικοί (Μηχανισμοί καθοδικοί -)· Κάθοδοι· Πλαίσια φωτογραφικών πλακών· Δοχεία για πλάκες μικροσκοπίου· Φυσίγγια παιχνιδιών βίντεο· Πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή· Μετρητές συχνοτήτων· Καλώδια ομοαξονικά· Κρυπτογραφικά μαγνητικά μηχανήματα· Μαγνητικά κωδικοποιημένα περιβραχιόνια αναγνώρισης ταυτότητας· Ράβδοι ηλεκτρικές για συναρμολόγηση προβολέων· Συλλέκτες ηλεκτρικοί· Συσκευές σύγκρισης· Διαβήτες [όργανα μέτρησης]· Ναυτικά όργανα μέτρησης· Μεταγωγοί· Μεταγωγής (Συσκευές ηλεκτρικές -)· Ακροδέκτες [ηλεκτρισμός]· Πυκνωτές· Συνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων· Συνδέσεις ηλεκτρικές· Επαφές ηλεκτρικές· Φωτοτυπικές συσκευές [φωτογραφικές, ηλεκτροστατικές, θερμικές]· Διορθωτικοί φακοί [οπτικά]· Κοσμογραφίας (Όργανα -)· Επαγωγικοί οπλισμοί [ηλεκτρισμός]· Κουτιά διακλάδωσης [ηλεκτρισμός]· Ερμάρια για μεγάφωνα· Μοδιστρών (Μεζούρες -)· Κινούμενα σχέδια· Αποστακτήρες· Βηματόμετρα [ποδόμετρα]· Γαληνίτης [ανιχνευτές]· Καλύμματα πυροσβεστικά· Καλύμματα για ηλεκτρικές πρίζες· Μάτι πορτών· Δερμάτων (Συσκευές μέτρησης του πάχους των -)· Πάχος δερμάτων (Όργανα μέτρησης του -ς -)· Δείκτες ποσότητας· Ζύμωση (συσκευές -ης) [συσκευές εργαστηρίου]· Οξύμετρο· Οξυγόνο (συσκευές μεταφοράς -ου)· Χοάνες[εργαστηρια]· Εργαστήριο (ειδική επίπλωση -ου)· Εργαστηριακές μηχανές φυγοκέντρισης· Κάμινοι για εργαστηριακή χρήση· Εργαστήριο (δίσκοι -ου)· Γαλακτοπυκνόμετρα· Γαλακτόμετρα· Λυχνίες για θάλαμους σκοτεινούς [φωτογραφία]· Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Λέιζερ μη ιατρικής χρήσης· Μαζικοί φακοί [συσκευές προβολής]· Στίλβωσης συσκευές εκτυπώσεων φωτογραφικών· Αεροπόρων (Ειδικά προστατευτικά ενδύματα -)· Συσκευή μέτρησης στάθμης υγρών· Αλκοολόμετρα· Λογαριθμικοί κανόνες· Κουταλάκια δοσομετρικά· Μαγνητικοί φορείς δεδομένων· Δίσκοι μαγνητικοί· Μονάδες μαγνητοταινίας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Μαγνητικές ταινίες· Μαγνητόφωνα· Μαγνητοσκόπια· Μαγνήτες· Μαγνήτες (Διακοσμητικοί -)· Μανόμετρα· Δείκτες κενού· Προστατευτικές μάσκες· Κατάδυσης μάσκες· Μαθηματικά (όργανα -ών)· Σήματα μηχανικά· Κέρμα [κερματοδέκτες]· Χάλκινο σύρμα μονωμένο· Μεγάφωνα· Επιστημονικές (Μεμβράνες για συσκευές -)· Ταχύμετρα· Κλισίμετρα· Μετρητές· Μέτρηση (όργανα -ης)· Μέτρηση ακριβείας (Συσκευές -ης -)· Μέτρηση (ηλεκτρικές συσκευές -ης)· Μετροτράπεζες [τοπογραφικά όργανα]· Μετρητές ελέγχου χωρητικότητας· Μέτρα προληπτικά· Βενζίνη (μετρητές -ης)· Κυρτοσκελής διαβήτης· Αερόστατα μετεωρολογικά· Μετεωρολογικά (- όργανα)· Μετρονόμοι· Μικρόφωνα· Μικρομετρικές (- βίδες) για οπτικά όργανα· Μικρόμετρα· Μικροεπεξεργαστές· Μικροσκόπια· Μικροτόμοι· Καντάρια [ζυγαριές]· Προπληρωμής (Μηχανισμοί για συσκευές -)· Τηλεόρασης (Μηχανισμοί με προπληρωμή για συσκευές -)· Κάδοι έκπλυσης [φωτογραφία]· Ομίχλης (Σήματα -) μη εκρηκτικά· Μόντεμ [διαποδιαμορφωτές]· Εποπτείας (Συσκευές ηλεκτρικές -)· Οθόνες βίντεο· Οθόνες [μόνιτορ] υλικό Η/Υ· Οθόνες [μόνιτορ] προγράμματα Η/Υ· Πλάστιγγες [συσκευές ζύγισης]· Φωτοχαρακτική (Διαφράγματα για -)· Ποντίκια[εξοπλισμός πληροφορικής]· Φορτιστές μπαταρίας· Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Συσκευές επαναφόρτισης -)· Επιγονατίδες εργατών· Ηχοβολιστές υποθαλάσσιοι· Ναυτική (συσκευές -ής σήμανσης)· Ανατομίας (θήκες οργάνων -) [μικροσκοπικές]· Σηματοδότηση φωτεινή ή μηχανική· Φακοί για σήματα· Ναυσιπλοία (όργανα -ας)· Ναυτικά (Συσκευές και όργανα -)· Συσκευές πλοήγησης για οχήματα [Η/Υ καταστρώματος]· Φωσφορίζουσες (λυχνίες -) διαφημιστικές [νέον]· Αλεξίσφαιρα γιλέκα· Χωροστάθμιση (όργανα -ης)· Διόπτρες (Χωρομέτρες με -)· Χωροστάθμισης πήχυς [όργανα χωρομέτρησης]· Οπτικά μέσα δεδομένων· Εγγραφές ηχητικές (φορείς -ών -ών)· Ρινικά κλιπ για δύτες και κολυμβητές· Σημειωματάρια ηλεκτρονικά [φορητοί Η/Υ]· Σκάλες κινδύνου· Φακοί αντικειμενικοί [οπτικά είδη]· Δακτύλιοι σύνδεσης για καλώδια ηλεκτρικά· Στηρίγματα για πηνία ηλεκτρικών καλωδίων· Ενδύματα για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά· Γυαλιών σκελετοί· Υποδήματαα προστασίας κατά των ατυχημάτων,των ακτινοβολιών και της πυρκαγιάς· Κυκλώματα τυπωμένα· Διατάξεις προστασίας από τις ακτίνες Χ, όχι για ιατρική χρήση· Γυαλιά προστατευτικά για αθλήματα· Κράνη προστασίας για αθλήματα· Ιματισμός πυροπροστασίας· Αδιαβροχοποιημένα υφάσματα [μουσαμάδες] διάσωσης· Κράνη προστασίας· Ατυχημάτων (Μηχανισμοί ατομικής προστασίας κατά των -)· Γάντια κατά των ατυχημάτων· Γάντια κατά των ακτίνων Χ βιομηχανικής χρήσης· Ατυχημάτων (Δίχτυα προστασίας κατά των -)· Προσωπίδες διαφανείς προστατευτικές προσώπου εργαζομένων· Φόρμες κατάδυσης· Ενδύματα πυροπροστασίας· Στραγγιστήρια για επεξεργασία φωτογραφιών· Βαθμονομημένα γυαλιού είδη· Αντιστάσεις ηλεκτρικές· Αντανάκλασης ατομικοί δίσκοι για την πρόληψη των ατυχημάτων κυκλοφορίας· Αντιπαρασιτικοί μηχανισμοί [ηλεκτρισμός]· Ωμόμετρα· Οκτάς· Φακοί προσοφθάλμιοι· Διόπτρες (όργανα -ών)· Νήματα στάθμης· Νήματα στάθμης (Βαρίδια -ων -)· Αναστολείς μεγέθους [ηλεκτρισμός]· Προγράμματα λειτουργικά υπολογιστών εγγεγραμμένα· Καρπών στηρίγματα για χρήση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Ίνες οπτικές [καλώδια μεταφοράς φωτεινών ακτίνων]· Δίσκοι σύμπυκνοι [μόνο ανάγνωσης] (CD-ROM)· Οπτικοί πυκνωτές· Οπτικές (συσκευές και όργανα)· Γυαλί οπτικό· Οπτικοί αναγνώστες χαρακτήρων· Διοπτροποιϊα (είδη -ας)· Παλμογράφοι· Γουόκμαν· Στροφόμετρα· Οζονιστήρες· Χοάνες μεγαφώνων για ομιλητές· Σύνδεσης (Πίνακες -)· Σήμανσης πινακίδες φωτεινές ή μηχανικές· Ταινίες καθαρισμού κεφαλών ανάγνωσης· Ταινίες ηχογράφησης· Ζώνες σωστικές· Περιφερειακά Η/Υ· Περισκόπια· Σιφώνια (πιπέτες)· Σκύλων (Σφυρίκτρες για κάλεσμα -)· Σφυρίχτρες σηματοδότησης· Συναγερμός (Σφυρίγματος -)· Εμβαδόμετρα· Καλώδια ηλεκτρικά (Περιβλήματα για -)· Οθόνες προβολής· Οθόνες [φωτογραφία]· Βολιδόσχοινο βυθομετρήσεως· Εγχάραξης τραπέζια[σχεδιογράφοι]· Αέρια (όργανα ανάλυσης -ων)· Αερόμετρα [όργανα μέτρησης]· Φορητοί υπολογιστές· Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα· Προγράμματα Η/Υ [τηλεμεταφερόμενο λογισμικό]· Εκτυπωτές Η/Υ· Εγγεγραμμένο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Μετρητές· Άβακες· Βάσεις για ποντίκια· Σύρματα από κράματα μεταλλικά [εύτηκτα]· Μηχανές ταμειακές· Πολωσίμετρα· Ημιαγωγοί· Κάλτσες θερμαινόμενες ηλεκτρικά· Συναγερμού (Όργανα -)· Ηχητικοί συναγερμοί· Γραμματοσήμανσης (Συσκευές ελέγχου -)· Όργανα μέτρησης [διαβήτες]· Βερνιέροι [μοιρονόμια]· Γάντια κατάδυσης· Τροφίμων (Συσκευές για την ανάλυση -)· Θήκες γυαλιών· Γυαλιών οράσεως θήκες· Θήκες για φακούς επαφής· Πυροσβεστικοί εύκαμπτοι σωλήνες· Συναγερμοί πυρκαϊάς· Πυροσβεστικές αντλίες· Κανόνες [όργανα μέτρησης]· Μέτρα [όργανα μέτρησης]· Κανόνες συρταρωτοί· Κασετόφωνα· Συσκευές για σύμπυκνους δίσκους (CD)· Μεταφραστές ηλεκτρονικοί τσέπης· Φορητές συσκευές αναπαραγωγής μέσων· Τηλέφωνα φορητά· Ρυθμιστές προστασίας από υπέρταση ρεύματος· Τηλεδιακόπτες· Διακόπτες κυκλώματος· Ακριβείας ζυγοί· Κλεψύδρες· Οπτικοακουστικοί δέκτες· Εγγραφή ήχου (Όργανα για τη -)· Αναπαραγωγής ήχου (Συσκευές -)· Αέρα (Συσκευές για την ανάλυση του -)· Τηλεφωνικές συσκευές· Λογισμικό υπολογιστών παιχνιδιών· Προβολής (Συσκευές -)· Συσκευές προβολής διαφανειών· Διεπαφές (για ηλεκτρονικούς υπολογιστές)· Ωροσκόπια· Δισκέτες· Πυρόμετρα· Ραντάρ· Συσκευές ραδιοφωνικές· Ακτινολογικές συσκευές για επαγγελματική χρήση· Σταθμοί ραδιοτηλεφωνικοί· Σταθμοί ραδιοτηλεγραφικοί· Ραδιοτηλεφωνίας (Συσκευές τηλεειδοποίησης -)· Πλαίσια για φωτογραφικές διαφάνειες· Πλαισίωσης συσκευές για φωτογραφικές διαφάνειες· Διάθλασης (Μετρητές -)· Ελέγχου (Συσκευές ηλεκτρικές -)· Ρυθμιστές τάσης για οχήματα· Θερμαντήρων (Όργανα ελέγχου -)· Φωτισμός σκηνής (ροοστάτες -ού -ής)· Ρυθμιστές ταχύτητας γραμμοφώνων· Ροοστάτες[ρυθμιστές φωτός]· Θερμότητας (Συσκευές ελέγχου -)· Ηλεκτρικός (Ηλεκτρονόμος -)· Ακτίνων Χ (Ταινίες -) εκτυπωμένες· Ακτίνων Χ (Συσκευές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή -) όχι για χρήση ιατρική· Συσκευές ακτινών Χ όχι για ιατρική χρήση· Σωλήνες ακτινών Χ όχι για ιατρική χρήση· Ροοστάτες· Μεγάφωνα· Απορροφητήρες για το φιλτράρισμα του αέρα· Ανδρείκελα για ασκήσεις κινδύνου [συσκευές παιδαγωγικής]· Τοπογραφικές αλυσίδες· Ταινίες [φιλμ] (συσκευές για τη κοπή των -ών)· Ελέγχου (πίνακες -) [ηλεκτρισμός]· Ακτίνων Χ φωτογραφικές συσκευές, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική χρήση· Διανομής (πίνακες -) [ηλεκτρισμός]· Διανομής (κονσόλες -) [ηλεκτρισμός]· Κουτιά [πίνακες] ηλεκτρικών διακοπτών· Υδράργυρος (στάθμες -ου)· Μέτρηση ταχύτητας (συσκευές -ης -ας) [φωτογραφία]· Δρομόμετρα· Σακχάρου (Μετρητές -)· Αλατόμετρα· Πλοήγησης (Συσκευές -) μέσω δορυφόρου· Δορυφόροι για επιστημονική χρήση· Ταμειακές μηχανές· Εξάντες· Σφαιρόμετρα· Κουδούνια συναγερμού ηλεκτρικά· Κώδωνες σήμανσης· Προσομοιωτές για οδήγηση και χειρισμό οχημάτων· Σειρήνες· Αγωγιμο υλικό (Γυαλί επενδεδυμένο με -)· Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος· Παρατήρηση (όργανα -ης)· Κάσκες ακουστικών· Αντιθαμβωτικά γυαλιά· Σαρωτές [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων]· Μετρητές σπειρώματος· Κορδόνια γυαλιών· Διακόπτες ηλεκτρομαγνητικοί· Ηχοεντοπιστές (σόναρ)· Αισθητήρες για επιστημονική χρήση· Ενδύματα ειδικά κατασκευασμένα για εργαστήρια· Θήκες ειδικές για μηχανές και όργανα φωτογραφικά· Φασματογράφοι· Φασματοσκόπια· Διακόπτες κυκλώματος· Κουτιά διανομής [ηλεκτρισμός]· Διακόπτες φωτογραφικού διαφράγματος· Σταθεροποιητές φωτισμού· Τηλεφορτώσιμοι ήχοι κλήσης για κινητά τηλέφωνα· Τηλεφορτώσιμα αρχεία μουσικής· Τηλεφορτώσιμα αρχεία εικόνων· Βάσεις για φωτογραφικές συσκευές και θήκες μεταφοράς αυτών· Στερεοσκοπικές συσκευές· Στερεοσκόπια· Προστατευτικά πετάσματα αμιάντου για πυροσβέστες· Αποστακτήρες (Στηρίγματα για -)· Πυλώνες ασύρματων κεραιών· Κινηματογραφικοί μηχανισμοί για μοντάζ ταινιών· Γραφείου (Διατρητικές μηχανές -) για κάρτες· Χρημάτων (Μηχανές μέτρησης και διαλογής -)· Υπολογιστικές μηχανές· Λουράκια για κινητα τηλέφωνα· Μετρητές θείου· Φωτογραφία (Σχάρες στεγνώματος για -)· Εκτυπώσεων φωτογραφικών (Συσκευές για το στέγνωμα των -)· Συγκόλληση (Μάσκες για -)· Φωτοκινούμενοι χρονομετρητές ηλεκτρονικοί· Επιγραφές φωτεινές· Συσκευές για φανάρια διαχείρισης κυκλοφορίας [διατάξεις σήμανσης]· Κυανοτυπίας (Συσκευές -)· Συρμάτων συνδέσεις [ηλεκτρισμός]· Στροφόμετρα· Μετρητές χιλιομετρικοί για οχήματα· Ελέγχου ταχύτητας (Όργανα -) για οχήματα· Ταξίμετρα· Καλώδια τηλεφωνικά· Τηλεφωνικοί πομποί· Ακουστικά τηλεφώνων· Μηχανές τηλεομοιοτυπίας· Τηλέγραφοι· Τηλεσκόπια· Τηλεσκοπικές διόπτρες όπλων πυροβόλων· Τηλεόρασης (Συσκευές -)· Θεοδόλιχοι· Θερμόμετρα όχι ιατρικά· Δείκτες θερμοκρασίας· Θερμοστάτες· Θερμοστάτες οχημάτων· Πλακέτες πυριτίου [για ενσωματωμένα κυκλώματα]· Επεξεργαστές κειμένου· Κουμπιά κουδουνιών· Πίεσης (Μετρητές της -)· Επαγωγικές συσκευές [ηλεκτρισμός]· Καταγραφής στοιχημάτων (Συσκευή -)· Ηλεκτρικού ρεύματος (Μετασχηματιστές -)· Μετασχηματιστές πολλαπλασιασμού (ανύψωσης)· Αναμεταδότες· Τρανζίστορ [ηλεκτρονική]· Τρίοδοι· Τρίποδα φωτογραφικών μηχανών· Τρίγωνα προειδοποίησης για οχήματα που έχουν υποστεί βλάβη· Καλωδιώσεις ηλεκτρικές· Γωνιόμετρα [όργανα μέτρησης]· Πιεσόμετρα· Δείκτες στάθμης ύδατος· Ουρόμετρα· Επιταχυντές μορίων· Οδηγοί USB (καθολικού σειριακού αγωγού)· Ανορθωτές ρεύματος· Αυτιών (πώματα [βύσματα] -) κατάδυσης· Φίλτρα για υπεριώδεις ακτίνες για τη φωτογραφία· Διαφράγματα [φωτογραφικά]· Ζυγαριές· Επιστολές (ζυγαριές-ών)· Ζύγισης (Συσκευές και όργανα -)· Βαριόμετρα· Συζεύκτες [πληροφορική]· Ζυγοστάθμισης (Συσκευές -)· Ζύγισης (Μηχανήματα -)· Πώματα πιεσόμετρων για βαλβίδες· Ανεμοδείκτης [για την κατεύθυνση του αέρα]· Κάμερες βίντεο· Κασέτες βίντεο· Ταινίες βίντεο· Βιντεόφωνα· Ράβδοι ραβδοσκόπων· Ιξωδόμετρα· Υγρόμετρα· Κυματόμετρα· Αγωγοί ηλεκτρικοί· Διαβήτες [όργανα μέτρησης]· Πυκνόμετρα· Αλφάδια [εργαλεία οριζοντοποίησης]· Βολτόμετρα· Λέμβοι σωστικές· Αγωγοί εκκενώσεων ηλεκτρικών όχι για φωτισμό· Διακόπτες ηλεκτρικοί· Πομποί ηλεκτρονικών σημάτων· Πομποί [τηλεπικοινωνία]· Πομποί τηλεπικοινωνίας· Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας [γουόκι-τώκι]· Υψόμετρα· Συχνότητα (συσκευές υψηλής -ας)· Διδασκαλία (συσκευές -ας)· Αερόμετρα· Συναγερμοί αντικλεπτικοί· Αντικλεπτικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικές· Διάσωσης (Μηχανισμοί -)· Διάσωσης δίχτυα· Γιλέκα διάσωσης· Γωνιόμετρα με διόπτρες· Κλειδαριές ηλεκτρικές· Ατζέντες ηλεκτρονικές· Πληροφορία (συσκευές επεξεργασίας της -ας)· Ήχου (Συσκευές και μηχανήματα μετάδοσης -)· Αποστάσεων (Όργανα για τη καταγραφή -)· Διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών· Φωτογραφικά φλας· Ρευματοδότες,ρευματολήπτες και άλλες επαφές [ηλεκτρικές συνδέσεις]· Βάρη· Ελικώσεων [σπειρωμάτων] (μετρητές -)· Αυτόματοι τηλεφωνητές· Ασφάλεια σιδηροδρομικής συγκοινωνίας (Συσκευές για την -)· Τοπογραφικές (- συσκευές και όργανα)· Ενισχυτές· Δοκιμές υλικών (Όργανα και συσκευές για -)· Δοκιμαστικοί σωλήνες· Ανάλυσης (Συσκευές -) για χρήση μη ιατρική· Διατάξεις σημείωσης μάκρους στριφώματος· Κάτοπτρα [οπτικά είδη]· Έλεγχος (κάτοπτρα -ου) εργασιών· Μεγεθυντικές (Συσκευές φωτογραφιών -)· Φακοί μεγεθυντικοί [οπτικά είδη]· Κουδούνια [συσκευές ειδοποίησης].

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; Discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; Mecanismos para aparatos de previo pago; Cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; Software; Extintores; Actinómetros; Baterías (Acidímetros para -); Vasos de baterías; Cajas de baterías; Acumuladores eléctricos; Baterías eléctricas para vehículos; Acopladores acústicos; Diafragmas [acústica]; Conductos acústicos; Amperímetros; Anemómetros; Baterías de ánodos; Ánodos; Antenas; Anticátodos; Apertómetros [óptica]; Objetivos de astrofotografía; Astronomía (Aparatos e instrumentos de -); Audiovisual (Aparatos de enseñanza -); Pilotos automáticos; Indicadores automáticos de pérdida de presión de los neumáticos; Rocolas; Boletos (Distribuidores de -); Autobombas contra incendios; Radio (Aparatos de -) para vehículos; Amianto (Trajes de -) ignífugos; Asbesto (Guantes de -) de protección con accidentes; Acimutales (Instrumentos -); Cajeros automáticos; Barómetros; Pilas eléctricas; Baterías de arranque; Betatrones; Arneses de seguridad que no sean para asientos de vehículos ni equipos de deporte; Flashes [fotografía]; Luces de destello [señales luminosas]; Balizas luminosas; Boyas de señalización; Boyas de referencia; Salvavidas; Gafas [óptica]; Gafas de sol; Cristales de gafas; Monturas de gafas; Cadenas para quevedos; Brújulas; Zumbadores; Registrar el tiempo (Aparatos para -); Temporizadores que no sean artículos de relojería; Procesadores [unidades centrales de proceso]; Química (Aparatos e instrumentos de -); Protectores dentales; Cromatografía (Aparatos de -) para laboratorios; Cronógrafos [aparatos para registrar el tiempo]; Chips [circuitos integrados]; Chips de ADN; Acústicos (Dispositivos de limpieza para discos -); Bobinas eléctricas; Bobinas electromagnéticas; Carretes [fotografía]; Reactancia (bobinas de -) [bobinas de impedancia]; Reductores [electricidad]; Pilas galvánicas; Rejillas para acumuladores eléctricos; Pilas solares; Diafragmas [fotografía]; Lentes suplementarias [óptica]; Pantallas radiológicas para uso industrial; Viseras antirreflejo; Barcos-bomba contra incendios; Lentes de contacto; Lentes ópticas; Teleapuntadores; Lectores [hardware]; Códigos de barras (Lectores de -); Quevedos; Ciclotrones; Binoculares; Distanciómetros; Telémetros; Control remoto (Aparatos de -); Agujas de ferrocarril (Aparatos electrodinámicos para el control remoto de -); Encendido a distancia (Dispositivos eléctricos de -); Teletipos; Dosímetros; Cámaras de descompresión; Cintas magnéticas (Aparatos desmagnetizadores de -); Densitómetros; Baterías (Placas para -); Tarjetas de circuitos impresos; Alambiques de laboratorio; Destilación (Aparatos de -) para uso científico; Detectores; Detectores de humo; Detectores de metales para uso industrial o militar; Detectores de dinero falso; Diagnóstico (Aparatos de -) que no sean para uso médico; Diapositivas; Lámparas ópticas; Difracción (aparatos de -) [microscopia]; Dictáfonos; Discos compactos [audio y vídeo]; Discos ópticos; Discos de cálculo; Balizas luminosas o mecánicas para carreteras; Hilos magnéticos; Hilos telegráficos; Lectores de DVD; Natación subacuática (Aparatos de respiración para la -); Máscaras respiratorias que no sean para la respiración artificial; Respiración (Aparatos de -) que no sean para la respiración artificial; Dinamómetros; Hilos eléctricos; Timbres de puerta eléctricos; Cables eléctricos; Conmutatrices; Empalmes eléctricos; Conductos eléctricos; Conducciones eléctricas (material para -) [hilos, cables]; Control remoto de operaciones industriales (Instalaciones eléctricas para el -); Vallas electrificadas; Control remoto de señales (Aparatos electrodinámicos para el -); Diodos electroluminiscentes [LED]; Electrolizadores; Lápices electrónicos para unidades de visualización; Tablones de anuncios electrónicos; Publicaciones electrónicas descargables; Tubos de vacío [radio]; Tubos termoiónicos; Tubos amplificadores; Epidiascopios; Ergómetros; Etiquetas electrónicas para mercancías; Películas cinematográficas impresionadas; Exposímetros; Facturadoras (Máquinas -); Fax (Aparatos de -); Maniquíes de prueba de choques; Cámaras cinematográficas; Películas impresionadas; Filtros fotográficos; Filtros para máscaras respiratorias; Pantallas fluorescentes; Cámaras fotográficas; Células fotovoltaicas; Cuartos oscuros [fotografía]; Fotómetros; Física (Aparatos e instrumentos de -); Celdas galvánicas; Galvanómetros; Agrimensura (Instrumentos de -); Aparatos de GPS; Discos acústicos; Púas de tocadiscos (Dispositivos para cambiar -); Brazos de tocadiscos; Tocadiscos; Kits manos libres para teléfonos; Extintores; Heliográficos (Aparatos -); Votación (Máquinas de -); Visores fotográficos; Sondeo (Aparatos y máquinas de -); Sonómetros; Sondalezas; Parquímetros; Relojes de fichar; Batefuegos; Hologramas; Bocinas; Cambiadiscos [periféricos informáticos]; Prismas [óptica]; Pararrayos; Rociadores automáticos contra incendios; Lanzas para mangas de incendio; Densímetros; Refractores; Tarjetas magnéticas de identificación; Fundas de identificación para hilos eléctricos; Bridas de identificación para hilos eléctricos; Indicadores de pérdida eléctrica; Incubadoras para cultivos bacterianos; Circuitos integrados; Intercomunicación (Aparatos de -); Inversores [electricidad]; Ionización (Aparatos de -) que no sean para el tratamiento del aire ni del agua; Unidades de disco [hardware]; Agujas de zafiro para tocadiscos; Cascos de equitación; Parachispas; Fusibles; Cables de arranque para motores; Cables de fibra óptica; Anillos de calibración; Gramiles; Calculadoras; Calculadoras de bolsillo; Tubos capilares; Tarjetas magnéticas codificadas; Tarjetas inteligentes; Antioxidante (Dispositivos catódicos de protección -); Cátodos; Intermediarios [fotografía]; Cajas para portaobjetos; Cartuchos de videojuegos; Teclados de ordenador; Frecuencímetros; Cables coaxiales; Codificadores magnéticos; Pulseras de identificación codificadas magnéticas; Raíles electrificados para montar proyectores; Colectores eléctricos; Comparadores; Compases [instrumentos de medición]; Brújulas marinas; Conmutadores; Conmutación (Aparatos eléctricos de -); Bornes [electricidad]; Condensadores eléctricos; Acometidas de líneas eléctricas; Conectores [electricidad]; Contactos eléctricos; Fotocopiadoras; Lentes correctoras [óptica]; Cosmografía (Instrumentos de -); Inducidos [electricidad]; Cajas de derivación [electricidad]; Cajas de altavoces; Costura (Cintas métricas de -); Dibujos animados; Retortas; Podómetros; Cristales de galena [detectores]; Mantas ignífugas; Tapas de enchufe; Mirillas ópticas para puertas; Cuero (Aparatos para medir el espesor del -); Espesor de las pieles (Aparatos para medir el -); Indicadores de cantidad; Fermentación (aparatos de -) [aparatos de laboratorio]; Acidímetros; Oxígeno (Aparatos para trasvasar -); Copelas; Mobiliario especial de laboratorio; Centrífugas de laboratorio; Hornos de laboratorio; Bandejas de laboratorio; Lactodensímetros; Pesaleches; Lámparas para cuartos oscuros [fotografía]; Computadoras portátiles; Láseres que no sean para uso médico; Linternas mágicas; Fotográficas (Aparatos para satinar impresiones -); Trajes especiales de protección para aviadores; Burbuja (Niveles de -); Alcoholímetros; Reglas de cálculo; Cucharas dosificadoras; Soportes magnéticos de datos; Discos magnéticos; Unidades de cinta magnética [informática]; Cintas magnéticas; Magnetófonos; Grabadoras de vídeo; Imanes; Imanes decorativos; Manómetros; Vacuómetros; Máscaras de protección; Máscaras de buceo; Matemáticos (Instrumentos -); Letreros mecánicos; Fichas (Mecanismos para aparatos accionados por -); Cobre (Hilos de -) aislados; Megáfonos; Diafragmas para aparatos científicos; Indicadores de velocidad; Clinómetros; Medición (Aparatos de -); Medición (Instrumentos de -); Mediciones de precisión (Aparatos para -); Medición (Aparatos eléctricos de -); Planchetas [instrumentos de agrimensura]; Calibradores; Medidores; Indicadores de gasolina; Pies de rey; Globos meteorológicos; Meteorológicos (Instrumentos -); Metrónomos; Micrófonos; Tornillos micrométricos para instrumentos ópticos; Palmers; Microprocesadores; Microscopios; Microtomos; Romanas [balanzas]; Previo pago (Mecanismos para aparatos de -); Televisores (Mecanismos de previo pago para -); Cubetas de lavado [fotografía]; Señales de bruma no explosivas; Módems; Vigilancia (Aparatos eléctricos de -); Pantallas de vídeo; Monitores [hardware]; Monitores [programas informáticos]; Básculas [aparatos de pesaje]; Tramas de fotograbado; Ratones [hardware]; Cargadores de pilas y baterías; Cargadores para baterías eléctricas; Rodilleras para trabajadores; Ecosondas hidrográficas; Naval (Aparatos de señalización -); Estuches de instrumentos de disección [microscopia]; Señales luminosas o mecánicas; Linternas de señales; Navegación (Instrumentos de -); Náuticos (Aparatos e instrumentos -); Navegación (aparatos de -) para vehículos [ordenadores de a bordo]; Letreros de neón; Chalecos antibalas; Nivelación (Instrumentos de -); Anteojo (Niveles de -); Jalones [instrumentos de agrimensura]; Soportes ópticos de datos; Grabaciones sonoras (Soportes para -); Pinzas nasales para buceo y natación; Ordenadores portátiles; Escalas de salvamento; Objetivos [óptica]; Manguitos de unión para cables eléctricos; Bobinas eléctricas (Soportes de -); Trajes de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; Monturas de quevedos; Calzado de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; Circuitos impresos; Rayos X (Dispositivos de protección contra los -), que no sean para uso médico; Gafas de deporte; Cascos protectores para deportes; Ropa ignífuga; Lonas de salvamento; Cascos de protección; Accidentes (Dispositivos de protección personal contra -); Guantes de protección contra accidentes; Guantes de protección contra los rayos X para uso industrial; Redes de protección contra accidentes; Caretas y máscaras de protección para obreros; Escafandras; Trajes ignífugos; Escurridores para uso fotográfico; Recipientes de vidrio graduados; Resistencias eléctricas; Discos reflectantes personales para prevenir accidentes de tránsito; Antiparásitos (dispositivos -) [electricidad]; Ohmímetros; Octantes; Oculares; Lentes oculares (Instrumentos con -); Plomadas; Plomos de plomada; Limitadores [electricidad]; Programas de sistemas operativos informáticos grabados; Reposamuñecas para ordenador; Fibras ópticas [filamentos conductores de ondas luminosas]; Discos ópticos compactos; Condensadores ópticos; Ópticos (Aparatos e instrumentos -); Vidrio óptico; Lectores ópticos; Óptica (Artículos de -); Oscilógrafos; Reproductores de sonido portátiles; Cuentarrevoluciones; Ozonizadores; Pabellones [conos] de altavoces; Tableros de conexión; Paneles de señalización luminosos o mecánicos; Cintas para limpiar cabezales de lectura; Cintas para grabaciones sonoras; Cinturones salvavidas; Periféricos informáticos; Periscopios; Pipetas; Silbatos para perros; Silbatos de señalización; Silbatos de alarma; Planímetros; Fundas para cables eléctricos; Pantallas de proyección; Pantallas [fotografía]; Escandallos; Plóters [trazadores]; Gases (Aparatos para analizar -); Gasómetros [instrumentos de medición]; Ordenadores; Programas informáticos grabados; Programas informáticos [software descargable]; Impresoras de ordenador; Software [programas grabados]; Contadores; Ábacos; Alfombrillas de ratón; Aleaciones metálicas (hilos de -) [fusibles]; Cajas registradoras; Polarímetros; Semiconductores; Calcetines electrotérmicos; Alarma (Instrumentos de -); Alarmas sonoras; Control del franqueo (Aparatos de -); Calibres; Nonius; Guantes de buceo; Alimentos (Aparatos para analizar -); Estuches para gafas; Estuches para quevedos; Estuches para lentes de contacto; Mangueras contra incendios; Alarmas contra incendios; Bombas contra incendios; Reglas [instrumentos de medición]; Metros [instrumentos de medición]; Reglas de carpintero [reglas de corredera]; Lectores de casetes; Lectores de discos compactos; Traductores electrónicos de bolsillo; Reproductores multimedia portátiles; Teléfonos móviles; Protectores de sobretensión; Telerruptores; Disyuntores; Balanzas de precisión; Relojes de arena; Receptores [audio y vídeo]; Grabación de sonido (Aparatos de -); Reproducción de sonido (Aparatos de -); Aire (Aparatos analizadores de -); Telefónicos (Aparatos -); Programas de juegos informáticos; Proyección (Aparatos de -); Proyectores de diapositivas; Interfaces [informática]; Ovoscopios; Disquetes; Pirómetros; Radares; Radio (Aparatos de -); Radiología (Aparatos de -) para uso industrial; Radiotelefónicos (Aparatos -); Radiotelegráficos (Aparatos -); Radiobúsqueda (Aparatos de -); Marcos para diapositivas; Diapositivas (Aparatos para enmarcar -); Refractómetros; Control (Aparatos eléctricos de -); Reguladores de voltaje para vehículos; Calderas (Instrumentos de control de -); Reguladores de luces de escenario; Reguladores de velocidad para tocadiscos; Variadores de luz eléctricos; Termorreguladores (Aparatos -); Relés eléctricos; Películas de rayos X impresionadas; Rayos X (Aparatos e instalaciones para generar -) que no sean para uso médico; Aparatos de rayos X que no sean para uso médico; Tubos de rayos X que no sean para uso médico; Reóstatos; Altavoces; Respiradores para filtrar el aire; Maniquíes para ejercicios de salvamento [aparatos de instrucción]; Cadenas de agrimensura; Películas (Aparatos para cortar -); Tableros de control [electricidad]; Radiografías que no sean para uso médico; Tableros de distribución [electricidad]; Consolas de distribución [electricidad]; Cajas de distribución [electricidad]; Mercurio (Niveles de -); Medir la velocidad (aparatos para -) [fotografía]; Correderas; Sacarímetros; Salinómetros; Navegación (Aparatos de -) por satélite; Satélites para uso científico; Sumar (Máquinas de -); Sextantes; Esferómetros; Timbres de alarma eléctricos; Campanas de señalización; Simuladores de conducción y control de vehículos; Sirenas; Vidrio con revestimiento conductor eléctrico; Armarios de distribución [electricidad]; Observación (Instrumentos de -); Auriculares; Antirreflejo (Anteojos -); Escáneres [periféricos informáticos]; Cuentahilos; Cordones para quevedos; Válvulas solenoides [interruptores electromagnéticos]; Sonares; Sondas para uso científico; Ropa especial de laboratorio; Estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos; Espectrógrafos; Rayos X (Aparatos de -) que no sean para uso médico; Coyuntores; Conexión (Cajas de -); Disparadores [fotografía]; Balastos para aparatos de iluminación; Tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; Archivos de música descargables; Archivos de imagen descargables; Pies para aparatos fotográficos; Estereoscópicos (Aparatos -); Estereoscopios; Pantallas de amianto para bomberos; Soportes para retortas; Postes de T.S.H.; Cinematográfico (Dispositivos de montaje -); Oficinas (Máquinas de tarjetas perforadas para -); Dinero (Máquinas para contar y clasificar -); Máquinas contables; Correas para teléfonos móviles; Sulfitómetros; Estantes de secado [fotografía]; Fotográficas (Aparatos para secar impresiones -); Caretas para soldar; Punteros electrónicos luminosos; Letreros luminosos; Semáforos [dispositivos de señalización]; Fotocalcos (Aparatos para -); Bornes de presión [electricidad]; Tacómetros; Cuentakilómetros para vehículos; Control de velocidad para vehículos (Aparatos de -); Taxímetros; Hilos telefónicos; Telefónicos (Transmisores -); Auriculares telefónicos; Telefotografía (Aparatos de -); Telégrafos [aparatos]; Catalejos; Miras telescópicas para armas de fuego; Televisores; Teodolitos; Termómetros que no sean para uso médico; Indicadores de temperatura; Termostatos; Termostatos para vehículos; Obleas de silicio para circuitos integrados; Procesamiento de texto (Máquinas de -); Botones de timbre; Presión (Medidores de -); Inductores [electricidad]; Totalizadores; Transformadores eléctricos; Transformadores elevadores; Transpondedores; Transistores [electrónica]; Triodos; Trípodes para cámaras fotográficas; Triángulos de señalización de avería para vehículos; Conducciones eléctricas; Transportadores [instrumentos de medición]; Registradores de presión; Indicadores del nivel de agua; Urómetros; Aceleradores de partículas; Memorias USB; Rectificadores de corriente; Tapones auditivos para buceo; Filtros de rayos ultravioleta para la fotografía; Obturadores [fotografía]; Balanzas; Pesacartas; Pesaje (Aparatos e instrumentos de -); Variómetros; Acopladores [informática]; Equilibrado (Dispositivos de -); Pesaje (Máquinas de -); Tapones indicadores de presión para válvulas; Mangas catavientos; Videocámaras; Casetes de vídeo; Videocintas; Videoteléfonos; Varillas de zahorí; Viscosímetros; Higrómetros; Ondámetros; Conductores eléctricos; Gálibos [instrumentos de medición]; Hidrómetros; Niveles [instrumentos para determinar la horizontalidad]; Voltímetros; Balsas salvavidas; Tubos de descarga eléctrica que no sean para la iluminación; Interruptores; Emisores de señales electrónicas; Transmisores [telecomunicación]; Emisores [telecomunicación]; Radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; Altímetros; Frecuencia (Aparatos de alta -); Escolares (Aparatos -); Aerómetros; Alarmas antirrobo; Antirrobo (Instalaciones eléctricas -); Auxilio (Aparatos y dispositivos de -); Redes de seguridad; Chalecos salvavidas; Alidadas; Cerraduras eléctricas; Agendas electrónicas; Datos (Aparatos de procesamiento de -); Sonido (Aparatos de transmisión de -); Registradores de distancias (Aparatos -); Memorias de ordenador; Bombillas de flash; Enchufes; Pesas; Roscado (Calibres de -); Contestadores automáticos; Seguridad (Aparatos de -) para el tráfico ferroviario; Geodésicos (Aparatos e instrumentos -); Amplificadores; Ensayos de materiales (Instrumentos y máquinas para -); Probetas; Análisis (Aparatos de -) que no sean para uso médico; Marcadores de dobladillos; Espejos [óptica]; Espejos de inspección de trabajos; Ampliadores [fotografía]; Lupas [óptica]; Timbres [aparatos de alarma].

Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; Elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; Heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; Magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; Müntkäitatavad mehhanismid; Kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; Arvutitarkvara; Tulekustutid; Aktinomeetrid; Atsidimeetrid (Akude); Akupurgid; Akuanumad; Akud [elektriseadmed]; Akud (Sõiduki -), sõidukiakud, autoakud; Akustilised sidestid, helisidestid; Diafragmad, membraanid [akustika]; Helijuhid; Ampermeetrid; Anemomeetrid, tuulemõõturid; Anoodpatareid; Anoodid; Antennid; Antikatoodid; Apertomeetrid [optika]; Astrograafi objektiivid; Astronoomiaseadmed, astronoomiainstrumendid; Audiovisuaalsed õppevahendid; Juhtimisseadmed (Sõidukite automaat -); Rõhu automaatindikaatorid (Rehvi -); Muusikaautomaadid; Piletiautomaadid; Tuletõrje mootorpumbad; Autoraadiod, sõidukiraadiod; Asbestrõivad (Tulekindlad); Asbestist kaitsekindad; Asimuudiriistad, asimuudimäärajad; Sularahaautomaadid; Baromeetrid; Akud, patareid; Valgustuspatareid; Beetatronid; Turvatõkked, v.a sõidukiistmetele ja sporditarvetele; Välklambid, impulssvälgutid [fotograafia]; Vilkurid [signaaltuled]; Poid (Helendavad); Signaalpoid, signaalipoid; Märgistuspoid; Päästepoid; Prillid [optika]; Päikeseprillid; Prilliklaasid; Prilliraamid; Prilliketid; Kompassid, bussoolid; Sumistid; Ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; Ajareleed, automaatsed aeglülitid; Protsessorid; Keemiaaparaadid, -seadmed, -riistad; Hambakaitsmed; Kromatograafiaseadmed (Laboratoorsed); Kronograafid [ajaregistreerimisaparaadid]; Kiibid, pooljuhtkristallid [integraallülitused]; DNA kiibid; Puhastusseadmed (Heliplaatide); Poolid (Elektri -), elektripoolid; Elektromagnetilised poolid; Poolid [fototarbed]; Induktiivpoolid; Pingejagurid [elektrotehnika]; Galvaanielemendid; Akuplaadirestid; Päikesepatareid; Diafragmad [fototarbed]; Läätsekatted, läätsevutlarid; Röntgeniaparaadi ekraanid (Tööstuslikud); Pimestusvastased näoekraanid; Tuletõrjekaatrid; Kontaktläätsed; Optilised läätsed; Kaugjuhtimispuldid; Riiderid, lugerid [andmetöötlusseadmed]; Vöötkoodilugerid; Prillid; Tsüklotronid; Binoklid; Kaugusmõõturid; Kaugusmõõturid; Kaugjuhtimisseadmed; Elektrodünaamilised raudteepöörmete kaugjuhtimisaparaadid; Kaugsüüteseadmed (Elektrilised); Teletaibid; Dosimeetrid; Kessoonkambrid; Magnetlintide demagneetimisseadmed; Densitomeetrid; Akuplaadid; Trükkplaadid; Destilleerimisseadmed, destilleerseadmed laborites kasutamiseks; Destilleerimisseadmed, destilleerseadmed (Teadusotstarbelised); Detektorid; Suitsudetektorid, suitsuandurid; Metalliotsijad, metallidetektorid (Tööstuslikud ja sõjalised); Valerahadetektorid, v.a paberraha; Diagnostikaaparaadid, v.a meditsiinilised; Slaidid; Optilised lambid; Difraktsioonmikroskoobid; Diktofonid; Kompaktplaadid, laserplaadid, CD-d [audio-video]; Optilised kettad; Arvutuskettad; Teetähised (Helendavad või mehaanilised); Magnetjuhtmed; Telegraafijuhtmed; DVD-mängijad; Hingamisaparaadid (Akvalangisti, allveeujuja), akvalangid; Respiraatorid, v.a kunstliku hingamise seadmed; Hingamisaparaadid, v.a kunstlikuks hingamiseks; Dünamomeetrid; Juhtmed (Elektri -), elektrijuhtmed; Elektrilised uksekellad; Kaablid (Elektri -), elektrikaablid; Muundurid (Voolu -), voolumuundurid; Klemmid (Elektrilised); Elektrimagistraalliinid; Elektriliinimaterjalid [juhtmed, kaablid]; Elektriseadmed (Tööstusoperatsioonide kaugjuhtimise); Elektrikarjused; Elektrodünaamilised signaalide kaugjuhtimisseadmed; Valgust kiirgavad dioodid [LED]; Elektrolüüsivannid; Elektronpliiatsid [kuvarimanused]; Elektroonilised teadetetahvlid; Elektroonilised trükised (Allalaaditavad); Vaakumlambid [raadiolambid]; Elektronlambid; Võimenduslambid; Projektsiooniaparaadid; Ergomeetrid; Elektroonilised kaubamärgised; Kinofilmid (Säritatud); Särimõõdikud, eksponomeetrid; Faktuurmasinad; Faksid, faksiaparaadid; Mannekeennukud autoõnnetuste läbimängimiseks; Filmikaamerad; Filmid (Säritatud); Filtrid [fototarbed]; Filtrid (Respiraatori -), respiraatorifiltrid; Fluorestseerivad ekraanid; Kaamerad (Foto -), fotokaamerad, fotoaparaadid; Fotoelemendid; Pimikud [fotograafia]; Fotomeetrid; Füüsikaaparaadid ja -seadmed; Galvaanielemendid; Galvanomeetrid; Geodeesiariistad; Globaalse positsioneerimise (GPS -) seadmed; Heliplaadid; Plaadimängija nõelavahetusseadmed; Helikäpad (Plaadimängijate); Plaadimängijad, grammofonid; Mobiiltelefonide hands-free-komplektid; Tulekustutid; Heliograafid; Hääletamisseadmed, hääletusseadmed, hääletusmasinad; Pildinäidikud (Fotograafilised); Sondeerimisaparaadid, sondeerseadmed; Helilokaatorid; Nöörloodid; Parkimisautomaadid; Kontrollkellad [aja registreerimise seadmed]; Tulematerdusvahendid; Hologrammid; Ruuporid, kõnetorud; CD-seadmed (Arvutite); Prismad [optika]; Piksevardad; Piserdussüsteem [tuleohutusseade]; Tuletõrjevooliku otsakud; Densimeetrid, areomeetrid, tihedusmõõturid; Refraktorid; Identifitseerimiskaardid, isikukaardid (Magnetilised); Märgistuskatted (Elektrijuhtmete); Märgistussooned (Elektrijuhtmete); Elektrikaomõõturid; Inkubaatorid (Bakterikultuuride); Integraallülitused, mikroskeemid; Sisekommunikatsiooniseadmed; Inverterid, vaheldid [elektrotehnika]; Ionisaatorid, v.a õhu või vee töötlemiseks; Kettaajamid arvutitele; Plaadimängijanõelad; Ratsutamiseks (Kaitsekiivrid); Sädemekustutid, sädemepüüdurid; Sulavkaitsmed; Starterikaablid mootoritele; Kiudoptilised kaablid; Kalibreerimisrõngad, kalibreerrõngad; Rööbitsad [ehitus]; Kalkulaatorid, klahvarvutid; Taskukalkulaatorid; Kapillaartorud; Kodeeritud magnetkaardid; Integraalskeemkaardid [kiipkaardid]; Katoodkorrosioonitõrjeaparaadid; Katoodid; Plaadikassetid [fotograafia]; Mikroskoobiklaaside karbid, vutlarid; Videomängude kassetid; Arvutite klaviatuurid, klahvistikud; Sagedusmõõturid; Koaksiaalkaablid; Magnetilised kodeerimisseadmed; Kodeeritud, identifitseerivad magnetkäevõrud; Elektrifitseeritud rööbastee prožektorite paigaldamiseks; Kollektorid (Elektrilised); Komparaatorid; Nullsirklid [mõõteriistad]; Merekompassid; Kommutaatorid, ümberlülitid; Kommutatsiooniaparaadid (Elektrilised); Terminalid [elektrotehnika]; Kondensaatorid; Klemmid (Elektriliini -), elektriliiniklemmid; Vahelikud, pistmikud [elektrotehnika]; Pistikupesad [elektrotehnika]; Fotokopeerimisseadmed [Fotograafilised, elektrostaatilised, termilised]; Korrigeerläätsed [optika]; Kosmograafiainstrumendid, kosmograafiaseadmed; Ankrud [elektrotehnika]; Harukarbid [elektrotehnika]; Kastid (Kõlari -), kõlarikastid; Rätsepajoonlauad; Joonisfilmid, multifilmid, animafilmid; Retordid; Sammumõõturid; Galeniitkristallid [detektorid]; Tuletõrjevaibad; Pistikupesade katted; Uksesilmad; Naha paksusmõõturid; Naha paksusmõõturid; Koguseindikaatorid; Kääritusaparaadid [laboriaparaadid]; Happeareomeetrid, atsidimeetrid; Hapniku ülekandeseadmed; Tiiglid [laboriseadmed]; Laborimööbel; Laboratoorsed tsentrifuugid; Laboriahjud, ahjud laboris kasutamiseks; Laborikandikud, laborivannid; Laktodensimeetrid; Laktomeetrid; Pimikulambid [fototarbed]; Sülearvutid; Laserid, v.a meditsiinilised; Udupildiaparaadid, nõialaternad, laterna magica'd; Kõrgläikeseadmed, läigitid fotode trükkimiseks; Lenduriülikonnad, lenduritürbid [kaitseriietus]; Piiritusloodid; Alkoholomeetrid; Arvutuslükatid; Mõõtelusikad; Magnetandmekandjad; Kettad (Magnet -); Magnetlindiseadmed arvutitele; Magnetlindid; Magnetofonid; Videomagnetofonid; Magnetid; Magnetid (Dekoratiiv -); Manomeetrid, rõhumõõturid; Vaakummeetrid; Kaitsemaskid; Ujumismaskid; Matemaatilised instrumendid; Mehaanilised märgid; Žetoonkäitatavate automaatide mehhanismid; Vasktraat (Isoleeritud); Megafonid, ruuporid; Diafragmad (Teadusaparaatide); Kiirusindikaatorid, kiirusnäiturid; Klinomeetrid; Mõõteaparaadid, mõõteseadmed; Mõõteriistad, mõõdikud; Täppismõõteriistad, täppismõõdikud; Mõõteriistad (Elektrilised); Mensulid, plaanistuslauad [geodeesiariistad]; Mõõturid, mõõteriistad; Mõõtevahendid; Bensiininäiturid; Nihikud, nihkmõõdikud; Meteoroloogilised sondpallid; Meteoroloogiariistad; Metronoomid; Mikrofonid; Kruvinihutid (Optikariistade); Mikromeetrid; Mikroprotsessorid; Mikroskoobid; Mikrotoomid; Käsikaalud; Müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; Müntkäitatavad mehhanismid (Telerite); Vannid [fototarbed]; Udusignaaliseadmed, v.a pürotehnilised; Modemid; Seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed (Elektrilised); Videoekraanid; Monitorid, kuvarid [arvutiriistvara]; Monitorprogrammid, juhtprogrammid [arvutitarkvara]; Koormakaalud, platvormkaalud; Reproduktsioonirastrid, reprorastrid; Hiired [andmetöötlusseadmed]; Akulaadurid, patareilaadurid; Laadurid (Aku -), akulaadurid; Põlvekaitsmed (Tööliste); Meresügavuse sondid; Signaaliseadmed [merendus]; Karbid mikroanalüüsiriistakomplektidega; Signalisaatorid (Helendavad või mehaanilised); Signaallaternad, signaalilaternad; Navigatsiooniriistad; Merendusaparaadid ja -seadmed; Navigatsiooniseadmed [pardaarvutid]; Neoonmärgid, neoontähised; Kuulikindlad vestid; Nivelleerimisriistad, nivelliirid, nivelleerriistad; Nivelliirid, nivelleerriistad, nivelleerimisriistad; Nivelleerimislatid, nivelleerlatid [geodeesiatarbed]; Optilised andmekandjad; Helikandjad; Ninaklambrid sukeldujatele ja ujujatele; Märkmikarvutid; Tuletõrjeredelid; Objektiivid [läätsed] optika; Ühendusmuhvid (Elektrikaablite); Hoidikud (Elektripooli -); Kaitserõivad, kaitseriietus (Tulekindel, kiirguskindel); Prilliraamid; Jalatsid (Kaitse -), kaitsejalatsid Kiirguskindlad, tulekindlad; Trükklülitused, trükkskeemid; Röntgenikiirgusvastased vahendid, v.a meditsiinilised; Spordiprillid; Kaitsekiivrid sportimiseks; Tulekindlad kaitserõivad; Kaitsepresendid, ohutuspresendid; Kaitsekiivrid; Kaitsevahendid (Individuaal -), individuaalkaitsevahendid; Kindad (Kaitse -), kaitsekindad; Röntgenikiirgusvastased kindad (Tööstuslikud); Võrgud (Kaitse -), kaitsevõrgud, ohutusvõrgud; Tööliste näokaitseekraanid; Skafandrid, tuukriülikonnad; Riided (Tulekindlad kaitse -), tulekindlad kaitseriided; Tilgapüüdlid fotograafias kasutamiseks; Klaasist mõõteanumad; Takistid (Elektri -); Helkurid jalakäijatele (rõivaste juurde); Varjestusseadmed [Elektrilised]; Oommeetrid; Oktandid; Okulaarid; Okulaarseadised; Loodinöörid; Nöörloodid; Piirikud (Voolu -), voolupiirikud; Arvutiprogrammid [Salvestatud]; Randmetoed arvutikasutajaile; Optilised kiud; Kompaktplaadid, CD-ROM-id [püsimälu]; Optilised kondensaatorid; Optikaseadmed, optikariistad; Optiline klaas; Optilised märgiriiderid; Optikakaubad; Ostsillograafid; Kaasaskantavad pleierid; Pöördeloendurid, tahhomeetrid; Osonaatorid; Valjuhääldite helitorud; Kommutatsioonilauad, -paneelid, -kilbid, pistikulauad; Signaalpaneelid (Helendavad või mehaanilised); Helipea puhastuslindid [salvestus]; Helisalvestusribad; Päästevööd; Arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; Periskoobid; Pipetid; Koeraviled; Signaalviled, signaaliviled; Viled (Häire -), häireviled; Planimeetrid; Kaablikestad (Elektri -), elektrikaablikestad; Projektsiooniekraanid; Ekraanid [fototarbed]; Loodid; Plotterid; Gaasianalüsaatorid; Gasomeetrid [mõõteriistad]; Arvutid, raalid; Arvutiprogrammid [Salvestatud]; Arvutiprogrammid [allalaaditav tarkvara]; Arvutiprinterid; Arvutitarkvara (Salvestatud); Mõõturid; Arvelauad; Hiirematid; Metallisulamitest traat, sulavtraat; Kassaaparaadid; Polarimeetrid; Pooljuhid; Sokid (Elektrisoojendusega); Häireseadmed, alarmid, alarmseadmed; Helilised alarmiseadmed; Postitembelduskontrollseadmed; Tastrid, kobisirklid; Nooniused; Kindad (Tuukri -), tuukrikindad; Toiduanalüsaatorid; Prillitoosid; Prillitoosid; Kontaktläätsekarbid, kontaktläätsevutlarid; Tuletõrjevoolikud; Tulekahjualarmid; Tuletõrjeautod, tuletõrjepritsid; Mõõtejoonlauad; Joonlauad [mõõteriistad]; Mõõtelindid, tollipulgad; Kassetimängijad; Kompaktplaadimängijad, laserplaadimängijad; Elektroonilised taskutõlgid; Kaasaskantavad meediapleierid; Kaasaskantavad telefonid; Ülepingekaitsmed; Kauglülitid, kaugjuhtimisseadmed; Lülitid; Täppiskaalud; Liivakellad; Vastuvõtjad (Heli ja kujutise); Helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed; Helitaasestusaparaadid, helitaasestusseadmed; Õhuanalüsaatorid; Telefoniaparaadid; Arvutimänguprogrammid; Projektsiooniaparaadid, projektorid; Slaidiprojektorid; Liidesed arvutitele; Ovoskoobid; Disketid, ümbrikkettad; Püromeetrid; Radarid, raadiolokaatorid; Raadiod; Radioloogiaaparaadid (Tööstuslikud); Raadiotelefonijaamad; Raadiotelegraafijaamad; Raadiopiiparid; Slaidiraamid [fototarbed]; Slaidide tsentreerimisseadmed; Refraktomeetrid; Reguleerimisseadmed, reguleerseadmed (Elektrilised); Pingeregulaatorid (Sõidukite); Aurukatelde kontrollmõõteriistad, kontrollmõõdikud; Lavavalgustuse reguleerimisseadmed; Kiirusregulaatorid (Plaadimängijate, grammofonide); Valgusregulaatorid [Elektrilised]; Soojusregulaatorid; Releed (Elektri -); Röntgenifilmid (Säritatud); Röntgenikiirgusseadmed ja aparaadid, v.a meditsiinilised; Röntgeniaparaadid, v.a meditsiinilised; Röntgenitorud, v.a meditsiinilised; Reostaadid; Kõlarid, valjuhääldid; Respiraatorid; Elustamismannekeenid [õppeseadis]; Mõõteketid [geodeesiatarbed]; Filmimontaažiseadmed; Kilbid (Elektri -), elektrikilbid; Röntgenipildid, v.a meditsiinilised; Jaotuskilbid [elektrotehnika]; Jaotuspuldid [elektrotehnika]; Jaotuskarbid [elektrotehnika]; Elavhõbeloodid; Kiirusmõõdikud [fotograafia]; Logid [mõõteriistad]; Sahharimeetrid; Soolsusmõõturid; Satelliitnavigatsiooniaparatuur; Satelliidid (Teadusotstarbelised); Summaatorid, summeerimisseadmed, summeerseadmed; Sekstandid; Sferomeetrid; Häirekellad (Elektrilised); Signaalkellad, signaalikellad; Valmendid (Sõidukijuhtimis -); Sireenid; Klaas (Elektrijuhiga kaetud); Jaotuskarbid [elektrotehnika]; Vaatlusriistad, vaatlusseadmed; Kõrvaklapid; Pimestusvastased prillid; Skannerid, skaneerseadmed [andmetöötlusseadmed]; Kaitseprillid; Prillipaelad; Solenoidventiilid [elekromagnetlülitid]; Hüdrolokaatorid; Sondid (Teadusotstarbelised); Laborantide erirõivastus; Karbid (Fotoseadmete ja fotoriistade); Spektrograafid; Spektroskoobid; Võrgulülitid; Ühenduskarbid [elektrotehnika]; Katiku päästikud [fototarbed]; Valgustiballast; Allalaaditavad helinad mobiiltelefonidele; Muusikafailid (Allalaaditavad); Pildifailid (Allalaaditavad); Statiivid (Fotoseadmete); Stereoskoopilised aparaadid; Stereoskoobid; Tuletõrjujate asbestekraanid; Retordihoidikud, retordistatiivid; Raadiomastid; Kinofilmi montaažiseadmed; Perfokaardiseadmed [kantseleiseadmed]; Rahalugerid ja -sorteerid; Raamatupidamisarvutid, lauaarvutid; Mobiiltelefonide rihmad; Sulfitomeetrid; Kuivatusraamid, fotokuivatid [fototarbed]; Fotokuivatusseadmed, fotokuivatid; Keevitajate kaitsekiivrid; Laserkaardikepid; Märgid (Helendavad); Valgusfoorid [signaalseadmed]; Valguskopeeraparaadid; Juhtmeühendusklemmid [elektrotehnika]; Tahhomeetrid, pöördeloendurid; Miililoendurid (Sõidukite); Kiiruspiirikud (Sõidukite); Taksomeetrid; Telefonitraadid; Telefonimikrofonid; Raadiovastuvõtjad; Fototelegraafiaparaadid; Telegraafiaparaadid; Teleskoobid; Teleskoopsihikud (Tulirelvade); Telerid; Teodoliidid; Termomeetrid, v.a meditsiinilised; Temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid; Termostaadid; Termostaadid (Sõidukite); Integraallülituste toorikkristallid [räniplaadid]; Tekstitöötlusvahendid; Kellanupud; Rõhumõõturid, manomeetrid; Induktorid [elektrotehnika]; Totalisaatorid; Trafod, transformaatorid [elektrotehnika]; Pinget tõstvad transformaatorid; Transponderid; Transistorid [elektroonika]; Trioodid; Kolmjalad, statiivid (Kaamerate); Ohukolmnurgad [autotarvikud]; Juhtmed [elektrotehnika]; Nurgamõõturid, mallid [mõõteriistad]; Surveindikaatorid, survenäiturid; Veetasemeindikaatorid, veenivoonäiturid; Ureomeetrid, albuminomeetrid; Osakeste kiirendid; USB-mälupulgad; Alaldid; Kõrvatropid (Allveeujujate, tuukrite); Ultraviolettfiltrid fotograafias kasutamiseks; Katikud [fototarbed]; Kaalud; Kirjakaalud; Kaalumisseadmed, kaalumisriistad; Variomeetrid; Sidestid [andmetöötlusseadmed]; Balansseerimisseadmed, balansseerseadmed; Kaalumisseadmed; Ventiilide rõhuindikaatorikorgid; Tuulekotid tuule suuna määramiseks; Taasestavad videokaamerad; Videokassetid; Videolindid; Videotelefonid; Pildad, nõiavitsad veesoone leidmiseks; Viskosimeetrid; Niiskusmõõturid, hügromeetrid; Lainemõõturid; Elektrijuhid; Gabariidimõõdikud; Hüdromeetrid; Loodid; Voltmeetrid; Päästeparved; Gaaslahendustorud (Elektrilised), v.a valgustusseadmed; Lülitid (Elektri -), elektrilülitid; Saatjad (Elektronsignaalide); Televisioonisaatjad, telesaatjad; Saatjad (Tele -), telesaatjad, televisioonisaatjad; Raadiotelefonid; Altimeetrid, kõrgusmõõturid; Kõrgsagedusaparaadid; Õppeaparaadid, õppeseadmed; Aeromeetrid; Vargavastased seadmed; Vargustõrjeseadmed (Elektrilised); Elustusseadmed, elustusaparatuur; Päästevõrgud; Päästevestid; Alidaadid [nurgamõõteriistade osad]; Lukud (Elektri -), elektrilukud; Märkmikud (Elektroonilised); Andmetöötlusseadmed; Heliedastusseadmed; Odomeetrid; Arvutite mäluseadmed; Välklambid [fotograafia]; Pistikud, pistikupesad jm ühendused [elektrotehnika]; Kaaluvihid; Keermekaliibrid; Telefoni automaatvastajad; Raudtee liiklusohutusseadmed; Geodeesiaaparaadid ja -seadmed; Võimendid; Materjalide teimiseadmed; Katseklaasid; Analüsaatorid, analüüsiseadmed, v.a meditsiinilised; Äärisekõrguse märklid; Peeglid, peegeldid [optika]; Peeglid (Kontroll -), kontrollpeeglid; Suurendusaparaadid, suurendid [fotoseadmed]; Luubid, suurendusklaasid [optika]; Kellad [häireseadmed, hoiatusseadmed].

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; Laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; Kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; Kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; Tietokoneohjelmistot; Tulensammutuslaitteet; Säteilymittarit; Happomittarit paristoja varten; Akkuastiat; Akun kotelot; Akut, sähköiset; Akut (Sähkö -), ajoneuvoihin; Akustiset kytkimet; Äänikalvot; Akustiset kaapelijohdot; Ampeerimittarit; Tuulennopeusmittarit; Anodiparistot; Anodit; Antennit; Antikatodit; Apertometrit [optisina laitteina]; Linssit tähtivalokuvaukseen; Astronomialaitteet ja -välineet; Audiovisuaaliset opetuslaitteet; Ohjauslaitteet ajoneuvoihin, automaattiset; Ajoneuvojen rengaspaineen ilmaisimet, automaattiset; Äänilevyautomaatit; Lippuautomaatit; Moottoriruiskut [paloruiskut]; Ajoneuvoradiot; Asbestivaatteet suojaksi tulelta; Asbestikäsineet suojaksi onnettomuuksilta; Atsimuuttilaitteet; Pankkiautomaatit; Ilmapuntarit; Paristot (Sähkö -); Valaisinparistot; Beetatronit; Turvakiinnikkeet [paitsi ajoneuvojen istuimiin ja urheiluvälineisiin]; Salamavalolamput [valokuvaukseen]; Suuntavilkut; Merimerkit, valaisevat; Merkinantopoijut; Merkkipoijut; Pelastusrenkaat; Silmälasit [optiikka]; Aurinkolasit; Silmälasien linssit; Silmälasinkehykset; Nenälasiketjut; Kompassit; Summerit; Aikapiirturilaitteet; Aikakytkimet, automaattiset; Keskusyksiköt [suorittimet]; Kemian laitteet ja kojeet; Hammassuojat; Kromatografiset laitteet laboratoriokäyttöön; Kronografit [ajanmittauslaitteet]; Sirut (Mikro -); DNA-sirut; Puhdistuslaitteet äänilevyille; Käämit (Sähkö -); Sähkömagneettiset käämit; Puolat valokuvauskoneisiin; Kuristuskäämit [sähkövarusteina]; Vaimentimet (Sähkö -); Sähköparistot; Hilat paristoihin; Aurinkoparistot; Himmentimet [valokuvaus]; Vastavalosuojat; Röntgensäteilysuojat teollisuuskäyttöön; Häikäisysuojat; Ruiskulaivat [tulipalojen sammutukseen]; Piilolinssit; Optiset linssit; Teleprompterit [lukulaitteet televisioesiintyjiä varten]; Lukijat [tietokonelaitteina]; Viivakoodinlukijat; Nenälasit; Syklotronit; Kiikarit; Etäisyysmittauslaitteet; Etäisyysmittarit; Kauko-ohjauslaitteet; Sähködynaamiset laitteet ratavaihteiden kauko-ohjaukseen; Tunnistesäikeet sähköjohtoja varten; Kaukokirjoittimet; Dosimetrit; Paineentasauskammiot; Magneettinauhojen demagnetointilaitteet; Densitometrit; Akkujen laatat; Piirilevyt; Tislausastiat laboratoriokokeisiin; Tislauslaitteet tieteellisiin tarkoituksiin; Ilmaisimet; Savunilmaisimet; Metallinilmaisimet teollisuus- tai sotilaskäyttöön; Väärennetyn rahan paljastuslaitteet; Diagnoosilaitteet, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Diapositiivit; Optiset lamput; Difraktiolaitteet [mikroskooppitutkimuksiin]; Sanelukoneet; CD-levyt (Ääni- ja kuva -); Optiset levyt; Laskentakiekot; Liikennemerkit, valaisevat tai mekaaniset; Magneettilangat; Lennätinlangat; DVD-soittimet; Hengityslaitteet sukeltamiseen; Hengitysnaamarit [paitsi tekohengitykseen]; Hengityslaitteet, paitsi tekohengitykseen; Dynamometrit; Johtimet (Sähkö -); Sähköiset ovikellot; Kaapelit (Sähkö -); Konvertterit (Sähkö -); Liittimet (Sähkö -); Sähkökaapelijohdot; Sähköjakeluverkkokaapelit; Sähkölaitteistot teollisten toimintojen kauko-ohjaukseen; Sähköaidat; Sähködynaamiset merkinantolaitteet kauko-ohjaukseen; Hohtodiodit [ledit]; Elektrolysoimislaitteet; Kynät, elektroniset; Elektroniset ilmoitustaulut; Elektroniset julkaisut [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Elektroniputket [radioihin]; Elektroniputket; Vahvistusputket; Heijastuskuvakoneet; Ergometrit; Elektroniset hintalaput; Elokuvafilmi [valotettu]; Valotusmittarit; Laskutuskoneet; Faksimilekojeet; Kolaritestinuket; Elokuvakamerat; Filmit, valotetut; Suodattimet [valokuvaus]; Suodattimet kaasunaamareihin; Fluoresoivat projisointikankaat; Kamerat; Fotojännitediodit; Pimiöt [valokuvien kehitykseen]; Valomittarit; Fysiikan laitteet ja kojeet; Galvaaniset kennot; Galvanometrit; Geodeettiset kojeet; GPS-laitteet; Äänilevyt; Levysoitinneulojen vaihtimet; Äänivarret levysoittimiin; Levysoittimet; Puhelimien hands-free -laitteet; Sammuttimet; Heliografiset laitteet; Äänestyskoneet; Etsimet kameroihin; Luotauslaitteet ja -kojeet; Äänenpaikanninkojeet; Luotinuorat [-langat]; Pysäköintimittarit; Aikapiirturit; Sammutuspiiskat; Hologrammit; Puheluputket; Levyautomaatit [tietokoneisiin]; Prismat [optiset laitteet]; Ylijännitesuojat; Vihmoittimet [sprinklerit] palontorjuntaan; Paloletkujen suuttimet; Tiheysmittarit; Refraktorit; Henkilökortit, magneettiset; Tunnistevaipat sähköjohtoja varten; Säikeet (Tunniste -), sähköjohtoihin; Sähkövirran hävikin ilmaisimet; Bakteerienviljelykaapit; Mikropiirit; Sisäpuhelinlaitteet; Muuntimet [sähkötarvikkeina]; Ionointilaitteet, paitsi ilman tai veden käsittelyyn; Levyasemat [tietokoneita varten]; Levysoitinneulat; Ratsastuskypärät; Kipinäsuojat; Sulakkeet; Käynnistyskaapelit moottoreita varten; Kuituoptiikkakaapelit; Asteitusrenkaat; Suuntapiirtimet [puusepille]; Laskukoneet; Taskulaskimet; Kapillaariputket; Koodatut magneettikortit; Älykortit [mikropiirikortit]; Katodiset korroosionestolaitteet; Katodit; Valokuvauslevyjen pidikkeet; Mikroskooppien kohdelasikotelot; Videopelikasetit; Tietokonenäppäimistöt; Taajuusmittarit; Koaksiaalikaapelit; Magneettikooderit; Koodatut tunnistusrannekkeet, magneettiset; Virtakiskot kohdevalaisimien asennukseen; Virrankokoojat [sähkötarvikkeina]; Vertaimet; Harpit [mittauslaitteina]; Laivakompassit; Katkaisijat; Virran kääntämiseen käytettävät sähkölaitteet; Liitosnavat [sähkö]; Kondensaattorit; Liittimet sähköjohtoja varten; Liittimet (Sähkö -); Koskettimet (Sähkö -); Valokopiokoneet [sähköstaattiset, termiset]; Korjauslinssit; Kosmografiset kojeet; Ankkurit (Sähkö -); Jakorasiat [sähkö]; Kaiutinkotelot; Ompelijan mitat; Animaatioelokuvat; Retortit; Askelmittarit; Lyijyhohdekiteet [ilmaisimina]; Sammutuspeitteet; Kannet pistorasioihin; Ovisilmälinssit; Nahan paksuusmittarit; Nahan paksuuden mittauslaitteet; Määrämittarit; Käymislaitteet [laboratoriovälineinä]; Happomittarit; Hapenpullotuslaitteet; Laboratiorioupokkaat; Huonekalut (Erikois -), laboratorioihin; Laboratoriosentrifugit; Uunit laboratoriokäyttöön; Laboratoriolautaset; Maitohappomittarit; Maitomittarit; Pimiövalaisimet [valokuvaukseen]; Sylimikrot; Laserit, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Skioptikonit; Valokuvien kiillotuslaitteet; Suojapuvut lentäjille; Vesivaa'at; Alkometrit; Laskutikut; Mittalusikat; Magneettiset tietovälineet; Magneettilevyt; Magneettinauha-asemat [tietokoneisiin]; Magneettinauhat; Ääninauhurit; Videonauhurit; Magneetit; Koristemagneetit; Manometrit; Tyhjömittarit; Suojanaamarit; Sukellusnaamarit; Piirtimet; Mekaaniset kyltit; Laskintoimisten laitteiden koneistot; Kuparilanka, eristetty; Megafonit; Kalvot tieteellisiin kojeisiin; Nopeusmittarit; Kallistusmittarit; Mittauslaitteet; Mittalaitteet; Täsmämittauslaitteet; Mittalaitteet, sähkötoimiset; Mittapöydät [mittauslaitteina]; Mittarit; Mitat; Bensiinimittarit; Työntötulkit; Säähavaintopallot; Ilmatieteelliset kojeet; Metronomit [tahtimittarit]; Mikrofonit; Mikrometriruuvit optisiin kojeisiin; Mikrometrit; Mikroprosessorit; Mikroskoopit; Mikrotomit; Puntarit; Kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; Kolikkokäyttöiset koneistot televisiovastaanottimille; Pesukourut valokuvien kehitykseen; Sumusignaalit, ei-räjähtävät; Modeemit; Valvontalaitteet, sähkökäyttöiset; Videokuvaruudut; Monitorit (Tietokone -); Valvontaohjelmat [tietokoneohjelmat]; Lavavaa'at [siltavaa'at]; Valkokankaat valopiirroksia varten; Hiiret [tietokonelaitteina]; Akunlatauslaitteet; Latauslaitteet sähköparistoille; Polvensuojaimet työntekijöille; Kaikuluotaimet; Merenkulussa käytettävät merkinantolaitteet; Kotelot varustettuina dissektiokojeilla [mikroskooppitutkimuksiin]; Merkinantolaitteet, valaisevat tai mekaaniset; Vilkkulyhdyt; Navigointikojeet; Merenkulkulaitteet ja -kojeet; Ajoneuvojen navigointilaitteet [tietokoneina]; Neonmainokset; Luotiliivit; Vaaituskojeet; Tasaimet [vaaituskojeet]; Mittakepit ja -tikut; Optiset tietovälineet; Äänitallentimet; Nenäpinteet uimareille ja sukeltajille; Salkkumikrot; Palotikkaat; Objektiivit [linssit]; Liitosholkit sähköjohtoja varten; Pitimet sähkökäämeille; Vaatteet suojaksi tapaturmilta, säteilyltä ja tulelta; Nenälasikehykset; Kengät suojaksi tapaturmilta, säteilyltä ja tulelta; Painetut piirit; Röntgensäteiltä suojaavat laitteet, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Suojalasit urheilemiseen; Suojakypärät urheilemiseen; Tulensuojavaatteet; Suojapeitteet; Suojakypärät; Suojalaitteet onnettomuuksien varalta, henkilökohtaiset; Käsineet suojaksi onnettomuuksilta; Käsineet suojaksi röntgensäteiltä teollisuuskäyttöön; Verkot suojaksi onnettomuuksilta; Työntekijöiden kasvonsuojukset; Sukelluspuvut; Suojavaatteet tulta vastaan; Valokuvaustelineet; Mittalasit; Vastukset (Sähkö -); Liikenneonnettomuuksien välttämiseen käytettävät henkilökohtaiset heijastimet; Häiriönpoistolaitteet [sähkötarvikkeina]; Vastusmittarit; Oktantit; Okulaarit; Okulaareja sisältävät kojeet; Luotilangat; Mittaluotit; Rajoittimet [sähkötarvikkeina]; Käyttöohjelmistot tietokoneille [tallennetut]; Rannetuet käytettäviksi tietokoneiden kanssa; Optiset kuidut; CD-levyt [ROM]; Kokoojalinssit; Optiset laitteet ja kojeet; Optinen lasi; Optiset merkinlukijat; Optiset välineet; Oskillografit; Kannettavat stereolaitteet; Kierroslaskimet; Otsonoimislaitteet; Torvet (Kaiutin -); Kytkintaulut; Merkinantokilvet, valaisevat tai mekaaniset; Magneettipään puhdistusnauhat [nauhureihin]; Ääninauhat; Pelastusvyöt; Oheislaitteet tietokoneille; Periskoopit; Pipetit; Koirapillit; Merkinantopillit; Vihellyshälyttimet; Planimetrit; Vaipat sähköjohtoihin; Valkokankaat; Valkokankaat [valokuvaukseen]; Luotausluodit; Piirturit; Kaasuntestauslaitteet; Kaasumittarit [mittauslaitteena]; Sylimikrot; Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Tietokoneohjelmistot [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Tietokonetulostimet; Tietokoneohjelmistot [tallennetut]; Laskimet; Helmitaulut; Hiirimatot; Sulakelanka; Kassakoneet; Polarimetrit; Puolijohteet; Sukat, sähkölämmitteiset; Hälyttimet; Äänihälyttimet; Postimerkkien tarkistuskojeet; Mittaharpit; Hienosäätimet; Käsineet (Sukellus -); Elintarvikkeiden analyysilaitteet; Silmälasikotelot; Nenälasikotelot; Piilolinssisäiliöt; Paloletkut; Palohälyttimet; Paloruiskut; Viivaimet [mittapuut]; Viivoittimet [mittoina]; Puusepän mitat; Kasettisoittimet; CD-levysoittimet; Elektroniset taskutulkit; Kannettavat mediasoittimet; Matkapuhelimet; Jännitesuojaimet; Kaukokatkaisijat; Virrankatkaisimet; Tarkkuusvaa'at; Tiimalasit; Vastaanottimet (Radio- ja televisio -); Äänityslaitteet; Äänentoistolaitteet; Ilman analysointilaitteet; Puhelinlaitteet; Tietokonepeliohjelmistot; Projisoimiskojeet; Diaprojektorit; Liitäntälaitteet tietokoneisiin; Munien läpivalaisulaitteet; Levykkeet [tietovälineinä]; Pyrometrit; Tutkat; Radiot; Röntgenlaitteet teollisuuskäyttöön; Radiopuhelinlaitteet; Radiosähkötyslaitteet; Radiohakulaitteet; Diapositiivien kehykset; Diapositiivien keskityslaitteet; Refraktometrit; Säätölaitteet, sähkökäyttöiset; Jännitteensäätimet ajoneuvoihin; Lämmityskattiloiden säätökojeet; Näyttämövalaisinsäätimet; Nopeudensäätimet levysoittimiin; Valonsäätimet [sähkötarvikkeina]; Lämmönsäätölaitteet; Releet (Sähkö -); Röntgenfilmi, valotettu; Röntgensäteitä tuottavat laitteet ja laitteistot, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Röntgenlaitteet, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Röntgenputket, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Säätövastukset; Kaiuttimet; Hengityssuojaimet ilman suodatukseen; Tekohengitysmallinuket [opetusvälineinä]; Mittaketjut [maanmittaukseen]; Kuvanauhojen leikkauslaitteet; Ohjauspaneelit [sähkö]; Röntgenkuvat, paitsi lääketieteellisiin tarkoituksiin; Sähkönjakotaulut; Jakelutaulut [sähkötarvikkeina]; Kytkinkotelot [sähkötarvikkeina]; Elohopeavaa'at; Nopeudensäätimet valokuvaukseen; Lokit [mittalaitteina]; Sakkarimetrit; Salinometrit, suolapitoisuusmittarit; Satelliittinavigointilaitteet; Satelliitit tieteellisiin tarkoituksiin; Yhteenlaskukoneet; Sekstantit; Sferometrit [kuperuusmittarit]; Hätäkellot, sähkökäyttöiset; Merkinantokellot; Simulaattorit ajoneuvojen ohjaamiseen ja hallintaan; Sireenit; Lasi varustettuna sähköjohtimilla; Haaroitusrasiat [sähkötarvikkeina]; Tarkastuskojeet; Kuulokkeet; Häikäisysuojalasit; Kuvanlukijat [skannerit], tietokoneisiin; Langanlaskulaitteet; Nenälasipunokset; Solenoidiventtiilit; Ääniluotaimet; Koettimet [sondit], tieteellisiin tarkoituksiin; Vaatteet laboratoriokäyttöön, erikoisvalmisteiset; Kotelot valokuvauskojeille ja -laitteille; Spektrografilaitteet; Spektroskoopit; Virransulkimet; Liitinrasiat (Sähkö -); Sulkimenlaukaisimet valokuvauskoneisiin; Valaistuslaitteiden vakauttajat; Ladattavat soittoäänet matkapuhelimiin; Ladattavat musiikkitiedostot; Ladattavat kuvatiedostot; Telineet valokuvauslaitteita varten; Stereoskooppiset laitteet; Stereoskoopit; Palomiesten asbestisuojukset; Retorttitelineet; Antennimastot langatonta viestintää varten; Elokuvafilmien editointilaitteet; Kellokorttikoneet toimistoihin; Rahan lasku- ja lajittelukoneet; Kirjanpitokoneet; Matkapuhelimen hihnat; Sulfiittimittarit; Kuivaustelineet [valokuvaukseen]; Valokuvien kuivauslaitteet; Juottajankypärät; Valoa säteilevät elektroniset osoittimet; Kilvet (Valo -); Liikennevalolaitteet [merkinantolaitteina]; Sinikopiolaitteet; Johtoliittimet (Sähkö -); Kierroslukumittarit; Matkamittarit ajoneuvoihin; Ajonopeuden tarkistuslaitteet; Taksamittarit; Puhelinlangat; Puhelähettimet; Puhelinkuulokkeet; Kuvansähkötyslaitteet [telefotolaitteet]; Lennätinlaitteet; Kaukoputket; Kiikaritähtäimet tuliaseisiin; Televisiolaitteet; Teodoliitit; Lämpömittarit, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Tarkkuuslämpömittarit; Termostaatit; Lämmönsäätimet [termostaatit], ajoneuvoihin; Piikiekot; Tekstinkäsittelylaitteet; Painonapit soittokelloja varten; Paineenmittauslaitteet; Induktorit (Sähkö -); Totalisaattorit [yhteenlaskukoneet]; Muuntajat [sähkötarvikkeina]; Jännitteennostomuuntajat; Transponderit; Transistorit; Triodit; Kolmijalat kameroille; Ajoneuvojen varoituskolmiot; Johdot (Sähkö -); Karttakulman mittarit; Paineenilmaisimet; Vedenkorkeusmittarit; Urometrit; Hiukkaskiihdyttimet; USB-muistit; Virran tasasuuntaajat; Korvatulpat sukeltajille; Suodattimet (Ultravioletti -), valokuvaukseen; Sulkimet valokuvauskoneisiin; Vaa'at; Kirjevaa'at; Punnituslaitteet; Variometrit; Liittimet tietojenkäsittelylaitteiden osina; Nollauslaitteet; Tievaa'at; Paineenilmaisintulpat venttiileihin; Tuulipussit [tuulen suunnan ilmaisimet]; Videokamerat; Videokasetit; Videonauhat; Kuvapuhelimet; Kaivonkatsojan varvut ja kepit; Viskosimetrit [juoksevuusmittarit]; Kosteusmittarit; Aaltomittarit; Sähköjohtimet; Jikit [mittauslaitteina]; Hydrometrit; Vaakatason määrityslaitteet; Volttimittarit [jännitemittarit]; Pelastuslautat; Sähköiset purkausputket, paitsi valaistukseen; Katkaisijat (Sähkö -); Lähettimet (elektronisten signaalien); Lähettimet [kaukoviestintävälineinä]; Lähetinlaitteet [kaukoviestintään]; Kannettavat radiopuhelimet; Korkeusmittarit; Suurtaajuuslaitteet; Opetuslaitteet; Aerometrit; Varasilmaisimet; Varkaudenestolaitteet, sähkökäyttöiset; Hengenpelastuslaitteet ja -välineet; Suojaverkot; Pelastusliivit; Alhidadet; Lukot (Sähkö -); Esityslistat [elektroniset]; Tietojenkäsittelylaitteet; Äänensiirtolaitteet; Etäisyydenrekisteröintilaitteet; Tietokonemuistivälineet; Salamavalolaitteet [valokuvaukseen]; Pistokkeet, pistorasiat ja muut sähköliittimet; Punnukset; Ruuvinkierteitysmitat; Puhelinvastaajat; Rautatieliikenteen turvalaitteet; Geodeettiset laitteet; Vahvistimet; Aineenkoestuslaitteet ja -kojeet; Koeputket; Koestuslaitteet, ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin; Helmapäärmeen merkintälaitteet; Peilit [optiset]; Peilit tarkastustyöhön; Valokuvien suurennuslaitteet; Suurennuslasit; Kellot [varoituslaitteina].

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; Szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; Számítógépes szoftverek; Tűzoltó készülékek; Sugárzásmérők; Savsűrűségmérők akkumulátorokhoz; Akkumulátoredények; Akkumulátortartályok; Akkumulátorok, elektromos; Elektromos akkumulátorok járművekhez; Akusztikus csatolók; Diafragmák [akusztika]; Hangvezetők; Ampermérők; Szélmérők, anemométerek; Anódtelepek; Anódok; Antennák; Antikatódok; Apertométerek, fénynyílásmérők [optika]; Lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); Asztronómiai készülékek és műszerek; Audiovizuális tanítási eszközök; Automatikus kormányberendezések járművekhez; Gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; Wurlitzerek [zenegépek]; Jegyautomaták; Motoros tűzifecskendők; Rádiók járművekbe; Azbesztruhák balesetvédelmi célokra; Azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; Azimutális műszerek; Bankjegykiadó automaták [ATM]; Barométerek; Elemek, elektromos; Telepek világításhoz; Betatronok, indukciós gyorsítók; Biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; Villanólámpák [fényképészet]; Villogók [fényjelek]; Világítótornyok; Jelzőbóják; Útirányjelző bóják; Mentőbóják; Szemüvegek [optika]; Napszemüvegek; Szemüveglencse üvegjei; Szemüvegkeretek; Monoklikhoz kis láncok; Iránytűk; Berregők, önműködő áramszaggatók; Időregisztráló készülékek; Automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; Processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; Vegyészeti készülékek és eszközök; Fogvédők; Kromatográfok laboratóriumi használatra; Kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; Chipek [integrált áramkörök]; DNS-chipek; Tisztítóberendezések hanglemezekhez; Tekercsek, elektromos; Elektromágneses tekercsek; Orsók, csévék [fényképészet]; Fojtótekercsek; Reduktorok [elektromosság]; Galvánakkumulátorok; Akkumulátorrácsok; Napelemek; Diafragmák [fényképészet]; Napellenzők, lencsevédő ernyők; Radiológiai ernyők ipari használatra; Vakításgátló ellenzők; Tűzoltóhajók; Kontaktlencsék; Optikai lencsék; Tv-súgógépek; Olvasóegységek [informatika]; Vonalkód leolvasók; Csíptetők, cvikkerek; Ciklotronok; Binokuláris távcsövek; Távmérő műszerek, távolságmérők; Távmérő műszerek, teleméterek; Távirányító készülékek; Elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; Távgyújtó készülékek, elektromos; Telexgépek; Dózismérők, doziméterek; Dekompressziós kamrák [keszonban]; Lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; Denzitométerek, sűrűségmérők; Lemezek elektromos akkumulátorokhoz; Nyomtatott áramköri lapok; Lombikok laboratóriumi kísérletekhez; Desztillálóberendezések tudományos használatra; Detektorok; Füstjelző berendezések; Fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; Hamispénz-vizsgálóberendezések; Diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; Diapozitívok; Optikai lámpák; Diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; Diktafonok; Kompakt lemezek [audio-video]; Optikai lemezek; Számolókorongok; Útjelzők, világító vagy mechanikus; Mágneses huzalok, mágneshuzalok; Távíróhuzalok; DVD-lejátszók; Légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; Légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; Lélegeztető készülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével; Dinamométerek, rugós erőmérők; Villamos kábelek; Ajtócsengők, elektromos; Kábelek, elektromos; Konverterek, elektromos; Csatolások, kötések, (Elektromos -); Vezetékek, elektromos; Anyagok elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek]; Ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; Elektromos kerítések; Elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; Fényemittáló diódák [LED-ek]; Elektrolizáló berendezések; Fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; Elektronikus hirdetőtáblák; Elektronikus közlemények [letölthető]; Vákuumcsövek [rádió]; Detektorcsövek; Erősítő csövek; Epidiaszkópok; Ergométerek; Elektronikus címkék árukhoz; Mozifilmek, exponált; Fénymérők, megvilágításmérők; Számlázógépek; Fax-berendezések; Ütközési próbababák; Filmkamerák; Exponált filmek; Szűrők [fényképészet]; Szűrők légzőmaszkokhoz; Ernyők, (Fluoreszcens -); Fényképezőgépek; Fényelemek; Sötétkamrák [fényképészet]; Fénymérők; Fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; Galvánelemek; Galvanométerek; Felmérő eszközök [geodézia]; GPS készülékek; Hanglemezek; Lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; Hangfelszedő karok lemezjátszókhoz; Lemezjátszók; Kihangosító készülékek telefonokhoz; Tűzoltókészülékek; Fénytávíró készülékek; Szavazógépek; Fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; Mélységmérő készülékek és gépek; Szonométerek, rezgőnyelves frekvenciamérők; Mélységmérő fonalak; Parkolóórák; Bélyegzőórák; Tűzoltócsákányok; Hologramok; Szócsövek; Lemezadagolók, juke boxok [informatika]; Prizmák [optika]; Villámhárítók; Tűzvédelmi fúvókák; Szórócsövek tűzoltófecskendők tömlőihez; Sűrűségmérők, denziméterek; Refraktorok, fénysugártörő készülékek; Személyazonosító kártyák, mágneses; Azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez; Azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; Elektromos veszteségjelző készülékek; Inkubátorok baktériumkultúrákhoz; Integrált áramkörök; Belső, fedélzeti távbeszélő készülék; Inverterek, áramirányítók [elektromosság]; Ionizáló készülékek, kivéve a levegő- vagy vízkezelő készülékeket; Lemezmeghajtók számítógépekhez; Tűk lemezjátszókhoz; Lovagló sisakok; Szikrafogók; Biztosítékok (Olvadó -); Indítókábelek motorokhoz; Száloptikás vezetékek és kábelek; Kalibráló gyűrűk; Vasalt vonómérők; Számológépek; Zsebkalkulátorok; Kapillárisok, hajszálcsövek; Kódolt mágneskártyák; Memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; Katódos készülékek rozsda elleni védelemre; Katódok; Intermedierek [fényképészet]; Mikroszkópok tárgylemez dobozai; Video játékkazetták; Számítógép billentyűzetek; Frekvenciamérők; Koaxiális kábelek; Mágneses kódolók; Mágneses személyazonosító karkötők; Villamosított sínek fényszórók felszerelésére; Kollektorok, elektromos; Komparátorok; Kompaszok [mérőműszerek]; Tengerészeti iránytűk; Kommutátorok; Elektromos irányváltó készülékek; Csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; Kondenzátorok, elektromos; Vezetékcsatlakozások, elektromos; Csatlakozók, konnektorok; Érintkezők, (Elektromos -); Fénymásoló gépek; Korrekciós lencsék [optika]; Kozmográfiai műszerek; Armatúrák, forgórészek [elektromosság]; Elágazódobozok [villamosság]; Hangszóródobozok; Szabászati mérőszalagok; Rajzfilmek; Retorták, lombikok; Hodométerek [lépésszámlálók]; Galenit kristályok [detektorok]; Tűz elleni védőtakarók; Fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz; Optikai kémlelőnyílások ajtókra; Bőrvastagságmérő műszerek [bőripar]; Bőrvastagságmérő készülékek; Mennyiségjelzők; Fermentációs készülékek [laboratóriumi]; Savsűrűségmérők; Oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; Olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); Speciális bútorzat laboratóriumokba; Laboratóriumi centrifugák; Kemencék laboratóriumi használatra; Laboratóriumi tálcák; Tejsűrűségmérők; Tejfajsúlymérők; Sötétkamralámpák [fényképészet]; Laptop számítógépek; Lézerek, nem gyógyászati használatra; Laterna magica; Fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló készülékek; Speciális védőöltözetek repülők részére; Libellák, vízmértékek; Szeszfokolók, alkoholométerek; Logarlécek; Mérőkanalak, adagolókanalak; Mágneses adathordozók; Mágneslemezek; Mágnesszalag-egységek [informatika]; Magnetofonszalagok; Magnetofonok; Videomagnók, képmagnók; Mágnesek; Díszítő mágnesek; Manométerek; Vákuummanométerek, vákuummérők; Védőálarcok/maszkok; Búvárálarcok; Matematikai műszerek; Mechanikus cégtáblák, cégérek; Érmével működő kioldószerkezetek; Szigetelt rézhuzalok; Megafonok; Membránok tudományos készülékekhez; Sebességmutatók; Klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők [vasút]; Mérőberendezések, mérőműszerek; Mérőműszerek; Precíziós mérőműszerek; Mérőkészülékek, elektromos; Mérőasztalok [geodézia]; Mércék, mértékek, mérőműszerek; Mérőeszközök, mértékek; Benzinszintjelzők; Tolómércék; Meteorológiai léggömbök; Meteorológiai műszerek; Metronómok, ütemadók; Mikrofonok; Mikrométercsavarok optikai eszközökhöz; Mikrométerek; Mikroprocesszorok; Mikroszkópok; Metszetvágók, kismetszők; Tolósúlyos kézimérlegek; Pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; Érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; Öblítő edények [fényképészet]; Ködjelzők, nem robbanóak; Modemek; Felügyeleti műszerek, elektromos; Videoképernyők; Monitorok [számítógéphardver]; Monitorok [számítógépprogramok]; Hídmérlegek, járműmérlegek; Képernyők fotogravűrhöz; Egér [informatikai]; Akkumulátor- és elemtöltők; Töltőkészülékek elektromos elemekhez; Térdpárnák, térdvédők munkásoknak; Tengeri mélységmérők; Hajózási jelzőberendezések; Bonckészlet [mikroszkópiai]; Fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; Jelzőlámpák; Navigációs eszközök; Hajózási készülékek és műszerek; Navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; Fénycsövek reklámcélokra; Golyóálló mellények; Szintező műszerek; Vízszintezők, szintezőműszerek [geodézia]; Szintezőlécek [ellenőrző műszerek]; Optikai adathordozók; Hangfelvételhordozók; Orrvédők műugrók és úszók részére; Noteszgépek, notebookok; Mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők; Objektívek, lencsék [optika]; Összekötő hüvelyek/karmantyúk elektromos kábelekhez; Tartók elektromos tekercsekhez; Védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; Foglalatok cvikkerekhez [orrcsíptetőkhöz]; Védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; Nyomtatott áramkörök; Röntgensugárzás elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; Sportszemüvegek; Védősisakok sporthoz; Tűzvédelmi öltözékek; Mentőponyvák; Védősisakok; Védőeszközök személyek balesetvédelmére; Baleset elleni védőkesztyűk; Röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari használatra; Balesetvédelmi hálók; Pajzsok munkások arcának védelmére; Búváröltönyök, búvárruhák; Tűz elleni védőruházatok; Szárítóállványok fényképészethez; Mérőüvegek; Ellenállások, elektromos; Egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; Zavarszűrő készülékek [villamosság]; Ohmmérők; Oktánsok [csillagmagasság-mérők]; Szemlencsék, okulárok; Szemlencsét tartalmazó műszerek; Függőónok; Ón függőónokhoz; Határolók, limiterek [elektromosság]; Operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; Csuklótámaszok számítógép használathoz; Optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; CD-ROM (kompakt) lemezek; Gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; Optikai készülékek és eszközök; Optikai üvegek; Optikai letapogatóegységek; Optikai cikkek; Oszcillográfok; Sétálómagnók; Fordulatszámlálók; Ózonizátorok, ózonizálók; Tölcsérek hangszórókhoz; Kapcsolótáblák; Jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; Magnetofonfej-tisztító szalagok; Hangrögzítő szalagok; Mentőövek; Számítógépperifériák; Periszkópok; Pipetták; Sípok kutyák hívására; Jelzősípok; Sípos riasztókészülékek; Planiméterek, területmérők; Köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; Vetítővásznak; Vetítővásznak [fényképészet]; Mérőónok; Előrajzolók; Gázellenőrző készülékek; Gazométerek [mérőműszerek]; Számítógépek; Számítógépprogramok, rögzített; Számítógép programok [letölthető]; Nyomtatók számítógépekhez; Szoftverek, rögzített; Számlálók, mérőműszerek; Számológépek (Golyós -); Egér-alátétek; Biztosítékhuzalok; Pénztárgépek; Polariméterek, sarkításmérők; Félvezetők; Elektromosan fűtött zoknik; Riasztók; Akusztikus/akusztikai riasztók; Bérmentesítést ellenőrző készülékek; Kaliberkörzők, tolómércék; Nóniuszok, finombeállítók; Búvárkesztyűk; Ételelemző készülékek; Szemüvegtokok; Cvikkertokok; Kontaktlencse tartók; Tűzoltótömlők, tűzoltófecskendők; Tűzjelző készülékek; Tűzoltófecskendők; Vonalzók [mérőeszközök]; Mérőrudak; Ácsvonalzók, famérő lécek; Kazetta lejátszók; Kompakt (CD) lemezjátszók; Elektronikus zsebfordítógépek; Hordozható médialejátszók; Hordozható telefonok; Szünetmentes áramforrások; Távmegszakítók, távkapcsolók; Árammegszakítók; Precíziós mérlegek; Homokórák; Vevőkészülékek (Audio-, video -); Hangfelvevő készülékek; Hangvisszaadó készülékek; Levegő elemzésére szolgáló készülékek; Telefonkészülékek; Számítógépes játékprogramok; Vetítőgépek; Diavetítők; Interfészek [informatika]; Tojáslámpázók; Hajlékony (floppy) lemezek; Pirométerek; Radarkészülékek; Rádiókészülékek; Radiológiai készülékek ipari használatra; Rádiótelefon készülékek; Rádiótávíró készülékek; Személy (táv) hívók; Keretek diapozitívekhez; Diapozitív keretezőgépek; Visszaverődés-mérők, reflektométerek; Ellenőrzőberendezések, elektromos; Feszültségszabályozók járművekhez; Kazánszabályozó műszerek; Színpadvilágítás-szabályozók; Fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; Fényerő-szabályozók, elektromos; Hőmérséklet-szabályozó készülékek; Relék, elektromos; Exponált röntgenfilmek; Röntgenberendezések, nem orvosi célokra; Röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra; Röntgencsövek, nem gyógyászati használatra; Reosztátok, szabályozható ellenállások; Hangszórók, hangosbemondók; Légzőkészülékek légszűrésre; Bábuk mesterséges lélegeztetés gyakorlására[oktatási eszközök]; Földmérő láncok; Filmvágó készülékek; Vezérlőpult [elektromosság]; Röntgenfelvételek nem orvosi használatra; Elosztótáblák [elektromosság]; Elosztópultok [elektromosság]; Kapcsolódobozok [elektromosság]; Higanyos libellák; Sebességmérő műszerek [fényképészet]; Hajósebességmérő műszerek; Szachariméterek; Sótartalommérők, sófokolók; Műholdas navigációs készülékek; Műholdak, mesterséges holdak tudományos használatra; Összeadógépek; Szextánsok; Szferométerek [felületgörbület-mérők]; Jelzőcsengők, elektromos; Jelzőcsengők; Szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; Szirénák; Vezetőréteggel bevont üveg; Elosztódobozok [elektromosság]; Megfigyelő műszerek; Fejhallgatók; Vakításgátló szemüvegek; Scannerek, optikai letapogatók [informatika]; Fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; Szemüvegzsinórok; Szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; Szonárok, hanglokátorok; Szondák tudományos használatra; Speciális ruházat laboratóriumi használatra; Tokok kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; Spektrográfok; Spektroszkópok; Bekapcsolók, zárókapcsolók; Csatlakozó dobozok [elektromosság]; Zárkioldók [fényképészet]; Nehezékek világító készülékekhez; Letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; Letölthető zenei fájlok; Letölthető képfájlok; Állványok fényképezőgépekhez; Térhatású készülékek; Sztereoszkopikus, térlátó készülékek; Azbeszternyők tűzoltóknak; Lombikállványok, retortaállványok; Rádió antennatornyok; Vágóberendezések mozifilmekhez; Lyukkártyás irodagépek; Pénzszámláló és osztályozó gépek; Könyvelőgépek; Szíjak mobiltelefonokhoz; Kénezésszabályozók; Szárítóállványok [fényképészet]; Fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; Védősisak forrasztáshoz; Fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; Világító jelek; Közlekedési jelzőlámpák; Kéknyomatos másológépek; Huzalkapcsolók [villamosság]; Tachométerek; Kilométerszámlálók járművekhez; Sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; Taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek]; Telefonhuzalok; Telefonkagylók; Telefonhallgatók; Képtávíró készülékek; Távírókészülékek; Teleszkópok; Irányzótávcsövek tűzfegyverekhez; Televíziós készülékek; Teodolitok; Hőmérők, nem gyógyászati használatra; Hőmérsékletjelzők; Termosztátok; Termosztátok járművekhez; Szilíciumlemezek integrált áramkörökhöz; Szövegszerkesztő gépek; Nyomógombok csengőkhöz; Nyomásmérők; Induktorok, indukciós tekercsek [elektromosság]; Összeadóművek, számlálók; Transzformátorok; Feszültségnövelő transzformátorok; Válaszoló radarok [transzponderek]; Tranzisztorok; Triódák; Háromlábú állványok fényképezőgépekhez; Járművek üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; Vezetékcsatornák, elektromos; Szögmérők [mérőműszerek]; Nyomásjelzők; Vízállásjelzők; Vizelet-fajsúlymérők; Részecskegyorsítók; Pendrájvok [USB]; Áram-egyenirányítók; Füldugók búvároknak; Ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; Zárak, blendék [fényképészet]; Mérlegek; Levélmérlegek; Súlymérő készülékek és eszközök; Variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; Csatolók [informatika]; Kiegyensúlyozó készülékek; Súlymérő gépek; Nyomásjelző dugók szelepekhez; Szélzsákok [szélirány jelzésére]; Videokamerák; Videokazetták; Videoszalagok; Videotelefonok; Varázsvesszők [forráskutatóké]; Viszkozitásmérők; Higrométerek, (lég) nedvességmérők; Hullámhosszmérők; Vezetők, elektromos; Sablonok, másoló idomszerek [mérőeszközök]; Vízmérők, hidrométerek; Vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; Voltmérők; Mentőcsónakok; Gázkisülési csövek, (Elektromos -), nem világítási célra; Kapcsolók, elektromos; Elektronikus jeladók; Távadók, transzmitterek [távközlés]; Adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; Kézi adó-vevők; Magasságmérők; Nagyfrekvenciás készülékek; Oktatási készülékek; Légsűrűségmérők; Betörésgátló riasztókészülékek; Betörésgátló felszerelések, elektromos; Mentőkészülékek és felszerelések; Védőhálók; Mentőmellények; Alhidádék, távcsővel; Zárak, elektromos; Elektronikus határidőnaplók; Adatfeldolgozó készülékek; Hangátviteli készülékek; Távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; Számítógép memóriák; Vakuk [fényképészet]; Dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; Súlyok; Csavarmenet mérők; Telefon üzenetrögzítők; Biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; Geodéziai műszerek és készülékek; Erősítők; Anyagvizsgáló készülékek és gépek; Kémcsövek; Ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; Szegélyjelölők varráshoz; Tükrök [optika]; Munkafelügyeleti tükrök; Nagyító készülékek [fényképészet]; Nagyítók, lupék [optika]; Csengők [riasztóberendezések].

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; Apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; Meccanismi per apparecchi di prepagamento; Registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; Software; Estintori; Attinometro; Pesa-acido per accumulatori; Cassette di accumulatori; Cassette per accumulatori; Accumulatori elettrici; Accumulatori elettrici per veicoli; Combinatori acustici; Diaframmi [acustica]; Condotti acustici; Amperometri; Anemometri; Batterie anodiche; Anodi; Antenne; Anticatodi; Apertometri [ottica]; Obiettivi per l'astrofotografia; Apparecchi e strumenti per astronomia; Apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Avvisatori automatici di caduta di pressione nei pneumatici; Apparecchi musicali a gettone o a monete; Distributori di biglietti; Autopompe da incendio; Apparecchi radio per veicoli; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Strumenti azimutali; Sportelli automatici; Barometri; Batterie elettriche; Batterie d'accensione; Betatroni; Cinghie di sicurezza [esclusi quelli per sedili di veicoli o per equipaggiamento sportivo]; Flash [fotografia]; Lampeggiatori [segnali luminosi]; Segnali luminosi; Boe di segnalazione; Boe di avvistamento; Salvagenti [galleggianti]; Occhiali [ottica]; Occhiali da sole; Lenti per occhiali; Montature di occhiali; Catenelle per occhiali a molla; Bussole; Cicalini; Apparecchi per la registrazione del tempo; Minuterie [eccetto quelle per l'orologeria]; Unità centrali di trattamento [processori]; Apparecchi e strumenti di chimica; Proteggi-denti; Apparecchi di cromatografia di laboratorio; Cronografi [apparecchi registratori di durata]; Piastrine di silicio; Chip a dna; Dispositivi di pulizia per dischi acustici; Bobine elettriche; Bobine d'elettromagneti; Avvolgitori [fotografia]; Bobine di autoinduzione; Riduttori [elettricità]; Pile galvaniche; Griglie per accumulatori elettrici; Pile solari; Diaframmi [fotografia]; Lenti addizionali [ottica]; Schermi radiologici per uso industriale; Visiere antiabbaglianti; Battelli-pompa da incendio; Lenti a contatto; Lenti ottiche; Teleattivatori; Lettori [informatica]; Lettori di codici a barre; Occhiali a molla; Ciclotroni; Binocoli [ottica]; Apparecchi per misurare le distanze; Telemetri; Apparecchi di teleguida; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando degli scambi ferroviari; Dispositivi elettrici per l'accensione a distanza; Telescriventi; Dosatori; Camere di decompressione; Apparecchi smagnetizzatori di nastri magnetici; Densitometri; Placche per accumulatori elettrici; Schede a circuiti stampati; Alambicchi per esperimenti in laboratorio; Apparecchi per la distillazione per uso scientifico; Rivelatori; Rivelatori di fumo; Rivelatori di oggetti metallici per uso industriale o militare; Rivelatori di monete false; Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Diapositive; Lampade ottiche; Apparecchi di diffrazione [microscopia]; Macchine per dettare; Compact disc [audio-video]; Dischi ottici; Dischi calcolatori; Colonnine stradali luminose o meccaniche; Fili magnetici; Fili telegrafici; Lettori dvd; Apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; Maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; Dinamometri; Fili elettrici; Campanelli elettrici per porte; Cavi elettrici; Convertitrici; Collegamenti elettrici; Condotte per l'elettricità; Materiale per condotte per l'elettricità [fili, cavi]; Installazioni elettriche per il telecomando di operazioni industriali; Recinti elettrificati; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Elettrolizzatori; Matite elettroniche per unità di visualizzazione; Tabelloni elettronici; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Valvole a vuoto [t.s.f.]; Valvole termoioniche [radio]; Valvole amplificatrici; Epidiascopi; Ergometri; Etichette elettroniche per merci; Cinematografiche [pellicole] impressionate; Esposimetri; Macchine per fatturare; Telecopiatori; Manichini per prove di collisione; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Pellicole impressionate; Filtri per la fotografia; Filtri per maschere respiratorie; Schermi fluorescenti; Apparecchi fotografici; Cellule fotoelettriche; Camere oscure [fotografia]; Fotometri; Apparecchi e strumenti di fisica; Celle galvaniche; Galvanometri; Strumenti per rilevamenti topografici; Apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]; Dischi acustici; Dispositivi per cambiare le puntine per giradischi; Bracci acustici per giradischi; Giradischi; Kit per l'utilizzo senza mani di telefoni; Estintori; Apparecchi eliografici; Macchine per votare; Mirini fotografici; Apparecchi e macchine per scandagliare; Sonometri; Sagole per scandagli; Parchimetri; Orologi da controllo [strumenti per la registrazione del tempo]; Bastoni per combattere l'incendio; Ologrammi; Tubi acustici; Cambiadischi [informatica]; Prismi [ottica]; Parafulmini; Spruzzatori antincendio; Lance da incendio; Densimetri; Rifrattori; Carte d'identità magnetiche; Guaine d'identificazione per fili elettrici; Fili d'identificazione per fili elettrici; Indicatori di perdita di elettricità; Incubatrici per la coltura batterica; Circuiti integrati; Apparecchi di intercomunicazione; Invertitori [elettricità]; Apparecchi di ionizzazione non per il trattamento dell'aria o dell'acqua; Lettori di dischi [per computers]; Zaffiri per giradischi; Caschi per l'equitazione; Para-scintille; Fusibili; Cavi di avviamento per motori; Cavi a fibre ottiche; Anelli per calibrare; Truschini; Calcolatrici; Calcolatrici tascabili; Tubi capillari; Tessere magnetiche codificate; Carte elettroniche; Dispositivi catodici per la protezione contro la ruggine; Catodi; Telai intermedi [fotografia]; Astucci per vetrini di microscopio; Cartucce per videogiochi; Tastiere di elaboratori elettronici; Frequenzimetri; Cavi cassiali; Codificatori magnetici; Braccialetti magnetici di identificazione; Rotaie elettriche per il montaggio di riflettori; Collettori elettrici; Comparatori; Compassi [strumenti di misura]; Bussole marine; Commutatori; Apparecchi elettrici di commutazione; Morsetti [elettricità]; Condensatori elettrici; Connessioni di linee elettriche; Connessioni; Contatti elettrici; Fotocopiatrici; Lenti di correzione [ottica]; Strumenti di cosmografia; Indotti [elettricità]; Cassette di derivazione [elettricità]; Scatole di altoparlanti; Metri per sarte; Disegni animati; Storte; Contapassi [podometri]; Galene [detettori]; Coperte antincendio; Copripresa; Spioncini ottici per porte; Apparecchi per misurare lo spessore del cuoio; Apparecchi per misurare lo spessore delle pelli; Indicatori della quantità; Apparecchi di fermentazione [apparecchi di laboratorio]; Pesa-acido; Apparecchi per travasare l'ossigeno; Crogioli; Mobilia speciale di laboratorio; Centrifughe da laboratorio; Forni per uso di laboratorio; Vassoi di laboratorio; Lattodensimetri; Pesa-latte; Lampade per camere oscure [fotografia]; Computer portatili; Laser non per uso medico; Lanterne magiche; Apparecchi per lucidare le copie fotografiche; Tute speciali di protezione per aviatori; Livelle a bolla; Alcolometri; Regoli calcolatori; Cucchiai dosatori; Supporti magnetici per dati; Dischi magnetici; Unità per nastri magnetici [informatica]; Nastri magnetici; Registratori a nastro magnetico; Magnetoscopi; Magneti; Calamite decorative [magneti]; Manometri; Indicatori di vuoto; Maschere di protezione; Maschere per immersione; Strumenti matematici; Insegne meccaniche; Meccanismi per apparecchi funzionanti con l'introduzione di una moneta o gettone; Fili di rame isolati; Megafoni; Membrane per apparecchi scientifici; Indicatori di velocità; Indicatori di pendenza; Misuratori; Strumenti di misura; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi elettrici di misura; Tavolette [strumenti di agrimensura]; Aste indicatrici; Misure; Indicatori di livello della benzina; Calibro a corsoio; Palloni meteorologici; Strumenti meteorologici; Metronomi; Microfoni; Viti micrometriche per strumenti ottici; Micrometri; Microprocessori; Microscopi; Microtomi; Romane [bilance]; Meccanismi per apparecchi automatici a gettone; Meccanismi funzionanti con l'introduzione di una moneta o di un gettone per apparecchi di televisione; Bacinelle da lavaggio [fotografia]; Segnali di nebbia non esplosivi; Modems; Apparecchi elettrici di sorveglianza; Videoschermi; Monitors [attrezzatura]; Monitors [programmi per computers]; Basculle [apparecchi per pesare]; Retini per la fotoincisione; Mouse [informatica]; Caricabatterie; Apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici; Ginocchiere per operai; Scandagli per la misurazione dei fondi marini; Apparecchi di segnalazione navale; Strumenti per la dissezione [microscopia]; Segnalazioni luminose o meccaniche; Lanterne per segnali; Strumenti per la navigazione; Apparecchi e strumenti nautici; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Tubi luminosi per la pubblicità; Giubbotti antiproiettile; Strumenti di livellazione; Livelli a cannocchiale; Paline [strumenti d'agrimensura]; Supporti ottici per dati; Supporti di registrazioni sonore; Stringinaso per nuotatori; Computers portatili; Scale di salvataggio [trasportabili]; Obiettivi [ottica]; Manicotti di giunzione per cavi elettrici; Supporti di bobine elettriche; Indumenti di protezione contro gli infortuni, le irradiazioni e il fuoco; Montature di occhiali a molla; Calzature protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Circuiti stampati; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico; Occhiali da sport; Caschi di protezione per lo sport; Abiti per la protezione contro il fuoco; Teli di salvataggio; Caschi di protezione; Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Guanti per la protezione contro gli infortuni; Guanti di protezione contro i raggi x per uso industriale; Reti di protezione contro gli infortuni; Schermi per la protezione del viso degli operai; Scafandri; Indumenti per la protezione contro il fuoco; Sgocciolatoi per lavori fotografici; Vetri graduati; Resistenze elettriche; Dischi riflettenti individuali per prevenire gli infortuni stradali; Dispositivi antiparassiti [elettricità]; Ohmmetri; Ottanti; Oculari; Strumenti a cannocchiale; Fili a piombo; Piombini per fili a piombo; Limitatori [elettricità]; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; Fili conduttori dei raggi luminosi [fibre ottiche]; Dischi ottici compatti; Condensatori ottici; Apparecchi e strumenti ottici; Vetri ottici; Lettori ottici; Articoli ottici; Oscillografi; Riproduttori stereofonici portatile; Contagiri; Ozonatori [ozonizzatori]; Trombe di altoparlanti; Quadri di connessione; Pannelli di segnalazione luminosi o meccanici; Nastri di pulizia di testine di registrazione; Nastri per la registrazione dei suoni; Cinture di salvataggio; Unità periferiche per computers; Periscopi; Pipette; Fischietti per chiamare i cani; Fischietti di segnalazione; Avvisatori a fischietto d'allarme; Planimetri; Guaine per cavi elettrici; Schermi per proiezione; Schermi [fotografia]; Piombi per scandagli; Plotters [tracciatori]; Apparecchi per l'analisi dei gas; Gasometri [strumenti di misurazione]; Elaboratori elettronici; Programmi registrati per elaboratori elettronici; Programmi per computer [scaricabili]; Stampanti per computers; Software [programmi registrati]; Contatori; Pallottolieri; Tappetini per mouse; Fili in leghe metalliche [fusibili]; Registratori di cassa; Polarimetri; Semiconduttori; Calze riscaldate elettricamente; Strumenti d'allarme; Avvisatori acustici; Apparecchi di controllo dell'affrancatura; Calibri; Vernieri; Guanti per subacquei; Apparecchi per l'analisi degli alimenti; Astucci per occhiali; Astucci per occhiali a molla; Astucci per lenti a contatto; Tubi per pompe da incendio; Avvisatori d'incendio; Pompe da incendio; Righe [strumenti di misura]; Metri [strumenti di misura]; Regoli [righe scorrevoli]; Mangianastri; Lettori di compact disc; Traduttori elettronici tascabili; Lettori multimediali portatili; Telefoni portatili [telefonini]; Regolatori contro le sovratensioni; Teleruttori; Interruttori [elettricità]; Bilancini [bilance]; Clessidre; Ricevitori [audio, video]; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi per analisi dell'aria; Apparecchi telefonici; Programmi per giochi elettronici; Apparecchi di proiezione; Apparecchi per proiettare diapositive; Interfacce [informatica]; Sperauovo; Dischetti magnetici; Pirometri; Radar; Apparecchi radio; Apparecchi di radiologia per uso industriale; Stazioni radiotelefoniche; Stazioni radiotelegrafiche; Cercapersone [beeper]; Telaietti per diapositive; Apparecchi di inquadrature dell'immagine per diapositive; Rifrattometri; Apparecchi elettrici di controllo; Regolatori di voltaggio per veicoli; Strumenti di controllo per caldaie; Regolatori per illuminazione scenica; Regolatori di velocità per giradischi; Variatori [regolatori] di luce; Apparecchi di controllo del calore; Relè elettrici; Pellicole di raggi X impressionate; Apparecchi e impianti per la generazione di raggi x non per uso medicale; Apparecchi per raggi X non per uso medico; Tubi a raggi X non per uso medico; Reostati; Altoparlanti; Respiratori per il filtraggio dell'aria; Tappi auricolari; Catene per agrimensori; Taglierine per pellicole; Quadri di comando [elettricità]; Radiografie, non per uso medico; Quadri di distribuzione [elettricità]; Banchi di distribuzione [elettricità]; Cassette per valvole [elettricità]; Livelle a mercurio; Apparecchi per la misura della velocità [fotografia]; Solcometri; Saccarimetri; Pesasali; Apparecchi di navigazione satellitare; Satelliti per uso scientifico; Addizionatrici; Sestanti; Sferometri; Campanelli avvisatori elettrici; Campane di segnalazione; Simulatori per la guida o il controllo di veicoli; Sirene; Apparecchi di galvanoplastica; Armadi di distribuzione [elettricità]; Strumenti d'osservazione; Cuffia stereofonica; Occhiali antiabbaglianti; Scanners [informatica]; Contafili; Cordoncini per occhiali a molle; Valvole solenoidi [interruttori elettromagnetici]; Sonar; Sonde per uso scientifico; Vestiti speciali per laboratori; Astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; Spettrografi; Spettroscopi; Interruttori automatici; Scatole di giunzione [elettricità]; Autoscatti [fotografia]; Zavorre per apparecchi di illuminazione; Suonerie per cellulari scaricabili; Files musicali scaricabili; Files di immagini scaricabili; Piedi d'apparecchi fotografici; Apparecchi stereoscopici; Stereoscopi; Paraventi d'asbesto per pompieri; Anelli di fondo per storte; Torri d'antenna di telefonia senza fili; Dispositivi per il montaggio di film cinematografici; Macchine per ufficio a schede perforate; Macchine per contare e assortire il denaro; Macchine contabili; Cinghie per cellulari; Solfitometri; Essiccatrici per la fotografia; Apparecchi per asciugare le copie fotografiche; Maschere per saldatori; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; Insegne luminose; Luci di segnalazione per la circolazione; Apparecchi fotocalcografici; Serrafili [elettricità]; Tachimetri; Contachilometri registratori per veicoli; Controllori di velocità per veicoli; Tassametri; Fili telefonici; Trasmettitori telefonici; Ricevitori telefonici; Apparecchi per la fototelegrafia; Telegrafi [apparecchi]; Cannocchiali; Cannocchiali di mira per armi da fuoco; Televisori; Teodoliti; Termometri non per uso medico; Indicatori della temperatura; Termostati; Termostati per veicoli; Piastrine di silicio per circuiti integrati; Apparecchi per il trattamento del testo; Campanelli per sonerie; Misuratori della pressione; Induttori [elettricità]; Totalizzatori; Trasformatori; Ottimizzatori di trasformatori; Trasponditore [faro radar per telecomunicazioni]; Transistors [elettronica]; Triodi; Treppiedi per apparecchi fotografici; Triangoli di segnalazione per veicoli in panne; Linee elettriche sotterranee; Rapportatori [strumenti di misura]; Registratori di pressione; Indicatori del livello dell'acqua; Urometri; Acceleratori di particelle; Chiavi USB; Raddrizzatori per corrente; Tamponi per le orecchie per subacquei; Filtri per raggi ultravioletti per la fotografia; Otturatori [fotografia]; Bilance; Pesa-lettere; Apparecchi e strumenti di pesatura; Variometri; Combinatori [informatica]; Dispositivi per equilibrare; Macchine per pesare; Tappi indicatori di pressione per valvole; Maniche a vento [mostraventi]; Videocamere; Videocassette; Nastro video; Videotelefoni; Bacchette di rabdomante; Viscosimetri; Igrometri; Ondametri; Conduttori elettrici; Sagome [strumenti di misura]; Idrometri; Livelli [strumenti per determinare l'orizzontalità]; Voltmetri; Zattere di salvataggio; Apparecchi per togliere il trucco elettrici; Interruttori elettrici e pere; Emettitori elettronici di segnali; Trasmettitori [telecomunicazione]; Emettitori [telecomunicazione]; Walkie-talkie; Altimetri; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchi scolastici; Aerometri; Avvisatori antifurto; Impianti elettrici di protezione contro il furto; Dispositivi di salvataggio; Reti di salvataggio; Panciotti di salvataggio; Alidade a cannocchiale; Serrature elettriche; Agende elettroniche; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Apparecchi per la trasmissione del suono; Apparecchi per la registrazione delle distanze; Memorie per computer; Lampadine per flah; Prese di corrente; Pesi; Calibri per filettatura; Segreterie telefoniche; Apparecchi per la sicurezza del traffico ferroviario; Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi per l'amplificazione dei suoni; Strumenti e macchine per la prova di materiali; Provette; Apparecchi per l'analisi non per uso medico; Segnatori per il cucito; Specchi [ottica]; Specchi d'ispezione per lavori; Apparecchi per l'ingrandimento [fotografia]; Lenti d'ingrandimento [ottica]; Campanelli [apparecchi avvisatori].

Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; Elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; Garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; Magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; Kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai (DVD) diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos; Monetinių aparatų mechanizmai; Kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; Kompiuterių programinė įranga; Gesintuvai; Aktinometrai; Acidometrai (Akumuliatorių -); Baterijų indai; Baterijų korpusai; Akumuliatoriai (Elektros -); Baterijos (Elektrinės -) transporto priemonėms; Akustinio ryšio įrenginiai; Diafragmos [akustika]; Akustiniai vamzdeliai; Ampermetrai; Vėjamačiai; Anodinės baterijos; Anodai; Antenos; Antikatodai; Apertometrai [optika]; Astrofotografijos objektyvai; Astronomijos aparatai ir prietaisai; Audiovizualiniai mokymo aparatai; Vairavimo aparatai (Automatiniai transporto priemonių -); Slėgio indikatoriai (Automobilių padangų automatiniai mažo -); Automatai (Monetiniai muzikos -) [automatiniai grotuvai]; Bilietų aparatai; Varikliniai gaisriniai siurbliai; Transporto priemonių radijo imtuvai; Asbesto (Apsauginiai -) drabužiai nuo ugnies; Asbesto pirštinės (Apsauginės - nuo nelaimingų atsitikimų); Azimuto nustatymo prietaisai; Pinigų išdavimo automatai [bankomatai]; Barometrai; Baterijos (Elektrinės -); Apšvietimo baterijos; Betatronai; Saugos diržai [išskyrus transporto priemonių sėdynių ir sportinės įrangos]; Blykstės lemputės [fotografija]; Blykstės lempos [šviesos signalai]; Plūdurai (Šviečiantys -); Signaliniai plūdurai; Žymėjimo plūdurai; Gelbėjimo plūdurai; Akiniai [optika]; Saulės akiniai; Akinių stiklai; Akinių rėmai; Akinių grandinėlės; Kompasai (Krypties -); Zumeriai (zurzalai); Laiko registravimo prietaisai; Laiko relės (Automatinės -); Centriniai procesoriai; Chemijos aparatai ir prietaisai; Dantų įtaisai (Apsauginiai -); Chromatografai (laboratorijoms); Chronografai [laiko registravimo aparatai]; Lustai [integrinės grandinės]; DNR gardelės; Valymo (Garso įrašų diskų -) aparatai; Ritės (Elektrinės -); Elektromagnetinės ritės; Ritės [fotografija]; Droselinės ritės [impedansas]; Įtampos dalytuvai [elektra]; Galvaninės baterijos; Grotelės (Elektros akumuliatorių -); Saulės baterijos; Diafragmos [fotografija]; Objektyvų gaubteliai; Radiologijos ekranai (pramonės reikmėms); Nuo akinimo (Skydeliai -); Gaisrinės valtys; Glaustiniai [kontaktiniai] lęšiai; Optiniai lęšiai; Televiziniai sufleravimo ekranai; Skaitytuvai [duomenų dorojimo įrenginiai]; Skaitymo įrenginiai (Brūkšninio kodo -); Pensnė; Ciklotronai; Žiūronai; Atstumo matavimo prietaisai; Telemetrai; Tolinio valdymo aparatai; Elektrodinaminiai aparatai (Geležinkelio iešmų tolinio valdymo -); Elektriniai tolinio uždegimo aparatai; Teletaipai; Dozimetrai; Dekompresijos kameros; Juostų (Magnetinių -) išmagnetinimo aparatai; Densitometrai; Plokštelės (Akumuliatorių -); Spausdintinės plokštės; Distiliatoriai (laboratoriniams eksperimentams); Distiliavimo aparatai (mokslo reikmėms); Detektoriai; Dūmų indikatoriai; Metalo ieškikliai (pramonės ar karinėms reikmėms); Netikrų monetų ieškikliai; Diagnostikos aparatai (ne medicinos reikmėms); Skaidrės [fotografija]; Optinės lempos; Difrakcijos aparatai [mikroskopija]; Diktofonai; Kompaktiniai diskai (Audio- ir video -); Optiniai diskai; Skaičiavimo diskai; Kelio ženklai (Švytintys ar mechaniniai -); Magnetinės vielos; Telegrafo laidai; DVD grotuvai; Kvėpavimo aparatai (Povandeninio plaukiojimo -); Respiratoriai [ne dirbtinio kvėpavimo]; Kvėpavimo aparatai (išskyrus dirbtinio kvėpavimo); Dinamometrai; Laidai (Elektros -); Elektriniai durų skambučiai; Kabeliai (Elektros -); Keitikliai (Elektriniai -); Jungės (Elektrinės -); Elektros izoliaciniai vamzdeliai; Elektros linijų medžiagos [laidai, kabeliai]; Elektros įranga (Gamybos operacijų tolinio valdymo -); Elektrinės užtvaros; Elektrodinaminiai aparatai (Signalų tolinio valdymo -); Šviesos diodai [LED]; Elektrolizeriai; Elektroniniai rašikliai [rodymo įtaisai]; Elektroninės skelbimų lentos; Elektroniniai leidiniai [parsisiunčiamieji]; Elektroninės lempos [radijas]; Termoelektroninės lempos; Stiprinimo lempos; Epidiaskopai; Ergometrai; Elektroninės prekių etiketės; Kino filmai [eksponuoti]; Eksponometrai [šviesos matuokliai]; Sąskaitų (faktūrų) išrašymo mašinos; Faksimiliniai aparatai; Automobilių saugumo bandymų manekenai; Kino kameros; Filmai (Eksponuoti -); Filtrai [fotografija]; Filtrai (Respiratorių -); Fluorescenciniai ekranai; Fotoaparatai; Fotoelementai; Fotografijos laboratorijos; Fotometrai; Fizikos aparatai ir prietaisai; Galvaniniai elementai; Galvanometrai; Geodezijos prietaisai; Globalinės padėties nustatymo sistemos [GPS] aparatai; Garso įrašai; Įrašų leistuvų adatų keitimo aparatai; Adapteriai (Įrašų leistuvų -); Grotuvai; Laisvų rankų įrangos rinkiniai telefonams; Gesintuvai; Heliografai; Balsavimo mašinos; Vaizdo ieškikliai (Fotografiniai -); Gylio matavimo aparatai ir mašinos; Garso lokacijos prietaisai; Gylio matavimo lynai; Automobilių stovėjimo laiko matuokliai; Laikmačiai [laiko apskaitos prietaisai]; Gaisrų gesinimo smūginiai įtaisai; Hologramos; Garsintuvai; Diskiniai atminties įrenginiai [kompiuteriams]; Prizmės [optika]; Žaibolaidžių iškrovikliai; Purkštuvų (Priešgaisrinės -) sistemos; Gaisrinių žarnų purkštai; Tankiamačiai; Refraktoriai; Identifikavimo kortelės (Magnetinės -); Identifikavimo apvalkalai (Elektros laidų -); Identifikavimo siūlai (Elektros laidų -); Elektrinių nuostolių indikatoriai; Inkubatoriai (Bakterijų kultūrų -); Integrinės grandinės; Dupleksinio ryšio aparatai; Inverteriai [elektra]; Jonizatoriai (išskyrus oro ar vandens); Diskasukiai [kompiuteriams]; Grotuvų adatos; Raitelių šalmai; Kibirkščių gesintuvai; Saugikliai (Lydieji -); Paleidimo kabeliai (Variklių -); Pluoštiniai optiniai kabeliai; Kalibravimo žiedai; Žymekliai [stalių įrankiai]; Skaičiavimo mašinos; Kišeniniai skaičiuotuvai [kalkuliatoriai]; Kapiliariniai vamzdeliai; Koduotosios magnetinės kortos; Mikrograndynų [mikroschemų] perprogramuojamos plokštės; Katodiniai įrenginiai nuo korozijos; Katodai; Kasetės (Fotografinių plokštelių -); Mikroskopų objektinių stiklų dėklai; Vaizdinių (Video -) žaidimų kasetės; Kompiuterių klaviatūros; Dažnio matuokliai; Bendraašiai kabeliai; Magnetiniai kodavimo aparatai; Koduotos magnetinės identifikavimo apyrankės; Elektrifikuoti bėgiai prožektoriams montuoti; Kolektoriai (Elektros -); Komparatoriai; Kompasai [matavimo prietaisai]; Kompasai (Jūriniai -); Komutatoriai; Komutacijos aparatai (Elektriniai -); Gnybtai [elektra]; Kondensatoriai; Sujungikliai (Elektros linijų -); Jungtys [elektra]; Kontaktai (Elektriniai -); Kopijavimo aparatai [fotografiniai, elektrostatiniai, terminiai]; Korekciniai lęšiai [optika]; Kosmografijos prietaisai; Inkarai [elektra]; Atšakų dėžutės [elektra]; Garsiakalbių korpusai; Siuvėjų matai; Animaciniai filmai; Retortos; Žingsnių skaitikliai [žingsniamačiai]; Galenito kristalai [detektoriai]; Gaisriniai užtiesalai; Elektros įvadų dangteliai; Akutės (Durų -) [didinamieji lęšiai]; Odų stormačiai (Išdirbtų -); Odų (Žalių -) storio matavimo aparatai; Kiekio indikatoriai; Fermentacijos aparatai [laboratoriniai aparatai]; Acidometrai; Deguonies perpylimo aparatai; Tigliai [laboratorija]; Baldai (Specialieji laboratorijų -); Laboratorinės centrifugos; Laboratorinės krosnys; Laboratoriniai padėklai; Laktodensimetrai; Laktometrai; Fotografijos laboratorijų lempos; Skreitiniai kompiuteriai; Lazeriai (ne medicinos reikmėms); Projektoriai; Nuotraukų blizgintuvai; Apsauginiai lakūnų kostiumai; Spiritiniai gulsčiukai; Alkoholio matuokliai; Skaičiavimo liniuotės; Matavimo šaukštai; Magnetinės duomenų laikmenos; Diskai [magnetiniai]; Magnetinių juostų įrenginiai [kompiuteriams]; Magnetinės juostos; Juostiniai įrašymo aparatai; Vaizdo magnetofonai; Magnetai; Magnetai (Puošybiniai -); Manometrai; Vakuumo matuokliai; Apsauginės kaukės; Narų kaukės; Matematiniai prietaisai; Mechaniniai ženklai; Žetoninių aparatų mechanizmai; Varinė viela (Izoliuota -); Megafonai; Diafragmos (mokslinei aparatūrai); Greičio indikatoriai; Klinometrai; Matavimo aparatai; Matavimo prietaisai; Tikslieji matavimo prietaisai; Matavimo prietaisai (Elektriniai -); Menzulos [geodezijos prietaisai]; Matuokliai; Matai; Benzino matuoklės; Slankmačiai; Meteorologiniai balionai; Meteorologiniai prietaisai; Metronomai; Mikrofonai; Mikrometriniai sraigtai (Optinių prietaisų -); Mikrometrai; Mikroprocesoriai; Mikroskopai; Mikrotomai; Svertuvai [rankiniai]; Monetinių aparatų mechanizmai; Monetiniai televizorių mechanizmai; Plovimo vonelės [fotografija]; Rūko signalai (nesprogūs); Modemai; Priežiūros aparatūra (Elektrinė -); Vaizdo (Video -) ekranai; Monitoriai [kompiuterių įrenginiai]; Monitoriai [kompiuterių programos]; Svarstyklės (Tiltinės -); Ekranai (fotograviravimui); Pelės [duomenų dorojimo įrenginiai]; Baterijų įkrovimo įtaisai; Įkrovimo įtaisai (Elektros baterijų -); Kelių pagalvėlės (darbininkams); Jūriniai gylio matuokliai; Jūriniai signalizavimo aparatai; Dėklai su bandinių parengimo instrumentais [mikroskopija]; Ženklai (Švytintys ar mechaniniai -); Signaliniai žibintai; Navigacijos prietaisai; Navigacijos aparatai ir prietaisai; Transporto priemonių navigacinė aparatūra [borto kompiuteriai]; Neoninės lempos [reklama]; Neperšaunamosios liemenės; Nivelyriniai prietaisai; Matininkų nivelyrai; Matuokliai [geodezijos prietaisai]; Optinės duomenų laikmenos; Garso įrašymo laikmenos; Nosies spaustukai (Narų ir plaukikų -); Užrašų kompiuteriai; Gaisrinės kopėčios; Objektyvai [lęšiai] optika; Kabelių (Elektros -) sujungimo movos; Karkasai (Elektros ričių -); Drabužiai nuo nelaimingų atsitikimų, jonizuojančios spinduliuotės ir ugnies; Monoklių rėmai; Batai (Apsauginiai -) nuo nelaimingų atsitikimų, jonizuojančios spinduliuotės ir gaisro; Spausdintinės grandinės; Apsaugos priemonės nuo rentgeno spindulių (ne medicinos reikmėms); Akiniai (Apsauginiai sportiniai -); Apsauginiai sportiniai šalmai; Drabužiai nuo ugnies; Apsauginiai brezentai; Apsauginiai šalmai; Apsaugos priemonės (Asmeninės -) nuo nelaimingų atsitikimų; Pirštinės (Apsauginės -); Pirštinės nuo rentgeno spinduliuotės (gamyboje); Tinklai (Saugos -) nuo nelaimingų atsitikimų; Darbininkų veido skydeliai (Apsauginiai -); Narų kostiumai; Apranga nuo ugnies; Pastovai (Fotografijų -); Matavimo indai (Stikliniai -); Rezistoriai (Elektriniai -); Atšvaitai (Nešiojamieji šviesos -) nuo eismo avarijų; Nuo trukdžių (Apsauginiai įrenginiai -) [elektra]; Ommetrai; Oktantai; Okuliarai; Okuliarai (Prietaisai su -s); Svambalų gijos; Svambalų svareliai; Ribotuvai [elektra]; Kompiuterių valdymo programos (Įrašytos -); Riešų atramos darbui su kompiuteriais; Optiniai pluoštai [šviesolaidžiai]; Kompaktiniai diskai [pastovioji atmintis]; Optiniai kondensoriai; Optiniai aparatai ir prietaisai; Optinis stiklas; Optiniai ženklų skaitytuvai; Optikos prekės; Oscilografai; Asmeniniai stereofoniniai įrašų leistuvai; Sūkių skaitikliai; Ozonatoriai; Garsintuvai (Garsiakalbių -); Komutacinės lentos; Signaliniai skydai (Švytintys ar mechaniniai -); Galvučių valymo juostos [rašymas]; Garso įrašymo juostos; Gelbėjimo diržai; Kompiuterių išoriniai įrenginiai; Periskopai; Pipetės; Šunų švilpukai; Signaliniai švilpukai; Švilpukai (Įspėjamieji -); Planimetrai; Apvalkalai (Elektros kabelių -); Projekciniai ekranai; Ekranai [fotografija]; Gylio matavimo svambalai; Braižytuvai [skaitmeniniai]; Dujų analizatoriai; Dujomačiai [matavimo prietaisai]; Kompiuteriai; Kompiuterių programos (Įrašytos -); Kompiuterių programos [parsisiunčiamoji programinė įranga]; Kompiuterių spausdintuvai; Kompiuterių programinė įranga [įrašyta]; Matuokliai; Skaitytuvai; Pelės padėkliukai; Lydusis laidas; Kasos aparatai; Poliarimetrai; Puslaidininkiai; Puskojinės (Elektrinės -); Aliarmo įrenginiai; Garso signalizatoriai; Frankavimo tikrinimo prietaisai; Kalibrai [matavimo įrankiai]; Nonijai; Pirštinės (Nardytojų -); Pašarų analizės aparatai; Akinių įmautės; Akinių dėklai; Dėklai (Glaustinių lęšių -); Gaisrinės žarnos; Gaisro signalizatoriai; Gaisrinės mašinos; Liniuotės [matavimo įrankiai]; Metrai [matavimo įrankiai]; Dailidžių liniuotės; Kasetiniai (garsajuosčių ir vaizdajuosčių) leistuvai; Kompaktinių diskų leistuvai; Elektroniniai kišeniniai vertimo aparatai; Nešiojamieji laikmenų leistuvai; Mobilieji telefonai; Apsauginiai įtaisai nuo viršįtampio; Toliniai [distanciniai] atjungikliai; Elektros grandinės pertraukikliai; Tiksliosios svarstyklės; Smėlio laikrodžiai; Imtuvai (Garso ir vaizdo -); Garso įrašymo aparatai; Garso atkūrimo aparatai; Oro analizės aparatai; Telefono aparatai; Kompiuterinių žaidimų programos; Projekciniai aparatai; Diaskopai; Sąsajos įrenginiai [kompiuteriams]; Kiaušinių tikrinimo prietaisai [ovoskopai]; Lankstieji diskai; Pirometrai; Radarai [radiolokatoriai]; Radijo aparatai; Radiologijos aparatai (pramonės reikmėms); Radiotelefono aparatai; Radiotelegrafo aparatai; Pranešimų gavikliai; Skaidrių rėmeliai; Fotoskaidrių centravimo aparatai; Refraktometrai; Reguliatoriai (Elektriniai -); Įtampos reguliatoriai (transporto priemonėms); Garo katilų valdymo ir reguliavimo prietaisai; Scenos apšvietimo reguliatoriai; Greičio reguliatoriai (Įrašų leistuvų -); Reguliatoriai (Elektriniai šviesos -); Šilumos reguliavimo aparatai; Relės (Elektrinės -); Rentgeno filmai [eksponuoti]; Rentgeno spindulių švitinimo aparatai ir įrenginiai (išskyrus naudojamus medicinoje); Rentgeno aparatai (ne medicinos reikmėms); Rentgeno vamzdeliai (ne medicinos reikmėms); Reostatai; Garsiakalbiai; Respiratoriai (Oro filtravimo -); Gaivinimo manekenai [mokomosios priemonės]; Matininkų grandinės; Plėvelių pjaustymo įtaisai; Kontroliniai skydai [elektra]; Rentgenogramos (ne medicinos reikmėms); Skirstomosios lentos [elektra]; Skirstomieji pultai [elektra]; Jungiamosios dėžutės [elektra]; Gyvsidabriniai gulsčiukai; Greičio matavimo aparatai [fotografija]; Lagai [matavimo prietaisai]; Sacharimetrai; Druskomačiai; Palydovų aparatūra (Navigacinė -); Palydovai (Dirbtiniai Žemės -) mokslo reikmėms; Sumavimo mašinos; Sekstantai; Sferometrai; Pavojaus skambučiai (Elektriniai -); Signaliniai skambučiai; Treniruokliai (Transporto priemonių vairavimo ir tikrinimo -); Sirenos; Stiklas, padengtas elektros laidininku; Skirstomosios spintos [elektra]; Stebėjimo prietaisai; Radijo ausinės; Nuo akinimo (Akiniai -); Skleistuvai [duomenų dorojimo įrenginiai]; Siūlų skaitikliai; Akinių raišteliai; Elektromagnetiniai vožtuvai [jungikliai]; Hidrolokatoriai; Davikliai (mokslo reikmėms); Apranga darbui laboratorijose; Dėklai (Specialieji fotografijos aparatų ir fotografijos reikmenų -); Spektrografijos aparatai; Spektroskopai; Elektros grandinės jungikliai; Skirstomosios dėžutės [elektra]; Užraktų paleidimo prietaisai [fotografija]; Apšvietimo įtaisų paleidimo droseliai; Parsisiunčiamieji mobiliųjų telefonų skambučių tonai; Parsisiunčiamosios muzikos rinkmenos; Parsisiunčiamosios vaizdo rinkmenos; Stovai (Fotoaparatų -); Stereoskopiniai aparatai; Stereoskopai; Gaisrininkų asbesto ekranai; Retortų stovai; Radijo antenų stiebai; Kino filmų montavimo aparatai; Perfokortų įrenginiai (įstaigoms); Pinigų skaičiuotuvai ir rūšiuotuvai; Apskaitos aparatai; Mobiliųjų telefonų dirželiai; Sulfitometrai; Džiovyklos [fotografija]; Fotonuotraukų džiovintuvai; Lituotojų šalmai; Šviečiančiosios elektroninės rodyklės; Ženklai (Švytintys -); Signalizavimo prietaisai [šviesoforai]; Šviesoraščio aparatai; Laidų jungtys [elektra]; Tachometrai; Kilometrų registratoriai (Transporto priemonių -); Greičio tikrinimo aparatai (Transporto priemonių -); Taksi skaitikliai; Telefono laidai; Telefono mikrofonai; Telefono rageliai; Fototelegrafijos aparatai; Telegrafai [aparatai]; Teleskopai; Teleskopiniai šaunamųjų ginklų taikikliai; Televizijos aparatai; Teodolitai; Termometrai (išskyrus medicininius); Temperatūros indikatoriai; Termostatai; Termostatai (transporto priemonėms); Puslaidininkių ruošiniai [silicio plokštelės]; Tekstų procesoriai; Mygtukai (Skambučių -); Slėgio matavimo aparatai; Induktoriai [elektra]; Totalizatoriai; Transformatoriai [elektra]; Aukštinamieji transformatoriai; Siųstuvai - imtuvai; Tranzistoriai [elektronika]; Triodai; Trikojai (Filmavimo ir fotografavimo aparatų -); Transporto priemonių gedimo įspėjamieji trikampiai; Kanalai [elektra]; Matlankiai [matavimo prietaisai]; Slėgio indikatoriai; Vandens lygio indikatoriai; Urinometrai; Elementariųjų dalelių greitintuvai; Atmintukai [USB]; Srovės lygintuvai; Ausų kamščiai (Nardytojų -); Filtrai (Ultravioletinių spindulių -) fotografijai; Užraktai [fotografija]; Svarstyklės; Svarstyklės (Laiškų -); Svėrimo aparatai ir prietaisai; Variometrai; Komutacijos įrenginiai [duomenų dorojimo įrenginiai]; Balansavimo įrenginiai; Svėrimo mašinos; Slėgį rodantys ventilių kamštukai; Vėjarodžiai; Videokameros; Videokasetės; Vaizdajuostės [videojuostos]; Videotelefonai; Vandens paieškų virgulės; Viskozimetrai [klampomačiai]; Higrometrai; Bangomačiai; Laidininkai (Elektriniai -); Šablonai [matavimo įrankiai]; Hidrometrai; Gulsčiukai; Voltmetrai; Gelbėjimo plaustai; Lempos (Lankinės elektros -) išskyrus naudojamas apšvietimui; Jungikliai (Elektros -); Signalų (Elektroninių -) siųstuvai; Siųstuvai [telekomunikacijos]; Radijo siųstuvai [telekomunikacijos]; Nešiojamieji radijo aparatai; Aukščiamačiai; Aukštojo dažnio aparatai; Mokymo aparatai; Aerometrai; Nuo vagysčių (Signalizacijos įrenginiai -); Vagystės (Elektriniai įrenginiai nuo -); Gelbėjimo aparatai ir įrenginiai; Gelbėjimo tinklai; Gelbėjimo liemenės; Alidadės; Spynos (Elektrinės -); Užrašų knygelės (Elektroninės -); Duomenų dorojimo įrenginiai; Garso perdavimo aparatai; Atstumo registravimo prietaisai; Kompiuterių atminties įrenginiai; Blykstės lempos [fotografija]; Kištukai, lizdai ir kitokie kontaktai [elektros jungtys]; Svarsčiai; Sriegiklių laikiklių ilgintuvai; Telefoniniai atsakikliai; Geležinkelių eismo saugumo įrenginiai; Geodezijos aparatai ir prietaisai; Stiprintuvai; Medžiagų bandymo prietaisai ir mašinos; Mėgintuvėliai; Bandymų aparatai (išskyrus naudojamus medicinoje); Audinio krašto atlankų žymėjimo mašinos; Veidrodžiai [optika]; Veidrodžiai (kontrolės darbui); Didintuvai [fotografija]; Didinamieji stiklai [optika]; Skambučiai [įspėjamieji prietaisai].

Zinātniskie, kuģniecības, ģeodēziskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, optiskie, svēršanas, mērīšanas, signalizācijas, kontroles (pārbaudes), glābšanas un mācību aparāti, ierīces un instrumenti; Aparāti, ierīces un instrumenti elektriskās strāvas pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolei; Aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai; Magnētiskās informācijas vides, ieraksta diski; Kompaktdiski, DVD diski un citi digitālie datu nesēji; Mehānismi ar naudu iedarbināmiem aparātiem; Kases aparāti, rēķināšanas mašīnas, informācijas apstrādes ierīces, datori; Datoru programmatūra; Ugunsdzēsības ierīces; Aktinometri; Bateriju acidometri; Akumulatoru tvertnes; Bateriju korpusi; Akumulatori, elektriskie; Elektriskas akumulatoru baterijas transporta līdzekļiem; Akustiskās uzmavas; Akustiskās membrānas; Akustiskie kanāli; Ampērmetri; Anemometri; Anodbaterijas; Anodi; Antenas; Antikatodi; Apertometrs; Lēcas astrofotogrāfijas iekārtām; Astronomijas aparāti un instrumenti; Audiovizuālie mācību aparāti; Automātiskas transportlīdzekļu stūrēšanas iekārtas; Automātiski transportlīdzekļu riepu zema spiediena indikatori; Mūzikas automāti; Biļešu automāti; Ugunsdzēsības transportlīdzekļi; Radioaparāti transportlīdzekļiem; Azbesta apģērbi aizsardzībai pret uguni; Asbesta cimdi aizsardzibai pret nelaimes gadījumiem; Instrumenti azimuta noteikšanai; Bankomāti; Barometri; Elektriskās akumulatoru baterijas; Baterijas apgaismes ierīcēm; Betatroni; Drošības jostas, izņemot jostas, kas paredzētas transporta līdzekļu sēdekļiem vai sporta aprīkojumam; Zibspuldzes; Gaismas bākas [luminiscējoši signāli]; Gaismas bākas; Signālbojas; Stoderes; Glābšanās bojas; Brilles; Saulesbrilles; Briļļu lēcas; Briļļu rāmji; Briļļu ķēdītes; Kompasi; Pīksteņi; Laika reģistrēšanas iekārtas; Automātiskie laika slēdži; Centrālie procesori; Ķīmijas aparāti un instrumenti; Zobu aizsargi; Hromatogrāfijas aparāti laboratorijas vajadzībām; Hronogrāfi; Čipi; DNS mikroshēmas; Tīrīšanas aparāti fonografiskiem ierakstiem; Elektriskās spoles; Elektromagnētiskās spoles; Fotokasetes; Pilnas pretestības drosele; Reduktori [elektrības]; Galvaniskās baterijas; Akumulatoru režģi; Saules baterijas; Diafragmas [foto]; Lēcu pārsegi; Radioloģiskie ekrāni rūpnieciskiem nolūkiem; Pretžilbšanas aizklāji; Ugunsdzēsības laivas; Kontaktlēcas; Optiskās lēcas; Tālvadības ierīces; Lasītāji; Svītrkodu lasītāji; Pensneji; Ciklotroni; Binokļi; Attāluma mērierīces; Tāluma mērītāji; Tālvadības aparatūra; Tālvadāmas ierīces [elektrodinamiskas], kas paredzētas dzelzceļa barjerām; Aizdedzes ierīces (tālvadāmas) [elektriskas]; Teletaipi; Dozimetri; Dekompresijas kameras; Atmagnetizēšanas aparāti magnētiskajām lentēm; Densimetri; Akumulatoru plates; Drukātas montāžas plates; Destilatori eksperimentiem laboratorijās; Destilācijas aparāti zinātniskiem nolūkiem; Detektori; Dūmu detektori; Metālu detektori rūpnieciskiem un militāriem nolūkiem; Iekārtas viltotu monētu noteikšanai; Diagnostikas aparāti, kas nav paredzēti izmantošanai medicīnā; Diapozitīvi; Lampas; Difrakcijas iekartas [mikroskopi]; Diktofoni; Kompaktdiski; Optiskie diski; Kalkulēšanas diski; Gaismas vai mehāniskas ceļazīmes; Magnētiskie vadi; Telegrāfu vadi; Atskaņotāji (DVD atskaņotāji); Aparatūra elpošanai zem ūdens; Respiratoru maskas, izņemot mākslīgajai elpināšanai paredzētās; Elpošanas aparāti, izņemot mākslīgai elpināšanai; Dinamometri; Elektrības vadi; Elektriskie durvju zvani; Elektriskie kabeļi; Strāvas pārveidotāji; Elektriskie savienotāji; Izolācijas vadi; Elektrības izolācijas materiāli [vadi, kabeļi]; Elektriskais aprīkojums rūpniecisko darbību tālvadības kontrolei; Elektriskie žogi; Elektrodinamiskas signālu tālvadības ierīces; Gaismu emitējošās diodes [LED]; Elektrolīzeri; Elektroniskie zīmuļi videogaliekārtām; Elektriskie ziņojumu dēļi; Lejupielādējamas elektroniskās publikācijas; Elektronstaru lapas; Elektronu lampas; Pastiprināšanas vārsti; Epidiaskopi; Ergometri; Elektriskas preču etiķetes; Filmas (kinofilmas), eksponētas; Eksponometri; Faktūrmašīnas; Faksa aparāti; Sadursmes testa manekens; Kinokameras; Eksponētas filmas; Filtri [foto]; Respiratoru filtri; Fluorescenti ekrāni; Fotokameras; Fotogalvaniskie elementi; Fotolaboratorijas; Fotometri; Fizikas (aparāti un instrumenti); Galvaniskie elementi; Galvanomteri; Ģeodēzijas instrumenti; Globālās pozicionēšanas sistēmas [GPS] iekārta; Fonogrāfa ieraksti; Aparāti ierakstu atskaņotāju adatu nomaiņai; Skaņuplašu atskaņotāju skaņas noņēmēji; Skaņuplašu atskaņotāji; Telefonu brīvroku sistēmas; Ugunsdzēšamie aparāti; Heliogrāfi; Balsošanas iekārtas; Skatu meklētāji fotografēšanai; Zondēšanas aparāti un mašīnas; Skaņas mēraparāti; Svērteņi; Stāvlaika skaitītāji; Laika pieraksta ierīces; Ugunsgrēku dzēšanas ierīces; Hologrammas; Rupori; Datoru kasetes diskiem; Prizmas [optiskās]; Zibensnovedēji; Ugunsdrošības smidzināšanas sistēmas; Ugunsdzēsēju šļūteņu uzgaļi; Blīvuma mērītāji; Refraktori; Magnētiskās identitātes kartes; Identifikācijas apvalki elektriskajiem vadiem; Identifikācijas stieples elektriskajiem vadiem; Ierīces elektrības zudumu noteikšanai; Baktēriju kultūru inkubatori; Integrētās shēmas; Aparatūra iekšējai komunikācijai; Invertori; Jonizācijas iekārtas, nav paredzētas gaisa apstrādei; Datoru diskdziņi; Skaņuplašu atskaņotāju adatas; Jāšanas ķiveres; Dzirksteļaizsargs; Drošinātāji; Motoru starteru kabeļi; Optiskās šķiedras kabeļi; Kalibrēšanas gredzeni; Galdniecības marķieri; Skaitļošanas iekārtas; Kabatas kalkulatori; Kapilārcaurules; Magnētiski kodētas kartes; Integrēto shēmu kartes [viedkartes]; Katodiskie pretkorozijas aparāti; Katodi; Kasešu apvalki [fotogrāfijas]; Konteineri mikroskopu slaidiem; Videospēļu kasetnes; Datoru klaviatūras; Biežuma mērītāji; Koaksiālie kabeļi; Magnētiskie kodētāji; Kodētas identifikācijas rokassprādzes, magnētiskas; Elektrības sliedes prožektoru uzstādīšanai; Elektriskie kolektori; Komparatori; Kompasi; Jūras kompasi; Komutatori; Elektriskie komutatori; Termināli [elektrības]; Kondensatori; Elektrisko līniju savienojumi; Savienotāji [elektrības]; Elektriskie kontakti; Fotokopētāji; Korekcijas lēcas; Kosmogrāfijas instrumenti; Enkuri; Sadales pultis [elektrības]; Korpusi skaļruņu ievietošanai; Drēbnieku mēri; Animācijas filmas; Retortes; Pedometri; Galenīta detektori; Ugunsizturīgas segas; Elektrisko rozešu vāciņi; Actiņas [palielināmās lēcas] durvīm; Ierīces ādas biezuma mērīšanai; Ierīces, kas ir paredzētas ādas biezuma mērīšanai; Daudzuma mērītāji; Laboratorijas iekārtas fermentācijai; Skābes hidrometri; Skābekļa transvāzijas aparāti; Laboratorijas tīģeļi; Laboratorijas inventārs; Laboratorijas centrifūgas; Krāsnis laboratorijas vajadzībām; Laboratoriju paplātes; Laktodensimetri; Laktometri; Fotodarbnīcu tumšo istabu lampas; Klēpjdatori; Lāzeri, kas nav paredzēti lietošanai medicīnā; Burvju laternas; Fotogrāfiju gludināšanas aparāti; Aizsargtērpi lidotājiem; Līmeņrāži; Alkometri; Logaritmiskie lineāļi; Mērkarotes; Magnētiskie datu nesēji; Magnētiskie diski; Magnētiskas lenšu vienības datoriem; Magnētiskās lentes; Lenšu magnetofoni; Videomagnetofoni; Magnēti; Dekoratīvie magnēti; Manometri; Vakuuma mērītāji; Aizsargmaskas; Nirēju maskas; Matemātiskie instrumenti; Mehāniskās zīmes; Ar žetonu darbināmu automātu mehānismi; Izolēti vara vadi; Megafoni; Zinātnisko aparātu membrānas; Ātruma mērītāji; Inklinometri; Mēraparāts; Mērinstrumenti; Augstas precizitātes mēraparāti; Elektriskās mērierīces; Planšetes [mērniecības rīki]; Mērauklas; Mērierīces; Degvielas mērītājs; Bīdmēri; Meteoroloģiskās zondes; Meteoroloģijas instrumenti; Metronomi; Mikrofoni; Mikrometru skrūves optiskajiem instrumentiem; Mikrometri; Mikroprocesori; Mikroskopi; Mikrotomi; Bezmēni; Mehānismi ar naudu iedarbināmiem aparātiem; Ar naudu iedarbināmi mehānismi televizoriem; Lēzeni trauki mazgāšanai, izmantošanai fotogrāfijā; Miglas signālierīces, kas nav sprāgstošas; Modemi; Elektriskie uzraudzības aparāti; Videoekrāni; Monitori; Pārraudzības datorprogrammas; Platformsvari; Fotogravīras rastri; Peles; Akumulatoru lādētāji; Elektrisko bateriju lādētāji; Ceļsargi strādniekiem; Jūras dziļuma mērītāji; Kuģu signālierīces; Futlāri aprīkoti ar secēšanas instrumentiem mikroskopijai; Gaismas un mehāniskās signālierīces; Signāllukturi; Navigācijas instrumenti; Navigācijas aparāti un instrumenti; Navigācijas aparāti transporta līdzekļiem [borta datori]; Neona zīmes; Bruņuvestes; Nivelēšanas ierīces; Nivelieri; Mērplātnes [mērniecības rīki]; Optiskie datu nesēji; Skaņu ierakstu nesēji; Deguna klipši nirējiem un peldētājiem; Piezīmjdatori; Glābšanas kāpnes; Objektīvi; Savienotājuzmavas elektriskajiem kabeļiem; Elektrisko spoļu turētāji; Apģērbi aizsardzībai pret nelaimes gadījumiem, apstarošanu un uguni; Pensneju ietvari; Aizsargapavi pret nelaimes gadījumiem, apstarojumu un uguni; Drukātās shēmas; Aizsargiekārtas pret rentgena stariem, kas nav paredzētas izmantošanai medicīnā; Sporta brilles; Sporta aizsargķiveres; Aizsargapģērbi pret uguni; Aizsargbrezents; Ķiveres; Aizsardzības ierīces personīgai izmantošanai pret nelaimes gadījumiem; Cimdi aizsardzībai pret nelaimes gadījumiem; Rūpniecībā izmantojami aizsargcimdi pret rentgenstariem; Aizsargtīkli nelaimes gadījumu novēršanai; Aizsargmaskas; Niršanas kostīmi; Aizsargapģērbs pret uguni; Ierīces notecināšanai, paredzētas fotografēšanas darbiem; Mērglāzes; Elektriskie rezistori; Atstarojoši diski apģērbam satiksmes negadījumu novēršanai; Prettraucējumu ierīces [elektrība]; Ommetri; Oktanti; Okulāri; Instrumenti ar okulāriem; Mērauklas; Lodveida svērteņi; Strāvas ierobežotāji; Ierakstītas datoru operētājprogrammas; Plaukstas locītavas balsti datorlietotājiem; Optiskās šķiedras; Lasāmatmiņas kompaktdiski; Optiskie kondensatori; Optiskie aparāti un instrumenti; Optiskais stikls; Optiskie rakstzīmju nolasītāji; Optikās preces; Oscilogrāfi; Personālie stereoatskaņotāji; Apgriezienu mērītāji; Ozonatori; Skaļruņu taures; Komutatori; Luminiscējoši vai mehāniski signālpaneļi; Atskaņošanas galviņu tīrīšanas lentes; Audio lentes; Glābšanas jostas; Datoru perifērijas ierīces; Periskopi; Pipetes; Suņu svilpes; Signālsvilpes; Skaņas signālierīces; Planimetri; Elektrisko kabeļu apvalki; Projekcijas ekrāni; Projicēšanas ekrāni; Zondēšanas svērteņi; Ploteri; Gāzes analīzes instrumenti; Gazometri; Datori; Ierakstītas datorprogrammas; Lejupielādējamas datorprogrammas; Datoru printeri; Ierakstīta datoru programmatūra; Letes; Skaitīkļi; Peļu paliktņi; Vada drošinātāji; Kases aparāti; Polarimetri; Pusvadītāji; Elektriski sildošas zeķes; Signalizācijas ierīces; Skaņas signālierīces; Kontrolierīces frankēšanas pārbaudei; Stieņcirkuļi; Vernjeri; Ūdenslīdēju cimdi; Aparāti pārtikas produktu analīzei; Briļļu futrāļi; Briļļu maki; Kārbiņas kontaktlēcām; Ugunsdzēsības šļūtene; Ugunsgrēku signālierīces; Ugunsdzēsības ierīces; Lineāļi; Lineāli; Leņķmēri galdniekiem; Kasešu atskaņotāji; Kompaktdisku atskaņotāji; Elektriskie kabatas tulkotāji; Pārnēsajamā atskaņotājaparatūra; Portatīvie telefoni; Pārsprieguma aizsargiekārtas; Slēdži; Jaudas slēdži; Precīzijas svari; Pulksteņi olu vārīšanai; Audiouztvērēji un videouztvērēji; Skaņas ierakstīšanas aparāti; Aparāti skaņas reproducēšanai; Aparāti gaisa sastāva analīzei; Telefona aparāti; Datorspēļu programmas; Projicēšanas aparāti; Diaprojektori; Saskarnes datoriem; Ovoskopi; Disketes; Pirometri; Radara ierīces; Radioaparāti; Radioloģiskie aparāti rūpnieciskiem nolūkiem; Radiotelefonu aprīkojums; Radiotelegrāfijas aprīkojums; Radioziņojumu uztvērēji; Fotogrāfisko diapozitīvu rāmji; Foto diapozitivu centretaji; Refraktometri; Elektriskie regulēšanas aparāti; Sprieguma regulētāji transportlīdzekļiem; Boileru kontroles ierīces; Skatuves apgaismojuma regulatori; Skaņuplašu atskaņotāju ātruma regulatori; Elektriskie gaismas regulatori [parslēgi]; Siltuma regulēšanas aparāti; Elektriskie releji; Eksponētās rentgena filmas; Aparāti un iekārtas rentgena staru ieguvei, kas nav paredzētas izmantošanai medicīnā; Rentgena aparāti, kas nav paredzēti izmantošanai medicīnā; Rentgena lampas, kas nav paredzētas izmantošanai medicīnā; Reostati; Skaļruņi; Respiratori; Atdzīvināšanas manekeni [mācību iekārtas]; Nomērīšanas ķēdes; Iekārtas filmu griešanai; Vadības paneļi [elektrības]; Rentgenuzņemšanas aparāti (izņemot medicīnai paredzētos); Sadales pultis [elektrības]; Slēgšanas pultis [elektrība]; Sadales kārbas; Dzīvsudraba līmeņrāži; Ātruma mērīšanas ierīces [fotogrāfijas]; Lagas; Saharometri; Sāļmēri; Satelītnavigācijas iekārtas; Satelīti zinātniskiem mērķiem; Skaitīkļi; Sekstanti; Sferometri; Elektriskie trauksmes zvani; Signālzvani; Simulatori transportlīdzekļu stūrēšanai un kontrolešanai; Sirēnas; Stikls ar elektrību vadošu pārklājumu; Elektrības sadales kārbas; Novērošanas ierīces; Austiņas; Pretžilbšanas brilles; Skeneri; Aizsargbrilles; Pensneju auklas; Magnētiskie vārsti [elektromagnētiskie slēdži]; Hidrolokatori; Zondes zinātniskiem nolūkiem; Apģērbs lietošanai laboratorijā; Fotoaparātu un fotoinstrumentu futrāļi; Spektrogrāfi; Spektroskopi; Slēdži; Savienojumu kārbas [elektrības]; Fotoaparātu slēdži/aizvari; Apgaismošanas balasti; Lejupielādējamas zvana melodijas mobilajiem telefoniem; Lejupielādējamas mūzikas datnes; Lejupielādējamas attēlu datnes; Fotoaparātu statīvi; Stereoskopiskie aprāti; Stereoskopi; Azbesta aizsegi ugunsdzēsējiem; Mufeļa statīvs; Radio antenu masti; Kinofilmu montāžas ierīces; Perfokaršu biroja mašīnas; Naudas skaitīšanas un šķirošanas mašīnas; Uzskaites iekārtas; Mobilo telefonu siksniņas; Šļirces; Fotogrāfiju vai negatīvu žāvēšanas plaukti; Fotogrāfiju žāvēšanas aparāti; Aizsargmaskas metinātājiem; Gaismu izstarojoši rādāmkociņi; Gaismas zīmes; Luksofori [signalizēšanas ierīces]; Gaismkopēšanas aparāti; Vadu savienotāji [elektrības]; Tahometri; Ierīces nobraukuma pierakstīšanai; Spidometri; Taksometra skaitītāji; Telefona vadi; Telefona raidītāji; Telefona klausules; Fototelegrāfijas aparāti; Telegrāfi; Teleskopi; Teleskopiskie šaujamieroču tēmekļi; Televīzijas aparāti; Teodolīti; Termometri, kas nav paredzēti medicīniskai izmantošanai; Temperatūras indikatori; Termostati; Transportlīdzekļu termostati; Silīcija plates integrētajām shēmām; Teksta procesori; Zvanu pogas; Spiediena mēraparāti; Induktori; Totalizatori (iekārtas); Elektrības transformatori; Spriegumu paaugstinoši transformatori; Retranslatori; Tranzistori; Triodes; Kameru statīvi (trijkāji); Transportlīdzekļu avārijas brīdinājuma trīsstūri; Elektriskie kabeļi; Leņķmēri [mērinstrumenti]; Spiediena indikatori; Ūdens līmeņa rādītāji; Urometri; Elementārdaļiņu paātrinātāji; USB zibatmiņas diski; Strāvas taisngrieži; Nirēju ausu aizbāžņi; Fotogrāfēšanā izmantojami ultravioletie filtri; Fotoobjektīvu aizvari; Svari; Burtu skalas; Svēršanas aparāti un instrumenti; Variometri; Savienotāji datu apstrādes iekārtām; Līdzsvarošanas aparāti; Automātiskie svari; Spiediena svārstību indikatori (droseles); Vēja maisi vēja virziena rādīšanai; Portatīvās videokameras; Videokasetes; Videolentes; Videotelefoni; Rīkstes ūdens dzīslu noteikšanai; Viskozimetri; Higrometri; Viļņu mērītāji; Elektriskie vadītāji; Gabarīti [mērinstrumenti]; Hidrometri; Līmeņrāži; Voltmetri; Glābšanas plosti; Elektriskās gāzizlādes spuldzes (izņemot apgaismošanai paredzētās); Elektriskie slēdži; Elektronisko signālu raidītāji; Raidītāji [telekomunikācijas]; Pārraides komplekti [telekomunikācija]; Portatīvi radioaparāti; Altimetri; Augstfrekvenču iekārtas; Mācību aparāti; Aerometri; Signalizācijas ierīces; Elektriskas iekārtas zādzības novēršanai; Glābšanas ierīces un aprīkojums; Drošības tīkli; Glābšanas vestes; Briļļu leņķmēri; Elektriskās slēdzenes; Elektriskie laika plānotāji; Datu apstrādes iekārtas; Skaņas pārraides aparāti; Attālas ierakstīšanas aparāti; Datoru atmiņas; Zibspuldzes fotogrāfēšanai; Kontaktligzdas, kontaktdakšas un citi elektriski kontakti; Atsvari; Vītņmēri; Automātiskie atbildētāji; Dzelzceļa satiksmes drošības ierīces; Mērniecības iekārtas un rīki; Pastiprinātāji; Materiālu pārbaudes instrumenti un mašīnas; Analīžu mēģenes; Izmēģināšanas iekārtas nemedicīniskiem nolūkiem; Sieviešu svārku apakšmalu marķieri; Spoguļi [optika]; Darba kontroles spoguļi; Fotografiju palielināšnas aparāti; Palielināmie stikli; Zvani [signalizācijas iekārtas].

Apparat u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, għal skopijiet ta' sondaġġi, fotografiċi, ċinematografiċi, ottiċi, li jiżnu, li jkejlu, li jissenjalaw, li jivverifikaw (superviżjoni), tas-salvataġġ u tat-tagħlim; Apparat u strumenti li jittrażmettu, jikkonnettjaw, ibiddlu, jakkumulaw, jirregolaw u jikkontrollaw l-elettriku; Apparat biex tirrekordja, għat-trasmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes u stampi; Tagħmir li jġorr id-data b'mod manjetiku, diski li tirrekordja fuqhom; Disketti kumpatti (compact discs), DVDs u midja ta' reġistrazzjoni diġitali oħra; Mekkaniżmi għal apparat imħaddem bil-muniti; Cash registers, kalkulaturi, tagħmir għall-ipproċessar tad-data u kompjuters; Softwer tal-kompjuter; Tagħmir għat-tifi tan-nar; Aktinometri; Aċidimetri għall-batteriji; Vażetti tal-akkumulatur; Kaxxi tal-batteriji; Akkumulaturi elettriċi; Akkumulaturi elettriċi għall-vetturi; Transformers akustiċi; Dijaframmi [akustiċi]; Kondjuwits akustiċi; Ammetri; Anemometri; Batteriji b'tensjoni għolja; Anodi; Erjils; Anti-katodi; Apertometri [ottiċi]; Lentijiet għall-astrofotografija; Astronomija (Tagħmir u strumenti ta' l- -); Apparat awdjoviżiv tat-tagħlim; Tagħmir ta' l-istêring, awtomatiku, għall-vetturi; Pressjoni baxxa f'tajers ta' vetturi (Indikaturi awtomatiċi ta' -); Ġjukboksis, mużikali; Magni awtomatiċi tal-biljetti; Vetturi tat-tifi tal-ħruq; Radjijiet tal-vetturi; Ħwejjeġ ta' l-asbestos għall-protezzjoni kontra n-nar; Ingwanti ta' l-asbestos għall-ħarsien minn inċidenti; Strumenti ta' l-ażimut; Magni għat-transazzjonijiet awtomatiċi ta' flus (ATM); Barometri; Batteriji, elettriċi; Batteriji għad-dawl; Betatrons; Restrizzjonijiet tas-sigurtà, minbarra għal sedili ta' vetturi u tagħmir sportiv; Bozoz tal-leħħa; Dwal indikaturi; Sinjali li jixgħelu; Bagi tas-sinjalar; Bagi markaturi; Salvawomi; Nuċċalijiet [ottiċi]; Nuċċalijiet tax-xemx; Nuċċalijiet; Qafas tan-nuċċalijiet; Katini għal nuċċalijiet; Kumpass direzzjonali; Bażers; Apparat li jirreġistra l-ħin; Swiċċijiet tal-ħin, awtomatiċi; Unitajiet ċentrali ta' proċessar; Apparat u strumenti tal-kimika; Oġġetti li jipproteġu s-snien; Apparat tal-kromatografija għal użu fil-laboratorju; Kronografi [tagħmir li jkejjel il-ħin]; Ċirkwiti integrati; Ċipep tad-DNA; Apparat tat-tindif għal diski tar-reġistrazzjonijiet tal-ħsejjes; Kolji ta' elettriku; Kolji elettromanjetiċi; Kolji [fotografija]; Choking coils [impedenza]; Swiċċijiet ta' ċelluli [elettriċità]; Batteriji galvaniċi; Grilji għal batteriji; Batteriji solari; Dijaframmi [fotografija]; Għata tal-lentijiet; Skrins tar-radjoloġija għal skopijiet industrijali; Ilqugħ għad-dija; Dgħajjes għat-tifi tan-nar; Lenti tal-kuntatt; Lentijiet ottiċi; Teleprompters (apparat għall-qari tat-test użat minn min ikun qed ixandar); Tagħmir li jipproċessa d-data; Apparat li jaqra il-bar code; Nuċċalijiet; Ċiklotroni; Binokli; Apparat li jkejjel id-distanzi; Telemetri; Apparat bil-kontroll mill-bogħod; Tagħmir għall-kontroll mill-bogħod elettrodinamiku għall-iswiċċijiet tal-ferroviji; Tagħmir li jqabbad, ta' l-elettriku, li jqabbad minn distanza; Teleprinters; Dispensers tad-dożi; Kmamar għad-dekompressjoni; Apparat li jiddemanjetizza għal tejps manjetiċi; Densitometri; Pjanċi għall-batteriji; Pjanċi taċ-ċirkwiti stampati; Storti tad-distillazzjoni [apparat tal-laboratorju]; Tagħmir tad-distillazzjoni għal skopijiet xjentifiċi; Ditekters; Ditekters tad-duħħan; Ditekters tal-metall għal użu industrijali jew militari; Tagħmir li jagħraf muniti foloz; Apparat djanjostiku, mhux għal skopijiet mediċi; Slajds fotografiċi; Fanali ottiċi; Apparat għad-diffrazzjoni (mikrokopja); Magni tad-dettatura; Diski kumpatti (awdjo - vidjo); Diski ottiċi; Diski li jikkalkulaw; Sinjali tat-toroq luminużi jew mekkaniċi; Wajers manjetiċi; Wajers tat-telegrafija; Plejers (DVD); Apparat tan-nifs għall-għawm taħt l-ilma; Apparat tan-nifs, minbarra dak għal nifs artifiċjali; Apparat tan-nifs (barra mir-respirazzjoni artifiċjali); Dinamometri; Wajers elettriċi; Qniepen tal-bieb ta' l-elettriku; Kejbils, elettriċi; Konvertituri, elettriċi; Ganċijiet elettriċi; Kondjuwits ta' l-elettriku; Mejns ta' l-elettriku (Materjali għal -) [wajers, kejbils]; Installazzjonijiet elettriċi għall-kontroll mill-bogħod ta' operazzjonijiet industrijali; Ċnut elettriċizzati; Tagħmir elettro-dinamiku għall-kontroll mill-bogħod ta' sinjali; Dajowds li jarmu d-dawl [LED]; Elettrolizzaturi; Pinen elettroniċi; Bordijiet ta' avviżi elettroniċi; Pubblikazzjonijiet elettroniċi, li jistgħu jitniżżlu; Tubi elettroniċi mingħajr arja u li jgħaddi minnhom kurrent [telegrafija u telefonija mingħajr fili]; Tubi termjoniċi; Tubi li jamplifikaw; Epidiaskopji; Ergometri; Tikketti elettroniċi għal oġġetti; Film ċinematografiku (espost); Miters għall-kejl ta' kemm film għandu jdum espost għad-dawl [tagħmir li jkejjel id-dawl]; Magni li joħorġu l-fatturi; Magni tal-faksimile; Pupi li jintużaw fit-testijiet ta' impatt tal-vetturi; Kameras ċinematografiċi; Films, esposti; Filtri [fotografija]; Filtri għal maskri respiratorji; Skrins fluworexxenti; Kameras [fotografija]; Ċelloli fotovoltajċi; Kmamar mudlama [fotografija]; Fotometri; Fiżika (Tagħmir u strumenti tal- -); Ċelluli galvaniċi; Galvanometri; Strumenti ta' stima; Apparat ta' Sistema ta' Pożizzjonar Globali [GPS]; Rekords tal-fonografu; Labar tal-gramofown (Tagħmir li jbiddel il- -); Tone arms għall-apparat li jdoqq id-diski; Tagħmir li jirrikordja; Tagħmir hands free għal telefons; Apparat għat-tifi tan-nar; Apparat eljografiku; Magni ta' l-ivvutar; Viewfinders, fotografiċi; Apparat u magni għall-kejl tal-ħoss; Tagħmir għal li jalloka l-ħoss; Wajers tas-sonda li jużaw abbord; Miters tal-parkeġġ; Arloġġi tal-ħin (tagħmir għar-reġistrazzjoni tal-ħin); Apparat għat-tifi tan-nar; Ologrammi; Tubi li jwasslu l-vuċi minn kamra għal oħra; Ġjukboksis għal kompjuters; Priżmi [ottiċi]; Kalamiti; Sistemi ta' traxxix għall-protezzjoni kontra n-nar; Żnienen għall-pajpijiet tat-tifi tan-nar; Densimetri; Refratturi; Karti ta' l-identità, manjetiċi; Kisi identifikaturi għal wajers ta' elettriku; Ħjut identifikaturi għal wajers ta' l-elettriku; Indikaturi ta' telf elettriku; Inkubaturi tal-kulturi tal-batterji; Ċirkwiti integrati; Apparat għal interkomunikazzjoni; Invertituri [elettriċità]; Apparat ta' joniżżazzjoni mhux għat-trattament tal-arja jew tal-ilma; Disk drives għall-kompjuters; Labar għal apparat li jirrekordja d-diski; Elmi (ta' l-irkib); Ilqugħ kontra x-xrar; Fjusijiet; Kejbils ta' l-istarters għal muturi; Kejbils tal-fibra ottika; Ċrieki tal-kalibrar; Strumenti li jkejlu u jimmarkaw; Magni li jikkalkulaw; Kalkolatriċi tal-but; Tubi kapillari; Kards manjetiċi kkodifikati; Skedi b'ċirkwiti integrati; Apparat katodiku kontra l-korrużjoni; Katodi; Oqfsa tal-kassetti [fotografija]; Kontenituri għal slajds ta' taħt il-mikroskopju; Skrataċ għal logħob tal-vidjo; Tastieri tal-kompjuters; Miters tal-frekwenzi; Kejbils koassjali; Kodifikaturi manjetiċi; Brazzuletti ta' l-identifikazzjoni kodifikati, manjetiċi; Binarji elettriċizzati għat-tqegħid ta' spotlights; Kolletturi, ta' l-elettriku; Ċirkwiti elettroniċi li jqabblu żewġ sinjali; Kumpassi (strumenti tal-kejl); Kumpassi marini; Apparat li jbiddel id-direzzjoni ta' kurrent; Tagħmir elettriku għall-kommutazzjoni; Terminali [elettriċità]; Apparati li jakkumulaw u jżommu karga elettrika; Konnessjonijiet għal linji elettriċi; Konnetturi [elettriċità]; Kuntatti, elettriċi; Fotokopjaturi [fotografiċi, elettrostatiċi, termiċi]; Lentijiet ottiċi ta' korrezzjoni; Strumenti kosmografiċi; Indjuwits [elettriċità]; Sokits u kaxxetti ta' konnessjonijiet [ta' l-elettriku]; Kabinetti għall-lawdspikers; Kejl tal-ħajjata; Kartûns animati; Storti; Pedometri; Ditekters tal-galena; Kutri tan-nar; Għata għal żbokkok ta' l-elettriku; Peepholes (lentijiet li jkabbru) għall-bibien; Ġild (Tagħmir għall-kejl tal-ħxuna tal- -); Ġlud (Tagħmir li jkejjel il-ħxuna tal- -); Tagħmir li jindika l-kwantitajiet; Tagħmir tal-fermentazzjoni [apparat tal-laboratorju]; Idrometri ta' l-aċidu; Tagħmir għal transvasing ta' l-ossiġnu; Griġjoli [laboratorju]; Għamara speċjali għal laboratorji; Ċentrifugi li jintużaw fil-laboratorji; Fran għal użu fil-laboratorju; Dijaframmi għall-laboratorji; Lattometri; Lattometri; Lampi għal kmamar mudlama [fotografija]; Laptops (kompjuters mobbli); Lejżers, mhux għal skopijiet mediċi; Lanterni maġiċi; Apparat għall-igglejżjar ta' stampi fotografiċi; Ilbies protettiv għall-avjaturi; Livelli ta' xorb alkoħoliku; Tagħmir li jkejjel l-ammont ta' alkoħol fil-ġisem; Rigi bi strixxa ċentrali li tislajdja; Mgħaref tal-kejl; Medja ta' data manjetika; Diski, manjetiċi; Unitajiet ta' tejps manjetiċi għal kompjuters; Tejps manjetiċi; Tagħmir li jirrikordja; Reġistraturi tal-vidjo; Kalamiti; Dekorattivi (Kalamiti -); Strumenti ta' kejl ta' pressjoni; Strument għall-kejl ta' l-arja jew gass f'vakwu parzjali; Maskri protettivi; Maskri ta' l-għaddasa; Strumenti matematiċi; Sinjali mekkaniċi; Apparati li jaħdmu bil-fixxi (Mekkaniżmi għal -); Wajer tar-ram, iżolatur; Megafoni; Dijaframmi għal tagħmir xjentifiku; Indikaturi tal-veloċità; Inklinometri; Apparat għall-kejl; Strumenti tal-kejl; Tagħmir li jkejjel bil-preċiżjoni; Tagħmir għall-kejl ta' l-elettriku; Mwejjed tal-kejl [strumenti għal stimi]; Strumenti tal-kejl; Kejl; Tagħmir li jkejjel il-petrol; Kalipers ta' l-islajds; Bżieżaq meteoroloġiċi; Strumenti meteoroloġiċi; Metronomi; Mikrofoni; Viti mikrometri għal strumenti ottiċi; Mikrometri; Mikroproċessuri; Mikroskopji; Mikrotomi; Stasiji (skali tal-lieva); Apparati li jaħdmu bil-flus (Mekkaniżmi għal -); Mekkaniżmi li jaħdmu bil-muniti għal settijiet tat-televiżjoni; Trejs tal-ħasil [fotografija]; Sinjalar taċ-ċpar [mingħajr materjal li jaqbad]; Modems; Tagħmir ta' monitoraġġ, ta' l-elettriku; Skrins tal-vidjo; Monituri (ħardwer tal-kompjuter); Monituri (programmi tal-kompjuter); Miżien għall-użin ta' vetturi mgħobbijin; Skrins għall-inċiżjoni ta' ritratti; Maws [tagħmir li jipproċessa d-data]; Apparat li jiċċarġja l-batteriji; Karikaturi għal batteriji elettriċi; Kuxinetti ta' l-irkoppa għal ħaddiema; Fittiexa tal-fond nawtiċi; Tagħmir navali li jissenjala; Kaxxetti attrezzati bi strumenti tad-dissezzjoni [mikroskopija]; Sinjali, luminużi jew mekkaniċi; Lanterni tas-sinjal; Strumenti għan-navigazzjoni; Apparati u strumenti nawtiċi; Apparat tan-navigazzjoni għall-vetturi [kompjuters abbord]; Sinjali tan-neon; Sdieri li minnhom ma jinfdux il-balal; Strumenti li jillivellaw; Invelli tas-servejers; Staneg tal-kejl (strumenti għal stimi); Medja ottika għad-data; Ġarriera ta' ħoss irrekordjat; Klipps ta' l-imnieħer għal għaddasa u għawwiema; Kompjuters stil takkwin; Turġien użati f'każ ta' ħruq; Objettivi [lenti] ottika; Junction sleeves għal kejbils elettriċi; Sostenni għal kolji elettriċi; Ħwejjeġ għall-protezzjoni kontra l-inċidenti, ix-xgħil ta' raġġi u n-nar; Qafas tan-nuċċalijiet; Żraben għal protezzjoni kontra inċidenti, raġġi u n-nar; Ċirkwiti stampati (pjastri); Tagħmir ta' protezzjoni kontra r-raġġi X, mhux għal skopijiet mediċi; Nuċċalijiet għall-isport; Elmi ta' protezzjoni għall-isports; Ħwejjeġ għall-protezzjoni kontra n-nar; Tarpolini tas-sigurtà; Elmi protettivi; Tagħmir ta' protezzjoni għall-użu personali kontra l-inċidenti; Ingwanti għall-protezzjoni kontra l-inċidenti; Ingwanti ta' protezzjoni kontra r-raġġi-X għal skopijiet industrijali; Xbieki għall-protezzjoni kontra l-inċidenti; Lqugħ protettiv tal-wiċċ għal ħaddiema; Ħwejjeġ ta' l-għaddasa; Ilbies protettiv kontra n-nirien; Xkafef fotografiċi; Oġġetti għall-kejl tal-ħġieġ; Reżistenzi elettriċi; Diski li jirriflettu għall-ilbies, għall-ħarsien minn inċidenti tat-traffiku; Tagħmir għal eliminazzjoni ta' interferenzi (ta' l-elettriku); Strumenti li jkejlu r-reżistenza elettrika; Ottanti; Lenti ta' tromba, ta' teleskopju jew ta' mikroskopju; Lentijiet (Strumenti li fihom -); Lenzi taċ-ċomb; Siegli ċomb; Limitaturi [elettriċità]; Programmi li jħaddmu l-kompjuters, rekordjati; Serħ il-polz għal użu ma' kompjuters; Fibri ottiċi (filamenti li jmexxu d-dawl); Diski kumpatti ottiċi; Kondensaturi, ottiċi; Apparat u strumenti ottiċi; Ħġieġ ottiku; Apparat li jaqra karattri ottiċi; Oġġetti ottiċi; Oxxillografi; Sterjos għal użu personali; Arloġġi ta' l-għadd tad-dawrien; Apparat ta' ożonizzazzjoni; Antenni għall-lawdspikers; Swiċċbords; Panew tas-sinjali, imdawla jew mekkaniċi; Tejps għat-tindif tal-heads li jirrekordjaw; Films li jirreġistraw il-ħsejjes; Ċinturini tas-salvataġġ; Oġġetti periferali tal-kompjuter; Periskopji; Pipetti; Sfafar tal-klieb; Sfafar tas-sinjalar; Allarmi li jsaffru; Planimetri; Għant għall-fili ta' l-elettriku; Skrins tal-projezzjoni; Skrins [fotografija]; Wajers għall-kejl tal-fond tal-baħar; Ploters; Strumenti li jittestjaw il-gass; Strumenti għal kejl tal-gass [strumenti tal-kejl]; Kompjuters; Programmi tal-kompjuter reġistrati; Programmi tal-kompjuter [softwer li jista' jitniżżel]; Stampanti għal użu mal-kompjuters; Softwer tal-kompjuter, reġistrat; Metri; Abaku; Matts għall-maws; Wajer tal-fjus; Cash registers; Polarimetri; Semikondutturi; Kalzetti, imsaħħna bl-elettriku; Allarmi; Allarmi bil-ħsejjes; Iffrankar (Tagħmir li jiċċekkja l- -); Kalipers bħala apparat ta' kejl; Vernieri; Ingwanti għall-għaddasa; Tagħmir li janalizza l-ikel; Kontenituri tan-nuċċalijiet; Kontenituri tan-nuċċalijiet; Kontenituri għall-lenti tal-kuntatt; Pajp tat-tifi tan-nar; Allarmi tan-nar; Vetturi speċjali li jġorru tagħmir għat-tifi tan-nar; Rigi [strumenti tal-kejl]; Rigi (strumenti tal-kejl); Rigi tal-mastrudaxxi; Apparat li jdoqq jew jirrekordja kasetts; Apparat li jdoqq id-diski kumpatti; Apparat elettroniku għat-traduzzjoni u li jista' jinżamm f'but; Mezzi tal-medja portabbli; Telefons ċellulari; Protetturi kontra t-tlugħ f'daqqa tal-vultaġġ; Salvaviti; Salvaviti; Bilanċi ta' preċiżjoni; Klessidri; Riċevituri ta' l-awdjo u l-vidjo; Apparat li jirreġistra l-ħsejjes; Apparat li jirriproduċi l-ħsejjes; Apparat għall-analiżi ta' l-arja; Apparat tat-telefon; Programmi tal-logħob tal-kompjuter; Apparat ta' projezzjoni; Apparat għall-projezzjoni ta' l-islajds; Konnessjonijiet għal kompjuters; Egg-candlers (apparat ghall-ittestjar tal-bajd); Diski flessibbli; Pirometri; Apparat tar-radar; Radjijiet; Tagħmir radjoloġiku għal skopijiet industrijali; Settijiet tar-radjutelefonija; Settijiet tar-radjutelegrafija; Apparat tar-radju li javża lil min ikun qed iġorru li xi ħadd għandu bżonn jikkomunika miegħu.; Inkwadri għat-trasparenzi fotografiċi; Tagħmir li jiċċentra għal slajds fotografiċi; Refrattometri; Apparat ta' l-elettriku li jirregola; Regulaturi tal-vultaġġ għal vetturi; Strumenti li jikkontrollaw il-kaldaruni; Regulaturi għad-dawl tal-palk; Regulaturi tal-veloċità għal gramofowns; Apparat ta' l-elettriku li jirregola d-dawl; Apparat li jirregola s-sħana; Tagħmir elettriku li jirċievi u li jittrasmetti; Films Rontġen, esposti; Tagħmir u installazzjonijiet li jipproduċu Raġġi X, mhux għal skopijiet mediċi; Apparat tar-raġġi X mhux għal skopijiet mediċi; Tubi tar-raġġi X mhux għal skopijiet mediċi; Reostats; Lawdspikers; Respiratorji għal filtraġġ ta' l-arja; Mudelli anatomiċi tal-ġisem [tagħmir ta' tagħlim]; Ktajjen tat-tkejjil; Apparat li jaqta' l-films; Pannelli ta' kontroll [elettriċità]; Raġġi-X, mhux għal skopijiet mediċinali; Bordijiet tad-distribuzzjoni (elettriċità); Konsoli tad-distribuzzjoni (elettriċità); Kaxex tas-swiċċijiet (elettriċità); Invelli tal-merkurju; Apparat tal-kejl tal-veloċità għall-fotografija; Ħatab (strumenti tal-kejl); Sakkarometri; Ħalometri; Apparat tan-navigazzjoni bis-satellita; Satelliti għal skopijiet xjentifiċi; Magni ta' l-għadd; Sestanti; Sferometri; Qniepen ta' l-allarm, ta' l-elettriku; Qniepel tas-sinjali; Simulaturi għall-istêring u l-kontroll tal-vetturi; Sireni; Ħġieġ miksi b'konduttur elettriku; Kaxex tad-distribuzzjoni (ta' l-elettriku); Strumenti ta' osservazzjoni; Kuffji tal-widna; Nuċċalijiet kontra d-dija; Skàners [tagħmir għal proċessar ta' data]; Ħġieġ li jilqa'; Kordi tan-nuċċalijiet ta' l-għajnejn; Valvoli manjetiċi [swiċċijiet elettromanjetiċi]; Sonars; Sonda għal skopijiet xjentifiċi; Ħwejjeġ magħmula apposta għal-laboratorji; Kontenituri magħmula apposta għal apparat u strumenti fotografiċi; Apparat ta' spettrografija; Spettroskopji; Mekkaniżmi li jagħlqu ċ-ċirkwiti; Kaxxetti ta' konnessjonijiet (ta' l-elettriku); Xàters ta' attivazzjoni [fotografija]; Saborra għad-dawl; Ring tones li jistgħu jitniżżlu għat-telefons ċellulari; Fajls tal-mużika li jistgħu jitniżżlu; Fajls bi stampi li jistgħu jitniżżlu; Sostenn għall-apparat fotografiku; Tagħmir sterjoskopiku; Sterjoskopji; Skrins ta' l-asbestos għall-pompieri; Sostenn għal storti; Arbli għal erjils mingħajr wajers; Tagħmir għall-editjar ta' films ċinematografiċi; Magni ta' l-uffiċċju li jtaqqbu l-karti; Magni li jgħoddu u li jissortjaw il-flus; Magni tar-rendikonti; Ċineg tat-telefons ċellulari; Sulfitometri; Sostenn għat-tnixxif [fotografija]; Apparat biex inixxef l-istampi fotografiċi; Elmi għal nies li jissaldjaw; Indikaturi elettroniċi li jarmu d-dawl; Sinjali li jixgħelu; Tagħmir tad-dawl tat-traffiku [strumenti tas-sinjalar]; Apparat tal-print blu; Konnettur tal-wajers (elettriċità); Takometri; Reġistraturi tal-mili għal vetturi; Tagħmir li jkejjel il-veloċità għal vetturi; Tassimetri; Fili tat-telefon; Trażmettituri tat-telefon; Riċevituri tat-telefon; Apparat tal-fototelegrafija; Apparat tat-telegrafija; Teleskopji; Tagħmir teleskopiku li jirregola l-mira għal armi tan-nar; Apparat tat-televiżjoni; Teodoliti; Termometri (mhux għal skopijiet mediċi); Indikaturi tat-temperatura; Termostati; Termostati għal vetturi; Diski tas-silikon [għal ċirkwiti ntegrati]; Apparat li jipproċessa l-kliem; Buttuni li jingħafsu għall-qniepen; Apparat li jkejjel il-pressjoni; Indutturi [ta' l-elettriku]; Totalizzaturi; Transformers [elettriku]; Step-up transformers; Transponders; Transisters [elettroniċi]; Trijodi; Trepiedi għal kameras; Triangoli ta' twissija għal vetturi wieqfa; Tubi [elettriċità]; Grafometri (strumenti tal-kejl); Indikaturi tal-pressjoni; Indikaturi tal-livell ta' l-ilma; Urinometri; Aċċeleraturi tal-partiċelli; Flash drives tal-USB; Rettifikaturi tal-kurrent; Plaggs tal-widnejn għal għaddasa; Filtri għal raġġi ultravjola, għall-fotografija; Xàters [fotografija]; Miżien; Miżien ta' l-ittri; Apparat u strumenti ta' l-użin; Varjometri; Transformers [proċessar ta' data]; Tagħmir tal-bilanċ; Magni ta' l-użin; Plageg li jindikaw il-pressjoni, għal valvoli; Kalzetti tar-riħ għal indikazzjoni tad-direzzjoni tar-riħ; Kamera tal-vidjos; Kasetts tal-vidjo; Vidjotejps; Telefons bil-vidjo; Għodda tal-kejl għat-tfittxija ta' l-ilma; Viskożimetri; Igrometri; Miters tal-mewġ; Kondutturi ta' elettriku; Gejġijiet bħala strumenti tal-kejl; Idrometri; Nvelli (strumenti għad-djanjosi orizzontali); Voltametri; Ċattri tas-salvataġġ; Tubi tad-disċarġ, elettriċi, minbarra għall-provvista tad-dawl; Swiċċijiet, ta' l-elettriku; Trażmettituri ta' sinjali elettroniċi; Settijiet ta' trasmissjoni [telekomunikazzjoni]; Settijiet ta' trasmissjoni [telekomunikazzjoni]; Radju żgħir li jinġarr u li jittrasmetti u jirċievi (walkie-talkies); Altimetri; Apparat bi frekwenza għolja; Apparat tat-tagħlim; Ajrumiter; Apparat ta' twissija kontra s-serq; Installazzjonijiet li jipprevjenu s-serq, ta' l-elettriku; Apparat u tagħmir għas-salvataġġ tal-ħajja; Xbieki tas-sigurtà; Ġkieket tas-salvataġġ; Strumenti għad-determinazzjoni tad-direzzjoni jew għall-kejl ta' angoli; Serraturi elettriċi; Elettroniċi (Aġendi -); Apparat li jipproċessa d-data; Apparat li jittrażmetti l-ħsejjes; Tagħmir li jirrekordja d-distanza; Apparat ta' memorja tal-kompjuters; Bozoz tal-leħħa (fotografija); Sòkits, plaggs u kuntatti oħrajn [konnessjonijiet elettriċi]; Piżijiet; Apparat li jkejjel il-viti; Apparat li jirrikordja t-telefonati; Strumenti tas-sigurtà għal linji tal-ferroviji; Apparat u strumenti għal stimi; Amplifikaturi; Strumenti u magni li jittestjaw il-materjal; Tubi tat-testijiet; Apparat ta' l-ittestjar mhux għal skopijiet mediċi; Markaturi li jimmarkaw il-linja tal-keffa; Mirja [ottiċi]; Mirja għall-ispezzjonar tax-xogħol; Apparat li jkabbar [fotografija]; Lenti li jkabbru l-oġġetti (ottiċi); Qniepen [tagħmir ta' twissija].

Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, DVD's en andere digitale dragers; Mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Software; Brandblusapparaten; Actinometers; Zuurwegers voor accu's; Accubakken; Accukasten; Elektrische accu's; Elektrische accu's voor voertuigen; Akoestische koppelaars; Diafragma's [akoestiek]; Akoestische buizen; Ampèremeters; Windmeters; Anodebatterijen; Anoden; Antennes; Antikathoden; Apertometers [optiek]; Objectieven voor de sterrenfotografie; Sterrenkundige apparaten en instrumenten; Audiovisuele onderwijstoestellen; Automatische besturingsinrichtingen voor voertuigen; Automatische waarschuwingsinrichtingen voor het aangeven van drukverlies in luchtbanden; Jukeboxen met geldinworp; Kaartjesautomaten; Brandweerauto's; Autoradio's; Asbestkleding ter bescherming tegen vuur; Asbesthandschoenen ter bescherming tegen ongevallen; Azimutinstrumenten; Geldautomaten; Barometers; Elektrische batterijen; Ontstekingsbatterijen; Bètatrons; Veiligheidstuigen [anders dan voor voertuigstoelen of als sportuitrusting]; Flitslampen [fotografie]; Knipperlichten [signaallichten]; Bakens, lichtgevend; Signaalboeien; Markeringsboeien; Reddingsboeien; Brillen; Zonnebrillen; Brillenglazen; Brilmonturen; Kettinkjes voor knijpbrillen; Kompassen; Zoemers; Tijdopname-apparatuur; Schakelklokken; Processors [centrale verwerkingseenheden]; Chemische apparaten en instrumenten; Gebitsbeschermers; Chromatografische apparaten voor laboratoria; Chronografen [tijdsduur-registratieapparaten]; Chips [geïntegreerde schakelingen]; DNA-chips; Reinigingsinrichtingen voor schijfvormige geluidsdragers; Elektrische spoelen; Spoelen voor elektro magneten; Haspels [fotografie]; Zelfinductiespoelen; Verzwakkers [elektriciteit]; Galvanische batterijen; Roosters voor elektrische accu's; Zonnecellen; Diafragma's [fotografie]; Lensdoppen; Röntgenschermen voor industrieel gebruik; Antiverblindingskleppen; Blusboten; Contactlenzen; Optische lenzen; Tekstprojectietoestellen; Lezers [informatica]; Barcode-lezers; Knijpbrillen; Cyclotrons; Verrekijkers; Afstandsmeters; Afstandmeters; Apparaten voor afstandsbediening; Elektrodynamische apparaten voor het op afstand bedienen van spoorwegwissels; Apparatuur voor elektrische ontsteking [ontbranding] op afstand; Telexapparatuur; Doseerapparaten; Decompressiekamers; Apparaten voor het demagnetiseren van magneetbanden; Densitometers; Accuplaten; Kaarten voor printplaten; Distilleertoestellen voor proefnemingen in laboratoria; Distilleerapparaten voor wetenschappelijk gebruik; Detectors; Rookdetectors; Metaaldetectors voor industrieel of militair gebruik; Valsgeld-detectors; Diagnostische apparaten, niet voor medisch gebruik; Dia's; Optische lampen; Diffractie-apparaten [microscopie]; Dicteermachines; Compact discs [audio-video]; Optische schijven; Rekenschijven; Verkeerszuilen, lichtgevend of mechanisch; Magnetische draden; Telegraafdraden; Dvd-spelers; Ademhalingsapparaten voor het onderwaterzwemmen; Ademhalingsmaskers, anders dan voor beademing; Respiratoren, niet voor kunstmatige ademhaling; Dynamometers; Elektrische draden; Deurbellen, elektrisch; Elektrische kabels; Stroomomzetters; Elektrische aansluitingen; Elektrische leidingen; Materiaal voor elektrische leidingen [draden, kabels]; Elektrische apparatuur voor de bediening op afstand van industriële installaties; Schrikdraad-omheiningen; Elektrodynamische apparatuur voor de bediening op afstand van signalen; LED's; Elektrolyse-apparaten; Lichtpennen; Elektronische mededelingenborden; Elektronische publicaties [te downloaden]; Vacuümbuizen [radio]; Thermo-ionische buizen; Versterkerbuizen of -lampen; Epidiascopen; Ergometers; Elektronische labels voor goederen; Cinematografische films, belicht; Lichtmeters; Factureermachines; Telefaxapparatuur; Testpoppen voor botsproeven; Camera's [filmapparaten]; Films, belicht; Filters voor de fotografie; Filters voor ademhalingsmaskers; Fluorescerende schermen; Fototoestellen; Fotovoltaïsche cellen; Donkere kamers [fotografie]; Fotometers; Natuurkundige apparaten en instrumenten; Galvanische elementen; Galvanometers; Landmeetkundige instrumenten; GPS-systemen; Schijfvormige geluidsdragers; Apparaten voor het verwisselen van naalden van platenspelers; Toonarmen voor platenspelers; Platenspelers; Handsfree kits voor telefoons; Brandblusapparaten; Lichtdrukapparaten; Stemmachines; Zoekers [fotografie]; Sondeerapparaten en -machines; Geluidsmeters; Sondeerlijnen; Parkeermeters; Prikklokken; Kloppers voor het uitslaan van branden; Hologrammen; Spreekhoorns; Schijfwisselaars [informatica]; Prisma's [optiek]; Bliksemafleiders; Sprinklerinstallaties; Brandspuiten; Densimeters; Refractoren; Magnetische identificatiekaarten; Identificatiehulzen voor elektrische draden; Kendraden voor elektrische draden; Stroomverlies-aanwijzers; Incubatoren voor het kweken van bacteriën; Geïntegreerde schakelingen [ic's]; Intercoms; Omzetters [elektriciteit]; Ionisatie-apparatuur, niet voor lucht- of waterbehandeling; Disk drives [informatica]; Saffiernaalden voor platenspelers; Caps [paardrijhelmen]; Vonkenvangers; Zekeringen; Startkabels voor motoren; Optische kabels; Kalibreerringen; Rits- of krashouten [markeerinstrumenten]; Rekenmachines; Zakrekenmachientjes; Capillaire buizen; Gecodeerde magneetkaarten; Kaarten met geheugen of met microprocessor; Kathode-inrichtingen voor de bescherming tegen roest; Kathoden; Inlegramen [fotografie]; Doosjes voor microscoopglaasjes; Videospelcassettes; Toetsenborden voor computers; Frequentiemeters; Coaxkabels; Magnetische codeerapparatuur; Magnetische identiteitspolsbanden; Spanningsrails voor de montage van spots; Elektrische collectors; Comparateurs; Passers [meetinstrumenten]; Scheepskompassen; Schakelaars; Schakelapparatuur [elektriciteit]; Aansluitklemmen [elektriciteit]; Elektrische condensatoren; Verbindingen voor elektrische leidingen; Connectors; Elektrische contacten; Fotokopieerapparaten; Correctielenzen [optiek]; Cosmografische instrumenten; Ankers [elektriciteit]; Verdeeldozen [elektriciteit]; Luidsprekerkasten; Meetgerei voor naaisters; Tekenfilms; Retorten; Stappentellers; Kristaldetectoren; Brandwerende dekens; Beschermplaatjes voor stopcontacten; Judassen [kijkglaasjes voor deuren]; Apparaten voor het meten van de dikte van leder; Huiddiktemeters; Aanwijzers voor hoeveelheden; Fermenteerapparaten [laboratoriumapparatuur]; Zuurwegers; Apparaten voor het overgieten van vloeibare zuurstof; Smeltkroezen; Laboratoriummeubilair; Centrifuges voor laboratoriumgebruik; Laboratoriumovens; Onderlegplaten voor laboratoria; Melkdiktemeters; Melkmeters; Lampen voor donkere kamers [fotografie]; Laptops; Lasers, niet voor medisch gebruik; Toverlantaarns; Apparaten voor het glanzen van foto-afdrukken; Speciale beschermende vliegeniers-overalls; Luchtbelwaterpassen; Alcoholmeters; Rekenlinialen; Maatlepels; Magnetische gegevensdragers; Magneetschijven; Magneetbandeenheden [informatica]; Magneetband; Bandrecorders; Videorecorders; Elektromagnetische spoelen; Koelkastmagneten; Manometers; Vacuümmeters; Veiligheidsmaskers; Duikmaskers; Rekeninstrumenten; Mechanische uithangborden; Mechanismen voor apparaten werkend met muntinworp; Koperdraad [geïsoleerd]; Megafoons; Membranen voor wetenschappelijke apparaten; Snelheidsmeters; Hellingmeters; Meetapparaten; Meetinstrumenten; Precisiemeetapparaten; Elektrische meetapparaten; Meettafeltjes [voor landmeters]; Peilaanwijzers; Maten; Benzinemeters; Schuifmaten; Weerballons; Meteorologische instrumenten; Metronomen; Microfoons; Micrometerschroeven voor optische instrumenten; Micrometers; Microprocessors; Microscopen; Microtomen; Unsters [weegschalen]; Mechanismen voor muntautomaten; Muntinworp-mechanismen voor televisie-apparaten; Spoelbakken [fotografie]; Mistsignalen [niet explosief]; Modems; Elektrische bewakingsapparaten; Videoschermen; Monitors [hardware]; Monitors [computerprogramma's]; Weegbruggen; Rasters voor fotogravure; Computermuizen; Batterij-laders; Acculaders; Kniestukken voor werklieden; Dieptemeters; Scheepssignaalapparaten; Sets bevattende ontleedinstrumenten [microscopie]; Seinen, lichtgevend of mechanisch; Signaallantaarns; Navigatie-instrumenten; Nautische apparaten en instrumenten; Navigatie-apparatuur voor voertuigen [boordcomputers]; Neonbuizen voor lichtreclame; Kogelvrije vesten; Waterpasinstrumenten; Peilglazen; Bakens voor landmeters; Optische gegevensdragers; Geluiddragers; Neusklemmen voor duikers en zwemmers; Notebook computers; Reddingsladders; Objectieven [optiek]; Verbindingsmoffen voor elektrische kabels; Houders voor elektrische spoelen; Beschermende kleding tegen ongevallen, straling en vuur; Monturen voor knijpbrillen; Schoeisel ter bescherming tegen ongelukken, straling en vuur; Printplaten; Inrichtingen ter bescherming tegen röntgenstralen, niet voor medisch gebruik; Sportbrillen; Beschermende helmen voor sportdoeleinden; Kleding ter bescherming tegen vuur; Springzeilen; Beschermende helmen; Toestellen voor de bescherming van personen tegen ongevallen; Handschoenen ter bescherming tegen ongevallen; Beschermende handschoenen tegen röntgenstralen, voor industrieel gebruik; Netten ter bescherming tegen ongevallen; Gezichtsbeschermers [schermen] voor werklieden; Duikpakken; Kledingstukken ter bescherming tegen vuur; Druiprekken voor de fotografie; Maatglazen; Elektrische weerstanden; Reflecterende schijven, te dragen ter voorkoming van verkeersongevallen; Ontstoringsinrichtingen [elektriciteit]; Ohmmeters; Octanten; Oculairs; Kijkers; Schietloden; Loden voor schietloden; Elektrische stroombegrenzers; Stuurprogramma's, opgenomen; Polssteunen voor gebruik met computers; Lichtgeleidend draad [optische vezels]; Cd-rom 's; Optische condensatoren; Optische apparaten en instrumenten; Optisch glas; Optische lezers; Optische artikelen [brillen, lenzen e.d.]; Oscillografen; Draagbare geluidsapparatuur; Toerentellers; Ozonapparaten; Hoorns van luidsprekers; Schakelborden; Signaalborden, lichtgevend of mechanisch; Koppenreinigingsbanden [voor recorders]; Films voor het opnemen van geluid; Reddingsgordels; Computerrandapparatuur; Periscopen; Pipetten; Hondenfluitjes; Signaalfluitjes; Alarmfluiten; Planimeters; Moffen [omhulsels] voor elektrische kabels; Projectieschermen; Schermen [fotografie]; Loden voor sondes; Plotters; Gasanalyse-apparaten; Gasmeters; Computers; Geregistreerde computerprogramma's; Computerprogramma's [te downloaden software]; Computerprinters; Software [geregistreerde programma's]; Tellers; Telramen; Muismatten; Draden van metaallegeringen [zekeringen]; Kassa's; Polarimeters; Halfgeleiders; Elektrisch verwarmde sokken; Alarmtoestellen; Akoestische alarminrichtingen; Frankeringscontrole-toestellen; Kalibers; Noniussen; Duikerhandschoenen; Apparaten voor het analyseren van voedingsmiddelen; Brillenkokers; Etuis voor knijpbrillen; Houders voor contactlenzen; Brandslangen; Brandmelders; Bluspompem; Linialen [meetinstrumenten]; Meters; Schuiflinialen; Cassettespelers; Cd-spelers; Elektronische draagbare vertaalapparaten; Draagbare mediaspelers; Mobiele telefoons; Overspanningsbeveiligingen; Op afstand bediende onderbrekers; Stroomonderbrekers; Precisieweegschalen; Zandlopers; Ontvangers [audio, video]; Geluidsopname-apparaten; Geluidsweergave-apparaten; Apparaten voor het analyseren van lucht; Telefoonapparaten; Programma's voor computerspelletjes; Projectie-apparaten; Diaprojectors; Interfaces [informatica]; Doorlichtapparaten voor eieren; Diskettes; Pyrometers; Radars; Radio's; Radiologische apparaten voor industrieel gebruik; Radiotelefonische toestellen; Radiotelegrafische toestellen; Semafoons; Diaraampjes; Inraamapparaten voor dia's; Refractometers; Elektrische controle-apparaten; Voltageregelaars voor voertuigen; Controle-instrumenten voor stoomketels; Regelaars voor toneelverlichting; Snelheidsregelaars voor platenspelers; Lichtdimmers; Warmtecontrole-apparaten; Elektrische relais; Röntgenfilms, belicht; Apparaten en installaties voor het opwekken van röntgenstralen, niet voor medisch gebruik; Röntgenapparaten, niet voor medisch gebruik; Röntgenbuizen, niet voor medisch gebruik; Reostaten; Luidsprekers; Respiratoren voor het filtreren van lucht; Poppen voor ehbo-oefeningen [instructie-apparaten]; Landmeetkettingen; Snijapparaten voor films; Bedieningspanelen [elektriciteit]; Röntgenfoto's, anders dan voor medisch gebruik; Verdeelborden [elektriciteit]; Schakelborden [elektriciteit]; Schakeldozen [elektriciteit]; Kwikwaterpassen; Snelheidsmeters [fotografie]; Loggen [meetinstrumenten]; Suikergehaltemeters; Zoutwegers; Satellietnavigatie-apparatuur; Satellieten voor wetenschappelijk gebruik; Optelmachines; Sextanten; Sferometers; Elektrische alarmbellen; Signaalbellen; Simulatoren voor de besturing van voertuigen; Sirenes; Glas bekleed met een geleidende laag; Schakelkasten [elektriciteit]; Waarnemingsinstrumenten; Koptelefoons; Antiverblindingsbrillen; Scanners [informatica]; Dradentellers; Koorden voor knijpbrillen; Solenoïdekleppen [elektromagnetische schakelaars]; Sonars; Sondes voor wetenschappelijk gebruik; Speciale kledingstukken voor laboratoria; Speciale etuis voor fotografische apparaten en instrumenten; Spectrografen; Spectroscopen; Veiligheidsschakelaars [onderbrekers]; Contactdozen [elektriciteit]; Ontspanners [fotografie]; Ballasten voor verlichtingsinstallaties; Downloadbare beltonen voor mobiele telefoons; Downloadbare muziekbestanden; Downloadbare beeldbestanden; Statieven [fotografie]; Stereoscopische apparaten; Stereoscopen; Asbestschermen voor brandweerlieden; Steunen voor retorten; Antennemasten voor draadloze telefonie; Filmmontage-apparatuur; Ponskaartmachines [kantoormachines]; Machines voor het tellen en sorteren van geld; Boekhoudmachines; Koordjes voor mobiele telefoons; Sulfitometers; Droogtoestellen voor de fotografie; Apparaten voor het drogen van foto-afdrukken; Lasmaskers; Lichtgevende, elektronische aanwijzers; Verlichte uithangborden; Verkeerslichten; Blauwdrukapparaten; Draadklemmen [elektriciteit]; Tachometers; Kilometertellers voor voertuigen; Snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen; Taximeters; Telefoondraden; Telefonische seinapparaten; Telefoonhoorns; Fototelegrafische apparaten; Telegrafen; Telescopen; Richtkijkers voor vuurwapens; Televisie-apparaten; Theodolieten; Thermometers, niet voor medisch gebruik; Temperatuurmeters; Thermostaten; Thermostaten voor voertuigen; Siliciumschijfjes voor ic's; Tekstverwerkers; Belknoppen; Drukmeters; Inductors [elektriciteit]; Totalisators; Elektrische transformatoren; Spanningsverhogers; Transponders; Transistors [elektronica]; Triodes; Driepoten voor fototoestellen; Gevarendriehoeken voor gebruik bij autopech; Leidingstelsels voor elektrische kabels; Graadbogen; Drukopname-apparaten; Waterpeilaanwijzers; Urinemeters; Deeltjesversnellers; USB-sticks; Elektrische gelijkrichters; Oordopjes voor duikers; Ultravioletfilters voor de fotografie; Sluiters [fotografie]; Weegschalen; Briefwegers; Weegapparaten en -instrumenten; Variometers; Koppelaars [informatica]; Inrichtingen voor het uitbalanceren; Weegmachines; Ventieldopjes met drukindicator; Windzakken [voor het aangeven van de windrichting]; Camcorders; Videocassettes; Videobanden; Beeldtelefoons; Wichelroeden; Viscosimeters; Hygrometers; Golflengtemeters; Elektrische geleiders; Mallen [meetinstrumenten]; Hydrometers; Waterpassen; Voltmeters; Reddingsvlotten; Ontladingsbuizen, elektrische, niet voor verlichting; Elektrische schakelaars; Zenders van elektronische signalen; Zendinstallaties [telecommunicatie]; Zendapparaten [telecommunicatie]; Portofoons; Hoogtemeters; Hoogfrequentie-apparaten; Onderwijstoestellen; Luchtmeters; Alarmtoestellen tegen diefstal; Elektrische installaties voor diefstalpreventie; Reddingstoestellen; Reddingsnetten; Reddingsvesten; Vizierlinialen; Elektrische sloten; Elektronische agenda's; Gegevensverwerkende apparatuur; Apparaten voor het overbrengen van geluid; Afstandregistreer-apparatuur; Computergeheugens; Flitslampen; Stopcontacten; Gewichten; Schroefdraadmeters; Antwoordapparaten; Beveiligingsapparatuur voor het spoorwegverkeer; Landmeetapparatuur en -instrumenten; Versterkers; Instrumenten en machines voor materiaalbeproeving; Reageerbuisjes; Analysetoestellen, niet voor medisch gebruik; Markeringsapparaten voor de kleermakerij; Spiegels [optiek]; Inspectiespiegels voor werkzaamheden; Vergrotingsapparaten [fotografie]; Loepen; Bellen [signaalapparatuur].

Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; Urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych; Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; Kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery; Oprogramowanie komputerowe; Urządzenia do gaszenia ognia; Aktynometry; Kwasomierze do akumulatorów; Celki akumulatorowe; Skrzynki na baterie; Akumulatory elektryczne; Baterie elektryczne do pojazdów; Sprzęgacze akustyczne; Membrany [akustyka]; Przewody akustyczne; Amperomierze; Anemometry; Baterie anodowe; Anody; Anteny; Antykatody; Apertometry [optyka]; Obiektywy [soczewki] do astrofotografii; Astronomia (Urządzenia i przyrządy -); Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania]; Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów; Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów; Automaty muzyczne [juke box] uruchamiane monetą; Automaty biletowe; Motopompy strażackie; Radia samochodowe; Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem; Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami; Przyrządy do wyznaczania azymutu; Wielofunkcyjne bankomaty [ATM]; Barometry; Baterie elektryczne; Baterie do oświetlania; Betatrony; Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego; Błyskowe żarówki do lamp [fotografika]; Migacze [światła sygnalizacyjne]; Znaki nawigacyjne świetlne; Boje sygnalizacyjne; Boje do oznakowania torów wodnych; Koła ratunkowe; Okulary [optyka]; Okulary przeciwsłoneczne; Szkła optyczne; Oprawki do okularów; Łańcuszki do okularów; Busole; Brzęczyki; Urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych; Przełączniki czasowe automatyczne; Procesory [centralne jednostki przetwarzania]; Aparatura i przyrządy dla chemii; Ochraniacze zębów; Chromatografy do celów laboratoryjnych; Chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie]; Chipy [układy scalone]; Chipy z kodem DNA; Urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych; Cewki elektryczne; Cewki elektromagnetyczne; Szpule [fotografika]; Cewki dławikowe [impedancje]; Reduktory [elektryczność]; Baterie galwaniczne; Grodzie akumulatorów elektrycznych; Baterie słoneczne; Przysłony [fotografika]; Osłony obiektywów [optyka]; Ekrany radiologiczne do celów przemysłowych; Osłony przeciwodblaskowe; Statki pożarnicze; Szkła kontaktowe; Soczewki optyczne; Urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler telewizyjny, prompter, teleprompter]; Czytniki [sprzęt przetwarzania danych]; Czytniki kodów kreskowych; Okulary,binokle; Cyklotrony; Lornetki; Odległość (Przyrządy do pomiaru -); Dalmierze [odległościomierze]; Urządzenia do zdalnego sterowania; Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi; Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu; Dalekopisy; Dozymetry; Komory dekompresyjne; Urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych; Densytometry; Płyty do akumulatorów elektrycznych; Obwody drukowane; Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych; Destylacja (Aparatura do -) do celów naukowych; Wykrywacze [detektory]; Wykrywacze dymu; Wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku; Fałszywe monety (Wykrywacze -); Urządzenia diagnostyczne - nie do celów medycznych; Przezrocza [fotografika]; Lampy optyczne; Dyfrakcja (aparatura do -) [mikroskopia]; Dyktafony; Dyski kompaktowe [audio-wideo]; Dyski optyczne; Dyski obliczeniowe; Znaki drogowe świecące lub mechaniczne; Przewody magnetyczne; Druty [przewody] telegraficzne; Odtwarzacze płyt DVD; Urządzenia do oddychania pod wodą; Respiratory inne niż do sztucznego oddychania; Urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania; Dynamometry [siłomierze]; Druty [przewody] elektryczne; Elektryczne dzwonki do drzwi; Kable elektryczne; Przetwornice elektryczne; Złącza elektryczne; Przewody elektryczne; Materiały na przewody instalacji elektrycznych; Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi; Ogrodzenia zelektryfikowane; Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania; Diody świecące [LED]; Elektrolizery; Elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy]; Tablice ogłoszeń elektroniczne; Publikacje elektroniczne [moduły ładowalne]; Lampy elektronowe próżniowe [radio]; Lampy katodowe; Lampy elektronowe wzmacniające; Epidiaskopy [rzutniki]; Ergometry; Etykietki na towarach elektroniczne; Filmy kinematograficzne naświetlone; Mierniki czasu naświetlania [światłomierze]; Urządzenia do fakturowania; Telekopiarki; Manekiny do symulacji zderzeń; Kamery filmowe; Filmy [błony] naświetlone; Filtry [fotografika]; Filtry do masek do oddychania; Ekrany fluoryzujące; Aparaty fotograficzne; Ogniwa fotoelektryczne; Ciemnie fotograficzne; Fotometry; Fizyka (Urządzenia i przyrządy -); Ogniwa galwaniczne; Galwanometry; Przyrządy do pomiarów geodezyjnych; Urządzenia GPS; Płyty fonograficzne; Igły gramofonowe (Urządzenia do wymiany -); Ramiona gramofonowe; Gramofony; Sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk; Gaśnice; Urządzenia heliograficzne; Urządzenia do głosowania; Celowniki fotograficzne; Sondowanie (Maszyny i urządzenia do -); Urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry]; Liny do sond; Parkometry; Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące]; Trzepaczki strażackie; Hologramy; Tuby głosowe; Dystrybutory dysków komputerowych; Pryzmaty [optyka]; Odgromniki; Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych; Dysze wylotowe do węży pożarniczych; Densymetry; Refraktory; Magnetyczne karty identyfikujące; Powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych; Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych; Wskaźniki strat elektrycznych; Inkubatory dla kultur bakteryjnych; Układy scalone; Komunikacja wewnętrzna (Urządzenia do -); Przemienniki, inwertory [elektryczność]; Urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody; Napędy dysków do komputera; Igły gramofonowe; Kaski ochronne dla jeźdźców; Iskrochrony; Bezpieczniki topikowe; Kable rozruchowe do silników; Kable optyczne [światłowody]; Pierścienie kalibrujące; Czujniki znaczników [stolarstwo]; Kalkulatory; Kalkulatory kieszonkowe; Rurki kapilarne; Karty magnetyczne zakodowane; Karty z układem scalonym lub mikroprocesorem; Urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją; Katody; Nośniki płyt ciemniowych [fotografika]; Pojemniki na płytki mikroskopowe; Kasety wideo z grami; Klawiatury komputerowe; Częstotliwościomierze; Kable koncentryczne; Kodery magnetyczne; Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne; Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych; Kolektory elektryczne; Komparatory; Kompasy [przyrządy pomiarowe]; Kompasy okrętowe; Komutatory; Komutacja (Aparatura elektryczna do -); Złącza [elektryczność]; Kondensatory; Złącza do przewodów elektrycznych; Złączki [elektryczność]; Styki elektryczne; Fotokopiarki; Soczewki korekcyjne [optyka]; Kosmografia (Przyrządy do -); Tworniki [elektryczność]; Skrzynki rozdzielcze [elektryczność]; Szafki na głośniki; Krawiectwo (Miarki -); Filmy rysunkowe animowane; Retorty; Krokomierze [pedometry]; Galenit (kryształy -) [detektory]; Koce strażackie; Osłony końcówek [wyjść] elektrycznych; Drzwi (Wizjery do -); Skóry wyprawione (Przybory do pomiaru grubości -); Skóra (Przyrządy do mierzenia grubości -); Wskaźniki ilości; Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne]; Kwasomierze [areometry]; Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu; Tygle [laboratoryjne]; Meble laboratoryjne; Wirówki laboratoryjne; Piece do doświadczeń laboratoryjnych; Tace laboratoryjne; Laktodensymetry; Laktometry [mlekomierze]; Lampy ciemniowe [fotografika]; Komputery przenośne; Lasery nie do celów medycznych; Latarnie magiczne [aparaty projekcyjne]; Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych; Kombinezony ochronne dla lotników; Poziomnice; Alkoholomierze; Suwaki logarytmiczne; Łyżki do odmierzania; Magnetyczne nośniki danych; Dyski magnetyczne; Stacje taśm magnetycznych dla komputerów; Taśmy magnetyczne; Magnetofony taśmowe; Magnetowidy; Magnesy; Magnesy dekoracyjne; Manometry; Próżniomierze; Maski ochronne; Maski do nurkowania; Przyrządy matematyczne; Szyldy [znaki] mechaniczne; Mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami; Drut miedziany izolowany; Megafony; Membrany do aparatury naukowej; Wskaźniki prędkości; Pochylniki; Urządzenia pomiarowe; Przyrządy pomiarowe; Urządzenia do pomiarów precyzyjnych; Elektryczne urządzenia pomiarowe; Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne]; Czujniki; Miary; Czujniki poziomu paliwa; Suwmiarki; Balony meteorologiczne; Przyrządy meteorologiczne; Taktomierze [metronomy]; Mikrofony; Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych; Mikrometry; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotomy; Dźwigniowe wagi przesuwnikowe; Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami; Mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów; Kuwety fotograficzne; Sygnały mgłowe niewybuchowe; Modemy; Dozorowanie (Urządzenia elektryczne do -); Monitory ekranowe; Monitory [hardware komputerowy]; Monitory [programy komputerowe]; Wagi pomostowe; Rastry do fotograwiury; Myszy [informatyka]; Prostowniki; Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych; Nakolanniki dla robotników; Sondy [radarowe lub ultradźwiękowe]; Urządzenia do sygnalizacji morskiej; Walizeczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe]; Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna; Latarnie sygnalizacyjne; Przyrządy nawigacyjne; Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej; Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe]; Neony reklamowe; Kamizelki kuloodporne; Przyrządy niwelacyjne; Niwelatory; Tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe]; Optyczne nośniki danych; Nośniki do rejestracji dźwięku; Zaciski do nosa dla nurków i pływaków; Komputery przenośne [podręczne]; Wyjścia bezpieczeństwa; Obiektywy [soczewki] optyka; Tuleje złączowe do kabli elektrycznych; Karkasy dla cewek elektrycznych; Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem; Oprawki do okularów; Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem; Obwody drukowane; Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów medycznych; Okulary ochronne do uprawiania sportu; Kaski ochronne dla uprawiania sportu; Odzież chroniąca przed ogniem; Plandeki ratownicze; Kaski ochronne; Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami; Rękawice do ochrony przed wypadkami; Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych; Siatki zabezpieczające przed wypadkami; Osłony zabezpieczające twarze robotników; Kombinezony dla nurków; Ubiory chroniące przed ogniem; Fotograficzne (Suszarki do klisz -); Pomiarowe naczynia szklane; Oporniki elektryczne [rezystory]; Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym; Urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność]; Omomierze [omometry]; Oktanty; Soczewki (zestawy -) [wzierniki, okulary]; Urządzenia zawierające wizjery optyczne; Linki do pionów; Ciężarki do pionów; Ograniczniki [elektryczność]; Programy sterujące komputerowe, nagrane; Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem; Optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody]; Dyski kompaktowe [CD - ROM-y]; Kondensatory optyczne; Urządzenia i przyrządy optyczne; Szkło optyczne; Czytniki znaków optycznych; Wyroby optyczne; Oscylografy; Osobiste urządzenia stereofoniczne; Liczniki obrotów; Ozonizatory [ozonatory]; Tuby do głośników; Tablice połączeń; Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne; Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie]; Taśmy do rejestracji dźwięku; Pasy ratunkowe; Komputerowe urządzenia peryferyjne; Peryskopy; Pipety; Gwizdki do przywoływania psów; Gwizdki sygnalizacyjne; Gwizdki alarmowe ostrzegawcze; Planimetry; Powłoki [osłony] kabli elektrycznych; Ekrany projekcyjne; Ekrany [fotografika]; Obciążniki do sond; Plotery [pisaki x-y]; Urządzenia do analizy gazu; Gazometry [urządzenia pomiarowe]; Komputery; Programy komputerowe nagrane; Programy komputerowe [software ładowalny]; Drukarki komputerowe; Oprogramowanie komputerowe, nagrane; Liczniki; Liczydła; Podkładki pod myszy komputerowe; Bezpieczniki topikowe; Kasy rejestrujące; Polarymetry; Półprzewodniki; Skarpetki podgrzewane elektrycznie; Alarmy; Alarmy dźwiękowe; Urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej; Sprawdziany [wzorniki]; Noniusze; Rękawice dla nurków; Urządzenia do analizy żywności; Etui na okulary; Etui na okulary; Pojemniczki na szkła kontaktowe; Węże gaśnicze; Alarmy pożarowe; Pompy strażackie; Linijki [przyrządy miernicze]; Miarki [przyrządy miernicze]; Miarki ciesielskie; Odtwarzacze kaset; Odtwarzacze płyt kompaktowych; Translatory elektroniczne kieszonkowe; Przenośne odtwarzacze mediów; Telefony przenośne; Ochraniacze przed udarem napięciowym; Wyłączniki zdalnie sterowane; Wyłączniki samoczynne; Wagi laboratoryjne [wysokiej dokładności]; Klepsydry [czasomierze]; Odbiorniki [audio- i wideo]; Urządzenia do rejestrowania dźwięku; Urządzenia do odtwarzania dźwięku; Analizatory powietrza; Urządzenia telefoniczne; Programy gier komputerowych; Urządzenia projekcyjne; Rzutniki do slajdów; Interfejsy komputerowe [informatyka]; Przeglądarki jaj; Dyskietki; Pirometry; Radary; Radia [aparaty radiowe] odbiorniki radiowe; Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych; Sprzęt radiotelefoniczny; Sprzęt radiotelegraficzny; Radio pagery; Ramki do przezroczy; Urządzenia kadrujące do przezroczy; Refraktometry; Elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące; Regulatory napięcia do pojazdów; Urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów; Regulatory świateł scenicznych; Regulatory prędkości do gramofonów; Ściemniacze [regulatory] światła elektryczne; Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła; Przekaźniki elektryczne; Zdjęcia roengenowskie (Filmy do -) naświetlone; Urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne; Aparaty roentgenowskie nie do celów medycznych; Lampy roentgenowskie nie do celów medycznych; Reostaty; Głośniki; Respiratory do filtrowania powietrza; Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne]; Geodezyjne taśmy miernicze; Urządzenia do cięcia filmów; Tablice sterownicze [elektryczność]; Zdjęcia rentgenowskie - nie do celów medycznych; Tablice rozdzielcze [elektryczność]; Pulpity rozdzielcze [elektryczność]; Puszki przełącznikowe [elektryczność]; Poziomnice rtęciowe; Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografika]; Logi [instrumenty pomiarowe]; Sacharometry; Solomierze; Urządzenia do nawigacji salitarnej; Satelity do celów naukowych; Maszyny sumujące; Sekstansy; Sferometry; Dzwonki alarmowe elektryczne; Dzwonki sygnalizacyjne; Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów; Syreny; Szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność; Szafy rozdzielcze [elektryczność]; Przyrządy obserwacyjne; Słuchawki na uszy; Okulary przeciwoślepieniowe; Skanery [informatyka]; Liczniki gęstości osnowy; Sznureczki do okularów; Zawory elektromagnetyczne [przełączniki]; Sonary [hydrolokatory]; Sondy do celów naukowo-badawczych; Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach; Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną; Spektrografy; Spektroskopy; Łączniki elektryczne; Skrzynki do przyłączy [elektryczność]; Wyzwalacze migawek [fotografika]; Obciążenia do urządzeń świetlnych; Dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego; Pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego; Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego; Statywy do aparatów fotograficznych; Urządzenia do stereoskopii; Stereoskopy; Osłony azbestowe dla strażaków; Stojaki do retort; Maszty do anten bezprzewodowych; Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych; Biurowe urządzenia do dziurkowania kart; Urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy; Maszyny księgujące; Uchwyty do telefonów komórkowych; Siarkometry; Suszarki klisz [fotografika]; Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych; Hełmy żołnierskie; Wskaźniki elektroniczne emitujące światło; Szyldy [znaki] świecące; Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne]; Urządzenia do fotokopiowania; Zaciski przewodów [elektryczność]; Tachometry; Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów; Prędkościomierze do pojazdów; Taksometry; Druty [przewody] telefoniczne; Telefoniczne urządzenia nadawcze; Słuchawki telefoniczne; Urządzenia do fototelegrafii; Telegrafy [aparaty]; Teleskopy; Lunety celownicze do broni palnej; Urządzenia telewizyjne; Teodolity; Termometry nie do celów medycznych; Wskaźniki temperatury; Termostaty; Termostaty do pojazdów; Płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe; Procesory tekstu; Przyciski do dzwonków; Urządzenia do pomiaru ciśnienia; Induktory [wzbudniki, elektryczność]; Totalizatory; Transformatory elektryczne; Transformatory podnoszące napięcie; Transpondery; Tranzystory [elektronika]; Triody napięciowe; Trójnogi do aparatów fotograficznych; Trójkąty ostrzegawcze do pojazdów; Instalacje elektryczne; Kątomierze [przyrządy pomiarowe]; Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia]; Wskaźniki poziomu wody; Urynometry; Akceleratory cząstek; Pamięci zewnętrzne USB; Prostowniki prądu; Zatyczki do uszu do nurkowania; Filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki; Migawki [fotografika]; Wagi; Wagi do listów; Urządzenia i przyrządy do ważenia; Wariometry; Sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych]; Urządzenia do wyważania; Urządzenia do ważenia; Wskaźniki ciśnienia w zaworach; Rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru; Kamery wideo; Kasety wideo; Taśmy wideo; Wideofony; Różdżki dla różdżkarzy; Lepkościomierze; Wilgotnościomierze; Falomierze; Przewodniki elektryczne; Wzorniki [przyrządy pomiarowe]; Gęstościomierze; Niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej]; Woltomierze; Tratwy ratunkowe; Lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia; Przełączniki elektryczne; Nadajniki sygnałów elektronicznych; Nadajniki [telekomunikacja]; Zespoły nadawcze [telekomunikacja]; Przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy; Wysokościomierze; Urządzenia wysokiej częstotliwości; Urządzenia do nauczania; Aerometry; Alarmy antywłamaniowe; Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe; Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa; Siatki ratunkowe; Kamizelki ratunkowe; Alidady [części składowe przyrządów optycznych]; Zamki elektryczne; Notesy elektroniczne; Urządzenia do przetwarzania informacji; Dźwięk (Urządzenia do transmisji -); Aparaty do rejestrowania odległości; Pamięci komputerowe; Lampy błyskowe [fotografia]; Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [elektryczne]; Odważniki; Sprawdziany do pomiarów gwintów; Automatyczne sekretarki; Urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym; Urządzenia i przyrządy geodezyjne; Wzmacniacze; Próby materiałowe (Przyrządy i urządzenia do -); Probówki; Urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych; Urządzenia do rysowania wykrojów krawieckich; Lusterka optyczne; Lustra do kontroli pracy; Urządzenia do powiększania [fotografika]; Lupy [optyka]; Dzwonki [urządzenia ostrzegające].

Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; Mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; Caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; Programas de computador; Extintores; Actinómetros; Acidómetro para acumuladores; Tanques de acumuladores; Caixas de acumuladores; Acumuladores elétricos; Baterias elétricas para veículos; Acopladores acústicos; Diafragmas [acústica]; Condutas acústicas; Amperímetros; Anemómetros; Baterias de ânodos; Ânodos; Antenas; Anticátodos; Apertómetros [ótica]; Objetivas para astrofotografia; Aparelhos e instrumentos para a astronomia; Aparelhos de ensino audiovisual; Dispositivos de pilotagem automática para veículos; Indicadores automáticos de perda de pressão nos pneus; Autómatos de música de pré-pagamento; Distribuidores de bilhetes; Auto-bombas de incêndio; Aparelhos de rádio para veículos; Vestuário em amianto para a proteção contra o fogo; Luvas em amianto para a proteção contra os acidentes; Instrumentos azimutais; Caixas automáticas [de dinheiro]; Barómetros; Baterias elétricas; Baterias de ignição; Betatrões; Arneses de segurança, não sendo para assentos de veículos ou equipamento de desporto; Flashes [para fotografia]; Luzes intermitentes [sinais luminosos]; Balizas luminosas; Bóias de sinalização; Bóias de localização; Bóias de salvamento; Óculos [ótica]; Óculos de sol; Lentes de óculos; Armações de óculos; Cadeias ou correntes para óculos; Bússolas; Besouros [campainhas]; Aparelhos para o registo do tempo; Temporizadores, não sendo artigos de relojoaria; Processadores; Aparelhos e instrumentos de química; Protetores de dentes; Aparelhos de cromatografia para laboratório; Cronógrafos [aparelhos de registo do tempo]; Chips [circuitos integrados]; Chips de adn; Dispositivos de limpeza para discos acústicos; Bobinas elétricas; Bobinas eletromagnéticas; Enroladores [fotografia]; Bobinas de self; Redutores [eletricidade]; Pilhas galvânicas; Grelhas para acumuladores elétricos; Pilhas solares; Diafragmas [fotografia]; Lentes protetoras [ótica]; Ecrãs radiológicos para uso industrial; Viseiras antirreflexo; Barcos-bomba contra incêndios; Lentes de contacto; Lentes óticas; Tele-ativadores; Leitores [informática]; Leitores de códigos de barras; Lunetas; Ciclotrões; Binóculos; Diastímetros; Telémetros; Aparelhos de controlo remoto; Aparelhos eletrodinâmicos para o comando à distância das agulhas de caminhos de ferro; Dispositivos elétricos para ignição à distância; Teleimpressoras; Aparelhos de dosagem; Câmaras de descompressão; Aparelhos desmagnetizadores de bandas ou fitas magnéticas; Densitómetros; Placas para acumuladores elétricos; Placas de circuito impressas; Alambiques para experiências de laboratório; Aparelhos de destilação para uso científico; Detetores; Detetores de fumo; Detetores de objetos metálicos para uso industrial ou militar; Detetores de moeda falsa; Aparelhos de diagnóstico, não sendo para uso médico; Diapositivos; Lâmpadas óticas; Aparelhos de difração [microscopia]; Máquinas para ditar; Discos compactos [áudio e vídeo]; Discos óticos; Discos de cálculo; Sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; Fios magnéticos; Fios telegráficos; Leitores de dvd; Aparelhos de respiração para a natação subaquática; Máscaras respiratórias, sem ser para a respiração artificial; Aparelhos de respiração, não sendo para respiração artificial; Dinamómetros; Fios elétricos; Campainhas de porta, elétricas; Cabos elétricos; Comutatrizes; Acoplamentos elétricos; Condutas elétricas; Materiais para condução elétrica [fios, cabos]; Instalações elétricas para o comando à distância de operações industriais; Vedações eletrificadas; Aparelhos eletrodinâmicos para o controlo remoto de sinalização; Díodos eletroluminiscentes [LED]; Eletrolisadores; Canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visualização; Painéis de informação eletrónicos; Publicações eletrónicas descarregáveis; Tubos de vácuo [rádio]; Válvulas termiónicas; Tubos amplificadores ou lâmpadas de amplificadores; Epidiascópios; Ergómetros; Etiquetas eletrónicas para produtos; Filmes cinematográficos impressos; Exposómetros [medidores de exposição]; Máquinas de faturar; Telecopiadoras; Manequins de testes de colisão; Câmaras cinematográficas; Filmes impressos; Filtros para a fotografia; Filtros para máscaras respiratórias; Telas fluorescentes; Câmaras fotográficas; Células fotovoltaicas; Câmaras escuras [fotografia]; Fotómetros; Aparelhos e instrumentos de física; Células galvânicos; Galvanómetros; Instrumentos para agrimensura; Dispositivos para sistemas GPS; Discos acústicos; Dispositivos para trocar agulhas de gira-discos; Braços acústicos para gira-discos; Gira-discos; Kits de mãos livres para telefones; Extintores; Aparelhos heliográficos; Máquinas de voto; Visores fotográficos; Aparelhos e máquinas de sondagem; Somómetros; Linhas de sondas; Parquímetros; Relógios de ponto; Batedores para incêndio; Hologramas; Tubos acústicos; Jukeboxes para computadores; Prismas [ótica]; Para-raios; Pulverizadores contra incêndio; Agulhetas para mangueiras de incêndio; Densímetros; Refratores; Cartões magnéticos de identificação; Baínhas de identificação para fios elétricos; Fios de identificação para fios elétricos; Indicadores de perdas elétricas; Incubadoras para a cultura de bactérias; Circuitos integrados; Aparelhos de intercomunicação; Inversores [eletricidade]; Aparelhos de ionização, não sendo para o tratamento do ar ou da água; Mecanismos de acionamento de discos [informática]; Agulhas para gira-discos; Capacetes de equitação; Pára-faíscas; Fusíveis; Cabos de arranque para motores; Cabos de fibra ótica; Anéis para calibrar; Graminhos; Máquinas de calcular; Calculadoras de bolso; Tubos capilares; Cartões magnéticos codificados; Cartões de circuitos integrados [smart cards]; Dispositivos catódicos para a proteção contra ferrugem; Cátodos; Intermediários [fotografia]; Caixas para lâminas de microscopia; Cartuchos de jogos de vídeo; Teclados de computador; Frequentímetros; Cabos coaxiais; Codificadores magnéticos; Braceletes de identificação codificadas, magnéticas; Carris elétricos para montagem de projetores; Coletores elétricos; Comparadores; Compassos [instrumentos de medida]; Compassos marítimos; Comutadores; Aparelhos elétricos de comutação; Bornes [eletricidade]; Condensadores elétricos; Ligações de linhas elétricas; Aparelhos de conexão [eletricidade]; Contactos elétricos; Fotocopiadoras; Lentes corretoras [ótica]; Instrumentos de cosmografia; Indutos [eletricidade]; Caixas de derivação ou ramificação [eletricidade]; Caixas de altifalantes; Cintas [metros] de costureiras; Desenhos animados; Retortas [retrucas]; Conta-passos [pedómetros]; Detetores de galenas; Mantas ignífugas; Protetores de tomadas elétricas; Visores para portas; Aparelhos para medir a espessura dos couros; Aparelhos para medir a espessura das peles; Indicadores de quantidade; Aparelhos de fermentação [aparelhos de laboratório]; Acidímetros; Aparelhos para transvasar o oxigénio; Cadinhos [copelas]; Mobiliário especial de laboratório; Centrifugadoras de laboratório; Fornos de laboratório; Tabuleiros de laboratório; Lactodensímetros; Lactómetros; Lâmpadas para câmaras escuras [fotografia]; Computadores portáteis [laptops]; Lasers, não sendo para uso médico; Lanternas mágicas; Aparelhos para dar brilho às impressões fotográficas; Fatos especiais de proteção para aviadores; Níveis de bolha; Alcoómetros; Réguas de cálculo; Colheres doseadoras; Suportes de dados magnéticos; Discos magnéticos; Unidades de banda magnética [informática]; Fitas magnéticas; Gravadores ou registadores de fita magnética; Gravadores de vídeo; Imanes [ímans]; Ímanes decorativos; Manómetros; Indicadores de vácuo; Máscaras de proteção; Máscaras de mergulho; Instrumentos matemáticos; Sinais mecânicos; Mecanismos para aparelhos acionados pela introdução de fichas ou moedas; Fios de cobre isolados; Megafones; Diafragmas para aparelhos científicos; Indicadores de velocidade; Indicadores de declive; Aparelhos de medição; Instrumentos de medida; Aparelhos de medição de precisão; Aparelhos elétricos de medida; Pranchetas [instrumentos de agrimensura]; Mostradores [indicadores/manómetros]; Medidores; Indicadores de nível de gasolina; Compassos de corrediça; Balões meteorológicos; Instrumentos meteorológicos; Metrónomos; Microfones; Parafusos micrométricos para instrumentos óticos; Micrómetro palmer; Microprocessadores; Microscópios; Micrótomos; Balanças romanas; Mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; Mecanismos de pré-pagamento para televisores; Tanques de lavagem [fotografia]; Sinais de nevoeiro, não explosivos; Modems; Aparelhos elétricos de vigilância; Ecrãs de vídeo; Monitores [hardware]; Monitores [programas informáticos]; Básculas [aparelhos de pesagem]; Molduras para a fotogravura; Ratos [informática]; Carregadores de baterias; Aparelhos para recarga de acumuladores elétricos; Joelheiras para operários; Sondas de profundidade marinha; Aparelhos de sinalização naval; Estojos de dissecação [microscopia]; Sinalização luminosa ou mecânica; Lanternas de sinalização; Instrumentos de navegação; Aparelhos e instrumentos náuticos; Aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; Tubos luminosos para a publicidade [neons]; Coletes à prova de bala; Instrumentos de nivelação; Níveis de óculos; Bandeirolas [instrumentos de agrimensura]; Suportes de dados óticos; Suportes de registos sonoros; Clipes nasais para mergulho e natação; Computadores portáteis [notebooks]; Escadas de incêndio; Objetivas [ótica]; Mangas de junção para cabos elétricos; Suportes de bobinas elétricas; Vestuário de proteção contra acidentes, radiações e fogo; Armações de lunetas; Calçado de proteção contra acidentes, irradiações e fogo; Circuitos impressos; Dispositivos de proteção contra raios-x, não sendo para uso médico; Óculos para desporto; Capacetes de proteção para desporto; Vestuário para a proteção contra fogo; Lonas de salvação; Capacetes de proteção; Dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; Luvas para proteção contra acidentes; Luvas de proteção contra raios-x para uso industrial; Redes de proteção contra acidentes; Telas para a proteção do rosto de operários; Escafandros; Vestuário para a proteção contra fumo; Enxugadores para trabalhos fotográficos; Vidraria graduada; Resistências elétricas; Discos refletores individuais para a prevenção de acidentes de viação; Dispositivos antiparasitas [eletricidade]; Ohmímetros; Oitantes; Oculares; Instrumentos com lentes oculares; Fios de chumbo; Chumbos de fios de chumbo; Limitadores [eletricidade]; Programas de sistemas operativos, gravados; Apoios de pulsos para utilização com computador; Fibras óticas [fios condutores de raios luminosos]; Discos óticos compactos; Condensadores óticos; Aparelhos e instrumentos óticos; Vidro ótico; Leitores óticos; Artigos de ótica; Oscilógrafos; Reprodutores de som portáteis; Conta-voltas; Ozonizadores; Pavilhões para altifalantes; Painéis de conexão; Painés de sinalização luminosos ou mecânicos; Fitas de limpeza de cabeças de leitura; Filmes para o registo de sons; Cintos de salvação; Periféricos informáticos; Periscópios; Pipetas; Apitos para cães; Apitos de sinalização; Apitos de alarme; Planímetros; Bainhas para cabos elétricos; Telas de projeção; Telas [fotografia]; Chumbos de sondas; Plotadoras [plotters]; Aparelhos para análise de gases; Gasómetros; Computadores; Programas de computador gravados; Programas de computador [software descarregável]; Impressoras para computadores; Software [programas de computador gravados]; Contadores; Ábacos; Tapetes de rato; Fios em ligas metálicas [fusíveis]; Caixas registadoras; Polarímetros; Semicondutores; Peúgas [meias] eletrotérmicas; Alarmes; Alarmes acústicos; Aparelhos de controle de franquias; Calibres; Nónios; Luvas para mergulho; Aparelhos para a análise de alimentos; Estojos para óculos; Estojos para lunetas; Estojos para lentes de contacto; Mangueiras de incêndio; Alarmes de incêndio; Bombas de incêndio; Réguas [instrumentos de medida]; Metros [instrumentos de medida]; Réguas de carpinteiro; Leitores de cassetes; Leitores de discos compactos [leitores de cd]; Tradutores eletrónicos de bolso; Leitores multimédia portáteis; Telefones móveis; Reguladores de sobretensão; Teleruptores; Disjuntores; Balanças de precisão; Ampulhetas; Recetores [áudio, vídeo]; Aparelhos para a gravação de som; Aparelhos para a reprodução de som; Aparelhos para a análise do ar; Aparelhos telefónicos; Programas de jogos de computador; Aparelhos de projeção; Projetores de diapositivos; Interfaces [informática]; Ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; Disquetes; Pirómetros; Radares; Aparelhos de rádio; Aparelhos de radiologia para uso industrial; Postos radiotelefónicos; Postos radiotelegráficos; Aparelhos de rádiochamada; Caixilhos para diapositivos; Aparelhos de encaixilhar para diapositivos; Refratómetros; Aparelhos elétricos de controlo; Reguladores de voltagem para veículos; Instrumentos de controlo de caldeiras; Reguladores de iluminação de palco; Reguladores de velocidade para gira-discos; Reguladores elétricos de luminosidade; Aparelhos de regulação térmica; Relés elétricos; Filmes de raios-x, impressos; Aparelhos e instalações para a produção de raios-x, não sendo para uso médico; Aparelhos de raios-X não sendo para uso médico; Tubos de raios-x, não sendo para uso médico; Reóstatos; Altifalantes; Respiradores para filtragem do ar; Manequins para a exercícios de socorro [aparelhos de instrução]; Cadeias de agrimensor; Aparelhos para cortar filmes; Quadros de comando [eletricidade]; Radiografias, não sendo para uso médico; Quadros de distribuição [eletricidade]; Estantes de distribuição [eletricidade]; Caixas de comutadores [eletricidade]; Níveis de mercúrio; Aparelhos para medir a velocidade [fotografia]; Linhas de "loch"; Sacarímetros; Salinómetros; Aparelhos de navegação por satélite; Satélites para uso científico; Máquinas de somar; Sextantes; Esferómetros; Campainhas de alarme elétricas; Sinos de sinalização; Simuladores de condução e controlo de veículos; Sirenes; Vidro revestido de um depósito condutor; Armários de distribuição [eletricidade]; Instrumentos de observação; Auriculares; Óculos antirreflexo; Digitalizadores [scanners]; Conta-fios; Cordões para óculos; Válvulas solenóides [interruptores eletromagnéticos]; Sonares; Sondas para uso científico; Vestuário especial para laboratórios; Estojos especiais para aparelhos e instrumentos fotográficos; Espectógrafos; Espetroscópios; Conjuntores; Caixas de junção [eletricidade]; Disparadores [fotografia]; Balastros para aparelhos de iluminação; Toques descarregáveis para telefones móveis; Ficheiros de música descarregáveis; Ficheiros de imagem descarregáveis; Pés para aparelhos fotográficos; Aparelhos estereoscópicos; Estereoscópios; Telas de amianto para bombeiros; Suportes de retortas [retrucas]; Postes de t.s.f.; Dispositivos para a montagem de filmes cinematográficos; Máquinas de escritório para cartões perfurados; Máquinas de contagem e triagem de dinheiro; Máquinas de contabilidade; Correias para telefones móveis; Sulfitómetros; Estantes secadoras para a fotografia; Aparelhos para secar as provas fotográficas; Máscaras de soldadores; Indicadores eletrónicos luminosos; Letreiros luminosos; Semáforos [aparelhos de sinalização]; Aparelhos para foto-decalque; Aperta-fios [eletricidade]; Taquímetros; Conta-quilómetros para veículos; Controladores de velocidade para veículos; Taxímetros; Fios telefónicos; Transmissores telefónicos; Auscultadores telefónicos; Aparelhos para a fototelegrafia; Telégrafos [aparelhos]; Telescópios; Miras telescópicas para armas de fogo; Aparelhos de televisão; Teodolitos; Termómetros, não sendo para uso médico; Indicadores de temperatura; Termostatos; Termostatos para veículos; Pastilhas de silício para circuitos integrados; Máquinas para o tratamento de texto; Botões de campainhas; Medidores de pressão; Indutores [eletricidade]; Totalizadores; Transformadores elétricos; Transformadores elevadores; Transponders; Transístores [eletrónica]; Tríodos; Tripés para câmaras fotográficas; Triângulos de sinalização de avaria para veículos; Canalizações elétricas; Transferidores [instrumentos de medida]; Registadores de pressão; Indicadores de nível de água; Urómetros; Aceleradores de partículas; Unidades de disco amovível [USB flash drives]; Retificadores de corrente; Tampões de ouvidos para o mergulho; Filtros para raios ultravioletas, para a fotografia; Obturadores [fotografia]; Balanças; Balanças pesa-cartas; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Variómetros; Acopladores [informática]; Dispositivos de equilibragem; Máquinas de pesagem; Bujões indicadores de pressão para válvulas; Mangas indicadoras de direção do vento; Câmaras de vídeo; Cassetes de vídeo; Fitas de vídeo; Videofones; Varinhas de vedores; Viscosímetros; Higrómetros; Ondómetros; Condutores elétricos; Gabaris [instrumentos de medida]; Hidrómetros; Níveis [instrumentos para determinar horizontalidade]; Voltímetros; Barcos salva-vidas [jangadas de salvamento]; Tubos de descarga elétrica, não sendo para iluminação; Interruptores elétricos; Emissores de sinais eletrónicos; Transmissores [telecomunicação]; Emissores [telecomunicações]; Walkie-talkies; Altímetros; Aparelhos de alta frequência; Aparelhos de ensino; Aerómetros; Aparelhos de alerta anti-roubo; Instalações elétricas anti-roubo; Dispositivos de salvação; Redes de salvamento; Coletes de salvação; Alidades; Fechaduras elétricas; Agendas eletrónicas; Aparelhos de processamento de dados; Aparelhos para a transmissão de som; Aparelhos para o registo de distâncias; Memórias para computadores; Lâmpadas de flash; Tomadas de corrente; Pesos; Calibres de aberturas de roscas; Atendedores automáticos; Aparelhos para a segurança do tráfego ferroviário; Aparelhos e instrumentos geodésicos; Amplificadores; Instrumentos e máquinas para ensaios de materiais; Provetas [tubos de ensaio]; Aparelhos para análise, sem ser para uso medicinal; Marcadores de baínhas para a costura; Espelhos [ótica]; Espelhos para a inspeção de trabalhos; Aparelhos para ampliação fotográfica; Lupas; Campainhas [aparelhos de alerta].

Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; Aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; Aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; Suporţi de înregistrare magnetici, discuri acustice; Discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; Mecanisme pentru aparate cu preplata; Case de marcat, maşini de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei şi calculatoare; Software de calculator; Extinctoare; Actinometre; Acumulatoare (Aparate de măsurat aciditatea pentru -); Recipiente de acumulatoare; Carcase de acumulatoare; Acumulatoare electrice; Acumulatoare electrice pentru vehicule; Cuploare acustice; Diafragme [acustice]; Tuburi acustice; Ampermetre; Anemometre; Baterii anodice; Anozi; Antene; Anticatozi; Apertometre [optica]; Astrofotografie (Obiective pentru -); Astronomie (Aparate şi instrumente pentru -); Audiovizual (aparate -e de predare); Control al direcţiei (dispozitive automate de - pentru vehicule); Avertizoare automate de pierdere a presiunii in instalaţiile pneumatice; Tonomate muzicale; Distribuitoare de bilete; Autopompe pentru incendii; Radio (Aparate de -) pentru vehicule; Azbest (Îmbrăcăminte din -) pentru protecţia împotriva focului; Azbest (Mănuşi din -) pentru protecţia împotriva accidentelor; Azimutale (Instrumente -); Ghişee automate; Barometre; Baterii electrice; Baterii de iluminat; Betatroane; Curele de siguranţă [altele decât cele pentru scaune de vehicule sau echipament sportiv]; Bec pentru bliţ [fotografie]; Intermitent (semnale luminoase -e); Balize luminoase; Geamanduri de semnalizare; Geamanduri de marcare; Colaci de salvare; Ochelari [optică]; Ochelari de soare; Lentile de ochelari; Rame de ochelari; Lanţişoare pentru ochelari fără braţe; Busole; Buzere; Înregistrarea timpului (Aparate pentru -); Comutatoare orare automate; Procesoare [unităţi centrale de prelucrare]; Chimie (Aparate şi instrumente pentru -); Dispozitive de protecţie pentru dinţi; Cromatografie (Aparate pentru -) de laborator; Cronografe [aparate de înregistrare a timpului]; Cipuri [circuite integrate]; Fragmente de ADN; Curăţat (Dispozitive de -) pentru discuri de picup; Bobine electrice; Magnetic (bobine electro- -e); Derulatoare [fotografie]; Impedanţă (Bobine de -); Comutatoare [electricitate]; Baterii galvanice; Grile de baterii de acumulatoare; Baterii solare; Diafragme [fotografie]; Capace de protecţie pentru lentile; Ecrane radiologice de uz industrial; Aparatoare împotriva orbirii; Nave de stingere a incendiilor; Lentile de contact; Lentile optice; Telepromptere; Cititoare [informatică]; Cititoare de coduri de bare; Ochelari fără braţe; Ciclotroane; Binocluri [optică]; Aparate pentru măsurarea distanţelor; Telemetre; Teleghidaj (Aparate de -); Macazuri (aparate electrodinamice pentru comanda de la distanţa a -lor); Aprindere de la distanţa (Dispozitive electrice de -); Teleimprimatoare; Dozatoare; Camere de decompresie; Demagnetizare a benzilor magnetice (Aparate de -); Densitometre; Acumulatoare electrice (Plăci pentru -); Plăci imprimate de circuite; Distilatoare pentru experimenţe de laborator; Distilare (Aparate pentru -) de uz ştiinţific; Detectoare; Detectoare de fum; Detectoare de obiecte metalice de uz industrial sau militar; Detectoare de monede false; Diagnosticare (aparate pentru -, altele decât de uz medical); Diapozitive; Lămpi optice; Difracţie (aparate de -) [microscopie]; Dictafoane; Discuri compacte [audio-video]; Discuri optice; Discuri de calcul; Borne rutiere, luminoase sau mecanice; Fire magnetice; Fire de telegraf; Cititoare optice; Înot subacvatic (Aparate respiratorii pentru -); Măşti respiratorii, altele decât cele pentru respiraţie artificială; Respiraţie (Aparate pentru -), cu excepţia celor pentru respiraţie artificială; Dinamometre; Fire electrice; Sonerii de uşă, electrice; Cabluri electrice; Convertizoare electrice; Conectoare electrice; Conductoare de electricitate; Conducte de electricitate (materiale pentru -) [fire,cabluri]; Instalaţii electrice pentru controlul de la distanţă al operaţiilor industriale; Garduri electrificate; Semnale (aparate electrodinamice pentru comanda la distanţă a -lor); Diode luminiscente [LED]; Electrolizoare; Creioane electronice [pentru unităţi de afişaj vizual]; Tabele de afişaj electronic; Publicaţii electronice descărcabile; Tuburi electronice cu vid [radio]; Tuburi termionice; Tuburi amplificatoare sau lămpi de amplificatoare; Epidiascoape; Ergometre; Etichete electronice pentru mărfuri; Cinematografice (filme - expuse); Exponometre; Facturat (Maşini de -); Telecopiatoare; Manechine folosite la testele de impact; Camere cinematografice; Filme (radiografie) expuse; Filtre [fotografie]; Filtre pentru măşti respiratorii; Ecrane fluorescente; Fotografice (Aparate -); Celule fotovoltaice; Camere obscure [fotografie]; Fotometre; Fizică (Aparate şi instrumente pentru -); Elemente galvanice; Galvanometre; Instrumente topografice; Aparat de sistem de poziţionare globală GPS; Discuri de picup; Picup (Dispozitive pentru schimbarea acelor de -); Braţe acustice pentru picup-uri; Picup-uri; Dispozitive hands-free pentru telefoane; Extinctoare; Heliografice (Aparate -); Votat (Maşini de -); Vizoare fotografice; Sondaj (Aparate şi maşini de -); Instrumente de identificare a sunetelor; Linii de sondaj; Parcometre; Ceasuri [aparate de înregistrare a timpului]; Batatoare pentru stingerea focului; Holograme; Portavoci; Tonomate [informatică]; Prisme [optică]; Parafulgere; Sisteme de stropire pentru protecţia împotriva focului; Incendiu (Ştuţuri pentru furtune de -); Densimetre; Corpuri refractante; Cartele magnetice de identificare; Învelişuri de identificare pentru fire electrice; Fire de identificare pentru fire electrice; Indicatoare de pierderi electrice; Incubatoare pentru culturi de bacterii; Circuite integrate; Intercomunicaţii (Aparate pentru -); Invertoare [electricitate]; Aparate de ionizare, cu excepţia celor pentru tratarea aerului sau apei; Unităţi de disc pentru computere [informatică]; Ace pentru picup-uri; Căşti pentru echitaţie; Parascântei; Siguranţe; Cabluri de demaror pentru motoare; Cabluri cu fibră optica; Inele de calibrare; Trasatoare paralele; Aritmetice (Maşini -); Calculatoare de buzunar; Tuburi capilare; Carduri magnetice codate; Cartele cu circuite integrate [carduri inteligente]; Dispozitive catodice de protecţie împotriva coroziunii; Catozi; Casete pentru plăci fotografice; Cutii pentru portobiecte de microscop; Casete pentru jocuri video; Tastaturi de calculator; Frecvenţmetre; Cabluri coaxiale; Codificatoare magnetice; Brăţări magnetice de identificare; Linii ferate electrificate pentru montarea proiectoarelor; Comutatoare electrice; Comparatoare; Compasuri [instrumente de măsură]; Compasuri de navigaţie; Comutatoare; Comutare (Aparate electrice de -); Borne [electricitate]; Condensatoare electrice; Racorduri de linii electrice; Conexiuni; Contacte electrice; Fotocopiatoare; Lentile corectoare [optică]; Cosmografic (instrumente -e); Informaţii (aparate pentru prelucrarea -lor); Cutii de derivaţie [electricitate]; Carcase de difuzoare; Croitorie (Instrumente de măsurat în -); Desene animate; Retorte; Pedometre; Galene [detectoare]; Pături ignifuge; Învelişuri pentru borne electrice; Vizoare optice pentru uşi; Piei (aparate de măsurat grosimea -lor); Grosimea pieilor (Aparate de măsurat -); Indicatoare de cantitate; Fermentat (aparate de -) [aparate de laborator]; Hidrometre pentru acid; Oxigen (aparate pentru transvazarea -ului); Creuzete; Mobilier special de laborator; Centrifuge de laborator; Cuptoare pentru uzul în laborator; Tăvi de laborator; Galactometre; Lactometre; Lămpi pentru camere obscure [fotografie]; Laptopuri; Lasere, altele decât de uz medical; Lanternă magică; Fotografie (aparate de satinat -i); Costume de protecţie pentru aviatori; Bulă de aer (Nivele cu -); Alcoolmetre; Rigle de calcul; Linguri dozatoare; Suporturi de date magnetice; Discuri magnetice; Bandă magnetică (unităţi de -) [informatică]; Benzi magnetice; Magnetofoane; Magnetoscoape; Magneţi; Magneti decorativi; Manometre; Vacuummetre; Măşti de protecţie; Măşti pentru scafandri; Matematice (Instrumente -); Firme mecanice; Jetoane (mecanisme pentru aparate declansate prin introducerea -lor); Cupru (fire de - izolate); Megafoane; Ştiinţifice (Membrane pentru aparate -); Indicatoare de viteză; Indicatoare de pantă; Aparate de măsură; Măsura (Instrumente de -); Măsură de precizie (Aparate de -); Măsură (Aparate electrice de -); Planşete topografice [instrumente de topografie]; Joje; Măsuri; Indicatoare de nivel de benzină; Sublere; Baloane meteorologice; Meteorologice (Instrumente -); Metronoame; Microfoane; Şuruburi micrometrice pentru instrumente optice; Micrometre; Microprocesoare; Microscoape; Microtomuri; Balanţe cu cârlig şi greutate liberă; Mecanisme pentru aparate acţionate prin introducerea unei monede; Televizoare (Mecanisme acţionate prin introducerea unei monezi, pentru -); Cuve de spălare [fotografie]; Semnalizatoare de ceaţă, neexplozive; Modemuri; Supraveghere (Aparate electrice de -); Ecrane video; Monitoare [hardware pentru calculatoare]; Monitoare [programe de calculator]; Cântare [aparate de cântărit]; Rastere pentru fotogravuri; Mouse-uri [informatică]; Alimentatoare pentru acumulatoare; Acumulatoare (încărcătoare pentru - electrice); Genunchiere pentru muncitori; Sonerie (Butoane de -); Navala (Aparate de semnalizare -); Truse de disecţie [microscopie]; Semnalizări luminoase sau mecanice; Lanterne de semnalizare; Instrumente de navigaţie; Nautice (Aparate şi instrumente -); Comanda (aparate de -) pentru vehicule [calculatoare de bord]; Tuburi luminoase pentru publicitate; Veste antiglonţ; Nivelare (Instrumente de -); Nivelmetre; Mire de nivelment [instrumente de topografie]; Suporturi de date optice; Înregistrări sonore (Suporturi pentru -); Cleme nazale pentru scafandri şi înotatori; Calculatoare portabile; Scări de salvare; Obiective [optică]; Manşoane de legătură pentru cabluri electrice; Bobine electrice (Suporturi pentru -); Îmbrăcăminte de protecţie contra accidentelor, radiaţiilor şi focului; Rame de ochelari fără braţe; Încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor, radiaţiilor şi focului; Circuite imprimate; Dispozitive de protecţie contra razelor X, cu excepţia celor de uz medical; Ochelari de protecţie pentru sport; Căşti de protecţie pentru sport; Îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; Prelate de salvare; Căşti de protecţie; Dispozitive de protecţie, de uz personal, împotriva accidentelor; Mănuşi de protecţie împotriva accidentelor; Mănuşi de uz industrial pentru protecţie contra razelor X,; Plase de protecţie împotriva accidentelor; Măşti de protecţie a feţei pentru muncitori; Costume de scafandru; Îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva focului; Suporturi de scurgere, pentru lucrări fotografice; Vase de sticlă gradate; Rezistenţe electrice; Discuri reflectorizante individuale pentru prevenirea accidentelor de circulaţie; Antiparaziţi (dispozitive -) [electricitate]; Ohmmetre; Octanţi; Elemente optice; Optică (Instrumente pentru -); Fire cu plumb; Plumbi pentru fire cu plumb; Limitatoare [electricitate]; Programe înregistrate de operare pe calculator; Suporturi pentru încheietura mâinii pentru utilizarea computerului; Fibre optice [filamente conductoare de lumina]; Compact-discuri optice; Condensatoare optice; Optice (Aparate şi instrumente -); Sticlă optică; Cititoare optice de caractere; Optică [ochelari] (articole de -); Oscilografe; Walkmanuri; Tahometre; Ozonizoare; Pâlnii de difuzoare; Tablouri de distribuţie; Panouri pentru semnalizare luminoasă sau mecanică; Benzi pentru curăţarea capetelor de citire; Filme pentru înregistrarea sunetelor; Centuri de salvare; Periferice de calculator; Periscoape; Pipete; Fluiere pentru chemarea câinilor; Fluiere de semnalizare; Avertizoare cu sirene de alarmă; Planimetre; Învelişuri pentru cabluri electrice; Ecrane de proiecţie; Ecrane [fotografie]; Sonde de mână; Înregistratoare grafice; Gaze (aparate pentru analiza -lor); Gazometre [instrumente de măsură]; Calculatoare; Programe de calculatoare înregistrate; Calculatoare (programe de -) [software descărcabil]; Imprimante pentru calculator; Programe de calculator înregistrate; Contoare; Numărători; Suporturi de mouse; Aliaje metalice (fire din -) [fuzibile]; Maşini înregistratoare de încasat; Polarimetre; Semiconductoare; Şosete încălzite electric; Alarmă (Instrumente de -); Avertizoare acustice; Control al francării (Aparate de -); Calibre; Verniere; Mănuşi de scafandru; Alimente (aparate pentru analiza -lor); Tocuri de ochelari; Tocuri pentru ochelari fără braţe; Cutii pentru lentile de contact; Furtun de stingere a incendiilor; Avertizoare de incendiu; Pompe de incendiu; Rigle [instrumente de măsură]; Rigle [instrumente de măsură]; Rigle gradate simple [dulgherie şi tâmplărie]; Dispozitive de redare pentru casete; Dispozitive de redare pentru DVD-uri; Dispozitive portabile de traducere; Player portabil multimedia; Telefoane portabile; Dispozitive de protecţie a surselor de tensiune; Teleruptoare; Disjunctoare; Balanţe de precizie; Clepsidre cu nisip; Receptoare [audio, video]; Înregistrarea sunetelor (Aparate pentru -); Reproducerea sunetului (Aparate pentru -); Aer (aparate pentru analiza -ului); Telefonice (Aparate -); Programe pentru jocuri pe calculator; Proiecţie (Aparate de -); Diapozitive (Aparate de proiecţie pentru -); Interfeţe [informatică]; Aparate pentru verificarea ouălor; Discuri flexibile; Pirometre; Radare; Radiouri; Radiologie (Aparate de -) de uz industrial; Posturi radiotelefonice; Posturi radiotelegrafice; Pagere radio; Rame pentru diapozitive; Diapozitive (aparate de centrare a -lor); Refractometre; Reglare (Aparate electrice de -); Regulatoare de tensiune pentru vehicule; Control al cazanelor (Instrumente de -); Regulatoare pentru iluminarea scenei; Regulatoare de viteza pentru picup-uri; Regulatoare [variatoare] electrice de lumina; Reglare a căldurii (Aparate de -); Relee electrice; Roentgen (filme - expuse); Radiaţii X (Aparate şi instalaţii pentru producerea de -), altele decât de uz medical; Aparate de raze X, altele decât cele pentru uz medical; Tuburi de raze X, altele decât pentru uz medical; Reostate; Difuzoare; Măşti protectoare pentru filtrarea aerului; Manechine pentru exerciţii de prim-ajutor [aparate de instruire]; Lanţuri pentru măsurători topografice; Filme (aparate pentru tăierea -lor); Tablouri de comandă [electricitate]; Radiografii, altele decât de uz medical; Distribuţie (tablouri de -) [electricitate]; Pupitre de distribuţie [electricitate]; Cutii de distribuţie [electricitate]; Mercur (Nivelmetre cu -); Măsurarea vitezei (aparate pentru -) [fotografie]; Etaloane [instrumente de măsurare]; Zaharimetre; Salinometre; Dispozitive de navigat prin satelit; Sateliţi pentru uz stiintific; Adunat (Maşini de -); Sextanţi; Sferometre; Avertizoare sonore electrice; Avertizoare acustice; Simulatoare pentru conducerea sau controlul vehiculelor; Sirene; Sticlă acoperită cu strat conductor electric; Dulapuri de distribuţie [electricitate]; Observaţie (Instrumente de -); Căşti duble; Lumina (ochelari împotriva -ii orbitoare); Scanere [informatică]; Numărătoare de fire; Şnururi pentru ochelari fără braţe; Ventile electromagnetice [întrerupătoare electromagnetice]; Sonare; Sonde de uz ştiinţific; Îmbrăcăminte specială pentru laborator; Huse speciale pentru aparate şi instrumente fotografice; Spectrografe; Spectroscoape; Contactoare; Racord (Cutii de -); Declanşatoare [fotografie]; Balast pentru dispozitive de iluminat; Tonuri de apel descărcabile pentru telefoane mobile; Fişiere cu muzică descărcabile; Fişiere de imagine descărcabile; Suporturi pentru aparate de fotografiat; Stereoscopice (Aparate -); Stereoscoape; Paravane de azbest pentru pompieri; Suporturi de retorte; Stâlpi pentru antene fără fir; Montaj pentru filme cinematografice (Dispozitive de -); Birou (maşini de - cu cartele perforate); Bani (Maşini de numărat şi sortat -); Case de numărat bani; Centuri pentru telefonul mobil; Sulfitometre; Stelaje de uscat [fotografie]; Fotografie (aparate de uscat -i); Sudură (Măşti de -); Ceasuri electronice emiţătoare de lumină; Firme luminoase; Lumini alternative pentru dirijarea circulaţiei; Copii heliografice (Aparate pentru -); Conexiuni de cablu [electricitate]; Tahometre; Înregistratoare kilometrice pentru vehicule; Aparate de control al vitezei pentru vehicule; Ceasornice indicatoare de taxă [taximetrie]; Fire de telefon; Capsule microfonice ale aparatului telefonic; Receptoare telefonice; Fototelegrafie (Aparate pentru -); Telegrafe [aparate]; Telescoape; Lunete de vizare pentru arme de foc; Televizoare; Teodolite; Termometre, altele decât de uz medical; Indicatoare de temperatură; Termostate; Termostate pentru vehicule; Plachete de siliciu pentru circuite integrate; Procesoare de text; Butoane de sonerie; Presiune (aparate de măsurare a -ii); Indusuri [electricitate]; Dispozitive totalizatoare; Transformatoare; Transformatoare de ridicare a tensiunii; Transpondere; Tranzistoare [electronică]; Triode; Trepiede pentru aparate fotografice; Triunghiuri de semnalizare pentru vehicule în pană; Conductoare electrice; Raportoare [instrumente de măsură]; Înregistratoare de presiune; Indicatoare ale nivelului de apă; Ureometre; Acceleratoare de particule; Memorie flash USB; Redresoare de curent; Tampoane de urechi pentru scafandri; Filtre pentru raze ultraviolete pentru fotografie; Obturatoare [fotografie]; Balanţe; Cântare pentru scrisori; Cântărit (Aparate şi instrumente de -); Variometre; Cuploare [informatică]; Echilibrare (Dispozitive de -); Cântărit (Maşini de -); Buşoane indicatoare de presiune pentru valve; Conuri de vânt [indicatoare de vânt]; Camere video; Casete video; Benzi video; Videotelefoane; Baghete de radiestezie; Viscozimetre; Higrometre; Undametre; Conductoare electrice; Calibre [instrumente de măsură]; Hidrometre; Nivelmetre [instrumente pentru determinarea orizontalitătii]; Voltmetre; Plute de salvare; Tuburi cu descărcare electrică, altele decât pentru iluminat; Întrerupătoare; Emiţătoare de semnale electronice; Transmiţătoare [telecomunicaţii]; Emiţătoare [telecomunicaţii]; Staţii de radio portative; Altimetre; Frecvenţă (Aparate de înaltă -); Didactice (Aparate -); Aerometre; Avertizoare împotriva furtului; Furt (instalaţii electrice pentru prevenirea -lui); Salvare (Dispozitive de -); Plase de siguranţă; Veste de salvare; Alidade; Încuietori electrice; Mărit (aparate de -) [fotografie]; Prelucrare de informaţii (Aparate pentru -); Sunet (aparate pentru transmiterea -lui); Înregistrarea distanţelor (Aparate pentru -); Dispozitive de memorie pentru computere; Blitzuri [fotografie]; Prize de curent; Greutăţi; Calibre de filetat; Roboţi telefonici; Aparate pentru siguranţa traficului feroviar; Topografice (Aparate şi instrumente -); Amplificatoare; Testarea materialelor (Instrumente şi maşini pentru -); Eprubete; Analize (Aparate pentru -), altele decât de uz medical; Repere pentru linia tivului; Oglinzi [optică]; Oglinzi de inspecţie pentru lucrări; Aparate de mărit [fotografie]; Lupe [optică]; Sonerii [aparate avertizoare].

Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; Magnetické nosiče údajov, záznamové disky; Kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; Mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; Registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; Počítačové programy; Hasiace prístroje; Aktinometre; Acidometre na batérie; Akumulátorové banky; Akumulátorové nádoby; Akumulátory elektrické; Akumulátory elektrické do vozidiel; Akustické spriahadlá; Membrány (Akustické -); Akustické vedenie; Ampérmetre; Anemometre, vetromery; Anódové batérie; Anódy; Antény; Antikatódy; Apertometre; Astrofotografické objektívy; Astronómia (Prístroje a zariadenia pre -); Audiovizuálna technika na výučbu; Riadenie (Automatické -) pre dopravné prostriedky; Pneumatiky (Automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v -); Hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; Lístky (Automaty na -); Požiarnické autá; Autorádiá; Azbestové odevy na ochranu proti ohňu; Azbestové rukavice (Ochranné -); Azimut (Nástroje na určovanie -); Automaty na vydávanie lístkov; Barometre; Články (Elektrické -); Batérie do svietidiel; Betatróny [urýchľovače elektrónov]; Bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; Blesky (Fotografické -); Blikavé svetlá; Bóje, majáky svetelné; Návestné bóje; Bóje (Značkovacie -); Záchranné bóje; Okuliare; Slnečné okuliare; Okuliarové sklá; Okuliare (Rámy na -); Okuliarové obrúčky; Buzoly, kompasy; Bzučiaky; Čas (Prístroje na zaznamenávanie -); Časové spínače (Automatické -); Procesory [centrálne procesorové jednotky]; Chemické prístroje a nástroje; Zuby (Chrániče -); Chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; Chronografy, chronometre ako prístroje; Čipy [mikroprocesorové doštičky]; Čipy DNA; Čistenie zvukových diskov (Prístroje na -); Cievky elektrické; Elektromagnetické cievky; Cievky [fotografia]; Indukčné cievky; Redukcie (Elektrické -); Články (Galvanické -); Mriežky pre elektrické akumulátory; Solárne články; Clony (Fotografické -); Slnečné clony [optika]; Clony proti radiácii na priemyselné účely; Clony proti oslepeniu; Požiarnické člny a lode; Kontaktné šošovky; Optické šošovky; Čítacie zariadenia [na napovedanie pre účinkujúcich]; Čítacie zariadenia [informatika]; Čítače čiarového kódu; Cvikre; Cyklotróny; Ďalekohľady; Diaľkomery; Telemetre, optické diaľkomery; Diaľkové ovládače; Elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; Zapaľovanie (Elektrické zariadenia na -); Ďalekopisy; Dozimetre; Dekompresné komory; Demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; Denzitometre; Akumulátory (Platne do -); Dosky plošných spojov; Destilačné prístroje (Laboratórne -); Destilačné prístroje na vedecké účely; Detektory; Detektory dymu; Detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; Detektory na zisťovanie falošných mincí; Diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; Diapozitívy; Diaprojektory; Difrakčné zariadenia; Diktovacie stroje; Kompaktné disky; Optické disky; Počítacie dosky; Dopravné značky (Svetelné alebo mechanické -); Magnetické cylindrické vrstvy; Telegrafné drôty; DVD prehrávač; Dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; Dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; Dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; Dynamometer; Drôty (Elektrické -); Elektrické dverové zvončeky; Káble (Elektrické -); Meniče elektrické; Spojky elektrické; Rúry (Elektroinštalačné -); Elektrické vedenie (materiály na -) [drôty, káble]; Elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; Elektricky ohradený priestor; Elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; Elektroluminiscenčné diódy [LED diódy]; Elektrolyzéry; Elektronické perá [na vizuálne zobrazovacie zariadenia]; Informačné tabule elektronické; Elektronické publikácie [stiahnuté z telekomunikačnej siete]; Elektrónky [rádio]; Thermionické elektrónky; Zosilňovacie elektrónky; Epidiaskopy; Ergometre; Elektronický prístroj na označovanie výrobkov [etikety]; Exponované kinofilmy; Expozimetre; Fakturovacie stroje; Faxy; Figuríny na testovanie nárazov; Kamery; Filmy (Exponované -); Filtre (Fotografické -); Filtre na dýchacie masky; Fluorescenčné štíty; Fotoaparáty; Fotoelektrické bunky; Fotokomory; Fotometre; Fyzika (Zariadenia a prístroje pre -); Galvanické články; Galvanometre; Geodetické nástroje; Zariadenia globálneho polohového systému [GPS]; Gramofónové platne; Gramofónové ihly (Zariadenia na výmenu -); Prenosky (Gramofónové -); Gramofóny; Mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; Hasiace prístroje; Heliografické prístroje; Hlasovacie zariadenia; Hľadáčiky (Fotografické -); Sondážne zariadenia a stroje; Sonometre; Sondážne laná; Parkovacie hodiny; Dochádzkové hodiny; Požiarnické palice; Hologramy; Akustické rúry; Meniče diskov [do počítačov]; Prizmy [optika]; Bleskozvody; Sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; Dýzy požiarnych hadíc; Hustomery; Refraktory; Identifikačné karty (Magnetické -); Identifikačné puzdrá na elektrické drôty; Značkovacie vlákna na elektrické drôty; Merače elektrických strát; Inkubátory pre kultúry baktérií; Integrované obvody; Vnútorné spojenie (Zariadenia na -); Invertory [elektrotechnika]; Ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu alebo vody; Disková jednotka [do počítačov]; Zafír pre gramofóny; Jazdecké prilby; Zachytávače iskier, lapače iskier; Poistky; Štartovacie [zapaľovacie] káble v motoroch; Káble s optickými vláknami; Kalibračné krúžky; Stojančeky na orysovanie; Počítacie stroje; Vrecková kalkulačka; Kapilárne rúrky; Kódované magnetické karty; Karty pamäťové a mikroprocesorové [v počítačoch]; Katódové protikorózne prístroje; Katódy; Nosiče tmavých platní [fotografia]; Kazety na mikroskopové sklíčka; Náplne [kartridže] na videohry; Počítačové klávesnice; Merače kmitočtu; Koaxiálne káble; Magnetické dekodéry; Identifikačné magnetické náramky; Koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov [s elektrickým ovládaním]; Kolektory elektrické; Komparátory; Kompasy; Námorné kompasy; Komutátory; Komutácia (Elektrické prístroje na -); Koncovky [elektrotechnika]; Kondenzátory; Spojky elektrického vedenia; Konektory, spojky [elektrina]; Kontakty elektrické; Fotokopírovacie stroje [fotografické, elektrostatické alebo termické]; Korekčné šošovky; Kozmografické nástroje; Indukty [elektrina]; Prípojky [elektrotechnika]; Skrinky, škatule na reproduktory; Krajčírske metre; Kreslené filmy; Krivule, retorty; Krokomery; Kryštálové detektory; Ohňovzdorné obaly; Kryty na elektrické zásuvky; Priezory (Dverové -); Koža (Prístroje na meranie hrúbky -); Koža (Prístroje na meranie hrúbky -); Kvantomery; Kvasenie (prístroje na -) [laboratórne prístroje]; Acidometre; Kyslík (Zariadenia na prenos -); Tégliky (Laboratórne -); Nábytok (Špeciálny laboratórny -); Laboratórne odstredivky; Rúry na laboratórne experimenty; Podnosy (Laboratórne -); Laktodenzimetre, mliekomery; Laktomery; Lampy do fotokomôr; Prenosné počítače; Lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; Laterna magika; Leštiace zariadenia na leštenie fotografií; Ochranné kombinézy pre letcov; Vodováhy; Liehomery, liehové manometre; Počítacie [logaritmické] pravítko; Dávkovacie lyžice; Magnetické médiá; Disky (Magnetické -); Magnetické páskové jednotky do počítačov; Magnetické pásky; Magnetofóny; Videorekordéry; Magnety; Magnety ako dekorácia; Manometre; Vákuové manometre; Ochranné masky; Potápačské masky; Matematické prístroje; Mechanické značky; Turnikety (Mechanizmy -); Medený drôt izolovaný; Megafóny; Membrány do vedeckých prístrojov; Rýchlomery; Svahomer; Meracie prístroje; Meracie pomôcky; Presné meracie prístroje; Meracie zariadenia (Elektrické -); Meračský stôl; Meradlá; Mierky; Benzín (Merače hladiny -); Posuvné meradlá; Meteorologické balóny; Meteorologické prístroje; Metronómy; Mikrofóny; Mikrometrické skrutky do optických prístrojov; Mikrometre; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotómy; Minciere; Mincové zariadenia (Mechanizmy na -); Mincové mechanizmy na televízne prijímače; Misky (Fotografické -); Signály (Hmlové -) s výnimkou výbušných; Modemy; Monitorovacie prístroje (Elektrické -); Video displeje; Monitory [počítačový hardvér]; Monitorovacie počítačové programy; Mostové váhy; Rastre na výrobu štočkov; Myši [informatika]; Nabíjačky batérií; Nabíjacie agregáty elektrických batérií; Nákolenníky pre robotníkov; Morské dno (Prístroje na výskum -); Námorné signalizačné zariadenia; Skrinky s nástrojmi na rozbor [mikroskopia]; Návestidlá, svetelné alebo mechanické; Signálne návestné lampáše; Navigačné nástroje; Plavebné prístroje a nástroje; Navigačné prístroje vozidiel [palubné počítače]; Neónové reklamy; Nepriestrelné vesty; Nivelačné nástroje; Výtyčky, geodetické laty; Výtyčky, nivelačné laty; Optické nosiče údajov; Zvukové nahrávky (Nosiče -); Sponky na nos pre plavcov a potápačov; Počítač-zápisník [notebook]; Záchranné a požiarne rebríky; Objektívy [optika]; Spojky na elektrické káble; Objímky (Elektrické -); Ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; Obrúčky cvikrov; Ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; Polygrafické obvody; Ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; Okuliare na šport; Ochranné prilby na šport; Protipožiarne ochranné odevy; Záchranné plachty; Ochranné helmy; Osobné ochranné prostriedky proti nehodám; Rukavice (Ochranné -); Ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; Siete (Ochranné -) proti nehodám; Štíty na tvár (Ochranné -); Potápačské kombinézy; Obleky (Ochranné -) proti ohňu; Odkvapkávače na fotografické účely; Odmerky zo skla; Odpory (Elektrické -); Odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; Odrušovače [elektrotechnika]; Ohmmetre; Oktanty; Okuláre; Okuliarmi (Nástroje s -); Olovnice; Olovká; Obmedzovače [elektrotechnika]; Operačné programy (Nahrané -); Podpera zápästia pri práci s počítačom; Optické vlákna; Disky (Optické kompaktné -); Optické kondenzátory; Optické prístroje a nástroje; Optické sklo; Optické čítače; Optické výrobky; Oscilografy; Prenosný prehrávač; Otáčkomery; Ozonizátory; Ozvučnice ampliónov; Zapojovacie tabule; Signalizačné panely (Svetelné alebo mechanické -); Pásky na čistenie nahrávacích hláv; Pásky na zvukové nahrávanie; Záchranné pásy; Periférne zariadenia počítačov; Periskopy; Pipety; Píšťalky na psov; Signalizačné píšťalky; Píšťalky (Výstražné -); Planimetre; Plášte elektrických káblov; Premietacie plátna; Plátna (Premietacie -); Sondážne plomby; Číslicové súradnicové zapisovače; Plyn (Prístroje na rozbor -); Plynomery; Počítače; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačové programy [stiahnuté z telekomunikačnej siete]; Tlačiarne k počítačom; Počítačový softvér; Metre; Počítadlo guľôčkové; Podložky pod myš; Poistkový drôt; Registračné pokladnice; Polarimetre; Polovodiče; Ponožky (Elektricky vyhrievané -); Poplašné zariadenia; Zvukové poplašné zariadenia; Zariadenia na kontrolu frankovania; Posuvné meradlo, kaliber; Verniére; Rukavice (Potápačské -); Potrava (Zariadenia na rozbor -); Okuliare (Puzdrá na -); Puzdrá na cvikre; Puzdrá na kontaktné šošovky; Požiarnické hadice; Požiarne hlásiče; Požiarne striekačky; Pravítka, lineáre; Pravítka, metre; Pravítka (Tesárske -); Kazetový prehrávač; Prehrávač kompaktných diskov; Elektronický vreckový slovník - prekladový; Prenosné multimediálne prehrávače; Prenosný telefón; Ochranné zariadenie proti prepätiu; Prerušovače; Vypínače; Presné váhy; Presýpacie hodiny; Prijímače (Audio- a video -); Zvukové nahrávacie zariadenia; Zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; Rozbor vzduchu (Prístroje na -); Telefónne prístroje; Programy na počítačové hry; Premietacie prístroje; Premietačky na diapozitívy; Rozhrania [pre počítače]; Ovoskopy; Pružné disky; Pyrometre; Radary; Rádiá; Rádiologické zariadenia na priemyselné účely; Rádiotelefónne zariadenia; Rádiotelegrafické zariadenia; Rádiové výzvy (Prístroje na -); Rámčeky na diapozitívy; Adjustačné prístroje na diapozitívy; Refraktometre; Kontrolné a regulačné prístroje elektrické; Regulátory napätia automobilov; Kotly, teplárenské pece (Nástroje na kontrolu -); Regulátory osvetlenia divadelnej scény; Regulátory otáčok gramofónov; Tlmiče svetla (Elektrické -); Teplo (Prístroje na kontrolu -); Relé (Elektrické -); Röntgenové filmy, exponované; Röntgenové prístroje a zariadenia; Röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; Röntgenové žiariče s výnimkou žiaričov na lekárske účely; Reostaty; Reproduktory, amplióny; Respirátory na filtráciu vzduchu; Manekín - figurína na resuscitáciu [učebná pomôcka]; Zememeračské reťaze; Film (Rezacie prístroje na -); Riadiace panely [elektrina]; Röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; Rozvodné panely [elektrina]; Rozvodné pulty [elektrina]; Rozvodné skrine, spínacie skrine [elektrina]; Ortuťové libely; Rýchlomery [fotografia]; Logy [meracie nástroje]; Cukromery; Salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); Navigačné satelitné prístroje; Satelity na vedecké účely; Sčítacie stroje; Sextanty; Sférometre; Signalizačné zvončeky (Elektrické -); Zvony (Návestné -); Simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; Sirény; Sklo pokryté elektrickými vodičmi; Skriňové rozvádzače [elektrina]; Pozorovacie prístroje; Prilby na počúvanie; Oslnenie (Okuliare proti -); Snímače [zariadenia na spracovanie údajov], skenery; Tkáčske lupy; Šnúrky na cvikre; Selenoidné ventily [elektromagnetické prepínače]; Sonáre, ultrazvukové lokátory; Sondy na vedecké účely; Laboratórne oblečenie; Špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; Spektrografy; Spektroskopy; Spínače; Spojovacie skrinky [elektrotechnika]; Uzávierky [fotografia]; Balasty na osvetľovacie prístroje; Stiahnuteľné zvonenia pre mobilné telefóny; Sťahovateľné hudobné súbory; Sťahovateľné obrazové súbory; Statívy na fotoaparáty; Stereoskopické zariadenia; Stereoskopy; Azbestové zásteny pre požiarnikov; Stojany s kruhovým upínaním; Stožiare bezdrôtových telegrafov; Strihacie zariadenia na strihanie filmov; Dierovacie stroje (Kancelárske -); Peniaze (Stroje na počítanie a triedenie -); Účtovacie stroje; Šnúrky na mobilné telefóny; Sulfitometre; Sušičky na fotografie; Fotografické snímky (pozitívy) sušičky na -; Zváračské prilby; Elektronické svetelné ukazovadlo [pomôcka pri vyučovaní a prednáškach]; Svetelné tabule (Reklamné -); Dopravné signalizačné semafory; Planografické prístroje; Svorky [elektrotechnika]; Tachometre; Tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; Tachometre dopravných prostriedkov; Taxametre; Telefónne drôty; Telefónne mikrofóny; Telefónne slúchadlá; Telefotografické zariadenia; Telegrafy [prístroje]; Teleskopy; Teleskopy na strelné zbrane; Televízne prijímače; Teodolity; Teplomery s výnimkou lekárskych; Teplota (Snímače -); Termostaty; Termostaty do dopravných prostriedkov; Vrstvy elektrokeramického materiálu; Textové procesory [zariadenia na úpravu a spracovanie textu]; Tlačidlá zvončekov; Tlak (Zariadenia na meranie -); Induktory [elektrina]; Totalizátory; Transformátory [elektrotechnika]; Transformátory na zvýšenie napätia; Transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiovách signálov); Tranzistory; Triódy; Trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; Automobilové výstražné trojuholníky; Tvárnicové vedenie [elektrina]; Uhlomery; Ukazovatele tlaku (tlakomery); Ukazovatele hladiny vody; Urinometre; Urýchľovače častíc; USB kľúče; Prúdové usmerňovače; Tampóny do uší pre potápačov; Filtre UV lúčov na účely fotografické; Uzávierky [fotografia]; Váhy; Váhy (Listové -); Váženie (Prístroje a nástroje na -); Variometre; Spínače; Vážiace prístroje; Váženie (Stroje na -); Tlakomery na ventily; Indikátory vetra [na určenie smeru vetra]; Videokamery; Videokazety; Videopásky; Videotelefóny; Prúty pre prútikárov; Viskozimetre; Vlhkomery, hygromery; Vlnomery; Vodiče (Elektrické -); Obrysy (Nástroje na meranie -); Hydrometre, vodomery; Vodováhy, libely; Voltmetre; Záchranné člny; Výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; Vypínače; Vysielače elektronických signálov; Vysielače [telekomunikácie]; Vysielacie zariadenia [telekomunikácie]; Ručná krátkovlnná vysielačka; Výškomery; Vysokofrekvenčné prístroje; Vyučovacie prístroje; Vzduchomery; Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; Krádež (Elektrické zariadenia proti -); Záchranné zariadenia; Záchranné siete; Záchranné vesty; Alidády [zememeračstvo]; Zámky (Elektrické -); Diáre (Elektronické -); Zariadenia na spracovanie údajov; Zvuk (Zariadenia na prenášanie -); Zariadenia na meranie vzdialeností; Počítačové pamäte; Žiarovky do zábleskových prístrojov; Zástrčky, zásuvky [elektrické kontakty]; Závažia; Závitníkové kalibre; Telefónny záznamník; Železničná doprava (Bezpečnostné zariadenia pre -); Zememeračské prístroje a nástroje; Zosilňovače; Skúšanie materiálu (Stroje a zariadenia na -); Skúmavky; Skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; Značkovače [pomôcka na šitie]; Zrkadlá [optika]; Zrkadlá na kontrolovanie práce; Zväčšovacie prístroje [fotografia]; Zväčšovacie sklá; Zvončeky [ako poplašné zariadenia].

Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; Aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; Aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; Magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; CD-ji, DVD-ji in ostali zvočni mediji; Mehanizmi za aparate na kovance; Registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; Računalniški software; Gasilni aparati; Aktinometri (merilniki sevanja); Kislinometri za akumulatorje; Akumulatorske posode; Ohišja za akumulatorje; Akumulatorji, električni; Električni akumulatorji, za vozila; Akustični spojnice; Diaphragms [acoustics]; Vodniki zvoka; Ampermetri; Anemometri (vetromeri); Anodne baterije; Anode; Antene; Antikatode; Apertometri [optika]; Objektivi za fotografiranje vesolja; Naprave in instrumenti za astronomijo; Audiovizuelne učne naprave; Naprave za avtomatsko upravljanje vozil; Avtomatični kazalniki nizkega pritiska v zračnicah; Glasbeni avtomati na kovance; Avtomati za karte; Gasilska vozila; Radioaparati za vozila; Ognjevarna azbestna oblačila; Azbestne rokavice za zaščito pred poškodbami; Instrumenti za določanje azimuta; Avtomatizirana uradna okenca [bankomat]; Barometri; Baterije, električne; Vžigalne baterije; Betatroni; Varnostni pasovi, ne za vozila in kot športna oprema; Fleši, bliskavice [fotografija]; Utripalke [signalne luči]; Svetlobne boje; Signalne boje; Boje za označevanje; Rešilne boje; Očala [optika]; Sončna očala; Stekla za očala; Okviri za očala; Verižice za monokle; Kompasi; Brenčači pri telefonu; Naprave za beleženje časa; Stikalne ure, avtomatične; Procesorji [centralne procesne enote]; Kemijski aparati in instrumenti; Ščitniki za zobe; Kromatografski aparati za laboratorijsko uporabo; Kronografi [merilniki časa]; Čipi [deli integriranih vezij]; DNA čipi (zgradba digitalnega omrežja); Čistilne naprave za gramofonske plošče; Tuljave, električne; Elektromagnetne tuljave; Navijalne tuljave, vretenca [fotografija]; Tuljave - dušilke; Reducirke [elektrotehnika]; Galvanske celice; Rešetke za električne akumulatorje; Sončne baterije; Zaslonke [fotografija]; Pokrovčki za leče; Rentgenski ekrani za industrijsko uporabo; Ščitniki proti bleščanju; Gasilski čolni; Kontaktne leče; Optical lenses; Zasloni za branje teksta za TV napovedovalce (teleprompterji); Čitalniki [računalniška oprema]; Čitalnik črtnih kod; Ščipalniki (naočniki); Ciklotroni; Daljnogledi; Naprave za merjenje razdalj; Telemetri; Naprave za daljinsko upravljanje; Elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje železniških kretnic; Vžigalne naprave, električne, daljinske; Teleprinterji; Dozimetri; Dekompresijske komore; Naprave za razmagnetenje magnetofonskih trakov; Densitometri (gostomeri); Plošče za električne akumulatorje; Tiskana vezja; Retorte za laboratorijske poizkuse; Destilacijske naprave za znanstvene namene; Detektorji; Detektorji dima; Detektorji za kovine za industrijske ali vojaške namene; Detektorji ponarejenega denarja; Diagnostični aparati, ne za medicinske namene; Diapozitivi; Svetilke (optika); Naprava za lomljenje svetlobe [mikroskopija]; Diktafoni; Kompaktne plošče - CD-ji (audio, video); Optični diski; Računala v obliki diska; Cestni znaki, svetlobni ali mehanski; Magnetne žice; Telegrafske žice; DVD-ji; Dihalni aparati za potapljanje; Dihalne maske, razen za umetno dihanje; Dihalni aparati, razen za umetno dihanje; Dinamometri; Žice, električne; Električni hišni zvonci; Kabli, električni; Pretvorniki, električni; Spojke, električne; Električni vodi; Material za električno napeljavo (žice, kabli); Električne naprave in napeljave za daljinsko upravljanje proizvodnih procesov; Elektrificirane ograje; Elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje signalizacije; Diode svetleče [LED]; Naprave za elektrolizo; Elektronska peresa [za optično čitanje podatkov]; Elektronske table za obvestila; Elektronske publikacije, naložljive preko računalniške mreže (internet.); Elektronke [visoko vakuumske radijske cevi]; Termoionske cevi (radio); Ojačevalne elektronske cevi; Epidiaskopi; Ergometri; Elektronske etikete za proizvode; Kinematografski filmi; Svetlomeri; Fakturni stroji; Faksi (naprave); Lutke za testiranje trkov (simulacija trčenja); Filmske kamere; Filmi, osvetljeni; Filtri [fotografija]; Filtri za zaščitne (dihalne) maske; Fluorescentni zasloni; Fotografski aparati; Fotoelementi; Temnice [fotografija]; Fotometri (svetlomeri); Fizikalne aparati in instrumenti; Galvanske celice; Galvanometri; Instrumenti za merjenje zemljišča; GPS [Sistemi za globalno pozicioniranje]; Gramofonske plošče; Naprave za zamenjavo gramofonskih igel; Odjemne ročice za gramofone; Gramofoni; Oprema za prostoročno telefoniranje; Gasilni aparati; Heliografske naprave (naprave za signaliziranje); Strojčki za štetje glasov; Iskalniki, fotografski; Naprave in stroji za sondiranje; Sonometri (merilniki moči in lokacije zvoka); Grezilne vrvi; Parking meters; Registracijske ure [priprave za registracijo časa]; Palice za gašenje požara; Hologrami; Govorilne cevi; Juke-boxi (za računalnike); Prizme [optika]; Strelovodi; Škropilni sistemi za zaščito proti ognju; Brizgalne cevi; Denzimetri (gostomeri); Refraktorji; Identifikacijske kartice, magnetne; Identification sheaths for electric wires; Nitke, barvne, spletene za prepoznavanje električnih žic; Merilniki električne izgube; Inkubatorji za kulture bakterij; Integrirana vezja; Naprave za medsebojno zvezo; Inverterji [elektrika]; Ionizatorji, razen za zrak ali vodo; Diskovni pogoni (za računalnike); Gramofonske igle; Jahalne čelade; Ščitniki za iskre; Varovalke; Vžigalni kabli za motorje; Kabli z optičnimi vlakni; Obroči za kalibriranje; Merila [mizarstvo]; Računski strojčki; Žepni računalniki; Kapilarne cevi; Kodirane magnetne kartice; Kartice z integriranim vezjem [smart cards]; Katodne naprave proti rjavenju; Katode; Carriers for dark plates [photography]; Škatlice za stekla za mikroskope; Kasete za video-igre; Računalniške tipkovnice; Merilniki frekvence; Koaksialni kabli; Magnetni kodirniki; Magnetna zapestnica za identifikacijo; Elektrificirane tirnice za premikanje reflektorjev; Kolektorji, električni; Komparatorji; Kompasi [merilni inštrumenti]; Ladijski kompasi; Komutatorji; Komutatorji, električni (preklopne električne naprave); Priključki, električni; Kondenzatorji, električni; Spojke za električne žice; Konektorji [elektrika]; Kontakti (električni); Fotokopirni stroji [fotografski, elektrostatični, termični]; Korekturne leče; Kozmografski inštrumenti; Rotorji [elektrika]; Razdelilne omarice [elektrika]; Omarice za zvočnike; Krojaški metri; Animirani filmi; Retorte; Pedometers; Kristalni detektorji; Protipožarna prekrivala; Pokrovčki za vtičnice; Kukala s povečevalnim steklom za vrata; Naprave za merjenje debeline usnja; Aparati za merjenje debeline kože; Kazalniki količine; Aparati za fermentiranje (laboratorijski aparati); Kislinometri; Naprave za pretakanje kisika; Talilni lonci za laboratorije; Furniture especially made for laboratories; Laboratorijske centrifuge; Ovens for laboratory use; Laboratorijski pladnji; Laktodensimetri; Laktometri; Svetilke za temnice [fotografija]; Prenosni računalniki (lap-topi); Laserji, razen za medicinske namene; Laternae magicae; Aparati za zasteklitev fotografij; Zaščitna oblačila za letalce; Vodne tehtnice (libele); Alkoholmetri; Logaritemska računala; Dozirne merilne žlice; Magnetni nosilci podatkov; Magnetni diski; Tračne enote za računalnike; Magnetni trakovi; Magnetofoni; Videorekorderji; Magneti; Magneti (dekorativni); Manometri (aparati za merjenje pritiska); Vakuummetri; Zaščitne maske; Potapljaške maske; Matematični instrumenti; Mehanični znaki; Mehanizmi za aparate na žetone; Bakrena žica, izolirana; Megafoni; Diaphragms for scientific apparatus; Kazalniki hitrosti; Klinometri; Merilne naprave; Merilni instrumenti; Aparati za natančno merjenje; Merilne naprave, električne; Merilne mize [merilni instrumenti]; Merila; Mere; Merila za nivo tekočih goriv; Kljunasta merila; Meteorološki baloni; Meteorološki instrumenti; Metronomi (merilniki takta pri glasbi); Mikrofoni; Mikrometrski vijaki za optične instrumente; Mikrometri; Mikroprocesorji; Mikroskopi; Microtomi; Rimske tehtnice; Mehanizmi za aparate na kovance; Mehanizmi za TV sprejemnike na kovance; Izplakovalne banjice [fotografija]; Signali za meglo, ne eksplozivni; Modemi; Nadzorne naprave, električne; Video ekrani; Monitorji [terminali] računalniška oprema; Monitorji [zasloni] računalniški programi; Mostične tehtnice; Rasterji za fotogravuro; Miške [računalniška oprema]; Polnilci za akumulatorje; Polnilniki za električne akumulatorje; Ščitniki za kolena za delavce; Globinske sonde; Ladijske signalne naprave; Škatle s priborom za seciranje [mikroskopija]; Znaki, svetleči ali mehanski; Signalne svetilke; Navigacijski instrumenti; Navtični aparati in instrumenti; Navigacijski aparati za vozila [panelni računalniki]; Neonske znaki in izveski; Neprebojni jopiči; Instrumenti za niveliranje; Zemljemerske vodne tehtnice; Zemljemerske letve; Optični nosilci podatkov; Nosilci zvoka; Sponke za nos za potapljače in plavalce; Notesniki (osebni računalniki); Fire escapes; Objektivi [leče] optika; Vezni spoj za električne kable; Držala za tuljave za električne žice; Zaščitna oblačila proti poškodbam, sevanju in ognju; Okviri za ščipalnike [naočnike]; Čevlji za zaščito proti nesrečam, žarčenju in ognju; Tiskana vezja; Zaščitne naprave proti rentgenskim žarkom, razen za medicinske namene; Očala za šport; Zaščitne čelade za šport; Zaščitna oblačila proti ognju; Rešilne ponjave; Zaščitne čelade; Zaščitne naprave proti poškodbam, za osebno rabo; Zaščitne rokavice; Rokavice za zaščito pred rentgenskimi žarki za industrijske namene; Varovalne mreže; Obrazni zasloni za zaščito pri delu; Diving suits; Ognjevarna oblačila; Odcejalniki (fotografija); Merice iz stekla; Upori, električni; Odbojne ploščice za zaščito v prometu, za osebno rabo; Naprave proti motnjam [elektrika]; Ohmmetri (merilniki upornosti pri elektriki); Oktanti; Okularji; Instrumenti z okularji; Svinčnice (grezilne vrvi); Svinec za svinčnice (grezilne vrvi); Limiters [electricity]; Operacijski sistemi, posneti; Opore za zapestje za delo z računalnikom; Light conducting filaments [optical fibers fibres]; CD-ROM-i; Optični zgoščevalniki; Optical apparatus and instruments; Optical glass; Optični čitalniki teksta; Optical goods; Oscilografi; Prenosni radio (walkman); Merilniki vrtljajev; Ozonizatorji [naprave za pridobivanje ozona]; Zvočni lijaki za zvočnike; Stikalne plošče; Signalne table, svetlobne ali mehanske; Trakovi za čiščenje snemalne glave; Trakovi za snemanje zvoka; Rešilni pasovi; Računalniške periferne enote; Periskopi; Pipettes; Dog whistles; Signalne piščalke; Alarmi na piskanje; Planimetri [ploskvomeri]; Zaščitne obloge za električne kable; Projekcijski zasloni; Zasloni [fotografija]; Svinčene uteži; Risalniki; Instrumenti za analizo plina; Gasometers [measuring instruments]; Računalniki; Računalniški programi, registrirani; Računalniški programi - programska oprema, naložljiva preko računalniške mreže (internet.); Tiskalniki za računalnike; Računalniški software, registriran; Števne naprave (števci); Računala (abakusi); Podloge za miško; Žice za varovalke; Registrske blagajne; Polarimeters; Polprevodniki; Nogavice z električnim gretjem; Alarmi; Zvočni alarmi; Strojčki za kontrolo frankiranja; Kalibri (merilna naprava); Noniji (merilne naprave); Rokavice za potapljače; Aparati za analizo hrane; Etuiji za očala; Etuiji za monokle; Posodice za kontaktne leče; Gasilske cevi; Požarni alarmi (javljalniki požara); Protipožarne črpalke; Ravnila [merilni instrumenti]; Ravnila; Mizarski metri; Kasetofoni; Predvajalna naprava za zgoščenke (CD-player); Elektronski žepni prevajalniki; Prenosni predvajalniki; Prenosni telefoni; Prenapetostni regulatorji; Stikala za daljinsko upravljanje; Tokovni prekinjevalniki; Majhne precizne tehtnice; Peščene ure; Audio in video sprejemniki; Naprave za snemanje zvoka; Naprave za reprodukcijo zvoka; Naprave za analizo zraka; Telefonski aparati; Programi za računalniške igre; Projektorji; Diaprojektorji; Vmesniki (za računalnike); Neprave za pregledovanje jajc pri umetni luči; Diskete; Pyrometers; Radarji; Radijski sprejemniki; Radiološke naprave za industrijske namene; Radiotelefonski aparati; Radiotelegrafske aparati; Radiotelefonski osebni pozivniki; Okvirčki za diapozitive; Centrirne naprave za diapozitive; Refraktometri; Regulacijske naprave, električne; Regulatorji napetosti za vozila; Kontrolni instrumenti za bojlerje; Regulatorji za odrsko razsvetljavo; Regulatorji hitrosti pri gramofonih; Stikala za reguliranje jakosti luči, električna; Regulatorji toplote; Releji, električni; Filmi za rentgen, osvetljeni; Naprave in napeljave za proizvodnjo rentgenskih žarkov, razen za medicinske namene; Rentgenski aparati, razen za medicinske namene; Rentgenske cevi, razen za medicinske namene; Reostati; Zvočniki; Respiratorji za filtriranje zraka (filtri plinske maske); Lutke za oživljanje [učni aparat]; Verige za merjenje zemljišča; Naprave za rezanje filmov; Kontrolne plošče [elektrika]; Rentgenske fotografije, razen za medicinske namene; Razdelilne plošče [elektrika]; Razdelilni pulti [elektrika]; Stikalne omare [elektrika]; Živosrebrne libele; Merilniki hitrosti [fotografija]; Merilniki hitrosti na ladjah; Saharometer; Naprave za merjenje soli; Satelitski navigacijski aparati; Sateliti za znanstvene namene; Seštevalni strojčki; Sekstanti; Sferometri (merilniki ukrivljenosti površin, npr. leč); Alarmni zvonci, električni; Signalni zvonci; Simulatorji vožnje ali nadzor vozil; Sirene; Steklo pokrito z električnim prevodnikom; Razdelilne omare [elektrika]; Instrumenti za opazovanje; Slušalke (naglavne); Očala proti bleščanju; Skenerji [računalniška oprema]; Waling glasses; Vrvice za monokle; Avtomatski kontrolni ventili [elektromagnetna stikala]; Sonarji; Sonde za znanstvene namene; Oblačila izdelana posebej za laboratorije; Etuiji za fotografske aparate in instrumente; Spectrografi; Spektroskopi; Zapiralniki tokokrogov; Priključne doze [elektrika]; Sprožilci [fotografija]; Svetlobni balast (za opozorila); Zvonjenja za prenosni telefon (naložljiva); Glasbene datoteke (naložljive); Datoteke slik, naložljive preko računalniške mreže (internet.); Stojala za fotografske aparate; Stereoskopske aparati; Stereoskopi; Azbestni ščiti za gasilce; Stojala za retorte; Drogovi za brezžične antene; Naprave za montažo kinematografskih filmov; Pisarniški stroji na luknjane kartice; Stroji za štetje in sortiranje denarja; Stroji za knjiženje; Trakovi za prenosne telefone; Sulfitometri; Sušilna stojala [fotografija]; Aparati za sušenje fotografij; Maske za varjenje; Svetlobna elektronska kazala; Znaki svetleči; Prometna signalizacija [semaforji]; Naprave za fotografske kopije; Spojke za žice [elektrika]; Tahometri; Števci milj za vozila; Naprave za kontrolo hitrosti vozil; Taksimetri; Telefonske žice; Oddajniki (telefonija); Telefonske slušalke; Fototelegrafske aparati; Telegrafske naprave; Teleskopi (daljnogledi z eno cevjo); Daljnogledi za orožje; Televizijski sprejemniki; Teodoliti; Termometri, ne za medicinske namene; Kazalniki temperature; Termostati; Termostati za vozila; Silicijeve rezine [za integrirana vezja]; Urejevalniki besedila; Gumbi za zvonce; Merilniki tlaka; Induktorji [elektrika]; Totalizatorji (seštevalniki); Transformatorji [elektrika]; Ojačevalci; Transponderji; Tranzistorji, elektronski; Triode; Stativi za kamere (trinožna stojala); Varnostni trikotniki za vozila; Napeljave, električne; Kotomeri [merilni instrumenti]; Kazalniki tlaka; Vodomeri; Urinometri; Pospeševalniki delcev; USB ključki; Usmerjevalniki toka; Ušesni zatiči za potapljače; Filtri za ultravijolične žarke (fotografija); Zaklopi [fotografija]; Tehtnice; Letter scales; Naprave in instrumenti za tehtanje; Variometri; Spojnice [računalniška oprema]; Naprave za uravnotežanje; Naprave za tehtanje; Priključki za merilnike pritiska za ventile; Vetrna vreča (za določanje smeri vetra); Video-kamere (Camcorders); Video kasete; Videotrakovi; Video-telefoni; Palice za iskanje vode (bajalice); Viskozimetri; Higrometri; Merilniki valov; Prevodniki, električni; Šablone [merilni instrumenti]; Hidrometri; Libele [instrumenti za določanje horizontale]; Voltmetri; Rešilni splavi; Cevi na razelektrenje, razen za razsvetljavo; Stikala, električna; Oddajniki za elektronske signale; Oddajniki [telekomunikacije]; Oddajniki [telekomunikacije]; Prenosen radijski sprejemni in oddajni aparat (radiotelefon); Altigrafi (višinomeri); Visoko frekvenčne naprave; Naprave za učenje; Aerometri; Protivlomne naprave; Protivlomne napeljave, električne; Aparati in oprema za reševanje človeških življenj; Rešilne mreže; Rešilni jopiči; Dioptersko merilo (del sekstanta); Ključavnice, električne; Elektronske beležnice; Stroji za obdelovanje podatkov; Naprave za prenos zvoka; Naprave za merjenje oddaljenosti; Računalniški pomnilnik (naprave); Bliskavice [fotografiranje]; Vtikači, vtičnice in drugi električni konektorji; Uteži; Merila za navoje; Avtomatski odzivniki; Železniške varnostne naprave; Zemljemerske aparati in instrumenti; Ojačevalniki; Naprave za testiranje materialov; Epruvete; Aparati za analizo, razen za medicinske namene; Hemline markers; Ogledala [optika]; Zrcala za nadzorovanje dela; Povečevalni aparati [fotografija]; Magnifying glasses [optics]; Zvonci [alarmne naprave].

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; Mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar, datorer; Mjukvaror; Eldsläckningsapparater; Strålningsmätare; Syramätare för batterier; Batterikärl; Batterilådor; Elektriska ackumulatorer; Elektriska batterier för fordon och farkoster; Akustiska kopplingsapparater; Membran [akustiska]; Akustiska ledare; Amperemätare; Vindmätare; Anodbatterier; Anoder; Antenner; Antikatoder; Apertometrar [optik]; Linser för stjärnfotografering; Apparater och instrument för astronomi; Audiovisuella undervisningsapparater; Automatiska styrapparater för fordon och farkoster; Automatiska indikatorer för lågt tryck i fordonsdäck; Jukeboxar; Biljettautomater; Automatiska brandsprutor; Radioapparater för fordon och farkoster; Asbestkläder för skydd mot eld; Asbesthandskar för skydd mot olyckor; Azimutinstrument (nautisk); Automatiska uttagsmaskiner; Barometrar; Elektriska batterier; Batterier för tändning; Betapartikelacceleratorer; Säkerhetsselar (ej för fordonssäten och sportutrustningar); Fotoblixtar; Varningsljus [blinkande]; Lysande sjömärken; Signalbojar; Markeringsbojar; Livbojar; Glasögon; Solglasögon; Glasögonglas; Glasögonbågar; Pincenékedjor; Kompasser; Sumrar; Tidregistreringsapparater; Automatiska tidställare (timer); Centralenheter för datorer [processorer]; Apparater och instrument för kemi; Tandskydd; Kromatografiapparater för laboratoriebruk; Kronografer [tidregistreringsapparater]; Chips [integrerade kretsar]; DNA chips; Rengöringsanordningar för grammofonskivor; Elektriska spolar; Elektromagnetiska spolar; Spolar [foto]; Strypspolar [impedans]; Spänningsdelare [el]; Galvaniska batterier; Galler för batterier; Solbatterier; Bländare [foto]; Linsskydd; Radiologiskärmar för industriella ändamål; Bländskyddsvisir; Eldsläckningsbåtar; Kontaktlinser; Optiska linser; Promtrar; Läsare [databehandlingsutrustning]; Streckkodsläsare; Monoklar; Ringformiga partikelacceleratorer; Kikare; Avståndsmätningsapparater; Telemetrar; Fjärrkontrollapparater; Elektrodynamiska apparater för fjärrstyrning av järnvägsväxlar; Elektriska tändapparater för fjärrstyrd tändning; Teleprintrar; Dosmätare; Tryckkammare; Avmagnetiseringsapparater för magnetband; Spektrallinjefotometrar; Batteriplattor; Kretskort; Destillationsapparater för laboratorieexperiment; Destillationsapparater för vetenskapliga ändamål; Detektorer; Rökdetektorer; Metalldetektorer för industriella och militära ändamål; Detektorer för förfalskade mynt; Diagnostiska apparater, ej för medicinska ändamål; Diabilder [foto]; Optiska lampor; Diffraktionsapparater [mikroskopi]; Dikteringsmaskiner; Kompaktskivor (audio-video); Optiska skivor; Kalkyleringsur; Lysande eller mekaniska vägskyltar; Magnettråd; Telegrafledningar; DVD spelare; Andningsapparater för sportdykare; Respiratorer (ej för konstgjord andning); Andningsapparater (ej för konstgjord andning); Dynamometrar; Elektriska ledningskablar (el); Elektriska dörrklockor; Elektriska kablar; Elektriska omvandlare; Elektriska kopplingar; Elektriska ledningar; Material för elektriska huvudledningar (tråd, kablar); Elektriska installationer för fjärrkontroll av industriella funktioner; Elektriska stängsel; Elektrodynamiska apparater för fjärrstyrning av signaler; Lysdioder [LED]; Elektrolysapparater; Ljuspennor; Elektroniska anslagstavlor; Elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara); Elektronrör [radio]; Varmkatodrör; Förstärkarrör; Epidiaskop; Ergometrar; Elektroniska varuetiketter; Exponerad biograffilm; Exponeringsmätare; Faktureringsmaskiner; Telefaxapparater; Dockor för användning vid krocktester; Filmkameror; Exponerad film; Filter [foto]; Filter för andningsmasker; Fluorescerande skärmar; Kameror; Elektrolytiska fotoceller; Mörkrum [foto]; Ljusmätare; Fysikaliska apparater och instrument; Galvaniska element; Galvanometrar; Geodetiska instrument; Satellitnavigationssystemapparater [GPS]; Grammofonskivor; Apparater för byte av grammofonstift; Tonarmar för skivspelare; Skivspelare; Handsfree för telefoner; Eldsläckningsapparater; Heliografiska apparater; Voteringsmaskiner; Fotografiska sökare; Pejlingsapparater och -maskiner; Ljudlokaliseringsinstrument; Lodlinor; Parkeringsmätare; Stämpelklockor [tidregistreringsanordningar]; Klappträn för brandbekämpning; Hologram; Talrör; Cd-växlare för datorer; Prismor [optik]; Åskledare; Sprinklersystem för eldsläckning; Brandslangarsmunstycken; Täthetsmätare; Refraktorer; Magnetiska identitetskort; Märkhylsor för elektriska ledningar; Märktrådar för elektriska ledningar; Elektriska effektförlustindikatorer; Apparater för odling av bakterier; Integrerade kretsar; Internkommunikationsapparater; Växelriktare [el]; Joniseringsapparater, ej för luft- eller vattenbehandling; Skivenheter för datorer; Nålar för skivspelare; Ridhjälmar; Gnistskydd; Säkringar; Startkablar för motorer; Fiberoptiska kablar; Kalibreringsringar; Ritsmått [snickeri]; Räknemaskiner; Miniräknare; Kapillärrör; Magnetiska kodade kort; Integrerade kretskort [smartcards] aktivkort; Katodiska anti-korrosionsapparater; Katoder; Hållare för fotografiska plåtar; Magasin för objektglas; Videospelkassetter; Tangentbord för datorer; Frekvensmätare; Koaxialkablar; Magnetiska kodare (för datalagring); Kodade identifieringsarmband, magnetiska; Elektrifierade skenor för montering av spotlights; Kollektorer (el); Komparatorer; Passare [mätredskap]; Nautiska kompasser; Kommutatorer (el); Elektriska apparater för strömomkastning; Polklämmor; Kondensorer; Anslutningar för elektriska ledningar; Kretskopplingar [el]; Elektriska kontakter; Fotokopieringsapparater [fotografiska, elektrostatiska, termiska]; Korrigeringslinser [optik]; Kosmografiska instrument; Armaturer [el]; Förgreningsdosor [el]; Högtalarlådor; Skräddarmåttband; Tecknade filmer; Retorter; Stegräknare; Blyglanskristaller [detektorer]; Brandfiltar; Skydd för elektriska uttag; Titthål [förstoringslinser] för dörrar; Anordningar för mätning av tjockleken hos läder; Apparater för mätning av tjockleken hos skinn; Mängdmätare; Apparater för jäsning (laboratorieapparater); Syraprovare; Apparater för syreomtappning; Deglar [laboratorie]; Specialmöbler för laboratorier; Laboratoriecentrifuger; Ugnar för laboratoriebruk; Laboratoriebrickor; Mjölksyremätare; Mjölkprovare; Mörkrumslampor [foto]; Bärbara datorer; Lasrar, ej för medicinska ändamål; Skioptiokonapparater; Glättningsapparater för fotokopior; Skyddsdräkter för flygare; Vattenpass; Alkoholmätare; Räknestickor; Mätskedar; Magnetiska datamedia; Skivor (magnetiska); Magnetbandstationer (för datorer); Magnetband; Bandspelare; Videobandspelare; Magneter; Dekorativa magneter; Manometrar; Vakuummätare; Skyddsmasker; Dykarmasker; Matematiska instrument; Mekaniska skyltar; Mekanismer för polettstyrda apparater; Isolerad koppartråd; Megafoner; Membran för vetenskapliga apparater; Hastighetsmätare; Lutningsmätare; Mätapparater; Mätinstrument; Precisionsmätapparater; Elektriska mätredskap; Mätbord [lantmäteriinstrument]; Likare; Mått; Bensinmätare; Skjutmått; Meteorologiska ballonger; Meteorologiska instrument; Metronomer; Mikrofoner; Mikrometerskruvar för optiska instrument; Mikrometrar; Mikroprocessorer; Mikroskop; Mikrotomer; Besman; Mekanismer för myntstyrda apparater; Myntautomater för televisionsmottagare; Sköljkar [foto]; Icke-explosiva dimsignaler; Modem; Elektriska övervakningsapparater; Videoskärmar; Monitorer [maskinvara]; Övervakningsprogram [datorprogram]; Bryggvågar; Rasterplåtar för fotogravyr; Musar [databehandlingsutrustning]; Batteriladdare; Laddningsaggregat för elektriska batterier; Knäskydd för arbetare; Ekolod; Marina signalapparater; Etuier, inredda med dissekeringsinstrument [mikroskopi]; Lysande eller mekaniska signaler; Signallyktor; Navigationsinstrument; Nautiska apparater och instrument; Navigeringsapparatur för fordon [datorstyrda]; Neonskyltar; Skottsäkra västar; Avvägningsinstrument; Avvägningsinstrument; Riktstänger [lantmäteriinstrument]; Optiska datamedia; Ljudupptagningsbärare; Näsklipps för dykare och simmare; Notebooks (bärbara batteridrivna datorer); Brandstegar; Objektiv [linser]; Skarvmuffar för elektriska kablar; Hållare för elektriska spolar; Skyddskläder mot skador, strålning och eld; Pincenébågar; Skor för skydd mot olyckor, strålning och eld; Tryckta kretsar; Skyddsanordningar mot röntgenstrålar, ej för medicinska ändamål; Glasögon för sport; Skyddande hjälmar för sport; Kläder för skydd mot eld; Säkerhetspresenningar; Skyddshjälmar; Skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk; Handskar för skydd mot olyckor; Handskar för skydd mot röntgenstrålning för industriella ändamål; Nät för skydd mot olyckor; Skyddsvisir för arbetare; Dykardräkter; Klädesplagg för skydd mot eld; Avrinningsställ för fotografier; Mätglas; Elektriska motstånd; Reflexbrickor för personligt bruk för att förhindra trafikolyckor; Störningsskydd [el]; Ohmmetrar; Oktanter; Okularlinser; Instrument med okularlinser; Blylod; Lod för blylod; Begränsare [el]; Registrerade operativprogram; Handledsstöd för användning vid datorer; Ljusledande trådar [optiska fibrer]; Kompaktskivor [rom]; Optiska kondensatorer; Optiska apparater och instrument; Optiskt glas; Optiska teckenläsare; Optiska artiklar; Oscillografer; Freestyle (bärbara bandspelare); Varvräknare; Ozonisatorer; Högtalartrattar; Växelbord; Lysande eller mekaniska signalpaneler; Rengöringsband för tonhuvuden; Ljudupptagningsband; Livbälten; Kringutrustning för datorer; Periskop; Pipetter; Hundvisselpipor; Visselpipor för signalering; Alarmsignalvisslor; Planimetrar; Hylsor för elektriska kablar; Projektionsdukar; Filmdukar; Sänklod; Kurvritare; Gasprovningsinstrument; Gasmätare [mätinstrument]; Datorer; Registrerade datorprogram; Datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; Skrivare för datorer; Registrerade datormjukvaror; Mätare; Kulramar; Musmattor; Smälttråd för säkringar; Kassaapparater; Polarimetrar; Halvledare; Elektriskt uppvärmda sockor; Alarm; Ljudlarm; Frankeringskontrollapparater; Tolkar (mätinstrument); Nonier; Handskar för dykare; Apparater för livsmedelsanalys; Glasögonetuier; Pincenéfodral; Behållare för kontaktlinser; Brandslangar; Brandlarm; Brandsprutor; Linjaler [mätinstrument]; Metermått [mätinstrument]; Tumstockar; Kassettbandspelare; Cd-spelare; Elektroniska ficktranslatorer; Bärbara mediaspelare; Bärbara telefoner; Överspänningsskydd; Fjärravbrytare (el); Kretsbrytare; Precisionsvågar; Timglas; Audio- och videomottagare; Ljudupptagningsapparater; Ljudåtergivningsapparater; Luftanalysapparater; Telefoner; Datorspel (program); Projektorer; Diaprojektorer; Gränssnitt (för datorer); Äggenomlysningsapparater; Disketter; Pyrometrar; Radarapparater; Radioapparater; Radiologiska apparater för industriella ändamål; Radiotelefoniapparater; Radiotelegrafiapparater; Personsökare; Ramar för diapositiv; Centreringsapparater för diapositiv; Refraktometrar; Elektriska styrapparater; Spänningsregulatorer för fordon och farkoster; Kontrollinstrument för värmepannor; Scenbelysningsregulatorer; Hastighetsregulatorer för skivspelare; Elektriska regulatorer för belysningsarmaturer; Värmeregleringsapparater; Elektriska reläer; Exponerade röntgenfilmer; Röntgenproducerande apparater och installationer ej för medicinska ändamål; Röntgenapparater, ej för medicinska ändamål; Röntgenrör ej för medicinska ändamål; Reostater; Högtalare; Respiratorer för luftfiltrering; Återupplivningsdockor [utbildningsapparater]; Lantmätarkedjor; Filmklippningsapparater; Instrumenttavlor [el]; Röntgenfotografier, ej för medicinska ändamål; Fördelningstavlor [el]; Kontrollbord [el]; Kopplingsdosor [el]; Kvicksilveravvägningsinstrument; Hastighetsmätare [foto]; Loggar [mätinstrument]; Sockerhaltmätare; Salthaltmätare; Satellitnavigeringsutrustningar; Satelliter för vetenskapliga ändamål; Additionsmaskiner; Sextanter; Sfärometrar; Elektriska alarmklockor; Signalklockor; Simulatorer för styrning och kontroll av fordon och farkoster; Sirener; Glas överdraget med ett elektriskt ledande material; Fördelningsdosor [el]; Observationsinstrument; Hörlurar; Bländskyddsglasögon; Scannrar [databehandlingsutrustning]; Trådräknare; Pincenésnoddar; Solenoider [elektromagnetiska spiraler]; Hydrofoner; Sonder för vetenskapliga ändamål; Kläder specialgjorda för laboratorier; Fodral speciellt tillverkade för fotoapparater och -instrument; Spektrografapparater; Spektroskop; Kretskopplare; Förbindelsedosor [el]; Utlösare för kameraslutare; Belysningsregulatorer; Nedladdningsbara ringtoner för mobiltelefoner; Nedladdningsbara musikfiler; Nedladdningsbara bildfiler; Stativ för fotografiska apparater; Stereoskopiapparater; Stereoskop; Asbestskärmar för brandmän; Retortställ; Master för radioantenner; Redigeringsapparater för biograffilm; Hålkortsmaskiner för kontor; Valutaräknings- och sorteringsmaskiner; Bokföringsmaskiner; Band för mobiltelefoner; Svavelhaltmätare; Torkställ [foto]; Torkapparater för fotokopior; Svetshjälmar; Elektroniska ljuspekare; Lysande skyltar; Trafikljus [signaleringsanordning]; Blåkopieringsapparater; Trådklämmor [el]; Takometrar; Vägmätare för fordon; Hastighetskontrollapparater för fordon och farkoster; Taxametrar; Telefontrådar; Sändare för telefoner; Telefonhörlurar; Telefotoapparater; Telegrafiapparater; Teleskop; Siktkikare för eldvapen; Televisionsapparater; Vinkelmätningsinstrument; Termometrar, ej för medicinska ändamål; Temperaturindikatorer; Termostater; Termostater för fordon och farkoster; Kiselskivor; Ordbehandlare; Tryckknappar för ringklockor; Tryckmätningsapparater; Induktansspolar [el]; Totalisatorer; Transformatorer [el]; Intenfisieringstransformatorer; Transpondrar; Transistorer [elektronik]; Trioder; Tripoder för kameror; Varningstrianglar för fordon; Matarledningar [el]; Gradskivor [mätinstrument]; Tryckindikatorer; Vattennivåmätare; Urometrar; Partikelacceleratorer; USB-minnen; Likriktare; Öronproppar för dykare; Filter för ultravioletta strålar för fotografering; Slutare [foto]; Vågar; Brevvågar; Vägningsapparater och -instrument; Variometrar; Kopplingsenheter [databehandlingsutrustning]; Balanseringsapparater; Vägningsmaskiner; Tryckindikeringspluggar för ventiler; Vindstrutar (för indikation av vindriktning); Camcorders; Videokassetter; Videoband; Videotelefoner (bildtelefoner); Slagrutor; Viskosimetrar; Fuktighetsmätare; Vågmätare; Elektriska ledare; Jiggar [mätinstrument]; Vattenprovare; Planmätningsinstrument; Voltmetrar; Livräddningsflottar; Elektriska urladdningsrör ej för belysning; Elektriska strömbrytare; Sändare av elektroniska signaler; Radiosändare [telekommunikation]; Sändare [telekommunikation]; Walkie-talkies; Höjdmätare; Högfrekvensapparater; Undervisningsapparater; Aerometrar; Stöldvarnare; Elektriska stöldförhindrande installationer; Livräddningsapparater och -utrustningar; Brandsegel; Flytvästar; Dioptrar; Elektriska lås; Elektroniska agendor; Databehandlingsapparater; Apparater för ljudöverföring; Avståndsregistreringsapparater; Datorminnesanordningar; Blixtljus [foto]; Strömuttag [el]; Vikter; Gängskärningsmätare; Telefonsvarare; Säkerhetsanordningar för järnvägstrafik; Geodetiska apparater och instrument; Förstärkare; Materialprovningsinstrument och -maskiner; Provrör; Testapparater ej för medicinska ändamål; Fållmärkningsanordningar; Speglar [optik]; Arbetsbesiktningsspeglar; Förstoringsapparater [foto]; Förstoringsglas; Klockor [varningsanordningar].

36
Pojištění; Služby finanční; Služby peněžní; Služby nemovitostní; Bankovnictví; Banky úvěrové; Burzovní makléřství; Celní služby; Daňové odhady (služby); Domácí bankovní služby [home-banking]; Dřevo (finanční odhady lesního); Důchodové fondy; Elektronický převod kapitálu; Finanční analýzy; Finanční informace; Finanční poradenství; Finanční řízení; Finanční služby; Fnanční sponzorování; Hypotéky (poskytování půjček); Informace o pojištění; Investování kapitálu; Jednatelství; Kanceláře pro inkasování pohledávek; Kanceláře realitní; Kanceláře ubytovací; Kauce, záruky; Kreditní karty (Služby -); Kurzovní záznamy na burze; Leasing; Likvidace podniků (služby -) [finanční záležitosti]; Makléřství, jednatelství; Nájemní, činžovní domy (vedení); Nemovitosti (Obchodování s -); Oceňování (Finanční -) pojištění, bankovnictví, nemovitosti; Oceňování nemovitostí; Oceňování (Numismatika -); Oceňování šperků; Oceňování (Starožitnosti -); Oceňování (Umělecká díla -); Oceňování vlny (finanční); Oceňování (Známky -); Odhady [cen oprav] finanční oceňování; Organizování dobročinných sbírek; Organizování sbírek; Ověřování šeků; Penzijní fondy; Pojištění (Nemocenské -); Pojištění (při námořní přepravě); Pojistky (Uzavírání -); Pojistky životní (životní pojištění); Pojistně-technické služby (statistika); Poradenství v oblasti pojištění; Pronájem bytů; Pronájem farem; Pronájem nemovitostí; Pronajímání kanceláří [nemovitosti]; Půjčky [financování]; Půjčky (zástavní); Směnárenské služby; Splácení plateb; Spořitelny; Správa; Správa nemovitostí; Úrazové pojištění (uzavírání smluv); Úschova cenností; Úschovní služby, úschova v bezpečnostních schránkách; Úvěrové karty (Služby týkající se -); Uzavírání pojistek proti požáru; Vybírání nájemného; Vydávání cenných papírů; Vydávání cestovních šeků; Vydávání kreditních karet; Vyplácení důchodů; Zastavárny (Provozování -); Zprostředkování emisních povolenek; Zprostředkování pojištění; Zúčtovací banky (provádějící bezhotovostní operace).

Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Affaires bancaires; Crédit; Courtage en Bourse; Agences en douane; Expertises fiscales; Banque directe [home-banking]; Estimation financière de bois sur pied; Constitution de capitaux; Transfert électronique de fonds; Analyse financière; Informations financières; Consultation en matière financière; Gestion financière; Financement (Services de -); Parrainage financier; Opérations bancaires hypothécaires; Informations en matière d'assurances; Placement de fonds; Affacturage; Agences de recouvrement de créances; Agences immobilières; Agences de logement [propriétés immobilières]; Cautions [garanties]; Cartes de crédits (Services de -); Cote en Bourse; Crédit-bail; Liquidation d'entreprises (services de -) [affaires financières]; Courtage; Gérance d'immeubles; Courtage en biens immobiliers; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimations immobilières; Estimation numismatique; Estimation de bijoux; Estimation d'antiquités; Estimation d'objets d'art; Estimation financière en matière de laine; Estimation de timbres; Estimations financières des coûts de réparation; Collectes de bienfaisance; Collectes; Vérification des chèques; Prévoyance (Services de caisses de -); Maladie (Assurance -); Maritime (Assurance -); Assurances; Vie (Assurance sur la -); Actuariat; Consultation en matière d'assurances; Location d'appartements; Location d'exploitations agricoles; Affermage de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Prêts [financement]; Nantissement (Prêt sur -); Opérations de change; Paiement par acomptes; Épargne bancaire (Services d' -); Fiduciaires (Services -); Gérance de biens immobiliers; Accidents (Assurance contre les -); Dépôt de valeurs; Dépôt en coffres-forts; Cartes de débits (Services de -); Incendie (Assurance contre l' -); Recouvrement de loyers; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Émission de cartes de crédit; Caisses de paiement de retraites (Services de -); Gage (Prêt sur -); Courtage de crédits de carbone; Courtage en assurances; Compensation (opérations de -) [change].

Insurance; Financial affairs; Monetary affairs; Real estate affairs; Banking; Credit bureaux; Securities brokerage; Customs brokerage; Fiscal assessments; Home banking; Valuation of standing timber (Financial -); Mutual funds; Funds transfer (Electronic -); Analysis (Financial -); Financial information; Financial consultancy; Financial management; Financing services; Financial sponsorship; Mortgage banking; Insurance information; Fund investments; Factoring; Debt collection agencies; Real estate agencies; Accommodation bureaux [apartments]; Guarantees; Credit card services; Stock exchange quotations; Hire-purchase financing; Business liquidation services, financial; Brokerage; Apartment house management; Housing agents; Financial evaluation [insurance, banking, real estate]; Real estate appraisal; Numismatic appraisal; Jewelry appraisal; Antique appraisal; Art appraisal; Evaluation of wool (Financial -); Stamp appraisal; Repair costs evaluation [financial appraisal]; Charitable fund raising; Organization of collections; Check [cheque] verification; Provident fund services; Health insurance underwriting; Marine insurance underwriting; Insurance underwriting; Life insurance underwriting; Actuarial services; Insurance consultancy; Renting of flats; Leasing of farms; Leasing of real estate; Rental of offices [real estate]; Loans [financing]; Lending against security; Exchanging money; Instalment loans; Savings bank services; Fiduciary; Real estate management; Accident insurance underwriting; Deposits of valuables; Safe deposit services; Debit card services; Fire insurance underwriting; Rent collection; Issue of tokens of value; Issuing of travellers' checks [cheques]; Issuance of credit cards; Retirement payment services; Pawnbrokerage; Brokerage of carbon credits; Insurance brokerage; Clearing, financial.

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bankgeschäfte; Kreditvermittlung; Effektengeschäfte; Zollabfertigung für Dritte; Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Home Banking; Finanzielle Schätzung von ungeschlagenem Holz; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Elektronischer Kapitatransfer; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskünften; Finanzielle Beratung; Vermögensverwaltung; Finanzierungen; Finanzielle Förderung; Lombardgeschäfte; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Investmentgeschäfte; Factoring; Einziehen von Außenständen [Inkassogeschäfte]; Immobilienvermittlung; Wohnungsvermittlung; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Börsenkursnotierung; Leasing; Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Dienstleistungen eines Maklers; Gebäudeverwaltung; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Finanzielle Schätzungen [Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten]; Schätzung von Immobilien; Numismatische Schätzungen; Schätzen von Schmuck; Schätzung von Antiquitäten; Schätzung von Kunstgegenständen; Finanzielle Schätzung von Wolle; Schätzen von Briefmarken; Schätzung von Reparaturkosten [Werteermittlung]; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Sammeln von Spenden für Dritte; Scheckprüfung; Dienstleistungen zur finanziellen Vorsorge; Krankenversicherung; Seeversicherungswesen; Versicherungswesen; Lebensversicherungswesen; Dienstleistungen eines Aktuars; Versicherungsberatung; Vermietung von Wohnungen; Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben; Verpachtung von Immobilien; Vermietung von Büros [Immobilien]; Vergabe von Darlehen; Beleihung gegen Sicherheit; Geldwechselgeschäfte; Gewährung von Teilzahlungskrediten; Dienstleistungen von Sparkassen; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Immobilienverwaltung; Unfallversicherungswesen; Depotverwahrung von Wertsachen; Verwahrung von Wertstücken in Safes; Ausgabe von Debetkarten; Feuerversicherungswesen; Einziehen von Miet- und Pachterträgen; Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken; Ausgabe von Reiseschecks; Ausgabe von Kreditkarten; Dienstleistungen von Rentenkassen; Beleihen von Gebrauchsgütern; CO2-Emissionshandel [Maklertätigkeiten]; Vermittlung von Versicherungen; Clearing [Verrechnungsverkehr].

Застрахователна дейност; Финансови сделки; Парични сделки; Сделки с недвижимо имущество; Банково дело; Определяне на кредитен рейтинг; Борсово посредничество; Митническо представителство; Данъчни оценки; Банкиране от дома; Финансово оценяване на дървения материал в гора; Взаимни фондове; Електронен трансфер на капитали; Финансови анализи; Финансова информация; Финансови консултации; Управление на капитали; Финансови услуги; Финансово спонсориране; Отпускане на заеми срещу ипотека; Информация в областта на застраховането; Инвестиране на капитали; Факторинг; Събиране на задължения; Агенции за недвижимо имущество; Агенции за намиране на жилища [апартаменти]; Поръчителство при кредитиране; Обслужване на кредитни карти; Борсови котировки; Лизингови сделки при покупки на изплащане; Ликвидация на предприятия [финансови сделки]; Брокерски услуги; Управление на жилищни и административни сгради; Посреднически услуги при сделки с недвижимо имущество; Финансови оценки [застраховане, банково дело, недвижимо имущество]; Оценяване на недвижимо имущество; Оценяване на монети; Оценяване на бижута; Оценяване на антики; Оценяване на произведения на изкуството; Финансово оценяване на вълна; Филателно оценяване; Оценка за възстановяване на разходите [финансова оценка]; Организиране на кампании за набиране на средства за благотворителни цели; Набиране на дарения с благотворителна цел; Удостоверяване на чекове; Услуги на влогонабирателни фондове; Здравни застраховки; Морски застраховки; Застраховане; Застраховка-живот; Оценяване на риска на финансови и застрахователни проекти; Застрахователни консултации; Отдаване под наем на апартаменти; Отдаване под наем на ферми; Отдаване под наем на недвижимо имущество; Отдаване под наем на офиси [сделки с недвижимо имущество]; Отпускане на кредити; Отпускане на заеми срещу залог; Обмяна на валута; Отпускане на заеми при изплащане на части; Влогонабирателни банки; Попечителство; Управление на недвижимо имущество; Застраховки срещу злополуки; Депозити на ценни книжа; Обслужване на депозити в сейфове; Обслужване на дебитни карти; Застраховане срещу пожар; Събиране на наеми; Емитиране на ценни книжа; Издаване на пътнически чекове; Издаване на кредитни карти; Обслужване на пенсионни плащания; Заеми (Отпускане на -) срещу залог; Брокерски услуги свързани с въглеродни кредити; Застрахователно посредничество; Клиринг.

Forsikringsvirksomhed; Finansiel virksomhed; Valutarisk virksomhed; Ejendomsmæglervirksomhed; Bankvirksomhed; Kreditgivning; Fondsbørsmæglervirksomhed; Toldklarering; Skatteligning; Homebanking; Finansiel taksering af træer på rod; Investeringsforeninger; Elektroniske overførsler af penge; Analyser (Finansielle -); Finansiel information; Finansiel rådgivning; Finansiel styring; Finansiering; Finansiel sponsorering; Realkreditvirksomhed; Information vedrørende forsikringsforhold; Kapitalinvestering; Factoring; Inkassobureauer; Ejendomsmæglervirksomhed; Boliganvisning [lejligheder]; Kautionering; Tjenesteydelser vedrørende kreditkort; Fondsbørsnoteringer; Kreditkontrakter; Afvikling af virksomheder (Bistand vedrørende -), finansiel; Mæglervirksomhed; Fast ejendom (Forvaltning af -); Udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; Økonomiske vurderinger [forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom]; Vurdering af fast ejendom; Numismatiske vurderinger; Smykkevurdering; Antikvitetsvurdering; Kunstvurdering; Finansiel vurdering af uld; Vurdering af frimærker; Evaluering af reparationsudgifter [finansiel vurdering]; Velgørenhedsindsamlinger; Organisering af indsamlinger; Verifikation af checks; Pensionsfondsmidler; Sygeforsikring; Søforsikring; Forsikringsvirksomhed; Livsforsikring; Aktuarvirksomhed; Rådgivning vedrørende forsikringsforhold; Udlejning af lejligheder; Udlejning af landbrugsejendomme; Udlejning af fast ejendom; Udlejning af kontorlokaler; Lån [finansiering]; Lån imod pant; Valutaudstedelse; Afbetalingslån; Sparekassevirksomhed; Båndlæggelse under kuratel; Forvaltning af fast ejendom; Ulykkesforsikring; Deponering af værdigenstande; Opbevaring i depot af værdipapirer og genstande; Kreditkortservice; Brandforsikring; Lejeopkrævning [husleje]; Udstedelse af værdikuponer; Rejsechecks (Udstedelse af -); Udstedelse af kreditkort; Pensionskassevirksomhed; Pantelånervirksomhed; Mæglervirksomhed vedrørende drivhusgaskvoter; Forsikringsmæglervirksomhed; Finansiel clearing.

Ασφάλειες· Χρηματοπιστωτικές υποθέσεις· Νομισματικές υποθέσεις· Κτηματομεσιτικές υποθέσεις; Τραπεζιτικές υπηρεσίες· Πρακτορεία πιστωτικά· Χρηματιστηρίου (Μεσιτεία -)· Πρακτορεία εκτελωνισμού· Εκτιμήσεις φορολογικές· Τραπεζικές υπηρεσίες (κατ'οίκον) [home-banking]· Χρηματοπιστωτική αξιολόγηση ιστάμενης ξυλείας· Κεφαλαίων (Σύσταση αμοιβαίων -)· Μεταφορά ηλεκτρονική κεφαλαίων· Ανάλυση χρηματοοικονομική· Πληροφόρηση χρηματοοικονομική· Συμβουλευτική χρηματοοικονομική· Χρηματοοικονομική διαχείριση· Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες -)· Χορηγία χρηματοοικονομική· Ενυπόθηκα δάνεια· Πληροφόρηση για ασφάλειες· Επένδυση κεφαλαίων· Πρακτόρευση· Πρακτορεία είσπραξης οφειλών· Κτηματομεσιτικά γραφεία· Πρακτορεία παροχής στέγης [διαμερίσματα]· Εγγυήσεις· Καρτών πιστωτικών (Υπηρεσίες -)· Χρηματιστηρίου (Δημοσίευση τιμών -)· Χρηματοδοτική μίσθωση (λήζινγκ)· Υπηρεσίες εκκαθάρισης επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικές· Μεσιτεία· Διαχείρηση πολυκατοικιών· Μεσιτεία ακινήτων· Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες, τράπεζες,ακίνητα]· Εκτίμηση ακινήτων· Εκτίμηση νομισμάτων· Κοσμημάτων (Εκτίμηση -)· Εκτίμηση αντικών· Εκτίμηση έργων τέχνης· Χρηματοπιστωτική αξιολόγηση μαλλιού· Γραμματοσήμων εκτίμηση· Εκτίμηση κόστους επισκευών [χρηματοπιστωτική εκτίμηση]· Φιλανθρωπικοί έρανοι· Έρανοι· Έλεγχος επιταγών· Υπηρεσίες ταμείου πρόνοιας· Ασθενείας (Ασφάλεια -)· Ναυτική (Ασφάλεια -)· Ασφάλειες· Ασφάλειες ζωής· Αναλογιστική· Συμβουλευτική για ασφάλειες· Μίσθωση διαμερισμάτων· Αγροτικών (Μίσθωση εκμεταλλεύσεων -)· Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων· Μίσθωση γραφείων [ακίνητα]· Δάνειοδότηση [χρηματοδότηση]· Δανεισμός με εγγύηση· Συναλλαγματικές (Υπηρεσίες -)· Δόσεις (Πληρωμή με -)· Υπηρεσίες ταμιευτηρίου· Καταπιστευτικές υπηρεσίες· Διαχείριση ακινήτων· Ατυχημάτων (Ασφάλειες κατά των -)· Αξιογράφων κατάθεση· Θησαυροφυλακίων (Κατάθεση σε θυρίδες -)· Καρτών χρεωστικών (Υπηρεσίες -)· Ασφάλειες πυρός· Είσπραξη ενοικίων· Έκδοση αξιογράφων· Έκδοση επιταγών ταξιδιωτικών· Έκδοση πιστωτικών καρτών· Ταμείων πληρωμής συντάξεων (Υπηρεσίες -)· Ενεχυροδανεισμός· Μεσιτεία πιστώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· Μεσιτεία ασφαλιστική· Συμψηφισμός, χρηματοπιστωτικός.

Seguros; Operaciones financieras; Operaciones monetarias; Negocios inmobiliarios; Actividades bancarias; Agencias de crédito; Corretaje en bolsa; Agencias de aduana; Estimaciones fiscales; Banca en casa [home banking]; Valoración de la madera en pie; Constitución de capital; Transferencia electrónica de fondos; Análisis financiero; Información financiera; Consultoría financiera; Administración financiera; Financiación (Servicios de -); Patrocinio financiero; Servicios de banco hipotecario; Información en materia de seguros; Inversión de fondos; Descuento de facturas [factoraje]; Agencias de cobro de deudas; Agencias inmobiliarias; Agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias]; Fianzas de caución; Tarjetas de crédito (Servicios de -); Cotizaciones en bolsa; Arrendamiento con opción de compra [leasing]; Liquidación de empresas (servicios de -) [finanzas]; Corretaje; Administración de inmuebles; Agentes inmobiliarios; Evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; Tasaciones inmobiliarias; Tasación numismática; Tasación de joyas; Tasación de antigüedades; Tasación de obras de arte; Valoración de lanas; Tasación filatélica; Estimación de costos de reparación; Recaudación de fondos de beneficencia; Organización de colectas; Verificación de cheques; Fondos de previsión (Servicios de -); Suscripción de seguros médicos; Suscripción de seguros marítimos; Suscripción de seguros; Suscripción de seguros de vida; Actuariales (Servicios -); Consultoría en materia de seguros; Alquiler de apartamentos; Arrendamiento de explotaciones agrícolas; Arrendamiento de bienes inmuebles; Alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; Préstamos [financiación]; Préstamos con garantía; Operaciones de cambio; Pagos en cuotas; Servicios de caja de ahorros; Fiduciarios (Servicios -); Administración de bienes inmuebles; Suscripción de seguros contra accidentes; Depósito de valores; Cajas de seguridad (Servicios de depósito en -); Tarjetas de débito (Servicios de -); Suscripción de seguros contra incendios; Cobro de alquileres; Emisión de bonos de valor; Emisión de cheques de viaje; Emisión de tarjetas de crédito; Jubilaciones (Servicios de pago de -); Préstamos prendarios; Corretaje de créditos de carbono; Corretaje de seguros; Cámara de compensación [clearing] (operaciones de -).

Kindlustus; Rahalised tehingud; Finantstehingud; Kinnisvaratehingud; Pangandus; Krediidikontorid, laenukontorid, -bürood; Väärtpaberite vahendamine, vahendus; Tollikontorid; Rahanduslikud väärtushinnangud; Telepangandus; Kasvava metsa rahaline hindamine; Avatud investeerimisfondid; Elektroonilised rahaülekanded; Finants-, rahandusanalüüsid; Finants-, rahandusinfo; Finantskonsultatsioonid; Finantskorraldus, -haldamine; Finantsteenused, rahandusteenused; Finantssponsorlus, majanduslik sponsorlus; Hüpoteekpangandus; Kindlustusteave, -info; Fondiinvesteeringud; Faktooring, (kauba) arvete ost-müük, kauba arvete ülesostmine; Võlgade sissenõudekontorid, -agentuurid; Kinnisvaraagentuurid; Majutusbürood [korterid]; Tagatisteenus, käendusteenus; Krediitkaarditeenused; Väärtpaberite koteerimine, fondibörsi koteeringud; Järelmaksuga ostu finantseerimine; Äritegevuse likvideerimine teenusena, finantsküsimused; Maaklerlus, vahendus, vahendamine; Paljukorteriliste majade haldamine; Majutusagentide teenused, majutusagentuurid; Finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud [kindlustus, pangandus, kinnisvara]; Kinnisvara hindamine; Numismaatiline hindamine, müntide hindamine; Juveelide hindamine, juveeltoodete, väärisehete hindamine; Antiikesemete hindamine; Kunstiteoste, taieste hindamine; Villa rahaline hindamine; Postmarkide hindamine; Remondikulude kalkulatsioon [finantshinnang]; Heategevusfondide korjandused, heategevuskorjandused; Korjanduste korraldamine, läbiviimine; Tšekkide tõestamine, verifitseerimine; Kindlustusfondide teenused; Tervisekindlustuse sõlmimine; Merekindlustuse sõlmimine; Kindlustuslepingute sõlmimine; Elukindlustuse sõlmimine; Kindlustusstatistilised teenused; Kindlustuskonsultatsioonid; Korterite üürimine, rentimine; Farmide, talude üürimine, rentimine; Kinnisvara üürimine, rentimine; Äri- või ametiruumide rentimine, üürimine [kinnisvara]; Laenud [finantstehingud]; Tagatislaenud [finantstehingud]; Rahavahetus; Ositi tagastatavad laenud; Hoiupanga teenused; Fidutsiaarteenused, usaldusteenused; Kinnisvara haldamine, juhtimine; Õnnetuskindlustuse sõlmimine; Väärisesemete hoiustamine; Seifihoiustamine; Laenukaarditeenused; Tulekahjukindlustuse sõlmimine; Üürikogumine, rendikogumine; Väärtpaberite väljalaskmine, väljalase; Reisitšekkide väljalaskmine, väljalase; Krediitkaartide käibele laskmine, väljalase; Pensionimakseteenused; Pandimajateenused; Süsihappegaasi kvootide vahendamine; Kindlustusvahendus; Arveldamine arvelduskoja kaudu, kliiring.

Vakuutustoiminta; Rahatalousasiat; Raha-asiat; Kiinteistöasiat; Pankkitoiminta; Luottotoimistot; Takausmeklarointi; Tulliselvitys; Veroneuvonta; Kotipankkitoiminta; Pystymetsän rahataloudellinen arviointi; Sijoitusyhtiöt; Elektroninen varainsiirto; Arviointi (Rahoitus -); Rahoitusneuvonta; Rahoituskonsultointi; Varainhoito; Rahoituspalvelut; Taloudellinen sponsorointi; Hypoteekkipankki; Vakuutusneuvonta; Sijoituspalvelut; Factoring-toiminta; Perintätoimistot; Kiinteistönvälitystoimistot; Asunnonvälitys [huoneistot]; Takauspalvelut; Luottokorttipalvelut; Pörssinoteeraukset; Vuokraostorahoitus; Likvidaatioselvitykset yritystoiminnan lopettamiseksi [raha-asioita koskevat]; Meklaritoiminta; Isännöintipalvelut; Asunnonvälitystoimistot; Finanssiarviointi [koskien vakuutuksia, pankkeja ja kiinteistöjä]; Kiinteistöarviointi; Numismaattinen arviointi; Jalokivi- ja koruarviointi; Antiikkiesineiden arviointi; Taidearviointi; Villan arviointi (taloudellinen); Postimerkkiarviointi; Korjauskulujen arviointi [rahoitusarviointi]; Hyväntekeväisyyskeräykset; Keräysten (Rahan -) järjestäminen; Sekkien vahvistus; Huoltorahastopalvelut; Sairausvakuutustoiminta; Merikuljetusvakuuttaminen; Vakuutuspalvelut; Henkivakuutustoiminta; Aktuaari-, vakuutusmatemaatikkopalvelut; Vakuutuskonsultointi; Huoneistojen vuokraus; Maatilojen vuokraus; Kiinteistöjen vuokraus; Vuokraus (Toimisto -); Lainananto; Lainaus takuita vastaan; Rahanvaihto; Osamaksulainojen myöntäminen; Säästöpankkipalvelut; Uskotun miehen tehtävät; Kiinteistöjen hallinnointi; Onnettomuusvaravakuuttaminen; Arvoesineiden säilytys; Tallelokeropalvelut; Rahakorttipalvelut; Palovakuututtaminen; Vuokranperintä; Arvoseteleiden anto; Matkasekkien liikkeellelasku; Luottokorttien myöntäminen; Eläkkeenmaksupalvelut; Lainaus takuita vastaan; Hiilidioksidipäästökiintiöiden välitys; Vakuutusmeklarointi; Pankkien selvittelytoimistot.

Biztosítás; Pénzügyi ügyletek; Valutaügyletek; Ingatlanügyletek; Bankügyletek; Hitelirodák; Tőzsdeügynöki tevékenység; Vámügynöki tevékenység; Adóval kapcsolatos becslések; Telebank szolgáltatások; Lábon álló fa értékbecslése; Kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; Pénzalapok elektronikus átutalása; Pénzügyi elemzések; Pénzügyi információk nyújtása; Pénzügyi tanácsadás; Pénzügyi menedzsment; Finanszírozási szolgáltatások; Pénzügyi szponzorálás, támogatás; Jelzálog-hitelezés; Információk nyújtása biztosítási ügyekben; Tőkekihelyezés, tőkeberuházás; Faktorálási szolgáltatások; Követelésbehajtási ügynökségek; Ingatlanügynökségek; Szállásügynökségek [apartmanok]; Óvadék, kezesség; Hitelkártya-szolgáltatások; Tőzsdei árfolyamjegyzés; Tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; Felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; Alkuszi/ügynöki tevékenység; Bérházak kezelése; Lakásügynökségek; Pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; Ingatlanok értékbecslése; Numizmatikai értékbecslés; Ékszerek értékbecslése; Régiségek értékbecslése; Műtárgyak értékbecslése; Gyapjúanyagok értékbecslése; Bélyegek értékbecslése; Javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; Jótékonysági célú gyűjtések; Gyűjtések szervezése; Csekkek hitelességének ellenőrzése; Gondoskodási alap szolgáltatások; Betegségbiztosítás; Hajókárbiztosítás; Biztosítások; Életbiztosítás; Biztosítási statisztikai szolgáltatások; Biztosítási tanácsadás; Lakásbérlet; Mezőgazdasági ingatlanok bérlete; Ingatlanlízing; Irodák [ingatlanok] bérlete; Kölcsön [finanszírozás]; Kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; Pénzváltás; Részletfizetéses hitelnyújtás; Takarékpénztárak szolgáltatásai; Vagyonkezelés; Ingatlankezelés; Balesetbiztosítás; Értékek letétbe helyezése; Széfletét szolgáltatások; Terhelőkártya-szolgáltatások; Tűzkár elleni biztosítás; Lakbérbehajtás; Értékbónok kibocsátása; Utazási csekkek kibocsátása; Hitelkártyák kibocsátása; Nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; Zálogkölcsönzés; Környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; Biztosítási ügynöki tevékenység; Klíringházak.

Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Affari immobiliari; Affari bancari; Agenzie di credito; Mediazione in borsa; Agenzie doganali; Perizie fiscali; Home banking; Stima del legname non abbattuto; Costituzione di capitali; Trasferimento elettronico di fondi; Analisi finanziaria; Informazioni finanziarie; Consulenza in materia finanziaria; Amministrazione di patrimoni; Servizi di finanziamento; Sponsorizzazione finanziaria; Servizi di prestito su pegno; Informazioni in materia di assicurazioni; Investimento di capitali; Fatture; Agenzie di recupero di crediti; Agenzie immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Garanzie [cauzioni]; Servizi di carte di credito; Quotazione di borsa; Leasing; Servizi di liquidazione di imprese [affari finanziari]; Brokeraggio; Amministrazione di immobili; Mediazione in beni immobiliari; Stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; Stima di beni immobiliari; Stima numismatiche; Stima di gioielli; Stima di oggetti di antiquariato; Stima di oggetti d'arte; Stime in materia di lana; Stima di francobolli; Stime finanziarie dei costi di riparazione; Collette di beneficenza; Raccolte di denaro; Verifica degli assegni; Servizi di fondo di previdenza; Assicurazione malattia; Assicurazione marittima; Assicurazioni; Assicurazione sulla vita; Servizi attuari; Consulenza in materia di assicurazioni; Affitto di appartamenti; Affitto di imprese agricole; Istituto per contratti di affitto; Locazione di uffici [immobili]; Prestiti [finanziamenti]; Prestiti contro sicurezza; Operazioni di cambio; Pagamento a rate; Servizi di cassa di previdenza; Servizi fiduciari; Amministrazione di beni immobiliari; Assicurazione contro gli incidenti; Deposito di valori; Deposito in casseforti; Servizi di carte di debito; Assicurazione contro l'incendio; Riscossione di pigioni; Emissione di buoni di valore; Emissione di assegni di viaggio; Emissione di carte di credito; Servizi di pagamento delle pensioni; Prestito su garanzia di beni mobili; Intermediazione di crediti di carbonio; Mediazione in assicurazioni; Operazioni di compensazione [cambio].

Draudimas; Finansinės operacijos; Piniginės operacijos; Nekilnojamojo turto operacijos; Banko operacijos; Kredito agentūros; Biržos maklerių veikla; Muitinės tarpininkų veikla (muitinės makleriai); Vertinimas (Finansinis -); Elektroninės banko operacijos; Finansinis įvertinimas stačio miško; Investicijų fondai; Pervedimas (Elektroninis lėšų -); Analizės (Finansinės -); Finansinė informacija; Finansinės konsultacijos; Finansinės veiklos vadyba; Finansavimo paslaugos; Finansinė parama; Hipotekos paskolos; Draudimo informacija; Lėšų investavimas; Faktoringas; Skolų inkasavimo agentūros; Nekilnojamojo turto agentūros; Būsto agentūros [butai]; Garantijos; Kredito kortelių paslaugos; Biržos kursų kitimo informacija; Pirkimo išsimokėtinai finansavimas; Verslo likvidavimo paslaugos (finansinės); Tarpininkavimas [maklerių veikla]; Daugiabučių namų valdymas; Nekilnojamojo turto nuomos agentūros; Finansinis įvertinimas [draudimo, banko operacijų, nekilnojamojo turto]; Nekilnojamojo turto įvertinimas; Numizmatinis įvertinimas; Įvertinimas (Juvelyrinių dirbinių -); Antikvarinių daiktų įvertinimas; Meno kūrinių įvertinimas; Įvertinimas (Finansinis vilnų -); Pašto ženklų įvertinimas; Remonto įkainių įvertinimas [finansinis įvertinimas]; Labdaros fondų lėšų rinkimas; Rengimas (Pinigų rinkliavų -); Čekių patikrinimas; Savišalpos fondo paslaugos; Sveikatos draudimas; Jūrinis draudimas; Draudimas; Gyvybės draudimas; Draudimo rizikos vertintojų [aktuarų] paslaugos; Draudimo konsultacijos; Butų nuoma; Nuoma (Ūkių -); Nekilnojamojo turto nuoma; Nuoma (Kontorų -) [nekilnojamas turtas]; Paskolos [finansinės]; Skolinimas už vertybinius popierius; Pinigų keitimas; Dalimis padengiamos paskolos; Taupomojų bankų paslaugos; Patikėtinių veikla; Nekilnojamojo turto valdymas; Nelaimingi atsitikimai (Draudimas nuo -ų -ų); Vertybių saugojimas; Saugojimas seifuose; Debeto kortelių paslaugos; Gaisras (Draudimas nuo -o); Nuompinigių rinkimas; Vertybinių popierių išleidimas; Kelioninių čekių išleidimas; Kredito kortelių išleidimas; Pensijų mokėjimo paslaugos; Palūkanavimas [lombardų veikla]; Tarpininkavimas (Anglies dioksido kreditų pardavimo -); Draudimo tarpininkavimas (draudimo makleriai); Tarpuskaitos namai (finansiniai).

Apdrošināšana; Finanšu lietas; Darījumi ar naudu; Nekustamā īpašuma lietas; Banku darījumi; Kredītbiroji; Starpniecība vērtspapīru jomā; Muitas starpniecība; Fiskālā novērtēšana; Bankas pakalpojumu sniegšana (mājās); Kokaudžu novērtēšana (finansiāla); Kopējie fondi; Elektroniskie naudas pārskaitījumi; Finanšu analīze; Finanšu informācija; Finanšu konsultācijas; Finanšu pārvaldīšana; Finansēšanas pakalpojumi; Finansiāls sponsoru atbalsts; Hipotēku banku darbība; Apdrošināšanas informācija; Fondu ieguldīšana; Faktorings; Parādu iekasēšanas aģentūras; Nekustamā īpašuma aģentūras; Mājvietu biroji [nekustamie īpašumi]; Garantijas; Kredītkaršu pakalpojumi; Biržas kotēšana; Izpirkuma nomas finansēšana; Uzņēmumu likvidācijas pakalpojumi (finansu); Brokeru pakalpojumi; Daudzzīvokļu māju pārvaldība; Starpniecība nekustamā īpašuma jomā; Finansiālā novērtēšana [apdrošināšana, bankas, nekustamie īpašumi]; Nekustamā īpašuma novērtēšana; Numismātiska novērtēšana; Juvelierizstrādājumu novērtēšana; Senlietu novērtēšana; Mākslas priekšmetu novērtēšana; Vilnas novērtēšana (finansiāla); Pastmarku novērtēšana; Remonta izmaksu noteikšana [finansiāls novērtējums]; Labdarības līdzekļu vākšana; Līdzekļu vākšana; Čeku verifikācija; Apdrošināšanas fonda pakalpojumi; Veselības apdrošināšanas līgumu noslēgšana; Jūras risku apdrošināšana; Apdrošināšanas riska parakstīšana; Dzīvības apdrošināšana; Aktuāru pakalpojumi; Apdrošināšanas konsultācijas; Dzīvokļu noma; Lauksaimniecības uzņēmumi (to noma); Nekustamā īpašuma izpirkumnoma; Biroju noma [nekustamais īpašums]; Aizdevumu finansēšana; Aizdošana pret nodrošinājumu; Naudas maiņas pakalpojumi; Pa daļām atmaksājamu aizdevumu piešķiršana; Krājbanku pakalpojumi; Aizbildnība; Nekustamo īpašumu pārvaldīšana; Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem; Vērtslietu depozīti; Pakalpojumi seifu pieejamības jomā; Debetkaršu pakalpojumi; Apdrošināšana pret ugunsnelaimēm; Nomas (īres) maksas iekasēšana; Vērtības apliecinājumu izsniegšana; Ceļojuma čeku izsniegšana; Kredītkaršu izsniegšana; Pensijas maksājumu pakalpojumi; Aizdevumi pret vērtspapīriem; Starpniecības darījumi oglekļa kredītu jomā; Starpniecība apdrošināšanas jomā; Finansu klīrings.

Assigurazzjoni; Affarijiet finanzjarji; Affarijiet monetarji; Affarijiet relatati mal-proprjetà immobbli; Servizzi bankarji; Bureaux (uffiċċju) tal-kreditu; Sensarija ta' ishma u bonds; Sensarija doganali; Stimi fiskali; Servizzi bankarji mid-dar; Evalwazzjoni (finanzjarja) tas-siġar għall-produzzjoni tal-injam; Fondi relatati ma' fondi komuni ta' investiment; Trasferimenti (elettroniċi) ta' fondi; Analiżi (Finanzjarja -); Informazzjoni finanzjarja; Konsulenza finanzjarja; Ġestjoni tal-finanzi; Servizzi finanzjarji; Garanzija finanzjarja; Ipoteka bankarja; Informazzjoni dwar l-assigurazzjoni; Investimenti kapitali; Il-fatturi produttivi; Aġenziji tal-ġbir tad-dejn; Aġenziji tal-proprjetà immobbli; Uffiċċji ta' l-akkomodazzjoni (proprjetajiet immobbli); Servizzi ta' garanzija; Servizzi ta' karti tal-kreditu; Kwotazzjonijiet tal-borża (post fejn jinbiegħu u jinxtraw titoli u ishma); Il-finanzjament tax-xiri bin-nifs; Servizzi ta' likwidazzjoni ta' negozji, finanzjarji; Sensarija; Il-ġestjoni tad-djar; Sensar ta' proprjetà immobbli; Evalwazzjoni finanzjarja [assigurazzjoni, operazzjonijiet bankarji, proprjetà immobbli]; Stimi ta' proprjetà immobbli; Stima numismatika; Stima ta' ġojjellerija; Stima ta' oġġetti antiki; Stima ta' oġġetti ta' l-arti; Evalwazzjoni (finanzjarja) tas-suf; Stima tal-bolla; Evalwazzjoni ta' l-ispejjeż tat-tiswija [stima finanzjarja]; Il-ġbir ta' fondi għall-karità; Organizzazzjoni ta' kollezzjonijiet; Verifika ta' ċekkijiet; Servizzi ta' fond ta' provvidenti; Sottoskrizzjoni ta' assigurazzjoni tas-saħħa; Is-sottoskrizzjoni ta' assigurazzjoni marittima; Sottoskrizzjoni ta' assigurazzjoni; Is-sottoskrizzjoni ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja; Servizzi ta' attwarjali; Konsulenza dwar l-assigurazzjoni; Il-kiri ta' appartamenti; Il-kiri ta' mħażen; Il-kiri ta' proprjetà immobbli; Il-kiri ta' uffiċċji (beni immobbli); Self [finanzi]; Self kontra sigurtà; Servizzi ta' kambju ta' flus; Self ta' ħlas bin-nifs; Servizzi bankarji ta' tfaddil; Servizzi ta' trustee; Ġestjoni ta' proprjetà immobbli; Servizzi ta' sottoskrizzjoni għal assigurazzjoni ta' inċidenti; Depożiti ta' oġġetti ta' valur; Servizzi ta' depożitu ta' sigurtà; Servizzi ta' karti tad-debitu; Sottoskrizzjoni ta' assigurazzjoni kontra l-ħruq; Il-ġbir tal-kera; Il-ħruġ ta' kupuni ta' valur; Il-ħruġ ta' ċekkijiet tal-vjaġġaturi (ċekkijiet); Il-ħruġ ta' karti tal-kreditu; Servizzi ta' ħlas ta' l-irtirar; Self b'garanzija; Senserija ta' krediti tal-karbonju; Sensarija ta' assigurazzjoni; Ikklerjar, finanzjarju.

Verzekeringen; Financiële zaken; Monetaire zaken; Makelaardij in onroerende goederen; Bankzaken; Kredietinstellingen; Beursmakelaardij; Douaneagentschappen; Fiscale taxaties; Thuisbankieren; Taxatie van hout op stam; Fondsenvorming; Elektronische overboeking van gelden; Financiële analyse; Financiële informatie; Financiële advisering; Financieel beheer; Financieringen; Sponsoring; Hypothecaire bankzaken; Informatie op het gebied van verzekeringen; Kapitaalbelegging; Factoring; Incassobureaus; Agentschappen in onroerende goederen; Woningbureaus; Borgstelling; Creditcard diensten; Beursnoteringen; Huurkoop-financiering [leasing]; Liquidatie van ondernemingen [financiële zaken]; Courtagediensten; Gebouwenbeheer; Makelaardij in onroerende goederen; Financiële taxaties [verzekeringen.banken, onroerend goed]; Taxatie van onroerende goederen; Taxatie van munten en penningen; Taxatie van juwelen; Taxatie van antiquiteiten; Taxatie van kunstwerken; Financiële taxatie van wol; Taxatie van zegels; Financiële raming van reparatiekosten; Liefdadigheidscollectes; Collectes; Verificatie van cheques; Diensten van een voorzorgsfonds; Ziektekostenverzekering; Scheepvaartverzekering; Verzekeringen; Levensverzekering; Actuariaat; Advisering op het gebied van verzekeringen; Verhuur van appartementen; Verhuur van landbouwbedrijven [onroerend goed]; Verpachting van onroerende goederen; Verhuur van kantoorpanden; Lening [financiering]; Belening op onderpand; Geldwisseldiensten; Leningen met termijnbetaling; Diensten van spaarinstellingen; Fiduciaire diensten; Beheer van onroerende goederen; Ongevallenverzekeringen; Bewaarneming van waardepapieren; Bewaarneming in brandkasten; Debitcard diensten; Brandverzekering; Innen van huurgelden; Uitgifte van waardebonnen; Uitgifte van reischeques; Uitgifte van creditcards; Pensioenfondsen; Diensten van een lommerd; Makelaardij in CO2-kredieten; Verzekeringsmakelaardij; Clearing [verrekening].

Ubezpieczenia; Działalność finansowa; Bankowość; Majątek nieruchomy; Operacje bankowe; Kredytowa zdolność (Agencje badające -); Pośrednictwo giełdowe; Agencje celne; Ekspertyzy dla celów fiskalnych; Banki z dostępem bezpośrednim np. przez internet lub telefon [home banking]; Drewno (Wycena na pniu -); Fundusz inwestycyjny wzajemny [tworzenie funduszu]; Transfer elektroniczny kapitału; Analizy finansowe; Informacje bankowe; Doradztwo w sprawach finansowych; Zarządzanie finansami; Finansowe (Usługi -); Sponsorowanie finansowe; Bankowość hipoteczna; Informacja o ubezpieczeniach; Lokaty kapitału; Faktoring; Agencje ściągania wierzytelności; Agencje nieruchomości; Agencje mieszkaniowe [nieruchomości]; Gwarancje [kaucje]; Karty kredytowe (Obsługa -); Notowania giełdowe; Umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe]; Likwidacja przedsiębiorstw (Usługi finansowej -); Maklerstwo; Administrowanie nieruchomościami; Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego; Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości]; Wycena nieruchomości; Wycena zbiorów numizmatycznych; Wycena biżuterii; Wycena antyków; Wycena dzieł sztuki; Wycena wełny (Usługi finansowe -); Wycena znaczków; Wycena kosztów naprawy; Zbiórki funduszy na cele dobroczynne; Organizacja zbiórek; Weryfikacja czeków; Fundusze zabezpieczające (Usługi -); Ubezpieczenia zdrowotne; Ubezpieczenia morskie; Ubezpieczenia; Życie (Ubezpieczenia na -); Usługi ubezpieczeniowe; Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; Wynajmowanie mieszkań; Dzierżawa gospodarstw rolnych; Dzierżawa nieruchomości; Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości]; Pożyczki [usługi finansowe]; Kredytowanie pod zastaw; Wymiana walut; Kredyty ratalne; Bankowość (oszczędności); Powiernicze (Usługi -); Zarządzanie majątkiem nieruchomym; Wypadki (Ubezpieczenie od -); Depozyty kosztowności; Depozyty sejfowe; Karty debetowe (Obsługa -); Pożary (Ubezpieczenia od -); Ściąganie czynszów; Emisja bonów wartościowych; Emisja czeków podróżnych; Emisja kart kredytowych; Świadczenia emerytalne (Usługi -); Zastawy (Pośrednictwo -); Pozwolenia na emisję dwutlenku węgla (Pośrednictwo -); Pośrednictwo ubezpieczeniowe; Rozrachunkowość finansowa (Operacje -).

Seguros; Negócios financeiros; Negócios monetários; Negócios mobiliários; Negócios bancários; Agências de crédito; Corretagem de seguros [em bolsa]; Despachantes de alfândega; Avaliações fiscais; Banco direto [home-banking]; Avaliação financeira da madeira na árvore; Constituição de capitais; Transferência eletrónica de fundos; Análise financeira; Informações financeiras; Consultadoria financeira; Administração financeira; Serviços de financiamento; Patrocínio financeiro; Hipotecas; Informações em seguros; Colocação de fundos; Fomento comercial; Agências para a cobrança de dívidas; Agências imobiliárias; Agências de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; Garantias [cauções]; Serviços de cartões de crédito; Cotações na bolsa; Serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; Serviços de liquidação de negócios [assuntos financeiros]; Corretagem; Administração de imóveis; Corretagem imobiliária; Avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; Estimativas imobiliárias [avaliações]; Avaliação numismática; Avaliação de joalharia; Avaliação de antiguidades; Avaliação de objetos de arte; Classificação do grau de qualidade da lã; Avaliação de selos; Avaliação dos custos de reparação [avaliação financeira]; Coletas de beneficência; Organização de coletas; Verificação de cheques; Serviços de fundo de previdência; Subscrição de seguros de saúde; Subscrição de seguros marítimos; Subscrição de seguros; Subscrição de seguros de vida; Serviços atuariais; Consultadoria em seguros; Aluguer de apartamentos; Arrendamento de explorações agrícolas; Arrendamento de bens imobiliários; Aluguer de escritórios [imobiliário]; Empréstimos [finanças]; Empréstimo de títulos; Operações de câmbios; Pagamentos por conta [prestações]; Poupança [economias]; Serviços fiduciários; Gestão de imóveis; Seguro contra acidentes; Depósito de valores; Depósitos em cofres-fortes; Serviços de cartões de débito; Seguros contra incêndios; Cobrança de alugueres; Emissão de ordens de pagamento de valores; Emissão de cheques de viagem; Emissão de cartões de crédito; Serviços de caixas de pagamento de reformas; Empréstimos sobre penhores; Corretagem de créditos de carbono; Agências de seguros; Operações de compensação [câmbio].

Asigurari; Afaceri financiare; Afaceri monetare; Afaceri imobiliare; Afaceri bancare; Creditare; Curtaj în bursă; Agenţii vamale; Estimări fiscale; Tranzacţii bancare la domiciliu; Evaluarea financiară a masei lemnoase pe picior; Constituire de capital; Transfer electronic de fonduri; Analiză financiară; Informaţii financiare; Consultaţii în domeniul financiar; Management financial; Finanţare (Servicii de -); Finanţare; Banking pentru ipoteci; Informaţii în domeniul asigurărilor; Plasare de fonduri; Factoring; Agenţii de încasare a creanţelor; Agenţii imobiliare; Agenţii de închiriere [proprietăţi imobiliare]; Garanţii [cauţiuni]; Cărţi de credit (Servicii de -); Cotaţii de bursă; Credite pentru contracte de închiriere; Lichidarea unei întreprinderi (servicii pentru -) [afaceri financiare]; Curtaj; Girare de imobile; Curtaj în proprietăţi imobiliare; Estimări financiare [asigurări, bănci, imobiliare]; Estimări imobiliare; Estimări numismatice; Estimări de bijuterii; Estimări de antichităţi; Estimări de obiecte de artă; Evaluarea financiară a lânii; Estimări de timbre; Estimări financiare pentru costuri de reparaţii; Colectare de fonduri de binefacere; Colecte; Verificări de cecuri; Servicii de fonduri tip "provident"; Boală (Asigurări de -); Maritime (Asigurări -); Asigurări; Viaţă (Asigurări de -); Servicii de contabilitate; Consultaţii în domeniul asigurărilor; Închirieri de apartamente; Închiriere de exploatări agricole; Concesionări de bunuri imobiliare; Închirieri de spaţii pentru birouri [imobiliare]; Împrumuturi financiare; Împrumuturi contra garanţii; Operaţiuni de schimb bancar; Împrumuturi cu plata in rate; Servicii bancare de economisire; Tutelă (Servicii de -); Girare de proprietăţi imobiliare; Accidente (asigurări contra -lor); Depozite de valori; Depozitare în case de bani; Cărţi de debit (Servicii de -); Incendiu (asigurări contra -ului); Încasare de chirii; Emitere de bonuri valorice; Emitere de cecuri de voiaj; Emitere de cărţi de credit; Servicii de plată a pensiilor; Amanet (Împrumuturi pe bază de -); Brokerajul creditelor de carbon; Curtaj în asigurări; Cliring (operaţiuni de -) [schimb].

Poisťovníctvo; Finančné služby; Peňažníctvo; Služby v oblasti nehnuteľností; Bankovníctvo; Úverové banky; Burzové maklérstvo; Colné služby; Daňové odhady [služby]; Bankové služby priamo k zákazníkom [homebanking]; Finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; Zriaďovanie fondov; Elektronický prevod kapitálu; Analýzy (Finančné -); Finančné informácie; Finančné poradenstvo; Finančný manažment; Finančné služby; Finančné sponzorstvo; Bankové hypotéky; Informácie o poistení; Investovanie kapitálu; Faktoring; Kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; Realitné kancelárie; Ubytovacie kancelárie [byty]; Kaucie, záruky, ručenie; Úverové kreditné karty (Služby -); Kurzové záznamy na burze; Finančný lízing; Likvidácia podnikov [finančné služby]; Sprostredkovanie [maklérstvo]; Nájomné domy (Vedenie -); Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; Finančné odhady a oceňovanie [poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti]; Oceňovanie nehnuteľností; Oceňovanie mincí; Oceňovanie šperkov; Oceňovanie starožitností; Oceňovanie umeleckých diel; Finančné ohodnocovanie vlny; Oceňovanie známok; Oceňovanie nákladov na opravu; Organizovanie dobročinných zbierok; Organizovanie zbierok; Overovanie šekov; Konzervatívne fondy; Poistenie (Zdravotné -); Poistenie [pri námornej preprave]; Poistky (Uzatváranie -); Poistky (Životné -); Poistno-technické služby [štatistika]; Poradenstvo v oblasti poistenia; Prenájom bytov; Prenájom fariem; Prenájom nehnuteľností; Prenájom kancelárskych priestorov; Pôžičky [finančné úvery]; Záložné pôžičky; Zmenárenské služby; Platenie splátok; Služby sporiteľní; Správcovstvo; Správa nehnuteľností; Nehody (Poistenie proti -); Úschova cenností; Úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; Úverové debetné karty (Služby -); Uzatváranie poistiek proti požiaru; Vyberanie nájomného; Vydávanie cenných papierov; Vydávanie cestovných šekov; Vydávanie kreditných kariet; Dôchodkové fondy (Služby na využívanie -); Záložne; Obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; Sprostredkovanie poistenia; Klíring [bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov].

Zavarovalništvo; Finančni posli; Denarni posli; Posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin; Bančništvo; Kreditno posredništvo; Posli z vrednostnimi papirji; Carinsko posredništvo; Fiskalne cenitve; Bančne storitve preko telekomunikacijskih medijev; Ocenjevanje lesa (stoječa debla) finančna cenitev; Vzajemni skladi; Denarna nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); Finančne analize; Finančno informiranje; Finančno svetovanje; Finančno upravljanje; Finančni posli; Finančno sponzoriranje; Lombardni posli; Zavarovalniško informiranje; Finančne naložbe; Faktoring; Agencije za izterjavo dolgov; Agencije za posredovanje (nepremičnine); Stanovanjsko posredništvo; Garancijski in kavcijski posli; Izdajanje kreditnih kartic; Borzno notiranje; Lizing; Likvidacije podjetij (finančne storitve); Borzno posredništvo; Upravljanje stanovanjskih zgradb; Posredništvo z zgradbami; Finančno vrednotenje [v zavarovalništvu, bančništvu, pri nepremičninah]; Cenitev nepremičnin; Cenitev numizmatična; Cenitev nakita; Cenitev starin; Cenitev umetnin; Ocenjevanje volne (finančna cenitev); Cenitev filatelistična; Vrednotenje stroškov vzdrževanja [finančna cenitev]; Dobrodelni prispevki (pobiranje); Organizacija pobiranja in izterjave; Preverjanje čekov; Storitve skladov; Zdravstveno zavarovanje; Pomorsko zavarovanje; Zavarovalništvo; Življenjsko zavarovanje; Aktuarski posli; Zavarovalniško svetovanje; Oddajanje stanovanj v najem; Zakup kmetij; Zakup nepremičnin; Dajanje v najem pisarn [nepremičnina]; Posojila [financiranje]; Varnostno posojilo; Menjalniški posli; Obročna posojila; Hranilniški posli; Fiduciarni posli; Upravljanje nepremičnin; Zavarovanje nezgodno; Depo posli; Hramba dragocenosti v sefih; Izdajanje debetnih kartic; Protipožarno zavarovanje; Pobiranje najemnin; Izdajanje vrednostnih bonov; Izdajanje potovalnih čekov; Izdajanje kreditnih kartic; Storitve izplačevanja pokojnin; Zastavljalni posli; Posredovanje emisijskih kuponov (carbon credits); Zavarovalno posredništvo; Finančni kliring.

Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri; Bankrörelse; Kreditinstitut; Börsmäkleri; Tullklarering; Skatteberäkning; Hembankstjänster; Skog på rot (Finansiell utvärdering av -); Aktiefondsbildning; Penningöverföringar (Elektroniska -); Finansiella analyser; Finansiell information; Finansiella konsultationer; Finansiell förvaltning; Finansieringstjänster; Finansiell sponsring; Hypoteksbanker; Information avseende försäkringar; Fondinvestering; Factoring; Inkassobyråer; Fastighetsagenturer; Bostadsförmedlingar [lägenheter]; Borgensmannatjänster; Kreditkortstjänster; Börsnotering; Finansiering av hyrköp; Affärslikvidering /avvecklingstjänster (finansiella); Mäkleri; Förvaltning av hyreshus; Fastighetsmäkleri; Finansiella värderingar [försäkring, bank, fastighet]; Fastighetsvärderingar; Numismatiska värderingar; Värdering av juveler och smycken; Värdering av antikviteter; Konstvärdering; Bedömning av ull; Frimärksvärderingar; Utvärdering av reparationskostnader [finansiell värdering]; Penninginsamlingar för välgörande ändamål; Anordnande av insamlingar; Checkverifikation; Understödsfondstjänster; Sjukförsäkringsgaranttjänster; Sjöförsäkringsgaranttjänster; Försäkringsgaranttjänster; Livförsäkringsgaranttjänster; Aktuarietjänster; Försäkringskonsultationer; Uthyrning av våningar; Utarrendering av lantgårdar; Leasing av fast egendom; Uthyrning av kontor [fastigheter]; Kreditgivning; Utlåning mot säkerheter; Valutaväxling; Amorteringslåneverksamhet; Sparbankstjänster; Förvaltarskap; Fastighetsförvaltning; Garanttjänster avseende olycksfallsförsäkringar; Deponering av värdesaker; Säkerhetsförvaring; Betalkortstjänster; Brandförsäkringsgaranttjänster; Inkassering av hyror; Utställande av presentkort och -checkar; Utställande av resecheckar; Utfärdande av kreditkort; Pensionsutbetalningstjänster; Pantbanker; Mäkleri avseende utsläppsrättigheter; Försäkringsmäkleri; Clearing.

38
Spoje (komunikace); Agentury tiskové; Bezdrátové vysílání; Elektronická pošta; Elektronické nástěnky (služby -) [telekomunikační služby]; Komunikace (Telefonní -); Konference (Služby dálkových -); Mobilní telefony (Komunikace -); Počítačová komunikace; Posílání zpráv; Poskytování internetových diskusních fór; Poskytování přístupu k databázím; Poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby; Poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti; Poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti; Přenášení pomocí satelitních družic; Přenášení telegramů; Přenos digitálních souborů; Přenos faxem; Přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů; Pronájem přístrojů pro přenos zpráv; Pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím; Půjčování faxů; Půjčování modemů; Půjčování telefonů; Půjčování telekomunikačních zařízení; Rozhlasové vysílání; Služby hlasové pošty; Směrovací a spojovací služby pro telekomunikace; Spojení pomocí sítí optických vláken; Telefonické služby; Telegrafický přenos; Telegrafní služby; Telekomunikace (Informace o -); Televizní vysílání; Telexové služby; Vysílání kabelové televize; Výzvy [služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky]; Zasílání blahopřání on-line.

Télécommunications; Agences de presse; Diffusion sans fil (Services de -); Messagerie électronique; Affichage électronique (services d' -) [télécommunications]; Communications téléphoniques; Téléconférences (Services de -); Radiotéléphonie mobile; Communications par terminaux d'ordinateurs; Transmission de messages; Fourniture de forums de discussion sur l'internet; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Transmission par satellite; Transmission de télégrammes; Transmission de fichiers numériques; Transmission de télécopies; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Location d'appareils pour la transmission de messages; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de télécopieurs; Location de modems; Location de téléphones; Location d'appareils de télécommunication; Radiodiffusion; Messagerie vocale (Services de -); Jonction (Services d'acheminement et de -) pour télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Téléphoniques (Services -); Communications télégraphiques; Télégraphiques (Services -); Informations en matière de télécommunications; Émissions télévisées; Télex (Services -); Télévision par câbles; Appel radioélectrique (services d' -) [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Transmission de cartes de voeux en ligne.

Telecommunications; Wire service; Wireless broadcasting; Electronic mail; Electronic bulletin board services [telecommunications services]; Communications by telephone; Teleconferencing services; Cellular telephone communication; Communications by computer terminals; Message sending; Providing internet chatrooms; Providing access to databases; Providing telecommunication channels for teleshopping services; Providing telecommunications connections to a global computer network; Providing user access to global computer networks; Satellite transmission; Transmission of telegrams; Transmission of digital files; Facsimile transmission; Computer aided transmission of messages and images; Rental of message sending apparatus; Rental of access time to global computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of modems; Rental of telephones; Rental of telecommunication equipment; Radio broadcasting; Voice mail services; Telecommunications routing and junction services; Communications by fiber [fibre] optic networks; Telephone services; Communications by telegrams; Telegraph services; Information about telecommunication; Television broadcasting; Telex services; Cable television broadcasting; Paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; Transmission of greeting cards online.

Telekommunikation; Dienste von Presseagenturen; Drahtlose Ausstrahlung; Elektronische Nachrichtenübermittlung; Elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation]; Kommunikationsdienste mittels Telefon; Telekonferenzdienstleistungen; Mobiltelefondienste; Kommunikationsdienste mittels Computerterminals; Übermittlung von Nachrichten; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Satellitenübertragung; Telegrammübermittlung; Übermittlung digitaler Dateien; Telefaxdienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Vermietung von Faxgeräten; Vermietung von Modems; Vermietung von Telefonen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Ausstrahlung von Rundfunk- und Hörfunksendungen; Sprachübermittlungsdienste (Sprachmitteilungsdienste); Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Telefondienste; Telegrafieren; Telegrafiedienste; Auskünfte über Telekommunikation; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Fernschreibdienste; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation]; Übermittlung von Grußkarten über das Internet.

Телекомуникации; Информационни агенции; Безжични предавания, емисии; Електронна поща; Електронни бюлетини [телекомуникационни услуги]; Комуникации чрез телефон; Телеконферентни услуги; Клетъчна телефонна комуникация; Комуникации чрез компютърни терминали; Изпращане на съобщения; Предоставяне на чат стаи в интернет; Предоставяне на достъп до бази данни; Предоставяне а телекомуникационни канали за телешопинг услуги; Доставка на телекомуникационни връзки с глобална компютърна мрежа; Предоставяне на достъп до глобална компютърна мрежа [услуги на доставчици]; Предаване по сателит; Предаване на телеграми; Предаване на цифрови файлове; Предаване на факсимилета; Предаване на съобщения и образи с помощта на компютри; Отдаване под наем на апаратура за предаване на съобщения; Отдаване под наем за време за достъп до глобални компютърни мрежи; Отдаване под наем на факсимилна апаратура; Отдаване под наем на модеми; Отдаване под наем на телефони; Отдаване под наем на телекомуникационно оборудване; Радиопредавания, радиоемисии; Услуги, свързани с гласови съобщения; Далекосъобщителна маршрутизация и свързване; Комуникации чрез влакнести оптични мрежи; Телефонни услуги; Комуникации чрез телеграми; Телеграфни услуги; Информационни услуги в областта на телекомуникациите; Телевизионни предавания, емисии; Телексни услуги; Предавания, емисии по кабелна телевизия; Служби за свръзка чрез сигнали [радио, телефон или други средства за електронна комуникация]; Онлайн предаване на поздравителни картички.

Telekommunikationsvirksomhed; Nyhedsbureauer; Trådløst broadcasting; Elektronisk post; Nyhedstavler (Tilvejebringelse af elektroniske -) [telekommunikation]; Telefonisk kommunikation; Telekonferencer [telekommunikation]; Mobiltelefonkommunikation; Kommunikation via computerskærme; Meddelelser (Udsendelse af -); Tilvejebringelse af internet chatrooms; Tilvejebringelse af adgang til databaser; Tilvejebringelse af telekommiunikationskanaler til brug for teleshopvirksomhed; Opkobling til computernetværk [telekommunikation]; Stille brugeradgange til rådighed på globale computernetværk; Satellittransmission; Transmission af telegrammer; Transmission af digitale filer; Faksimiletransmissioner; Computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder; Udlejning af apparater til afsendelse af meddelelser; Udlejning af adgangstid til globale computernetværk; Udlejning af faksimile apparater; Udlejning af modemer; Udlejning af telefoner; Udlejning af telekommunikationsudstyr; Radioudsendelse; Voice-mail service; Opkobling og dirigering af telekommunikationstrafik; Fiberoptisk netværkskommunikation; Telefonservice [oplysning om vejret, klokken, tlf.numre etc.]; Telegrafisk kommunikation; Telegrafservice; Information om telekommunikation; Fjernsynsudsendelse; Telexservice; Kabel-TV- transmission; Personsøgning [pr. radio, telefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler]; Transmission af lykønskningskort online.

Τηλεπικοινωνίες; Πρακτορεία τύπου· Ασύρματη εκπομπή· Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο· Ανακοινώσεων ηλεκτρονικών (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας -)· Επικοινωνίες τηλεφωνικές· Τηλεδιασκέψεων (Υπηρεσίες -)· Κινητή ραδιοτηλεφωνία· Επικοινωνίες με τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών· Μηνυμάτων (Διαβίβαση -)· Παροχή διαδικτυακών χώρων συζήτησης (chat room)· Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων· Παροχή τηλεπικοινωνιακών καναλιών για υπηρεσίες τηλεφωνικών αγορών· Σύνδεση τηλεπικοινωνιακή σε παγκόσμιο δίκτυο πληροφορικής· Παροχή σε χρήστες πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Δορυφορική μετάδοση· Διαβίβαση τηλεγραφημάτων· Μετάδοση ψηφιακών αρχείων· Διαβίβαση τηλετύπων· Διαβίβαση μηνυμάτων και εικόνων με ηλεκτρονικό υπολογιστή· Μίσθωση συσκευών για διαβίβαση μηνυμάτων· Εκμίσθωση χρόνου πρόσβασης σε παγκόσμια ηλεκτρονικά δίκτυα· Μίσθωση τηλετυπικών μηχανημάτων· Μίσθωση μόντεμ· Μίσθωση τηλεφώνων· Μίσθωση τηλεπικοινωνιακών συσκευών· Εκπομπές ραδιοφωνικές· Υπηρεσίες φωνητικού (ηλεκτρονικού) ταχυδρομείου· Αποστολής (Υπηρεσίες -) και σύνδεσης για τηλεπικοινωνίες· Επικοινωνίες με δίκτυο οπτικών ινών· Τηλεφωνικές (Υπηρεσίες -)· Επικοινωνίες τηλεγραφικές· Τηλεγραφικές (Υπηρεσίες -)· Πληροφόρηση τηλεπικοινωνιών· Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών· Τέλεξ (Υπηρεσίες -)· Εκπομπή καλωδιακής τηλεόρασης· Τηλεειδοποίησης (υπηρεσίες -) [ραδιοφωνική, τηλεφωνική ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας]· Μετάδοση ευχετήριων καρτών διαδικτυακά.

Telecomunicaciones; Agencias de prensa; Servicios de difusión inalámbrica; Correo electrónico; Tablones de anuncios electrónicos (servicios de -) [telecomunicaciones]; Comunicaciones telefónicas; Teleconferencia (Servicios de -); Radiotelefonía móvil; Comunicaciones por terminales de ordenador; Envío de mensajes; Foros de discusión [chats] en Internet (provisión de -); Facilitación de acceso a bases de datos; Provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; Conexión telemática a una red informática mundial (Servicios de -); Acceso de usuario (Servicios de -) a redes informáticas mundiales; Transmisión por satélite; Transmisión de telegramas; Transmisión de archivos digitales; Transmisión de faxes; Transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; Alquiler de aparatos para el envío de mensajes; Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; Alquiler de aparatos de fax; Alquiler de módems; Alquiler de teléfonos; Alquiler de aparatos de telecomunicación; Radiodifusión; Buzón de voz (Servicios de -); Encaminamiento (Servicios de -) y enlace para telecomunicaciones; Comunicaciones por redes de fibra óptica; Telefónicos (Servicios -); Comunicaciones telegráficas; Telegráficos (Servicios -); Información sobre telecomunicaciones; Emisiones de televisión; Télex (Servicios de -); Teledifusión por cable; Radiobúsqueda (servicios de -) [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; Transmisión de tarjetas de felicitación en línea.

Side; Uudisteagentuurid; Traadita levi; Elektronpost; Elektroonilise teadetetahvli teenused (BBS-teenused) [telekommunikatsiooni­teenused]; Telefonside; Konverentssideteenused; Telefoni kärgside [kaugside]; Kompuuterside, arvutiside; Infoedastus; Interneti jututubade teenuse pakkumine; Juurdepääsu pakkumine andmebaasidele; Telekommunikatsioonikanalite pakkumine telepoe teenuste jaoks; Globaalsesse arvutivõrku ühenduse pakkumine teenusena; Globaalsetesse arvutivõrkudesse juurdepääsu pakkumine; Satelliitülekanded, satelliitside; Telegrammide edastamine; Digitaalsete failide edastus; Faksimine; Info- ja kuvaedastus arvuti abil; Infoedastusseadmete üürimine, laenutus; Juurdepääsuaja rentimine ülemaailmsetele arvutivõrkudele; Faksiimileseadmete üürimine, rentimine, laenutus; Modemite üürimine, rentimine, laenutus; Telefonide üürimine, rentimine, laenutus; Telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine, laenutus; Raadiolevi, raadiosaated; Häälsõnumiteenused; Telekommunikatsiooni valdkonnas osutatavad marsruutimis- ja hargnemisteenused; Side kiudoptiliste võrkude kaudu; Telefoniteenused; Telegraafside; Telegraafiteenused; Sideinfo; Telesaated, telelevi; Teleksiteenused; Kaabeltelevisioonisaated, kaabellevi; Summeriväljakutseteenused [raadio-, telefoni- või muud elektronsidekanalid]; On-line õnnitluskaartide edastus.

Kaukoviestintä; Uutistoimistot; Langaton lähetystoiminta; Sähköposti; Elektroniset ilmoitustaulupalvelut [osana kaukoviestintää]; Puhelinviestintä; Telekonferenssipalvelut; Matkapuhelinviestintä; Tietokonepäätteillä tapahtuva viestintä; Viestien lähettäminen; Internetin keskustelutilojen tarjoaminen; Pääsyn tarjoaminen tietokantoihin; Kaukoviestintäkanavien tarjoaminen verkkokauppapalveluita varten; Yhteyksien tarjoaminen maailmanlaajuiseen tietoverkkoon; Pääsyn tarjoaminen maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin; Satelliittilähetys; Sähkeiden lähetys; Lähetys (sähköisten tiedostojen); Telefaksien lähetys; Viestien ja kuvamateriaalin siirto tietokoneilla; Viestintälaitteiden vuokraus; Saantiajan vuokraus maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin; Telefaksilaitteiden vuokraus; Modeemien vuokraus; Puhelinten vuokraus; Kaukoviestintälaitteiden vuokraus; Radiolähetys; Äänipostipalvelut; Kaukoviestimien reititys- ja liitäntäpalvelut; Viestintä valokuituverkkojen välityksellä; Puhelinpalvelut; Viestintä sähkeiden välityksellä; Sähkötyspalvelut; Kaukoviestintään liittyvä neuvonta; Televisiolähetys; Teleksipalvelut; Kaapelitelevisiolähetys; Henkilöhakupalvelut [elektronisilla viestimillä]; Sähköisten onnittelukorttien lähettäminen.

Távközlés; Hírügynökségek; Rádióadás [műsorszórás]; Elektronikus levelezés, e-mail; Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; Telefon-összeköttetések; Távkonferencia szolgáltatások; Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; Számítógép terminálok közötti összeköttetések; Üzenetek küldése; Fórumok biztosítása az interneten; Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; Távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; Távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; Műholdas átvitel; Táviratok továbbítása; Digitális fájlok továbbítása; Faxok továbbítása; Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; Üzenetküldő készülékek bérlete; Hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; Faxberendezések kölcsönzése; Modemek kölcsönzése; Telefonok kölcsönzése; Távközlési berendezések kölcsönzése; Rádióadás; Hangposta szolgáltatások; Távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; Közlések üvegszálas hálózatok útján; Telefon-szolgáltatások; Távirati összeköttetések; Távírdai szolgáltatások; Információszolgáltatás távközlési ügyekben; Televíziós műsorszórás; Telexszolgáltatások; Kábeltelevíziós műsorszórás; Tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; Üdvözlőkártyák továbbítása online.

Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Servizi di diffusione senza fili; Messaggeria elettronica; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Comunicazioni telefoniche; Servizi di teleconferenze; Radiotelefonia mobile; Comunicazioni tramite terminali di computers; Trasmissione di messaggi; Fornitura di forum di discussione su internet; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Allacciamento [per telecomunicazioni] ad una rete informatica mondiale; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Trasmissioni via satellite; Trasmissione di telegrammi; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di messaggi e di immagini con l'aiuto di un computer; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio dei tempi d'accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Comunicazioni radiofoniche; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Servizi telefonici; Comunicazioni telegrafiche; Servizi telegrafici; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Diffusione di programmi televisivi; Servizio di telex; Televisione via cavo; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Trasmissione di biglietti di auguri on-line.

Telekomunikacijos; Naujienų agentūros; Belaidis transliavimas; Elektroninis paštas; Elektroninių skelbimo lentų paslaugos [telekomunikacijų paslaugos]; Telefono ryšiai; Nuotolinių konferencijų paslaugos; Mobiliųjų telefonų ryšiai; Ryšiai per kompiuterių terminalus; Pranešimų siuntimas; Parūpinimas (Internetinių pokalbių svetainių -); Parūpinimas (Prieigos prie duomenų bazių -); Telekomunikacijos kanalų parūpinimas TV parduotuvėms; Parūpinimas (Telekomunikacinio prijungimo prie visuotinio kompiuterių tinklo -); Naudotojų kreipties į visuotinį kompiuterių tinklą parūpinimas; Palydovinis perdavimas; Telegramų perdavimas; Skaitmeninių rinkmenų perdavimas; Faksimilių perdavimas; Kompiuterizuotas pranešimų ir vaizdų perdavimas; Nuoma (Pranešimų siuntimo aparatų -); Prieigos prie visuotinio kompiuterinio tinklo laiko nuoma; Nuoma (Faksimilinių aparatų -); Nuoma (Modemų -); Nuoma (Telefonų -); Nuoma (Telekomunikacijų įrenginių -); Radijo transliavimas; Balso pašto paslaugos; Telekomunikacinio maršrutizavimo ir susijungimo paslaugos; Ryšiai per pluoštinį optinį tinklą; Telefono paslaugos; Telegrafo ryšiai; Telegrafo paslaugos; Informacija apie telekomunikacijas; Televizijos transliavimas; Telekso paslaugos; Kabelinės televizijos transliavimas; Asmenų ieškos paslaugos [per radiją, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis]; Sveikinimo atvirukų tiesioginis perdavimas per kompiuterių tinklą.

Telesakari; Ziņu aģentūras; Bezvadu apraide; Elektroniskais pasts; Elektronisko ziņojumu dēļi [telekomunikāciju pakalpojumi]; Tālruņu sakaru pakalpojumi; Telekonferenču pakalpojumi; Mobilo telefonu sakari; Komunikācija ar datoru terminālu starpniecību; Paziņojumu sūtīšana; Interneta tērzētavu nodrošināšana; Piekļuves nodrošināšana datu bāzēm; Telekomunikāciju kanālu nodrošināšana teleiepirkšanās pakalpojumiem; Telekomunikāciju savienojuma nodrošināšana ar globālo datortīklu; Lietotājpiekļuves nodrošināšana globālajiem datortīkliem; Satelīta translācija; Telegrammu pārraide; Digitālo datņu nosūtīšana; Faksimilpārraide; Datorizēta paziņojumu un attēlu pārsūtīšana; Paziņojumu nosūtīšanas aparatūras noma; Pieejas laika noma globālajiem datortīkliem; Faksimila aparātu noma; Modemu noma; Tālruņu noma; Telesakaru aprīkojuma noma; Radioapraide; Balss pasta pakalpojumi; Telekomunikāciju maršrutēšanas un savienošanas pakalpojumi; Sakari, kurus nodrošina pa optiskajiem tīkliem; Telefona pakalpojumi; Telegrāfa sakari; Telegrāfa pakalpojumi; Informācija par telekomunikācijām; Televīzijas apraide; Teleksa pakalpojumi; Kabeļtelevīzijas apraide; Peidžeru sakaru pakalpojumi [radio, telefona vai citi elektronisko sakaru veidi]; Apsveikuma kartiņu nosūtīšana tiešsaistē.

Telekomunikazzjonijiet; Aġenziji ta' l-aħbarijiet; Xandir minghajr fili; Posta elettronika; Servizzi ta' tabella ta' informazzjoni elettronika (servizzi tat-telekomunikazzjonijiet); Komunikazzjonijiet bit-telefon; Servizzi ta' telekonferenza; Komunikazzjoni permezz ta' telefon ċellulari; Komunikazzjoni permezz ta' terminals tal-kompjuter; Trasmissjoni ta' messaġġi; Il-provvista ta' spazju għal diskursati fuq l-internet; Provvista ta' aċċess għal dejtabejżis; Il-provvista ta' kanali tat-telekomunikazzjoni għal servizzi ta' telebejgħ; Il-provvista ta' konnessjonijiet tat-telekomunikazzjoni ma' netwerk tal-kompjuter globali; L-għoti ta' aċċess lill-utenti għal netwerks globali tal-kompjuters; Trasmissjoni bis-satellita; Trasmissjoni ta' telegrammi; It-trasmissjoni ta' fajls diġitali; It-trasmissjoni bil-faks; It-trasmissjoni ta' messaġġi u xbihat bl-għajnuna tal-kompjuter; Il-kiri ta' apparat li jibgħat il-messaġġi; Il-kiri ta' ħin għal aċċess f'netwerks informatiċi globali; Il-kiri ta' apparat tal-faks; Il-kiri ta' mowdems; Il-kiri ta' telefons; Il-kiri ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni; Xandir fuq ir-radju; Sistema elettronika li żżomm il-messaġġi tat-telefonati; Servizzi ta' routing u ta' konnessjoni tat-telekomunikazzjonijiet; Komunikazzjonijiet permezz ta' netwerks b'fibri ottiċi; Servizzi tat-telefon; Komunikazzjonijiet b'telegramma; Servizzi ta' telegrafu; Informazzjoni dwar telekomunikazzjoni; Xandir fuq it-televiżjoni; Servizzi ta' teleks; Xandir fuq kejbil televiżjoni bil-fili; Servizzi ta' paging [radju, telefon jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni elettronika]; It-trasmissjoni tal-kartolini fuq l-internet.

Telecommunicatie; Nieuwsdiensten; Draadloos uitzenden; Verzending van e-mails; Bulletin board diensten [telecommunicatie]; Telefonische communicatie; Teleconferentiediensten; Mobilofoondiensten; Communicatie via computerterminals; Verzending van boodschappen; Ter bechikking stellen van chatrooms op internet; Verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; Ter beschikking stellen van telecommunicatiekanalen voor teleshopping; Het tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk; Verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken; Satelliet-transmissie; Verzending van telegrammen; Transmissie van digitale bestanden; Faxverzending; Computerondersteunde verzending van berichten en beelden; Verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten; Verhuur van toegangstijd tot wereldwijde computernetwerken; Verhuur van fax-apparatuur; Verhuur van modems; Verhuur van telefoons; Verhuur van telecommunicatie-apparatuur; Uitzending van radioprogramma's; Voicemail diensten; Verzendings- en verbindingsdiensten [telecommunicatie]; Communicatie via optische vezelnetwerken; Telefoondiensten; Telegrafische communicatie; Telegrafie; Informatie op het gebied van telecommunicatie; Uitzending van televisieprogramma's; Telexdiensten; Televisie-uitzending via de kabel; Radio-elektrische oproepdiensten [radio, telefoon of andere elektronische telecommunicatie-middelen]; Online transmissie van wenskaarten.

Telekomunikacja; Agencje informacyjne [wiadomości]; Nadawanie bezprzewodowe; Poczta elektroniczna; Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja]; Łączność telefoniczna; Obsługa telekonferencji; Łączność za pomocą telefonii komórkowej; Łączność poprzez terminale komputerowe; Przesyłanie informacji; Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego; Przydzielanie dostępu do baz danych; Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami; Połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji; Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych; Transmisja satelitarna; Przesyłanie telegramów; Transmisja plików cyfrowych; Przesyłanie telekopii; Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera; Wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji; Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej; Wypożyczanie urządzeń do kopiowania; Wypożyczanie modemów; Wypożyczanie telefonów; Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych; Transmisja programów radiowych; Usługi poczty głosowej; Usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji; Łączność poprzez sieć światłowodów; Usługi telefoniczne; Łączność telegraficzna; Usługi telegraficzne; Informacja o telekomunikacji; Transmisja programów telewizyjnych; Usługi teleksowe; Telewizja kablowa; Zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej]; Przekazywanie on-line kartek z życzeniami.

Telecomunicações; Serviços de agências de informações [notícias]; Transmissão sem fios [wireless]; Correio eletrónico; Serviços de quadros de avisos eletrónicos [serviços de telecomunicações]; Comunicações telefónicas; Serviços de teleconferências; Comunicação telefónica móvel; Comunicações por terminais de computadores; Transmissão de mensagens; Fornecimento de acesso a chats de internet; Fornecimento de acesso a bases de dados; Fornecimento de canais de telecomunicação para serviços de teleshopping; Fornecimento de ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; Fornecimento de acesso a uma rede informática mundial; Transmissão por satélite; Transmissão de telegramas; Transmissão de ficheiros digitais; Transmissão por fax; Transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; Aluguer de aparelhos para a transmissão de mensagens; Aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; Aluguer de faxes; Aluguer de modems; Aluguer de telefones; Aluguer de aparelhos de telecomunicações; Radiodifusão; Serviços de correio de voz; Serviços de encaminhamento e de ligação para telecomunicações; Comunicações por rede de fibras óticas; Serviços telefónicos; Comunicações telegráficas; Serviços telegráficos; Informações sobre telecomunicações; Difusão de programas de emissões televisivas; Serviços de telex; Televisão por cabo; Serviços de chamada radioelétrica [rádio, telefone, outros meios de comunicações eletrónicos]; Transmissão de cartões de felicitações on-line.

Telecomunicatii; Agenţii de presă; Transmisie wireless; Mesaje electronice; Buletine electronice [telecomunicaţii]; Comunicaţii telefonice; Teleconferinţe (Servicii de -); Radiotelefonie mobilă; Comunicaţii prin reţele de fibre optice; Transmitere de mesaje; Expediere de telegrame; Furnizarea accesului la baze de date; Furnizarea canalelor de telecomunicaţii destinate serviciilor de teleshopping; Asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea informatică mondială; Furnizarea accesului la reţelele globale de computere; Transmisii prin satelit; Telegrame (Transmitere de -); Transmisia de fişiere digitale; Transmisii facsimil; Transmitere de mesaje şi de imagini asistate de calculator; Închirieri de aparate pentru transmiterea de mesaje; Închiriere de timp de acces la reţele informatice mondiale; Închiriere de facsimile; Închiriere de modemuri; Închiriere de telefoane; Închirieri de aparate de telecomunicaţii; Radiodifuziune; Mesaje vocale (Servicii de -); Joncţiune (Servicii de rutare şi -) pentru telecomunicaţii; Comunicaţii prin reţele de fibră optică; Servicii telefonice; Comunicaţii prin telegraf; Telegrafice (Servicii -); Informaţii în domeniul telecomunicaţiilor; Emisiuni televizate; Telex (Servicii de -); Televiziune prin cablu; Mesaje radio (servicii de -) [radio, telefon sau alte mijloace de comunicaţii electronice]; Transmisia de felicitări online.

Telekomunikačné služby; Tlačové kancelárie; Bezdrôtové vysielanie; Elektronická pošta; Služby poskytované elektronickými tabuľami [telekomunikačné služby]; Telefonická komunikácia; Telekonferenčné služby; Mobilné telefóny (Komunikácia prostredníctvom -); Počítačová komunikácia; Posielanie správ; Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; Poskytovanie prístupu do databáz; Poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; Poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; Poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; Prenos signálu prostredníctvom satelitu; Prenášanie správ telegrafmi; Prenos digitálnych súborov; Prenos faxom; Prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; Prenájom prístrojov na prenos správ; Prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; Prenájom faxových prístrojov; Prenájom modemov; Prenájom telefónov; Prenájom telekomunikačných prístrojov; Rozhlasové vysielanie; Hlasová odkazová služba; Služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; Komunikácia prostredníctvom optických sietí; Telefonické služby; Telegrafická komunikácia; Telegrafné služby; Telekomunikačné informácie; Televízne vysielanie; Telexové služby; Vysielanie káblovej televízie; Výzvy [rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami]; On-line posielanie pohľadníc.

Telekomunikacije; Tiskovne agencije; Brezžično predvajanje (storitve wireless broadcasting); Elektronska pošta; Storitve elektronskih oglasnih panojev [telekomunikacijske storitve]; Telefonsko komuniciranje; Telekonferenčne storitve; Komuniciranje preko mobilne telefonije; Komuniciranje preko računalniških terminalov; Posredovanje sporočil; Omogočanje spletnih klepetalnic; Omogočanje dostopa do baz podatkov; Omogočanje telekomunikacijskih kanalov za storitve TV-prodaje; Omogočenje telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško mrežo; Omogočanje dostopa do globalne računalniške mreže; Satelitsko prenašanje; Prenašanje telegramov; Prenos digitalnih datotek; Faksimilni prenos; Računalniško podprto prenašanje sporočil in slik; Izposoja naprav za pošiljanje sporočil; Oddajanje v najem časovno omejenega dostopa v globalno računalniško mrežo; Oddajanje v najem telefaksnih naprav; Oddajanje v najem modemov; Oddajanje v najem telefonov; Oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; Oddajanje radijskih programov; Storitve zvočne pošte; Telekomunikacijsko usmerjanje in povezave; Komunikacije po mreži optičnih vlaken; Telefonske storitve; Telegrafsko komuniciranje; Telegrafske storitve; Informiranje o telekomunikacijah; Oddajanje televizijskih programov; Teleks storitve; Kabelska televizija; Osebni klic [paging] radijski, telefonski ali elektronska komunikacija druge vrste; Prenos voščilnic na spletu.

Telekommunikationer; Nyhetsbyråer; Trådlös sändning; Elektronisk post; Elektronisk anslagstaveltjänster [telekommunikationstjänster]; Kommunikationer via telefon; Telekonferenstjänster; Kommunikationer via mobiltelefoner; Kommunikationer via datorterminaler; Sändning av meddelanden; Upplåtande av internet chatrum; Upplåtande av åtkomst till databaser; Upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; Upplåtande av åtkomst till datanätverk; Satellitöverföring; Överföring av telegram; Överföring av digitala filer; Sändning av faxmeddelanden; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; Uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; Uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; Uthyrning av faxapparatur; Uthyrning av modem; Uthyrning av telefoner; Uthyrning av telekommunikationsutrustningar; Radiosändning; Talsvarstjänster; Routing och kopplingstjänster inom telekommunikation; Kommunikation via fiberoptiska nätverk; Telefoni; Kommunikationer via telegram; Telegrafi; Information avseende telekommunikation; Televisionssändning; Telexering; Kabeltelevisionssändning; Personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); Överföring av gratulationskort online.UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 16.4.2014 15:30

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.