Úřad průmyslového vlastnictví

Zadávání podmínek pro výběr průmyslového vzoru

Databáze obsahuje národní průmyslové vzory zapsané do rejstříku-bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500..
Operátor OR je výpočetně velmi náročný. Používejte ho tedy jen v opodstatněných případech.
Poslední aktualizace databáze: 18.04.2014 19:05

Počet řádků výstupu:
Normalizovaný tvar *) : Spojený tvar #) :
Obrazová galerie: Zapsané:
Výstup: Typ 1 Typ 2


*) Při zaškrtnutí prohledává data bez ohledu na diakritiku.
#) Při zaškrtnutí prohledává data příslušného atributu, jako jeden textový řetězec (např. Původce="Josef" AND Původce="Novák" bude bráno jako Původce="Josef Novák")
logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.