Úřad průmyslového vlastnictví

Rešeršní databáze patentů a užitných vzorů

Data jsou aktuální ke dni: 19.04.2014 19:17

Databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.
Vyhledávat můžete také celé naskenované dokumenty.


(21)Číslo přihlášky 2008-19911
(11)Číslo zápisu 19364
(22)Datum podání přihlášky 07.05.2008
(54)Název Testování živosti prstů vyvoláním optických změn
(71/73)Přihlašovatel/Majitel BetaLab s. r. o., Brno, CZ
(72/75)Původce Dana Lodrová Ing., Brno, CZ
Martin Drahanský Ing. Ph.D., Brno, CZ
(51)MPT G 06 K 9/00, G 06 K 9/62, G 06 K 9/82
(40)Datum zveřejnění zápisu 11.03.2009
(47)Datum zápisu 02.03.2009
(24)Datum zveřejnění zápisu 11.03.2009
Stav Zaniklý dokument
Druh PUV - národní s žádostí o zapsání do rejstříku
Přehled položek řízení - Naskenovaný dokument
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 20.4.2014 18:23

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.