Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 23.04.2014 20:09
Data WIPO: 22.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 22.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 22.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zadejte podmínky pro výběr
Číslo spisu např.: 10596600
Číslo zápisu např.: 966098
Znění ochranné známky *) např.: ferra%
Třídy výrobků a služeb např.: 3   nebo jako seznam   3 8 15
Seznam výrobků a služeb *) např.: nápoje
Vídeňské obrazové třídy např.: 3.4.%   nebo jako seznam   3.4   2.%
Přihlašovatel/vlastník *) např.: smith
Datum podání přihlášky např.: 25.06.2008
Datum práva přednosti např.: 28.12.2008
Datum zveřejnění prihlášky např.: 25.06.2008
Datum zápisu např.: 25.06.2008
Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví OHIM WIPO WIPO - EM/EU WIPO - v řízení WIPO - 6ter

*)Při zaškrtnutí prohledává data bez ohledu na diakritiku.
logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.