Úřad průmyslového vlastnictví

Rešerše Patenty a Užitné vzory

Databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.
Naskenované dokumenty podle jejich čísla nebo čísla přihlášky naleznete na adrese http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.spis.formular
Operátor pro náhradu 0 - 1 znaku je *
Poslední aktualizace databáze: 23.04.2014 20:41

Počet řádků výstupu:
Skupina: PV PUV EP SPC
Licence: Ano Ne Obojí
Platná nabídka licence:
Normalizovaný tvar *) : Vyhledávat fulltextově #) :
Řadit sestupně:
Výstup: Typ 1 Typ 2 Typ 3


*) Při zaškrtnutí prohledává data bez ohledu na diakritiku.
#) Atributy "Název", "Přihlašovatel/Majitel" a "Původce" je možné prohledávat fulltextově - při zaškrtnutí této volby bude každý z textů vyplněných do políček těchto atributů považován za spojený textový řetězec a vyhledán vcelku tak, jak byl zadán zadán. Pokud chcete například nalézt všechny přihlášky vynálezů, které kdekoliv v názvu obsahují výraz 'kolejové vozidlo', hledaný výraz zadejte ve tvaru %kolejové vozidlo% (bez uvozovek), kdy procento nahrazuje libovolnou část textu. Pozor, při fulltextovém vyhledávání je vždy brán zřetel na diakritiku a záleží na pořadí slov v hledaném textu (například při dotazu na majitele patentu je vždy lepší zadat dva dotazy 'Josef Novák' + 'Novák Josef').
logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.